close
icon E-kataloq və kitabxana

Milli Kitabxananın Arxiv fondu mətbuatımızın ilk nümunələrinin orijinal nüsxələri ilə zənginləşmişdir

22-07-2020

Milli Kitabxananın Arxiv fondu mətbuatımızın ilk nümunələrinin orijinal nüsxələri ilə zənginləşmişdir.
Ətraflı: Azərbaycan qəzeti.-2020.-22 iyul.-S. 7  http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2020/iyul/22_iyul_2020.pdf