close
icon E-kataloq və kitabxana

Xəbərlər

SON XƏBƏR

03-02-2023

Qara Qarayev musiqimizdə gələcəyə yeni yollar açan novator bəstəkar, XX əsrin bəşəriyyətə bəxş etdiyi böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Onun özünəməxsus yaradıcılığı həm Azərbaycanda, həm də onun hüdudlarından kənarda tanınır. Görkəmli bəstəkarın 105 illik yubileyi ilə..