close
icon E-kataloq və kitabxana

Layihələr

ŞƏXSİ KİTABXANASINDAN MİLLİ KİTABXANAYA QİYMƏTLİ KOLLEKSİYALARI HƏDİYYƏ EDƏN ZİYALILARIMIZ

23-04-2020

Şəxsi kitabxanasından Milli Kitabxanaya qiymətli kitab kolleksiyaları hədiyyə edən ziyalılarımız:

  • Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
  • Professor Cavad Heyət
  • Akademik Budaq Budaqov
  • Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyev
  • Əməkdar incəsənət xadimi,professor Ədalət Vəliyev
  • Alim, tarix elmləri doktoru Həsən Əziz oğlu Həsənov
  • Professor Hümmət Hüseynov (oğlu Sabir Hüseynov tərəfindən)
  • Texnika elmləri doktoru, AMEA-nın həqiqi üzvü Rasim Məhəmməd oğlu Əliquliyev
  • Misir Mədəniyyət Mərkəzi 
  • Türkiyə Cümhuriyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və İLESAM təşkilatı