close
icon E-catalog and library

Intelelctuals who donated valuable book collections from their personal libraries to Azerbaijan National Library

Heydar Aliyev, National Leader of Azerbaijan

Professor Javad Heyat

Academician Budag Budagov

People's writer Elchin Afandiyev

Honored Art Worker, Professor Adalat Valiyev

Professor Hummat Huseynov (by his son Sabir Huseynov)

Rasim Mahammad oglu Aliguliyev, Doctor of technical sciences, full-member of ANAS

Əməkdar müəllim, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Firdovsiyyə Əhmədova Firdovsi qızı