close
icon E-kataloq və kitabxana

Şəxsi kitabxanasından Milli Kitabxanaya qiymətli kitab kolleksiyaları hədiyyə edən ziyalılarımız

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev

Professor Cavad Heyət

Akademik Budaq Budaqov

Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyev

Əməkdar incəsənət xadimi,professor Ədalət Vəliyev

Professor Hümmət Hüseynov (oğlu Sabir Hüseynov tərəfindən)

Texnika elmləri doktoru, AMEA-nın həqiqi üzvü Rasim Məhəmməd oğlu Əliquliyev

Əməkdar müəllim, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Firdovsiyyə Əhmədova Firdovsi qızı