close
icon Е-каталог и библиотека

Новые книги

Azərbaycan dilində    |    Rus dilində çap olunan yeni kitablar    |    Respublikadan kənarda çap olunan yeni kitablar   

 

2023

1   2    3

 1. Abbasova Aytən.Cengiz Dağcı.B.: “Elm və təhsil”, 2017.- 183 səh.
 2. Abdulla Kamal. "Kitabi-Dədə Qorqud" da semantik sayrışmalar. Mifolinqvistika. B.: “Sim-sim”, 2022.-255 s.
 3. Abdulla Kamal. "Kitabi-Dədə Qorqud" və qeyri-səlis məntiq. B.: “525-ci qəzet”, 2022.-109 s.
 4. Abdullaoğlu Rövşən. Çətin olsa da, həyat davam edir. B.: “Qədim Qala”, 2021.-271 s.
 5. Abdullaoğlu Rövşən.Arxadakı körpüləri yandırın.B.: “Qədim qala”, 2021.-199 səh.
 6. Abdullaoğlu Rövşən.Ləpirçi.Mən yeməli deyiləm.B.: “Qədim qala”, 2021.- 319 səh.
 7. Abdullaolu Rövşən. Relslər üzərinə uzanmış adam. B.: “Qədim Qala”, 2021.-423 s.
 8. Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Oliqarxın qayıdışı.B.: “TeasPress”, 2022.- 260 səh.
 9. Abdullayev Çingiz Akif oğlu.Oliqarxın səhvi.B.: “TeasPress”, 2022.- 247 səh.
 10. Abdullayev Çingiz Akif oğlu.Oliqarxın varisi.B.: “TeasPress”, 2022.- 292 səh.
 11. Abdullayev Çingiz Akif oğlu.Oliqarxın vəsiyyətnaməsi.B.: “TeasPress”, 2022.- 276 səh.
 12. Abdullayev Çingiz Ə. Qüvvə. B.: “Mütərcim”, 2022.-102 s.
 13. Abdullayev X. İ. Mikroelektronika.B.: “MMA-nın poliqrafiya mərkəzi”, 2018.-150 səh.
 14. Abdullayeva Zoya. Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu. Sumqayıt.: 2022.-304 s.
 15. Abdullazadə Nazilə. Şuşa-Zəfərin təntənəsi. B.: “Müəllim”, 2022.-357 s.
 16. Abdulsəlimli İbrahim Məmmədrəhim oğlu.Azərbaycan təhsil sistemində keyfiyyətin təminatı problemlərinin təhlili... B.: “Elm və təhsil”, 2018. –235 səh
 17. Abıyev Hüseyn. Hüceyrə biofizikası. B.: “MSV”, 2022.-267 s.
 18. Abidqızı Göyərçin. Keçmiş gələcəyin özülü. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-405 s.
 19. Abşeron 50.B.: 2022. –440 səh.
 20. Ağahüseyn. Nurlu yağış. B.: Elm və təhsil”, 2015.-45 s.
 21. Ağamirzəyeva  Güləbəstə. Keçid elementləri əsaslı xalkogenidlər. B.: “Elm”, 2022.-163 s.
 22. Ağaoğlu Mirmehdi. Zəfərin izi ilə azad olunmuş ərazilərdən ilk reportajlar toplusu. B.: “Mücrü”, 2021.-301 s.
 23. Ağayev F. H.Analoq və rəqəmli elektronika.B.: “ADNSU”, 2017.- 72 səh.
 24. Axundov Süleyman Sani. Qorxulu nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2019.-112 s.
 25. Alıyev Hacı Fəxrəddin. Gəlimli-gedimli dünya. B.: “SkyE”, 2022.-606 s.
 26. Alıyev Rafiq Balaqardaş oğlu.Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsaslarına aid mühazirə mətnləri.B.: “ADPU”, 2022. –137 səh.
 27. Ali məktəb tələbələri üçün İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca müxtəsər frazeoloji lüğət. Sumqayıt.: “SDU”, 2022.-280 s.
 28. Allahmanlı Mahmud. Bəkir Çobanzadə (həyatı, mühiti və yaradıcılığı). B.: “ADMİU”, 2022.-448 s.
 29. Allahverdiyev Cəlal. İrəvan müəllimlər seminariyası. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-269 s.
 30. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq xüsusi (mülki) hüquq kursu.B.: “Hüquq yayın evi”, 2021. - 838 səh.
 31. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikasının əqli mülkiyyət hüququ. B.: “Hüquq yayın evi”, 2022. - 455 səh.
 32. Alman dilinin leksikologiyası fənni üzrə tədris proqramı (alman dili üzrə ali təhsilin bakalavriatura səviyyəsi üçün). B.: “Mütərcim”, 2022.-23 s.
 33. Alman incəsənəti. B.: “Ozan”, 2019. –116 səh.
 34. Alməmmədov Xəqani. Azərbaycanın Qərb rayonlarında müxtəif dövr arxeoloji abidələrin elektron qeydiyyatı və xəritələşməsi. B.: “Elmin inkişafı fondu”, 2017.- 351 səh.
 35. Anar. Ağ qoç, qara qoç.B.: “Qanun”, 2022. – 144 səh.
 36. Anatoli Banişevski 60. B.:  2006.-10 səh.
 37. And yerimiz-şəhidlər! B.: “Legta”, 2022.-218 s.
 38. Aristotel. Böyük etika. B.: “Mücrü”, 2022.-104 s.
 39. Aristotel. Siyasət. B.: “Qanun”, 2019.-366 s.
 40. Asif. 66 ilə bərabər 66 gün. B.: “Apostrof-A”, 2022.-311 s.
 41. Asif. Afyorizmlər, təmsillər, boyatılar,gülməçələr. B.: “Apostrof-A”, 2021.-223 səh.
 42. Asif. Bir ömür də borcluyam.B.: “Apostrof-A”, 2019.- 359 səh.
 43. Aslanxanlı Elmira. Sənsizəm. B.: Elm və təhsil”, 2018.-148 s.
 44. Aslanov Həmdulla. Adi diferensial tənliklər və riyazi fizika tənlikləri. B.: “Adiloğlu”, 2001.- 289 səh.
 45. Aslanov Zabit. Ölçmə prosesləri və ölçü texnikası. B.: “Təhsil”, 2003.- 227 səh.
 46. Aslanova Meysaba. Şəhidlər ölməz vətən bölünməz! B.: “Elm və təhsil”, 2022. -159 səh.
 47. Aşıq deyişmələri. B.: “Azərbaycan Aşıqlar Birliyi”. 2022.-540 s.
 48. Aşıq təcnisləri. B.: 2022.- 407 səh.
 49. Avşar İmdat. Göyərçin sevdası. B.: “Mütərcim”, 2021.-277 s.
 50. Azayev Əlisəfa. Kürdəmir həqiqətləri.B.: “Maarif”, 2022. –319 səh.
 51. Azayev Əlisəfa. Məhkəmə hekayətləri. B.: “Maarif”, 2022.-319 s.
 52. Azayev Əlisəfa.Əzəl qanun. B.: “Maarif”, 2022. –399 səh.
 53. Azayev Əlisəfa.Tanrı payı. B.: “Maarif”, 2022. –281 səh.
 54. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə.VIII cild. B.: “Nurlan”, 2003. –454 səh.
 55. Azərbaycan Gəncliyi Vətən Müharibəsində. B.: “Şərq-Qərb”, 2021. –50 səh.
 56. Azərbaycan xalqının Ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş "Heydər Əliyev dühası və müasir Azərbaycan" mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları 4-5 may 2022-ci il. Mingəçevir.: “Optimist”, 2022.-315 s.
 57. Azərbaycan kəlağayısı min illərin yadigarı. B.: “Elm və təhsil”, 2022. –193 səh.
 58. Azərbaycan qəzeti. 1918-1920 . IV cild (Yanvar 1919).B.: 2022.- 563 səh.
 59. Azərbaycan Respublikasaının ətraf mühitə dair qanunvericilik toplusu II. B.: 2002.-424 səh.
 60. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında icmal hesabat. B.:  2022. –119 səh.
 61. Azərbaycan Respublikasında kəndlərin demoqrafik inkişafı və kənd əhalisinin məskunlaşması problemləri. B.:  2021.-551 səh.
 62. Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessual məcəlləsi (1 fevral 2022-ci il tarixinədək olan dəyişikliklərlə). B.: “Qanun”, 2022.-639 s.
 63. Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illiyinə həsr olunmuş fotoalbom. B.: 2021. –171 səh.
 64. Azərbaycanda səhiyyə, sosial müdafiə və mənzil şəraiti. Statistik məcmuə.B.:  2022.-262 səh.
 65. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət. B.:  2022. –494 səh.
 66. Azərbaycanda uşaqlar 2022.B .:  2022.-199 səh.
 67. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası.B.: “CBS”, 2022. –351 səh.
 68. Azərbaycanın energetikası. B.:  2022.-163 səh.
 69. Azərbaycanın əhalisi. B.:  2022.-134 səh.
 70. Azərbaycanın ərzaq balansları. Statistik məcmuə. B.:  2022.-138 səh.
 71. Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin avtoqrafları və epistolyar irsi. B.: “Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu ”, 2019.-342 səh.
 72. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. B.:  2022.-771 səh.
 73. Azərbaycanın rayonlarında əkin üçün tövsiyə olunan buğda və arpa sortları. B.:  2022.-14 səh.
 74. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2022. B.: 2022. –746 səh.
 75. Azəri Pənah. Yaralı illərim ömürdən gedir. B.: “İmza”, 2022.-24 s
 76. Azərtürk Yasin. Xarici ölkələrdə ali təhsil alan və yaşayıb-işləyən azərbaycanlı ziyalılar. K.1. B.: “Qanun”, 2022.-208 s.
 77. Babaxanova Çəmən. Fransızca-Azərbaycanca və Azərbaycanca-Fransızca lüğət. B.: “Elm və təhsil”, 2017. –195 səh.
 78. Babazadə Vasif. Petroqrafiya. B.: “BDU”, 2022. –150 səh.
 79. Baberovski Yorq. Düşmən hər yerdədir. B.: “Alatoran”, 2021.- 698 səh.
 80. Babullaoğlu Səlim.Oğlumla söhbətlər. B.: “Qanun”, 2021.- 119 səh.
 81. Bağırov Akif. Böyrək şişləri. B.: “Şirvannəşr”, 2022.-251 s.
 82. Bağırov Akif. Türkcə-Azərbaycanca tibb terminləri lüğəti. B.: 2019.- 592 səh.
 83. Bağırov Yusif. Həcc əməlləri. B.: 2022.- 239 səh.
 84. Bağırova Könül. Azər Buzovnalı yaradıcılığı: tarixilik və müasirlik. B.: “Elm və təhsil”, 2022.- 258 səh.
 85. Bağırzadə Bəhram. Şuşa. B.: “Şərq-Qərb”, 2022. –27 səh.
 86. Bakı Dövlət Universiteti Vətən Müharibəsi dövründə. B.: “BDU”, 2021.-67 səh.
 87. Bakı Dövlət Universitetinin və Tarix fakültəsinin 100 illik yubileylərinə həsr olunmuş Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin yeri və rolu mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları 8-9 oktyabr 2019-cu il. B.: “Füyuzat”, 2021.-216 s.
 88. Bakıxanovlar XIX əsrdə. B.: 2022.- 69 səh.
 89. Balayev Aydın. Azərbaycan Cümhuriyyətinin doğuşu. B.: “Jekoprint”, 2022.- 367 səh.
 90. Balayev Aydın. Fərqli və ziddiyyətli M. F. Axundov: əqidəli rusofil, İran aşiqi və "azərbaycanlı" kimliyinin təkanvericisi. B.: “JekoPrint”, 2022.-159 s.
 91. Balzak Onore dö. Vadidəki zanbaq. B.: “Parlaq imzalar”, 2021.-406 s.
 92. Banin. Paris günləri. B.: “Qanun”, 2022. –246 səh.
 93. Barbarosoğlu Fatma. Fatma Aliyə: uzaq ölkə. B.: “Qanun”, 2019.-358 s.
 94. Barri Ceyms. Piter Pen. B.: “Altun kitab”, 2021.- 128 səh.
 95. Başlamaq olarmı ömrü yenidən. B.: 2008. –379 səh.
 96. Baycan Seymur. Mənasız hekayələr. B.: “Qanun”, 2022.-126 səh.
 97. Baycan Seymur. Mənim mübarizəm 8. B.: “Alatoran”, 2021.-340 səh.
 98. Baykara Hüseyn. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi. B.:”JekoPrint Çap evi”, 2021.-345 səh.
 99. Bayraq hekayələr toplusu. B.: “İmza”, 2022. –247 səh.
 100. Bayramoğlu Zaur. Qara mamba. B.: “Bookzone”, 2022.- 164 səh.
 101. Bayramov İbrahim. Azərbaycan dialektologiyası. Ankara.: 2022.-451 s.
 102. Bayramova Vəsilə. Biofizika. B.: “ADPU”, 2022.-184 s.
 103. Belyayev A. Amfibiya adam. B.: “Altun kitab”, 2021.-128 s.
 104. Belyayev Aleksandr Romanoviç. Professor Douelin başı. B.: “Altun kitab”, 2021.- 128 səh.
 105. Benedetti Mario. Yaxın sahil. B.: “Qanun”, 2021.-94 s.
 106. Bəhlul Danəndə lətifələri. B.: “Altun kitab”, 2022.- 112 səh.
 107. Bələdiyyə 20/20: yerli özünüidarəetmə ictimai rəydə. B.:  2019.-40 səh.
 108. Bəşirov Qabil.Türk xalqları tarixi. B.: 2022. –221 səh.
 109. Bəyməmmədqızı Firuzə. Müzəffər ordunun qalib igidləri. B.: “İmza”, 2022 –319 səh.
 110. Borxertdən Borxesə qədər. B.: “Mücrü”, 2021.-61 s.
 111. Börcess Antoni. Mexaniki portağal. B.: “Qanun”, 2021.- 271 səh.
 112. Böyük Britaniyanın Konstitusion aktları və hüquq normaları (İngiltərə).B.: “Adiloğlu”, 2015. –501 səh.
 113. Böyük vətəndaş haqqında oda. B.: “Elm və həyat”, 1996. –16 səh.
 114. Brox Hermann.Vergilinin ölümü. B.: “Alatoran”, 2022.-518 səh.
 115. Bünyatova Aynur. Gənclərlə işin psixoloji əsasları. B.: “Müəllim”, 2020.-196 s.
 116. Bünyatova Aynur. Valideynlər öz uşaqları haqqında nəyi bilməlidir?. B.: 2019.-31 s.
 117. Bürhani-həqiqət. B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2017. –171 səh.
 118. Cabbarlı Ələmdar. Qızıl. B.: “Mütərcim”, 2018.- 118 səh.
 119. Cabbarov Elçin. Terror: tarix və siyasət. B.: “İdeal-Print”, 2021.-265 s.
 120. Cabbarov Rüstəm. Xəyanətin kəsişməsi. B.: “Azərnəşr”, 2022.- 142 səh.
 121. Cabir Zahirə. Əvvəl zaman içində. B.: “Təhsil”, 2022. - 53 səh.
 122. Camal Heydər.Yeni teologiya. B.: “Başlakitab”, 2021.- 543 səh.
 123. Camalov Fariz. Cərrahi xəstəliklər. B.: “Şirvannəşr”, 2021.- 562 səh.
 124. Canəhmədov Əhəd. Mühəndislik fəlsəfəsi. B.: “Apostrof-A”, 2020.-312 s.
 125. Cavanşir Cəlil. Eşq və intihar. B.: “Mücrü”, 2020.-106 s.
 126. Cavid Hüseyn. Ana. B.: “Qanun”, 2022.-79 səh.
 127. Cavid Hüseyn. Peyğəmbər. B.: “Qanun”, 2022.-199 səh.
 128. Ceylan Fərhad. Kaşğarlı Mahmud. B.: “Alatoran”, 2022.- 412 səh.
 129. Cəbrayılov İ.H. Şagirdlərdə azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşdırılması. B.:  2020.-127 səh.
 130. Cəfərqızı Xoşqədəm. Sənsən pənahımız. B.: “Şirvannəşr”, 2018. –159 səh.
 131. Cəfərli Yadigar. Virtual məkanda dil. B.: Elm və təhsil”, 2019.-346 s.
 132. Cəfərov  İntiqam. Göy qala. B.: “SkyE”, 2021.-238 s.
 133. Cəfərov Vəliyulla. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya. B.: “BDU”, 2022.-180 səh.
 134. Cəfərzadə Əzizə. Seçilmiş əsərləri XIV cild. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-381 s.
 135. Cəfərzadə Əzizə. Səyyah. B.: “Nurlar”, 2022.-429 s.
 136. Cəfərzadə Əzizə.Tanıdıqlarım, sevdiklərim xatirələrimdə. B.: “Xan”, 2021.- 388 səh.
 137. Cinayət prosesində ibtidai araşdırma. B.: “Elm və təhsil”, 2022. - 710 səh.
 138. Covid-19 xəstəliyi əleyhinə vaksinasiyaya ictimai münasibət.B.:  2021. –28 səh.
 139. Çağıltay Kürşat.Nəzəriyyədən təcrübəyə. İnsan-Kompüter qarşılıqlı əlaqəsi və istifadəyə yararlılıq mühəndisliyi. B.: “Apostrof-A”,2022.-234 səh.
 140. Çələbi Nazlı. Ağ xalatlı ölüm mələyi. B.: “Müəllim”, 2022.- 174 səh.
 141. Çələbi Nazlı. İblisin məşuqəsi. B.: “Müəllim”, 2022.- 211 səh.
 142. Çələbi Nazlı. Oğurluq bədən. B.: “Müəllim”, 2022.- 192 səh.
 143. Çələbi Nazlı. Şeytanın "toy" gecəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2022.- 136 səh.
 144. Çəmənli Mustafa. Mənim iki dünyam. B.: “Zərdabi”, 2022. –495 səh.
 145. Çəmənzəminli Yusif Vəzir.Vasvası. B.: “Mücrü”, 2022.- 106 səh.
 146. Çobanlı Müşfiq.Gürcüstanda Azərbaycan mətbuatı. B.: “Təhsil”, 1998. –112 səh.
 147. Çobanov Rafiq. Elmi tədqiqatların əsasları. B.: “Təbib”, 2022.-285 s.
 148. Daymond Cared. Silahlar, mikroblar və polad. B.: “TEAS Press”, 2021.-628 s.
 149. Dərzioğlu Əhməd. Tomris xan. B.: “XAN”, 2021.-348 s.
 150. Dikkens Çarlz. Oliver Tvistin macəraları. B.: “Altun kitab”, 2016. –128 səh.
 151. Dikkens Çarlz. Oliver Tvistin macəraları. B.: “Altun kitab”, 2019.-128 s.
 152. Dikkens Çarlz. Yeni il nəğməsi. B.: “Parlaq imzalar”, 2022.-139 s.
 153. Dilsuz Ziya. Sevməyin düsturu. B.: “Apostrof-A”, 2021.-160 s.
 154. Dilsuz Ziya. Sənazlığı. B.: “Mücrü”, 2020.-212 s.
 155. Doğan Məsud.Unudulmuş səslər otağı. B.: “Xan”, 2021.- 88 səh.
 156. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIV Respublika elmi konfransının materialları .B.:  2021. –416 səh.
 157. Dostoyevski Fyodor. Yoxsul insanlar. B.: “Qanun”, 2022.-446 s.
 158. Dostoyevski Fyodor. Zəif ürək. B.: “Qanun”, 2021.-95 s.
 159. Doyl Artur Konan. Şerlok Holmsun macəraları. B.: “Qanun”, 2019.-254 səh.
 160. Dr.Quliyev Sadiq.Termal günəş enerji sistemləri. B.: 2022.
 161. Druker F, Piter. 21- ci əsrdə menecment problemləri. B.: “Qanun”, 2022. –271 səh.
 162. Dumbadze Nodar. Mən, nənəm, İliko və İllarion. B.: “Altun kitab”, 2019.-128 s.
 163. Duyğulu Mətanət. Nağıl dünyam. B.: “Nərgiz”, 2017.-183 səh.
 164. Duyğulu Mətanət. Payızda gələn bahar. B.: “Nərgiz”, 2019.-206 s.
 165. Duyğulu Mətanət. Səssiz fəryad. B.: “Zərdabi LTD”, 2020.-343 s.
 166. Duyğulu Mətanət. Şanlı tarixin yolçuları. B.: “İmza”, 2022.-479 s.
 167. Duyğulu Mətanət.Vətən daşı. B.: “İmza”, 2022.-231 səh.
 168. Düma Aleksandr. Qafqaz səfəri. B.: “Qanun”, 2021.- 199 səh.
 169. Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. B.: “Füyuzat”, 2021.- 159 səh.
 170. Dünyamalı Rahim.Tərsinə addımlayan kölgələr. B.: “Başlakitab”, 2021.- 447 səh.
 171. Eldarqızı Gülər. Burulğan. B.: “Jekoprint”, 2022.-156 səh.
 172. Elsevər Sevinc.Çarpayı cırıltısı.B.: Mücrü, 2022.- 280 səh.
 173. El-Sevər. Yazı lövhəsi. B.: “Mücrü”, 2020.-44 s.
 174. Emin Sabitoğlu.(Emin Sabit oğlu Mahmudov).Biblioqrafiya.B.: 2022. -239 səh.
 175. Eminov Allahverdi.Qafar Cəfərlinin nəsr yaradıcılığı. B.: “Apostrof-A”,2022.-279 səh.
 176. Endo Syusaku. Dəniz və zəhər. B.: Mücrü, 2022.- 142 səh.
 177. Endokrin xəstəlikləri. B.: “Azərdiab”, 2022.- 508 səh.
 178. Eyvazov Seyfəddin. Abdulla Qurbaninin sənədli publisistikasında hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi. B.:  2022.- 87  səh.
 179. Əbdülsəməd oğlu Həci Ələkbər. Bu dünyanı düşün... B.: “Elm və zəka”, 2021.- 319 səh
 180. Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev-150. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-263 səh
 181. Əbil Şəlalə. Oliverin evi. B.: “Mücrü”, 2022.- 74 səh.
 182. Ədalətqızı Sevinc. Cavad və Şükriyyə dastanı. B.: “Maarif”, 2022.-103 s.
 183. Əfəndiyev Məcid.Politologiyanın aktual problemləri.B.: “Elm”, 2022-382 səh.
 184. Əfəndiyev Timuçin. Ədəbi bədii düşüncələr. B.: “Zərdabi”, 2022.-751 s.
 185. ƏfəndiyevaXavər.Qaxdan Qarabağa gedən yol. B.: “Mingəçevir poliqrafiya müəssisəsi”, 2022.-185 səh.
 186. Əhməd Dilqəm. Milliyyəti:Türk. B.: “Çapar”, 2022. –243 səh.
 187. Əhməd Ə.Səfəvilər dövründə din və dini münasibətlər. B.: “Mütərcim”, 2019. –511səh.
 188. Əkbər N. Nəcəf.Moğol şahmatı Hüləgü xan.B.: “Çapar”, 2022. –239 səh.
 189. Ələsgərov Xəzər. İnsan memarlığı. B.: “Optimist”, 2022.-451 s.
 190. Əli Səbahəddin. Dəyirman. B.: “Qanun”, 2022.-166 s.
 191. Əlibəyli mŞahin Böyükağa oğlu.Kəskin və ötüb keçən psixotik pozuntuların tarixi aspekti.B.: “Qanun”, 2022. –127 səh.
 192. Əlibəyov Vəli. QHT-lərin KİV və sosial şəbəkələrdə işləmək bacarıqlarının artırılması.B.: “Print Store”, 2022.-199 səh.
 193. Əlili İradə. Bir ömrün işığı. B.: “Ləman”, 2022.-108 s.
 194. Əliməmmədov Rəşad. Riyaziyyat. B.: “Güvən”, 2021.-327 səh.
 195. Əlioğlu Yaqub.Şamonun rənglər dünyası. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-159 səh.
 196. Əliyev Elmar.Türkün zəfər tarixi.B.: “Adiloğlu”, 2008. –225 səh.
 197. Əliyev Ə,Cəmil. Azərbaycan tibb elminin tarixi. B.: “Elm”. 2022.- 326 səh.
 198. Əliyev İlham Heydər oğlu.İnkişaf-məqsədimizdir. B.: 2022.- 383 səh.
 199. Əliyev Piralı.Tam orta təhsil səviyyəsində təhsilalanların hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin sistemi. B.: 2020.-254 səh.
 200. Əliyev Ramiz.Tərbiyə psixologiyası. B.: “Nurlan”, 2006. –196 səh.
 201. Əliyev Rəcəb. Qafqaz xalqları tarixi. B.: “ADPU”, 2022. –412 səh.
 202. Əliyev Şəfa.Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında Sumqayıt şəhərinin strateji əhəmiyyəti.Sumqayıt.“Azəri”, 2019. –367 səh.
 203. Əliyeva Afaq.Botanikanın tədrisində Rosales-gülçiçəklilər sırasının öyrədilməsi məsələləri. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2021-143 səh.
 204. Əliyeva Afaq.Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan ağac və kol bitkilərinin taksonomik tərkibi,ekoloji-coğrafi xüsusiyyətləri. B.: “Əcəmi”, 2021.- 63 səh.
 205. Əliyeva Dilruba. Sumqayıtçay hövzəsinin müasir  florası. B.: “Elm”, 2022.-199 s.
 206. Əliyeva Naibə. Ruhum fırtınalarda. B.: “Zərdabi”, 2022. –215 səh.
 207. ƏliyevaT. T. Şəkərli diabetdə düzgün qidalanma. B.: “Təbib”, 2020. –231 səh.
 208. Əlizadə Məmməd. Heydər Əliyev inamı və idrakı. B.: “Bakı Universiteti”, 2006. –228 səh.
 209. Əlizadə S. Tibbi-biologiya və genetikadan mühazirə mövzuları. B.: “Gənclik”, 2022.-421 s.
 210. Əlizadə Şəhla. Alfaolefinlərin katalitik oliqomerləşməsi üsulları. B.: “Elm”, 2022.-170 s.
 211. Əlizadfə Samət. Şah beytlər. B.: “Azərnəşr”, 2022.-207 s.
 212. Əlləzoğlu Eyvaz.Qırıq telefon.B.: “Vektor”, 2021.- 181 səh.
 213. Əlövsət Quliyev: biblioqrafiya. B.: “Elm “, 2022.-218 s.
 214. Əmirov Cəmşid. Brilyant məsələsi. B.: “Qanun”, 2022.-416 s.
 215. Ərəbdilli əlyazma və çap kitablarının kataloqu. Naxçıvan.: “Tusi”, 2021.-98 s.

1   2    3