close
icon E-kataloq və kitabxana

Yeni kitablar

Azərbaycan dilində    |    Rus dilində çap olunan yeni kitablar    |    Respublikadan kənarda çap olunan yeni kitablar   

 

2023

1   2    3

 1. Gədəbəyli Dəmir. Türk ana. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-100s.
 2. Gədəbəyli Sabir. Yaddaşlardan süzülənlər, sətirlərə düzülənlər. B.: “Mütərcim”, 2020.-150 s.
 3. Gəncalp Güntay.Nadir Şah. B.: “Qanun”, 2021.- 447 səh.
 4. Gəncə Həmid. Talvar üstə kor yapalaq. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-112 s.
 5. Gəncəli Əsmət Məhsəti. Qoşa qanad.Tbilisi:2009.-224 səh.
 6. Gəncəli-Məmmədov Sabir. İşıqlı ömürlər, kövrək talelər. B.: “Azərbaycan”, 2018.-332 s.
 7. Gəncəvi Nizami. İskəndərnamə. “Şərq-Qərb”, 2021.-672 s.
 8. Gəncəvi Nizami. Xosrov və Şirin. B.: “Qanun”, 2018.-527 səh.
 9. Gəncəvi Nizami. Yeddi gözəl. “Şərq-Qərb”, 2021.-356 s.
 10. Geofizika yer təkinin güzgüsüdür. B.: “ADNSU”, 2022.-166 s.
 11. Geologiya - yeraltı və yerüstü sirlər dünyası. B. : ADNSU, 2022.-276 səh.
 12. Göyçəli Həsən.Vətən dərdi, el həsrəti. B.: “Ecoprint”, 2022.-175 səh.
 13. Göyçəli, Nəcəf. Milli qəhrəman Pəncəli. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-112 s.
 14. Göyduman Nehir. Nağıl parkı. B.: “Timaş”, 2022.-112 s.
 15. Gülalıyev Çingiz. Azərbaycan torpaqlarının istilik-elektrik, hidrofiziki xassələri və onların praktiki əhəmiyyəti. B.: “Optimist”, 2021.-360 s .
 16. Gün Nurəngiz. Seçilmiş əsərləri. C.1. B.: “Renessans-A”, 2019.-464 s.
 17. Güney Fazil. Hər daşın altında bir tarix...batır. B.: “Orxan”, 2019.-255 səh.
 18. Güney Fazil. Qara Qan. B.: “Qanun”, 2022.-1054 s.
 19. Hacı Kənan. Rindlər küçəsi. B.: “Mücrü”, 2020.-180 s.
 20. Hacılı Asif. Şuşa ədəbi-mədəni mühit. B.: “AVCİYA”, 2022.-255 s.
 21. Hacıyev Novruz. Cərrahi infeksiya. B.: “Mütərcim”, 2021.-252 s.
 22. Hacıyev Qasım. Azərbaycan hərb tarixi elminin fədakar təşkilatçısı. B.: “AFPoiqraf”, 2022.-380 s.
 23. Hacıyeva Aygün. Seçilmişlər. Sumqayıt.: “Azəri”, 2021.-584 s.
 24. Hacıyeva Fəridə. Könül dərgahım. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2023.-344 səh.
 25. Hacıyeva Nigar. Uşaqlarda tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri zamanı rasional antibiotikoterapiya. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-112 s.
 26. Hammer Joseph Von. Osmanlı İmperiyasının tarixi. B.: “Qanun”, 2023.-920 s.
 27. Hans-Tis Leman. Postdramatik teatr. B.: “ADMİU”, 2022.-357 s.
 28. Haqverdi Oruc.Ürəklərdə yaşayan qəhrəman. B.: “Elm və təhsil”, 2019.- 319 səh.
 29. Haqverdiyev Abil.Azərbaycanın coğrafi fikir tarixi.B.: “Optimist”, 2021. –264 səh.
 30. Harari Yuval. Sapiens: Bəşəriyyətin qısa tarixi. B.: “Qanun”, 2021.-461 s.
 31. Haray Fəxrəddin. Haqq yolunda oda yanan canımı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-444 s.
 32. Haray Fəxrəddin. Ruhumu lərzəyə salan fikirlər. B.: “Nurlan”, 2010.-200 s.
 33. Hasilova Gülsümxanım. Əzizə Cəfərzadə və xalq yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2023.-184 səh.
 34. Hatəmi S. Xatirələr dəftəri. B.: 2022.-95 s.
 35. Həbibbəyli İsa. Hüseyn Cavid. B.: “Elm və təhsil”, 2022. –103 səh.
 36. Həbibli, Vüsal. Ürək neyləsin. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-188 s.
 37. Heminquey Ernest Miller. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2022.- 690 səh.
 38. Həmzəyeva Sevinc. Azərbaycan-ingilis ədəbi əlaqələri və bədii tərcümə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-152 s.
 39. Həmzəyevm Mahir.Azərbaycan-Baltik mədəni əlaqələri.Vilnus 2022.-502 səh.
 40. Hər biri qəhrəmandır. B.: 2022. -223 səh.
 41. Həsənoğlu  Aygün. Ceyhunun zaman maşını. İstanbul.: 2022.-168 s.
 42. Həsənoğlu  Aygün. İncilər. İstanbul.: 2022.-200 s
 43. Həsənoğlu Aygün .Nənə sandığı. İstanbul.: 2022.-172 s.
 44. Həsənoğlu Zakir. Dünya yaşadıqca mən də yaşaram. B.: “Gənclik”, 2022.-631 s.
 45. Həsənoğlu, Aygün .Hər kəsin öz nəğməsi. İstanbul.: 2022.-200 s.
 46. Həsənoğlu, Cahangir.Anam mənim.B.: “Ecoprint”, 2022. –176 səh
 47. Həsənov Aydın. Nəbiağalılar "Doğma yurd şirin olar". B.: “Ləman”, 2022.-74 s .
 48. Həsənov F. İbrahimhacılı. B. : “ İMZA “ nəşrlər evi, 2023.-318 səh.
 49. Həsənov Pərviz. Azərbaycanda həyat keyfiyyəti-2020. B.: “Elm və Bilik”, 2022.-102 s.
 50. Həsənov Pərviz. Xəyalımdakı gələcək-qırmızı. B.: “İZ”, 2022.-162 s.
 51. Həsənov Rafiq. Nəvələrimin nəvələrinə.B.: “Mütərcim”, 2022.- 335 səh.
 52. Həsənova Nahidə. Azərbaycan dilinin nitq mədəniyyəti. B.: “BDU”, 2022. –161 səh.
 53. Həsənova Sədaqət. Dilimiz varlığımızdır. Naxçıvan.: 2020.-208 s.
 54. Həsənzadə Etibar. Kəsişən yollar. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-320 s.
 55. Həsənzadə Nəriman. Seçilmiş əsərləri. C.1. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-400 s.
 56. Həsənzadə, Nəriman. Seçilmiş əsərləri. C.3. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-576 s.
 57. Həyata sevgi ilə Mikayıl Abdullayev.B.: 2021. –80 səh.
 58. Heydər Əliyevin kəlamları. B.: 2019.- 83 səh.
 59. Hidayət. Əsərləri. 8 cilddə.C 4. B.: Apostroff, 2011.- 480 səh.
 60. Hidayət. Əsərləri. 8 cilddə.C 5. B.: Apostroff, 2011.- 535 səh.
 61. Hidayət. Əsərləri. 8 cilddə.C 6. B.: Apostroff, 2011.- 535 səh.
 62. Hidayət. Əsərləri. 8 cilddə.C 7. B.: Apostroff, 2012.- 535 səh.
 63. Hidayət. Əsərləri. 8 cilddə.C 8. B.: Apostroff, 2012.- 407 səh.
 64. Hikmət İsmayıl. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-820 s.
 65. Hiperprolaktinemiya və impotensiya. B.: 2003. –24 səh.
 66. Hodciç Zuvdiya. Burulğan. B.: “Qanun”, 2021.-110 s.
 67. Honeyman Gail. Eleanor Olifant çox yaxşıdır. B.: “Qanun”, 2022.- 463 səh.
 68. Hümbətəliyev Rövşən. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika. B.: “Kooperasiya”, 2015.-240 s.
 69. Hümbətəliyev Rövşən. Tətbiqi riyaziyyat  (Diferensial tənliklər). B. : ADDA, 2022.-186 səh.
 70. Hümbətov H. Yem otlarının toxumçuluğu (dərs vəsaiti). B. : Gəncə, “Star”,2023.-96 səh.
 71. Hümmətov Əşrəf.Siyəzən məktəbləri.B.: “Elm və təhsil”, 2022. –334 səh.
 72. Hüqo Viktor Mari. Səfillər.B.: Altun kitab.2021.- 128 səh.
 73. Hüseyn Cavid (Hüseyn Abdulla oğlu Rasizadə) : Biblioqrafiya. B. : [Zərdabi Nəşr],2022.-756 səh.
 74. Hüseyn Cavid.  Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm və təhsil”, 2023.-1032 s.
 75. Hüseyn Tahir. Hikmət dünyası. B.: “Ləman”, 2022.-220 s.
 76. Hüseynbəyli Elçin. Vida. B.: “Qələm”, 2021.-174 s.
 77. Hüseynbəyli Elçin.O gözəllər ki vardı...B.: Mücrü, 2022.- 147 səh.
 78. Hüseynli Oqtay. Gədəbəy şəhidləri. B.: “Turan Evi”, 2005.-304 s.
 79. Hüseynli Rüfət. Vətən səninlə fəxr edir-Samir Paşayev. B.: 2022.-167 s.
 80. Hüseynli Şəms. Qovuşan yollar. B.: “Zərdabi”, 2022.-128 s.
 81. Hüseynli Zahid. Borçalının Aşağı Qoşakilsə kəndinin lətifələri. B.: “OL”, 2022.-80 s.
 82. Hüseynoğlu Sərvaz. Ömrün Qəzənfər Paşayev modeli. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-120 s.
 83. Hüseynov Ağaşükür . Azərbaycan Respublikasının mülki aviasiyasında əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinin konstitusion-hüquqi əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-211 s.
 84. Hüseynov Bilal. Azərbaycan əmək nəğmələri: janr özəllikləri və poetik xüsusiyyətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-600 s.
 85. Hüseynov Ceyhun. Politologiya. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-332 s.
 86. Hüseynov Məmmədhüseyn. Xəttin şifrəsi. C.1. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-200 s.
 87. Hüseynov Nəsir. Hərbi hüquq. B.: “Qanun”, 2022.-615 s.
 88. Hüseynova  Nailə. Oliqofrenopedaqogika. B.: “ADPU”, 2022.-213 səh.
 89. Hüseynova Afət. Kompüter və şəbəkələrin periferiya qurğuları. B.: SDU,2022.-165 səh.
 90. Hüseynova Həcər Emin qızı.Mir Cəlalın bədii əsərlərinin dili və üslubu.B.: “Elm”, 2008. –500 səh.
 91. Hüseynova Lalə. Türk xalqlarının musiqisi. B.: 2023.-180 s.
 92. Hüseynova Minaxanım. Xalça məmulatlarının naxış və texniki üslublarının tədqiqatı. K.2. B.: 2021.-320 s.
 93. Hüseynova Nailə. Psixi inkişafın ləngiməsi olan uşaqların psixoloji-pedaqoji diaqnostikası və korreksiyası.  B.: “ADPU”, 2022.-140 s.
 94. HüseynovCeyhun.Bir millət,iki şəxsiyyət.B.: “Aspoliqraf”, 2022.-359 səh.
 95. Hüseynzadə Babulla. Vətənə uzanan əllər. B.: 2020.-208 s.
 96. Hüseynzadə Rüfət. Azərbaycan Respublikasının Şimal və Şimal-Qərb əhalisi arasında sidik daşı xəstəliyinin yayılmasının tədqiqi. Epidemioloji və coğrafi xüsusiyyətlər. B.: “Zərdabi”, 2022.-312s .
 97. Xanəmir.nə milad,nə də roma.B.: “Vektor”, 2021.- 159 səh.
 98. Xanışova Mayaxanım. Buğdanın şoranlığa davamlılığının fizioloji xüsusiyyətləri. B.: “Elm”, 2022.-164 s.
 99. XanlarovaZivər.Uşaqlara nəyi necə öyrətməli? B.:”Qədim qala”, 2021.-231 səh.
 100. Xatirə kitabı: 44 gün-Tarixi zəfər. I cild. A-Ə. B.: “Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2022.-536 s.
 101. Xatirələrə sığmayan ömür. B.: “Ərgünəş”, 2021.-300 s.
 102. Xatırlayın!Yaşadın!Unutmayın!B.: 2020.-94 səh.
 103. Xələfli Əli Rza. Bir bülbülün türküsü. B.: “Gənclik”, 2023.-130 s.
 104. Xələfli Əli Rza. Dağlarda duman qaldı. B.: “Gənclik”, 2022.-175 s.
 105. Xələfli Əli Rza. Dönməzlik yolu. B.: “Gənclik”, 2022.-197 s.
 106. Xələfli Əli Rza. Şərhin poetik notları.B.: “Vətən”, 2022.-532 s.
 107. Xələfli, Əli Rza. Həyat lövhələri nəsrin güzgüsündə. B.: “Gənclik”, 2022.-217 s.
 108. Xəlifəzadə Cabir. Səmərəli qidalanma, sağlamlıq və uzun ömürlülüyə yol. B.: “CBS”, 2007.-155 s.
 109. Xəlil Zahid. Dəmir Yumruq dastanı. B.: “TEAS Press”, 2021.-200 s.
 110. Xəlilov Fərman."Şərq qapısı"qəzetinin nəşri tarixinin ilk mərhələsi və yeni ədəbi mühitin formalaşmasında rolu.Naxçıvan.2022.-95 səh.
 111. Xəlilov Fərman.Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti: tədqiqlər.Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2021.-215 səh.
 112. Xəlilov Nazim. Ağır sınaqlarda sınmayan böyük alim: Yaqub Mahmudov. B.: “Zərdabi”, 2022.-164 s.
 113. Xəlilov Taleh. Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi. Naxçıvan.: “Əcəmi”. 2022-87 s.
 114. Xəlilov Taleh. I-IV siniflərdə ekoloji mədəniyyət tərbiyəsinin formalaşdırılması. Naxçıvan.: “Əcəmi”. 2022-79 s.
 115. Xəlilov Vidadi. Hacıbaba Həsənovun musiqi dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-120 s.
 116. XəlilovH. Neft və iqtisadi inkişaf. B. : “Apostrof-A”, 2023.-292 səh.
 117. Xəlilqızı Aygün. İlhamlı ömrün xatirələri. B.: “Renessans-A”, 2022.-160 s.
 118. Xeyirxahlıq ünvanı. B.: “Maarif”, 2022.-160 s.
 119. Xurşidbanu Natəvan (Xurşidbanu Natəvan Mehdiqulu xan qızı Cavanşir) B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2022.-248 s.
 120. Xurşidbanu Natəvan 190.B.: “İmza”, 2022.-127 səh.
 121. İataşvili Şota.Həvəskar.B.: “Alatoran”, 2021.-463 səh.
 122. İbayev Nemət. Mahmud Kaşğarinin "Divanü lüğat-it-Türk" əsərində etnoqrafik leksika. Sumqayıt.: “SDU”, 2021.-179 s.
 123. İbrahimli Hikmət. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. B.: 2022.-259 s.
 124. İbrahimov Şəhriyar. Mavi bir intihar. B.: “Mücrü”, 2020.-71 s.
 125. İbrahimov Tahir.Azərbaycan qoruqlarının ekoloji problemləri.B.: “Elm və təhsil”, 2017. –139 səh.
 126. İbrahimova Məhəbbət. Yalan dolu məhəbbət. B.: “Azərbaycan”, 2022.-280s.
 127. İbrahimova Minavər. İon mayeləri, sintezi və tətbiqi. B.: “Elm”, 2022.-332 s.
 128. İbrahimova Xoşqədəm. Məktəb biologiya kursunda məsələ həllinin texnologiyası. B.: “Müəllim”, 2022.-228 səh.
 129. İdrak nəzəriyyəsinin problemləri: fənlərarası yanaşma prizmasında. B.: “Adiloğlu”, 2022.-156 s.
 130. İfrat yüksək tezlikli elektron və kvant cihazları. B.: “Elm”, 2022.-284 səh.
 131. İgidlərin sözü. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-128 s.
 132. İkinci Mahmud. Yersiz ölüm. B.: “Zərdabi”, 2022.-200 s.
 133. İlham Əliyev və müasir aqrar siyasət.B.: “Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı”, 2013. –936 səh.
 134. İlqaroğluEldar.Boladi şəhidləri.B.: “Adiloğlu”, 2021.- 256 səh.
 135. İlyasoğlu Rauf. Culfa şəhidləri. B.: “İmza”, 2022.-75 s.
 136. İlyasoğlu Rauf. Asimana ucalan şəhidlər. B.: “İmza”, 2022.-311 s.
 137. İmanov Güləhməd. Oğuz qrupu türk dillərində modal sözlər. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-136 s.
 138. İmanov Kamran. Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməniçilik saxtakarlıqlarını və uydurmalarını ifşa edir və ya işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mədəni sərvətlərin sahibləri haqqında. B.: “Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi”, 2021.-258 s.
 139. İmanov Qalib. Kəskin ürək çatışmazlığı. B.: “MSV Nəşr”, 2023.-144 s.
 140. İmanova Aytən Mustafa qızı.Gülsüm xanım Nərimanova: həyatının naməlum səhifələri arxiv sənədlərində .B.: 2022.-222 səh.
 141. İmanova Gülnarə. Türk dilinin leksikologiyası  (Dərs vəsaiti). B.: “Adiloğlu”,2022.-116 səh.
 142. İmranoğlu, Fəzail Vəli.Azərbaycanın milli-mənəvi və maddi dəyərləri.B.: “Mütərcim”, 2018.- 348 səh.
 143. İnformatika. İmtahanlara hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait. B.: “DİM-“Abituriyent”, 2022.-337 s.
 144. İnnovasiya. B.: “TEAS Press”, 2021.-231 s.
 145. İqlmen Devid. İnkoqnito: Beyinin gizli həyatı.B.: “Qanun”, 2021.- 303 səh.
 146. İranın ənənəvi əl işlərinin təqdimatı. B.: “Qanun”, 2022.-240 s.
 147. İsabəyli Qəşəm. Beş hərflik faciə. B.: “Şirvannəşr”, 2022.-172 s.
 148. İsabəyli Qəşəm.Əsərləri toplusu. (uşaqlar və yeniyetmələr üçün).2 cilddə.I cild. (şeirlər və poemalar.B.: “Şirvannəşr”, 2022.- 702 səh.
 149. İsaq Çingiz. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. B.: El Print”, 2022.-770 s.
 150. İsaq İnqilab. Savaş sevdası. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-307 s.
 151. İsaqızı Cığatel.Gözlərimdən tanrıya bax. B.: “CBS-PP”, 2020.-335 səh.
 152. İsaxanlı Hamlet Abdulla oğlu.Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü.B.: “Xəzər Universiteti”, 2022.-241 səh.
 153. İsaxanlı İsaxan. Bir sevgi dastanı. B.: “Xəzər Universiteti”, 2022.-218 s.
 154. İsayeva Aynurə.Riyaziyyatı öyrənirəm. B.: “Güvən”, 2021. –110 səh.
 155. İsayeva Təranə Murad qızı.Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixinin tədrisində mətn üzərində işin təşkili.B.: “ADPU-nun nəşriyyatı”, 2022. –159 səh.
 156. İsayevAqil Nadir oğlu.Şirvan düzü aqrolandşaftlarının geokimyəvi xüsusiyyətləri və landşaft-ekoloji qiymətləndirilməsi.B.: “Optimist”, 2021. –224 səh.
 157. İşğaldan azad olunmuş regionlarda ekoloji terrorun ictimailəşdirilməsi.B.: 2022.- 15 səh.
 158. İsgəndərov Murad. Monetar iqtisadiyyat. B.: “Füyuzat”, 2023.-268 s.
 159. İsgəndərova Samudə. Şimali Amerikada istiqlaliyyət müharibəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-96 s.
 160. İsgəndərzadə, Elçin. Xoşbəxtliyin rəngi. B.: “Turxan”, 2022.-343 s.
 161. Işınsu Əminə. Çiçəklər böyüyər. B.: “Davam” ,2017.-416 s.
 162. İskəndərov Elman. Neftin, qazın nəqli və saxlanılmasında nəzarət-diaqnostika üsulları. B.: “Elm”, 2023.-328  s.
 163. İslamöncəsi Türk tarixi b (9 bitik) VI bitik. Ədəbiyyat və folklorda tarix. İstanbul.:2022.-405 s.
 164. İsmayıl Cavid. Mənim vətəndaş mövqeyim. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-148 s.
 165. İsmayıl Elçin. Qanları ilə dastan yazanlar. B.: “Azərbaycan”, 2021.-180 s .
 166. İsmayıllı Oqtay. Mələklərin soyqırımı. Toshkent.: 2021.-160 s.
 167. İsmayılov C. Naxçıvan rəssamlarının yaradıcılığında ənənə və müasirlik. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2023.-192 səh.  
 168. İsmayılov Faiq.Şuşa ili-270.B.: 2022. –123 səh.
 169. İsmayılov İsmayıl. Bizim Qala. B.: “Zərdabi”, 2022.-208 s.
 170. İsmayılov İsrafil. Özəl aqroservislər və aqrotexniki xidmətlərin iş saatına görə dəyərləndirilməsi. B.: “Elm”, 2022.-267 s.
 171. İsmayılov Kamran Novruz oğlu.Azərbaycanın tarixi-mədəniyyət abidələrinə qarşı erməni terroru.B.: “Maarif”, 2020.-119 səh.
 172. İsmayılov Məhərrəm. Bəyaz yuxular. B.: Elm və təhsil”, 2020.-229 s.
 173. İsmayılov Nadir. Rəqəmsal bilik və tədqiqat bacarıqları. B.: “Füyuzat”, 2022.-144 s.
 174. İsmayılova Nigar. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə tərbiyəsi. B.: “ADPU”, 2022.-132 s.
 175. İsmayılova Sima.Azərbaycanda bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq üzrə sənəd kütləsi biblioqrafiyalaşdırma obyekti kimi.B.: 2008.- 66 səh.
 176. İsmayılova B. Alifatik dikarbon turşuları və mürəkkəb efirləri. B.: “Elm”, 2022.-187 s.
 177. İsmayılqızı Xanım. Səni göyə bağışladım. B.: “Mücrü”, 2020.-205 s.
 178. İsmayılzadə Müzahim. Arxivdə yaşayan ömürlər. K. 2. B.: “Füyuzat”, 2022.-198 s.
 179. İsmayılzadə Müzahim. Ürəyimə düşsə yolun. B.: “Füyuzat”, 2023.-155 s.
 180. İsmayılzadə Saidə. Türk xalqları tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-392 s.
 181. İsrafilov İsrafil. Azərbaycan rejissor sənəti tarixindən səhifələr. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2022.-368 s.
 182. Jio Sarah. Parisdəki bütün çiçəklər. B.: “Qanun”, 2023.-336 s.
 183. Kafka Frans. Bir itin araşdırmaları. B.: “Mücrü”, 2021.-119 s.
 184. Kafkadan Rilkeyə qədər. B.: “TEAS Press”, 2019.-252 s.
 185. Kalafat Yaşar. Azərbaycan-İran-Anadolu-İraq xalq inancları xətti. B.:”Davam” ,2017.-464 s.
 186. Kalaşnikov Sergey. Elektrik bəhsi. B.: 2020.-340 s.
 187. Kamal Raqub. Dərələyəz şəhidləri. B.: “Dərələyəz-M “, 2023.-216 səh.
 188. Kamil Vüsal. Soyuq cəhənnəm. B.: “Parlaq İmzalar”, 2021.-248 s.
 189. Kamilova Nərmin. Ümumtəhsil məktəb şagirdlərinin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində musiqinin rolu. B.: “Zərdabi”, 2022.-208 s.
 190. Kamyu Alber.Taun.B.: Mücrü, 2022.- 216 səh.
 191. Karahan Mədinə. Sürəyya Ağaoğlu və Tezer Ağaoğlu (Taşkıran). B.: “Xəzər Universiteti”,2022.-31 səh.
 192. Karlson Riçard. Sakit yaşamaq istəyirsinizsə, xırda şeyləri dərd etməyin çünki onların hamısı xırda şeylərdir. B.: “Qanun”, 2022.-231 s.
 193. Karnegi Deyl. Rəqəmsal erada dost qazanma və insanlara təsir etmənin yolları. B.: “Qanun”, 2019.-271 s.
 194. Kavanlı Bəxtiyar. Təzadlı duyğularım. B.: “İmza”, 2022.-200 s.
 195. Kazımlı Gülhüseyn. Heydər Əliyevin yadigarları. B.: “Ozan”, 2004.-72 s.
 196. Kazımlı Kazım. Şair eldən ayrılmasın. B.: 2015.-216 s.
 197. Kazımov  Zahir. Tip məsələlər və onların həlli yolları. B.: “ADPU”, 2023.-202 səh.
 198. Kazımov Ə. Normal fiziologiya. B.: “ATU”, 2022.-351 s.
 199. Kazımov Əhməd Hacı oğlu.Gənclərin emosional, hüdudi nevrotik vəziyyətlərinin psixofizioloji və vegetativ xüsusiyyətəriinn funksional musiqi ilə reabilitasiyası.B.: 2022.- 290 səh.
 200. Kazımov Mobil. A3 B5 birləşmələri əsasında alınmış evtektik kompozitlərin xüsusiyyətləri. B.: “Elm”, 2022.-171 s.
 201. Keçmişə ehtiramla, gələcəyə inamla.B.: 2018.- 28 səh.
 202. Kəlbiyev Elbrus. Şahmat qaydaları ilə qətl. B.: “Apostrof-A”, 2019.-231 s.
 203. Kəminə Fatma xanım. Seçilmiş şeirləri. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-172 s.
 204. Kempbell Jozef.Mifin gücü.B.: “Qanun”, 2022. –350 səh.
 205. Kempka Erix. Hitleri mən yandırmışam. B.: “Mücrü”, 2021.-132 s.
 206. Kərəm, Dünyamalı. Qoçulu. B.: “Nurlan”, 2009.-172 s.
 207. Kərimbəyli Şirin Xanım Şadiman. Seçmələr. C.. B.: “Qanun”, 2023.-512 s.
 208. Kərimi Günay. Sərvət meyilləri: azadlıqdan məhrumetməyədək uzanan yol. B.: “Mütərcim”, 2022.-152 s.
 209. Kərimov İkram. İlk elm ocağı "Zirvədən-zirvəyə"də. B.: “Letterpress”, 2022.-64 s.
 210. Kərimov İkram. Zirvədən zirvəyə... B.: “Letterpress”, 2019.-595 s.
 211. Kərimov İkram. Zirvədən-zirvəyə. B.: “Letterpress”, 2020.-848 s.
 212. Kərimov Kərim Məmmədxan oğlu.Terrorizm,separatizm,soyqırım.B.: 2010. –95 səh.
 213. Kərimova Elmira. Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2022.-229 s.
 214. Kərimova Sədaqət. Yol ayrıcında. B.: “Səda”, 2022.-264 s.
 215. Kərimova Sevda. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında tərbiyə məsələləri. B.: “Nurlan”, 2009.-156 s.
 216. Kərimzadə, G.E.Sinir sisteminin və duyğu orqanlarının anatomiyası.B.: 2022. –159 səh.
 217. Kikoin A. Molekulyar fizika. B.: “Ləman”, 2022.-517 s.
 218. Kinq Stiven. O. B.: “Qanun”, 2022.-1055 s.
 219. Kinq Stiven. Parıltı. B.: “TEAS Press”, 2019.-795 s.
 220. Kitabi-Dədə Qorqud. B.: “Altun kitab”, 2022.-144 s.
 221. Kiyosaki Robert Toru.21-ci əsrin biznesi.B.: “Qanun”, 2022. – 191 səh.
 222. Kiyosaki Robert. Varlı ata, kasıb ata. B.: “Qanun”, 2022.-231 s.
 223. Klark Dunkan.Alibaba.B.: “Qanun”, 2022. – 326 səh.
 224. Kleyson Corc. Babilin ən varlı adamı. B.: “Qanun”, 2022.-183 s.
 225. Ko, Richard.80/20 meneceri.B.: “Qanun”, 2022. – 238 səh
 226. Koç  Sümeyye.Məftun : Hərcayi II. B.: “Qanun”, 2022.-399 səh.
 227. Kocakaplan İsa. Türkü söyləyən şəhərlər. B.: “Qanun”, 2022.-311 s.
 228. KochRichard.80/20 meneceri.B.: “Qanun”, 2022.- 238 səh.
 229. Kolanıl Nizami. Qaçaq Ərşad. Sumqayıt.: “Azəri”, 2022.-256 s.
 230. KondoMari.Evini də sahmana sal,həyatını da.B.: “TeasPress”, 2020.- 354 səh.
 231. KörpülüVidadi Avdıoğlu.Sadəlik bir gozəllikdir həyatda.B.: 2022.- 185 səh.
 232. Kriminalistika. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2021.-996 s.
 233. Krımski Aqafangel. Nizami və müasirləri. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-584 s.
 234. Kristi Aqata. On üç müəmma. B.: “TEAS Press”, 2021.-312 s.
 235. Kristi Aqata. Rocer Ekroydun qətli. B.: “Qanun”, 2018.-256 s.
 236. Kristi Aqata.Qəmgin sərv.B.: “Qanun”, 2020.- 222 səh.
 237. Kroft  Malkolm. Səyahət kitabı. B.: 2022.-212 s.
 238. Kumberland Nigel. Uğurlu insanların 100 vərdişi. B.: “Qanun”, 2022.-415 s.
 239. Kundera, Milan.Varlığın dözülməz yüngüllüyü.B.: “Qanun”, 2021.-342 səh.
 240. Kyerkeqor, Sören. Qorxu və titrəmə. B.: 2020.-191 s.
 241. Qabulzadə Abdurrəhman Hüseyn oğlu.Qabulzadələr.B.: “Elm və təhsil”, 2020.- 111 səh.
 242. Qafarov İ.A. Biostatistika. B.: “Təbib”, 2022.-241 s.
 243. Qafarov Nizami. Aqrar istehlak bazarının formalaşması və inkişafının iqtisadi problemləri. B.: “Kooperasiya”, 2023.-320 səh.
 244. Qafarova Gülşən. Hüseyn Cavid: eşq və etiqad. B.: “Araz”, 2008.-140 s.
 245. Qafarova Zemfira. Seçilmiş məqalələr. B.: “Renessans-A”, 2022.-340 s.
 246. Qafqazda ilk respublikalar (1918-1921) B.: “İdeal Print”, 2021.-420 s.
 247. Qafqazlı Xalidə. Qaracaoğlan. B.: 2009.-108 s.
 248. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun cografiyası: təbii-coğrafi şərait və sosial-iqtisadi inkişaf potensialı. B.: “Optimist”, 2021.-534 s.
 249. Qarabağın ermənilər yaşamış olduğu ərazilərində Azərbaycanın dağıntılara və saxtalaşdırmalara məruz qalmış abidələri.B.: 2022. –107 səh.
 250. Qarabağlı Aydın. Erməni-hay xalqına, onun rəhbərlərinə müraciət (erməni-hay yalanlarına, uydurmalarına və saxtakarlığına tarixi, elmi cavab). B.: “Mütərcim”, 2022.-93 s.
 251. Qarayev Akif. Bioloji kimya. B.: 2023.-544s.
 252. Qarayev Elçin. İrəvan hakimlərinin tarixindən. B.: 2021.-232 s.
 253. Qarayev Faiq. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində qəhrəmanlıq dastanı. B.: “Mütərcim”, 2021.-208 s.
 254. Qarayev Faiq. Oğru, terror və mafiya problemlərinin həllinə dair hüquq fəlsəfəsi. B.: “Mütərcim”, 2022.-239 s.
 255. Qarayev Qara. "Leyli və Məcnun" simfonik poema. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2023.-36 s.
 256. Qarayev Qara. "Yeddi gözəl" baletindən iki fraqment. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2023.-40 s.
 257. QarayevMahir N.Sonuncu korifey.B.: “Qanun”, 2022. –392 səh.
 258. Qasım Ulduz. Qarabağda qiyamət. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-360 s.
 259. Qasımbəyli, Yaşar.Rəsul Rza və ədəbi çağdaşlar.B.: “Elm və təhsil”, 2018. –238 səh.
 260. Qasımlı Musa. Ermənistan İsrail Dövlətinin Cənubi Qafqaz siyasətində (1991-2021-ci illər) B.: “Mütərcim”, 2022.-200 s.
 261. Qasımov Cəlal. Xalid Səid Xocayev. B.: “Şirvannəşr”, 2021.-320 s.
 262. Qasımov Ramil.Ümumi tarix.B.: “Güvən”, 2021.-287 səh.
 263. Qasımov Vaqif. Steqanoqrafiya : İnformasiyanın gizli ötürülməsi kanalları və texnologiyaları. B. : “Elm”, 2022.-347 səh.
 264. Qasımov Zakir. Azərbaycan dini-fəlsəfi və ictimai-siyasi fikir tarixində sosial utopiya və ədalət problemi. B.: 2022.-352 s.
 265. Qasımova Aidə. Söz inciləri (məqalələr).  B.: “Savad”, 2022.-248 səh.
 266. Qasımova Günel. Azərbaycanda yayılan Ganoderma Karst. cinsinə aid göbələklərin ekolo-bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. B.: 2022.-136 s.
 267. Qasımova Mahirə. Sənli, sənsiz günlərim. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-56s.
 268. Qasımova Mehriban. Dirijorluq texnikası. B. : “ADMİU”, 2022.-240 səh.
 269. Qasımova Mehriban. Dirijorluq texnikası. B.: “MSV Nəşr”, 2022.-248 s.
 270. Qasımova Nigar. Musiqi fənninin tədrisində yeni texnologiyaların tətbiqi yolları. B.: “ADPU”,2021.-84 səh.
 271. QayıbovSeyran Salman oğlu.Xəstə Qasımın həyatı, mühiti və yaradıcılığı.B.: “Elm və təhsil”, 2018. –190 səh.
 272. Qəbbani Nizar. Sən dəniz çəkə bilmirsən, ata? B.: “Mücrü”, 2021.-75 s.
 273. Qədim Yunan mifləri.B.: “Qanun”, 2022. – 352 səh.
 274. Qədimov Əsgər. Azərbaycan ədəbiyyatı Zaqafqaziya rusdilli mətbuatında. B.: “ADPU”, 2023.-297 s.
 275. Qəhrəmanlı Yeganə. Fərhad Ağazadənin dilçilik görüşləri (Təkmiilləşdirilmiş yeni nəşr). B. : “Füyuzat”, 2022.-184 səh.
 276. Qəhrəmanlı Yunus. Hüdudsuz kimya.I-II hissə. B.: “ADNSU”, 2022.-125 s.
 277. Qəhrəmanlı Yunus. Hüdudsuz kimya.I-II hissə. B.: “ADNSU”, 2022.-225 s.
 278. Qəhrəmanov Şaməddin. Bitki immunitetinin genetik əsasları. B.: “Füyuzat”, 2022.-208 s.
 279. Qəhrəmanov, Polad Fərrux oğlu.Riyazi analizdən mühazirələr.Sumqayıt.2006.-460 səh.
 280. Qəhrəmanova, Şəhla. Şəhər mühitində yerləşdirməklə vağzal binasının layihəsi. B.: “AzMİU”, 2019.-53 s.
 281. Qələndərli Nurlan. Naxçıvandan Şuşaya. B.: “Azərbaycan”, 2022.-313 s.
 282. Qəmli, Zakir. Gəncliyim-ömrümün sərt qışı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-76 s.
 283. Qərib Nazim. Qəriblərim-qərib elli diyarım. B.: “Maarif”, 2022.-248 s.
 284. Qəribova Mehbarə.  Ali məktəblərdə alman dilinin tədrisi metodikası. B.: “Mütərcim”, 2022.-172 s.
 285. Qeyri-üzvi kimya. Sumqayıt.: “SDU”, 2018.-432 s.
 286. Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası.B.: 2021. –541 səh.
 287. Qiraəti Möhsün. Dinimi öyrənirəm.B.: “Zərdabi”, 2022. –71 səh.
 288. Qiyas Əyyub. Aktyorların həyatından maraqlı anlar.  B.: “Mücrü”, 2021.-108 s.
 289. Qiyas Əyyub. Havay tətilləri. B.: “Qanun”, 2021.-352 s.
 290. Qlük Luiza. Odisseyin qərarı. B.: “Mücrü”, 2021.-111 s.
 291. Qocayeva, Leyla. Bədii mətnin linqvistik təhlili. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-120 s.
 292. Qorki Maksim.Lev Nikolayeviç Tolstoy haqqında xatirələr.B.: “Qanun”, 2022. –125 səh.
 293. Qorki Maksim.Malva. B.: “Qanun”, 2022. –90 səh.
 294. Qreger Maykl. Necə ölməməli?. B.: “TEAS Press”, 2021.-556 s.
 295. Qrethen Rubin. Xoşbəxtlik layihəsi. B.: “Qanun”, 2022. –384 səh.
 296. Qrin Con. Eyni ulduzun altında. B.: “Qanun”, 2021.- 327 səh.
 297. Qrin Robert. Hakimiyyətin 48 qanunu. B.: “Qanun”, 2022.-263 s.
 298. Qubadova Məsməxanım. Cavidin dramaturgiyasında türkçülük-turançılıq prinsipləri. B.: “Elm və təhsil”, 2022. –330 səh.
 299. Qudvin Kristi. Rəqəmsal dünyada uşaq böyütmək. B.: “TEAS Press”, 2021.-264 s.
 300. Qulamoğlu Nabatəli. Müasir Azərbaycan dilinin normativ punktuasiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-208 s.
 301. Quliyev Adil. Neft, bulaq və keçə çəkmələr. B.: “Qanun”, 2022.-272 s.
 302. Quliyev Adil. Qırmızı başmaqlar:Hekayələr və povest. B.: “Qanun”, 2023.-230 səh.
 303. Quliyev Çingiz. Uşaqlarda mədə-bağırsaq qanaxmaları. B.: “Təbib”, 2021.-163 s.
 304. Quliyev Eldar. Müasir dövrdə xarici-iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri. B.: “Kooperasiya”, 2011.-424 s.
 305. Quliyev Fərəc. Savaşımın 60 anı. B.: “Davam”, 2022.-608 s.
 306. Quliyev Hacı Cəfər. Ordubaddan doğan günəş. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-288 s.
 307. Quliyev İslam. Hidrotexniki qurğuların hesabatı və layihələndirilməsi. B.: “Savad”, 2020.-383 s.
 308. Quliyev Nazim. Hüseyn Cavidin natamam əsəri-Ərtoğrol Cavid. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-120 s.
 309. Quliyev R.Z. İdman turizmi. B.: “MSV”, 2022.- 142 səh.
 310. Quliyev Rafiq. Kino-Foto və televiziyada işıqlandırma texnikası. B.: “ADMİU”,2018.-144 səh.
 311. Quliyev Rafiq. Vizual informasiya daşıyıcıları və işığahəssas materiallar. B. : “Zərdabi”,2023.-168 səh.
 312. Quliyeva S. Müasir musiqi fənnində STEAM metodu. B.: “ADPU”, 2023.-105 səh.
 313. Quliyeva Ülviyyə. Kombinə edilmiş radiasiya texnologiyaları əsasında maye tullantıların təmizlənmə prosesləri. B.: “Optimist”, 2022.-138 s.
 314. Quliyeva Xatirə. Şuşa Bəyannaməsi-Birlik və Həmrəylik Fəlsəfəsi (Elmi və Publisistik Məqalələr toplusu). B.: “Füyuzat”, 2023.-399 s.
 315. QuliyevVilayət .Cümhuriyyət yazıları. B.: “Çapar”, 2021.-579 səh.
 316. Qulubəyli Soltan. Təlatümlü illər xatirat. B.: “Apostrof-A”, 2022.-185 s.
 317. Quluzadə, Cəfər. Ümumi astronomiya kursu 1. Klassik Astronomiyanın əsasları. B.: Elm və təhsil”, 2018.-266 s.
 318. Qurama. B.: 2022.-176 s.
 319. Qurban Qurbanov.B.: 2005. –11 səh.
 320. Qurbani Abdulla. Böyük gələcəyə baxış. B.: “Apostrof”, 2022.-440 s.
 321. Qurbanlı Ramilə.39-cu pərdə.B.: “Aspoliqraf”, 2022.-288 səh.
 322. Qurbanov Çingiz. Əks-hücum Suqovuşan. B.: “Optimist”, 2022.-308 s.
 323. Qurbanov Hüseyn. Germanium və arsen yarımqrupu elementlərinin xalkogenidləri. B. : 2022.-465 səh.
 324. Qurbanov İmamqulu. Bir ömrün qısa xatirələri. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-180 s.
 325. Qurbanov Natiq.Azərbycanın kənd təsərrüfatının iqtisadi inkişaf tarixindən...B.: “Elm və təhsil”, 2014.-277 səh.
 326. Qusarçaylı Ramiz. Vətən. B.: “Mücrü”, 2021.-368 s.
 327. Qutluər Odər. Türkçülüyün məsələləri. İstanbul.:  2022.-200 s.
 328. Lazalı Rəciyyə. Ömür ləçəklərim. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-160 s.
 329. Leblan Moris.Arsen Lupen, alicənab soyğunçu.B.: “Qanun”, 2022. – 231 səh.
 330. Lekberq Kamilla. Buz şahzadəsi. B.: “Qanun”, 2021.-479 s.
 331. Lələdağ Əvəz Mahmud. Sözümdə Vətən ətri var. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-303 s.
 332. Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda demoqrafik inkişaf problemləri və əhalinin məskunlaşması. B.: “Avropa”, 2019.-216 s.
 333. Lennoks Con.Elm tanrı axtarışında.B.: “Qədim Qala”, 2020.- 367 səh.
 334. Levi M.Başqa bir xoşbəxtlik.B.: “Qanun”, 2021.- 368 səh.
 335. Levi Mark. Aşiq xəyalət. B.:” Qanun”, 2022.-326 səh.
 336. Levi, Mark. Bu, gecə baş verib. B.: “Qanun”, 2022.-404 s.
 337. Liderlik. B.: “TEASPress”, 2021.- 256 səh.
 338. Lindqren Astrid. Quldur qızı Roni. B.: “Altun kitab”, 2022.-208 s.
 339. London Cek. Bəyaz diş. B.: “Altun kitab”, 2021.- 112 səh.
 340. Maalouf Amin. Səmərqənd. B.: “Qanun”, 2013.-413 səh.
 341. Mahmudov Rza Nadir oğlu. Azərbaycanda regional iqlim dəyişmələri və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr. B.: 2022. –208 səh.
 342. Mahmudov Yusif. Azərbaycan Respublikasında ətraf mühitin qorunması tarixi. B.: “Füyuzat”, 2022.-276 s.
 343. Mahmudova Könül. Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları. B.: “ADPU”, 2022.-202 s.
 344. Mamalıq və ginekologiya. B.: “Elm və təhsil”, 2022.- 685 səh.
 345. Man John. Səlahəddin: həyatı, əfsanəsi və İslam İmperiyası. B.: “Qanun”, 2019.-296 s.
 346. Manafov E.K. Elektrikləşdirilmiş dəmir yollarının elektrik təchizatı.B.: “Milli Aviasiya Akademiyası”, 2021. –232 səh.
 347. Manafov Elnur. Azərbaycan dili. B.: “Güvən”, 2021. –219 səh.
 348. Mar Aynar. Kainatın mələkləri. B.: “Alatoran”, 2022.-180 s.
 349. Markes Qabriel Qarsia. Yüz ilin tənhalığı. B.: “Qanun”, 2019.-464 s.
 350. Martınova Q. S. Neft geokimyası (geokimyəvi göstəricilər). B.: “Nafta-Press”,2022.-87 səh.
 351. Mayılov R.A. Təsvirlərin qəbulu, emalı və ötürülməsi nəzəriyyəsi. B.: 2017.- 68 səh.
 352. Məcidoğlu Məmməd. Ayrılaq sən demədinmi. B.: “Orxan”, 2021.-736 səh.
 353. Məcidoğlu Məmməd. Həsrətdən körpəyə dönən çağımdır. B.: “Orxan”, 2020.-320s.
 354. Məcidoğlu Məmməd. Sonetlər.B.: “Elm və təhsil”, 2014.- 303 səh.
 355. Məcidoğlu Məmməd."Qayıt" desən, qayıdardım... B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 247 səh.
 356. Məcidoğlu Məmməd. Səndən mənə nə qaldı. B.: “Orxan”, 2021.-527 s.
 357. Mədəni irsin qorunmasının aktual problemləri beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. B.: “ADMİU”, 2022.-353 s.
 358. Mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinə dair məlumat toplusu. B.: 2015.-211 s.
 359. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. May 2022. B.: “M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli kitabxanası”, 2022.-120 s.
 360. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat . Aprel 2022. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2022.-136 s.
 361. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat .İyul 2022. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2022.-108 s.
 362. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. İyun-2022. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2022.-118 s.
 363. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Noyabr-2022. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2022.-101 s.
 364. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Dekabr-2022. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2022.-101 s.
 365. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Fevral-2023. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2023.-99 s.
 366. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat : Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi : Yanvar 2023. B. : 2023.-87 səh.
 367. Mədəniyyət: problemlər və perspektivlər "Qarabağ Azərbaycandır!". Doktorant və gənc tədqiqatçıların XII Beynəlxalq elmi konfransının materialları. B.: “ADMİU”, 2021.-395 s.
 368. Mədəniyyət: problemlər və perspektivlər Doktorant və gənc tədqiqatçıların XV Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Konfrans "Şuşa ili"nə həsr olunur. B.: “ADMİU”, 2022.-390 s.
 369. Mehdi Fəxrəddin. Avtokratiyadan demokratiyaya, müharibədən sülhə. B.: “Qanun”, 2022.-192 s.
 370. Mehdi Mahir. Bir eşq redaktəsi. B.: “Mücrü”, 2021.-96 s.
 371. Mehdibəyova Mahmizər. Zeynalabdin Marağalının həyatı, mühiti və yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-248 s.
 372. Mehdiyev T. V. Seksoloji terminlər lüğəti. B.: 2004. –66 səh.
 373. Mehdiyev T. V.Şəkərli diabetli xəstələrdə androgen çatışmazlığının diaqnostikası və müalicəsi.B.: 2003. –58 səh.
 374. Mehdiyev Tofiq. Tibbi biliklərin əsasları. B.: “Renessans-A”, 2021.-734 s.
 375. Mehdizadə İntiqam. İşığa çıxmış düşüncələr. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-596 səh.
 376. Məhəmmədzadə Mirzəbala. Azərbaycan türk mətbuatı. B.: “Çapar”, 2022. –161 səh.
 377. Məhərrəmoğlu Qurban. Tufanlı illər. B.: “Gənclik”, 2022.- 247 səh.
 378. Məhərrəmov Elmar. Azərbaycan tarixinin bir əsrlik salnaməsi. B.: “İdeal Print”, 2021.-84 s.
 379. Məhərrəmova Sona. Şərqi Avropa ölkələri tarixi. Sumqayıt.: 2022.-196 s.
 380. Məhin. Ağlayan söyüd. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-324 s.
 381. Mehrabov Abdulla. Ümumi fizika kursu.B.: “Ləman”, 2015.-592 s.
 382. Mehtiyev Rabil. Fəlsəfə. B.: “Müəllim”, 2021.-173 s.
 383. Məişət zorakılığı hallarının qarşısının alınması istiqamətində sosial işin tətbiqi beynəlxalq elmi-praktiki konfransının materialları. B.: “Adiloğlu”, 2021.-220 s.
 384. Məktublar ."Məşhurlar" silsiləsi 3-cü kitab. B.: “XAN”, 2022.-184 s.
 385. Məlikov Arif. Konsertino. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2022.-40 s.
 386. Məlikova Elfira. Azərbaycan muzeyşünaslığı. C. 1. B.: “Elm”, 2021.-231 s.
 387. Məmədli Nadir. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-511 s.
 388. Məmişova Rəxşanə. Darzolaqlı yarımkeçiricilərdə (Pb1-xMnxSe, CuTlS2 (Se)2) radiasiya effektləri. B.: “Optimist”, 2022.-164 s.
 389. Məmməd Rahil. Gəl,süzül qəlbimə.. B.: “Elm və təhsil”, 2016. –183 səh.
 390. Məmməd Rahil. Müqəddəs savaş. B.: “İmza”, 2022.-359 s.
 391. Məmmədbağıroğlu Əli. "Hatəm Tayi" yazılı dastan abidəsi. B.: “Zərdabi”, 2022.-151 s.
 392. Məmmədli Allahverdi.Yüz ilin ədəbi abidəsi. B.: “Nafta Press”,2006.-103 səh.
 393. Məmmədli Mübariz. Beynəlxalq biznes etikası. B.: “Turxan”, 2022.-238 s.
 394. Məmmədli Nüşabə. Əsərləri. I cild. B.: “Apostrof”, 2019.- 522 səh.
 395. Məmmədoğlu  Əbülfət. Vicdanın səsi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-200 s.
 396. Məmmədov A. Normal fiziologiya. B.: “Təbib”, 2019.-395 s.
 397. Məmmədov A.H. Yol şəraiti və hərəkətin təşkili. B.: “Təhsil”, 2016.-96 s
 398. Məmmədov Adış. Etnik münaqişələr və onların həlli yolları. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-191 s.
 399. Məmmədov Ceyhun. Narkotik vasitələr və psixotrop maddələrlə intoksikasiyalar :  diaqnostoka, müalicə və profilaktika : Metodik vəsait. B. : “Printeks Co”, 2022.-88 səh.
 400. Məmmədov Dilan. Nəqliyyat vasitələrinin təsnifatı və markalanması. B.: 2021.-111 s.
 401. Məmmədov İsrafil. Erməni kilsəsi və Türk-Azərbaycan torpaqlarında dolaşmaqda olan "Böyük Ermənistan" kabusu. B.: “Nurlan”, 2020.-240 s.
 402. Məmmədov K. C. Beynəlxalq münasibətlərdə din amili. B. : BDU,2022.-368 səh.
 403. Məmmədov Kamran. Ömrün izi. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-136 s.
 404. Məmmədov Murad. Ömrün payız duyğuları. B.: 2023.-84 s.
 405. Məmmədov Nazim. İkinci Qarabağ müharibəsi: Zəfər salnaməsi. B.: “Optimist”, 2022.-463 s.
 406. Məmmədov Ramin. Hekayələr, xatirələr... B.: “Elm və təhsil”, 2022.- 119 səh.
 407. Məmmədov Şahmar. Hirudoterapiya. B.: “Letterpress”, 2021.-255 s.
 408. Məmmədov Saleh. Rəqəmsal keçid və elmi texnoloji inkişafın sürətləndirilməsi zəruriliyi. B.: “Ecoprint”, 2021.-415 s.
 409. Məmmədov Saleh. Rəqəmsal keçid və elmi texnoloji inkişafın sürətləndirilməsi zəruriliyi. B.: “Ecoprint”, 2021.-415 s.
 410. Məmmədov Vaqif. Azərbaycan Respublikası böyük göllərinin hidrobiokimyəvi xüsusiyyətləri və gölətrafı ərazilərin mühəndisi geofiziki şəraiti. B.: “Mütərcim, 2019-348 s.
 411. Məmmədov Xudu. Qoşa qanad. B.: “Qanun”, 2023.-140 s.
 412. Məmmədova Aygün. Texniki xarici dil. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-184 s.
 413. Məmmədova Elnarə. Ömrün əbədi işığında. B.: “Ərgünəş”, 2021.- 455 səh.
 414. Məmmədova Gülyanaq. Azərbaycan xalq mahnılarının məqam - intonasiya xüsusiyyətləri. B.: “Zərdabi”, 2022. –95 səh.
 415. Məmmədova Nüşabə. Birinci dünya müharibəsində Qafqaz cəbhəsi. B.: “Təhsil”, 2020.- 399 səh.
 416. Məmmədova Sevinc. Nüvə yanacağı materialları olan aktinoidlər sırasından bəzi d-elementlərin naften turşuları ilə maye fazalı ekstraksiyası. B.: “Elm”, 2022.-202 s.
 417. Məmmədova Taliyə. Sinergetika nədir? B.: “ADPU”, 2022.-112 s.
 418. Məmmədova Ümhani. İnklüziv təhsilə giriş. B.: “ADPU”, 2022.-218 s.
 419. Məmmədova Yaqut. Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının qanun və fortepiano üçün işlənmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2022.-148 s.
 420. Məmmədova Yeganə. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsinin məzmunu və yolları. B.: “ADPU”, 2022.-212 s.
 421. Məmmədova Zərifə. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət pyeslər məcmuəsi. B.: “Ecoprint”, 2019,-172 s.
 422. Məmmədova Zərifə. Xarici ölkə bəstəkarlarının əsəsrlərindən ibarət pyeslər məcmuəsi. B.: “Ecoprint”, 2019,- 142 s.
 423. Məmmədova, Ülviyyə. Meşələrin mühafizəsində bərpa olunan enerji məbələrindən istifadənin ekoloji aspektləri. B.: “MSV Nəşr”, 2022.-220s.
 424. Məmmədqızı Ulduzə. Hara gedir bu dünya?.. B.: “İMZA nəşrlər evi”, 2023.-136 səh.
 425. Məmmədzadə Rəhiməxanım. Azərbaycan dili üzrə qrammatik anlayışların mənimsədilməsi şagirdlərin idrak fəaliyyətinin yüksəldilməsi vasitəsi kimi. B.: “Mütərcim”, 2020.- 179 səh.
 426. Mənsimoğlu Seyfəddin.Ağacoyma xəttatlığı örnəkləri. B.: “Elm”,2022.-152 səh.
 427. Menson Mark. Vecinə almamağın incə sənəti. B.: “Qanun”, 2021.-174 s.
 428. Mənsur Fərhad. Ömür yolu. B.: “Nurlan”, 2010.-232 s.
 429. Mənsur. Tanrınındı bu yer üzü. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-320 s.
 430. Mərasim folkloru məsələləri. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-218 s.
 431. Mərzili Məmməd. Xıdırlıda qalan günlər. B.: “Azərnəşr”, 2020.- 205 səh.
 432. Mərzili Rəna. Mübarizin kəməri. B.: “İmza”, 2022.-112s.
 433. Mərzili Rəna. Xan qızı Natəvan Ədəbi Məclisinin şəhidlərə şahid misraları. B.: “Elm və zəka”, 2021.-245 s.
 434. Mərzili Rəna. Xan qızı Natəvan ədəbi məclisinin söz ilməli naxışları. B.: “İmza”, 2022.-194 s.
 435. Məsimova Nübar. Ferdinand de Sössür və onun təlimi. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-266 s.
 436. Məsimova, Aynur. İtirilmiş səadət. . B.: “Elm və təhsil”, 2017.-108 s.
 437. Məsud Afaq. Qarabağın incisi Şuşa. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2022.-164 s.
 438. Mifoloji lüğət. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2022.-613 s.
 439. Mikayıl Abdullayev (Mikayıl Hüseyn oğlu Abdullayev). Biblioqrafiya.B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2022.- 407 səh.
 440. Mikayıl Elbrus. Gecə nağılı. B.: “Şirvannəşr”, 2022.-184s.
 441. Mikayıllı Böyükağa. Dünyanın təhsil mənzərəsi. K.1. B.: “Elm və zəka”, 2021.-480 s.
 442. Milli Demokratik Hərəkat dövrü Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Ulu”, 2022.-311 səh.
 443. Mir Məhəmməd Hüseyni Mömin.Möminlərin töhfəsi. K.2. B. :“OPTİMİST”cap mərkəzi, 2022.-296 səh. 
 444. Mirzə Baxış Nadim. Seçilmiş əsərləri. K.2. Bakı.: 2020.-169 s.
 445. Mirzə Xosrov Axundzadə yaradıcılığında Şuşa. B.: “Elm”, 2022. –69 səh.
 446. Mirzəyev Elmir. Totalitarizm və Avanqard. B.: “Qanun”, 2021.-240 s.
 447. Mirzəyev Hüseyn. Maşın dizaynı. Maşınların diaqnostikası üzrə laboratoriya işləri. B.: 2022. - 101 səh.
 448. Mirzəyev Osman. Mühəndis və kompüter qrafikası. B.: “ADNA”, 2022.-110 s.
 449. Mirzəyeva  Lətifə. Həsən Məcidzadə Savalan: həyatı və yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-200 s.
 450. Mirzəyeva M. Neft kimyasından praktikum. B.: “ADPU”, 2022.-310 s.
 451. Mirzəzadə Aydın. Vətən müharibəsinin tarixi-siyasi dərsləri. B.: “Azərbaycan”, 2022.-279 s.
 452. Mirzəzadə Faiq. Trikuspid atreziyanın müxtəlif morfoloji formalarında cərrahi müalicənin prinsipləri. B.: 2021.-104 s.
 453. Mirzəzadə Gülqədəm. Bayraqlı evlər. B.: “Qanun”, 2022.-174 s.
 454. Mirzəzadə Reyhan. Bəşəriyyətə şölə saçan teatr günəşi. B.: “Bakı mətbəəsi”, 2023.-221 s.
 455. Mixeyeva Tamara. Delfinin övladları. B.: “Qanun”, 2022.-195 səh.
 456. Modiano Patrik. Görünməz mürəkkəb. B.: “Qanun”, 2022.-143 səh.
 457. Molla Nəsrəddin lətifələri. B.: “Altun kitab”, 2022.-128 səh.
 458. Molla Pənah Vaqif: həyatı və yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-342 s.
 459. Monten Mişel. Ləyaqətlə yaşamaq və ölmək sənəti. B.: “Qanun”, 2022.-144 səh.
 460. Morua Andre. İqlimlər. B.: “Qanun”, 2022. - 208 səh.
 461. Moyes Jojo.Ulduzlar bəxş edən. B.: “Qanun”, 2022. -525 səh.
 462. Müasir fəlsəfənin tədrisi: metodologiya, nəzəriyyə və praktika. B.: “Optimist”, 2021.-787 s.
 463. Müasir hüquq elmində problemlər və onların konstitusion hüquqi həlli yolları. B.: Elm və təhsil”, 2019.-371 s.
 464. Mücahid Nizami. Hüsnün kitabı bitmədi. B.: “Ecoprint”, 2019.-104 s.
 465. Müdrik sözlər xəzinəsi. B.: 2008. -158 səh.
 466. Mukerci Siddharta.Gen. İntim hekayət.B.: “Qanun”, 2022.- 557 səh.
 467. Mülki müdafiə. B.: “MSV nəşr”, 2022.-271 s.
 468. Mülkümov Nəbi. Vətən sevgisi. B.: “Səda”, 2022.-112 s.
 469. Murad Güləmail. Cənnətim Şuşa. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-63 s.
 470. Murad Güləmail. Kadirlidə-4 gün. B.: “Elm və təhsil”, 2022.- 48 s.
 471. Murad Güləmail. Nuru Paşa dastanı. B.: “Elm və təhsil”, 2022. –74 səh.
 472. Muradoğlu Fərman. İki dünya arasında. B.: “Qanun”, 2022.-239 səh.
 473. Muradov Məhərrəm. Mənim öyrəndiyim milli tarix və ya doğma Balakən reallığı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-304 s.
 474. Muradov Ramiz. Həyat yolundan görüntülər. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2023.-104 s.
 475. Muradova  Zəhra. Şuşadan Qoriyə gedən yol. B.: “Orxan NPM”, 2022.-176 səh.
 476. Muradova Zəhra. Sağlamlıq və sənətkarlıq ocağı Şuşa. B. : “Orxan NPM”, 2022.-72 səh.
 477. Muradxanlı Etibar. İlin beşinci fəsli. B.: “Qanun”, 2022.-304 s.
 478. Murakami Haruki. Norveç meşəsi. B.: “Qanun”, 2020.-431 s.
 479. Musayev Cavadxan. Qeyri-üzvi sintez. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-432 s.
 480. Musayeva İradə. Ceyms Coysun "Uliss" romanı və ədəbiyyatda devrim. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-163 səh.
 481. Musayeva Səlahət. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların intellektual inkişafı üzrə işinin sistemi. B.: “Füyuzat”, 2022.-194 s.
 482. Musso Giyom. Yazıçıların gizli həyatı. B.: “Qanun”, 2022.-288 səh.
 483. Mustafa Fazil. Cəhalət kolonu. B.: “AVE Print”, 2022.-156 səh.
 484. Mustafa Fazil. Səsimizi batıran küyümüz. B.: “Nurlar NPM”, 2021.-160 səh.
 485. Mustafa Fazil. Xalqdan yana. B. : “Nurlar NPM”, 2020.-152 səh.
 486. Mustafa Kamal Atatürk. Türkiyə Cümhuriyyətinin Qurucusu (1881-1938). B.:”Qanun”, 2021.-23 s.
 487. Mustafa Rəşad. Qərbi Azərbaycan və Borçalının XIX-XX əsrlərdə yadellilərə qarşı mübarizə tarixindən. B. : “Elm”, 2020.-470 səh.
 488. Mustafaqızı Vəsidə. İsmayıllı şəhidləri. B.: “Maarif”, 2022.- 231 səh.
 489. Mustafayeva İlhamə. Cinsi yetişkənlik dövründə reproduktiv funksiyanın formalaşma xüsusiyyətləri. B.:  “Apostrof-A”, 2022.-164 s.
 490. Mustafazadə Nərgiz.Qəmər Bəyim Şeyda arxivinin təsviri. B.: “Mütərcim”, 2022.-111 səh.
 491. Mustafazadə Tofiq. XVIII əsrin II rübündə Xəzəryanı regionda beynəlxalq münasibətlər və Nadir şah Əfşarın diplomatiyası. B.: “Optimist”, 2022.-312 s.
 492. Müzəffərli Nazim. Azərbaycanda mədəniyyətin iqtisadiyyatı: reallıqlar və perspektiv inkişaf. B.: “Elm və bilik”, 2022.- 113 səh.
 493. Nadir şah Əfşarın fərman və məktubları. B.: “Qanun”, 2021.-256 s.
 494. Nağı Nağıyev : taleyi və sənəti.Naxçıvan : “Əcəmi” , 2020.-215 səh.
 495. Nağıoğlu Behbud. Sazlı, sözlü dünyamız. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-296s.
 496. Nağıqızı Mahirə. Lövbər adam. B.: “ADPU”, 2022.-256 s.
 497. Nağıyev  Şahin. Dünyanın sirli tarixi. B.: 2022.-250 səh.
 498. Namazov Müseyib. Qəlbimin döyüntüləri. B.: “Şərq_Qərb”, 2022.-142 s.
 499. Namazova Çimnaz . Cinslərarası hibridlərin iştirakı ilə buğda sortlarının yaxşılaşdırılması. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-165 s.
 500. Nargis. Metakədər. B.: “Mücrü”, 2020.- 78 səh.
 501. Nazimoğlu Məmməd. Gürcü balası Givi bəy. B.: “Vektor”, 2021.- 51 səh.
 502. Nəbioğlu Musa. Dədə Şəmşirin hikmət dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-88 s.
 503. Nəbiyev Rasim. Avtomatik optimallaşdırma sisteminin modelləşdirilməsi. B.: “Zərdabi”, 2022.-253 s.
 504. Nəbiyeva Almara. Milli-mədəni irsimiz: Aşıq Ələsgərin lirikası. B.: “BDU”, 2022.-254 s.
 505. Nəbiyeva İntizar. Dağlar marala qaldı. B.: “Maarif”, 2019. –271 səh.
 506. Nəbiyeva İntizar. Qarabağ hekayələri. B.: “Maarif”, 2022.-84 s.
 507. Nəcəfov Cabbar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi az yayılmış qiymətli üzüm sortlarının təsərrüfat-texnoloji və biomorfoloji xüsusiyyətləri. Naxçıvan.: 2022.-215 s.
 508. Nəcəfov Canbaxış. Zoologiya. II hissə. B.: “ADMİU”, 2021.-544 s.
 509. Nəcəfov Hacı Bəxtiyar. Ümrə ziyarəti. B.: “Qələm”, 2022.- 127 səh.
 510. Nəcəfqızı Elnarə. Danışmayan sevgi. B.: “Maarif”, 2022.- 127 səh.
 511. Nəcəfqızı Elnarə. Toxunmayın, o bir kəpənəkdir. B.: “Təknur”, 2021.- 160 səh.
 512. Nəğməkar Yusif. Mən Vətənə oxşayıram... B.: “Vektor”, 2021.- 139 səh.
 513. Nemanzadə Ömər Faiq. "Azərbaycan" yazıları. B.: “Galaxy Printing MMC”, 2022.-144 s.
 514. Nəriman Əbdülrəhmanlı nəsri araşdırmalarda. B.: “Qanun”, 2022.-328 s.
 515. Nərimanov Nəriman.Nadir şah.B.: “Qanun”, 2022.-87 səh.
 516. Neruda Pablo. Mən də yaşamışam... Xatirələr. B.: “Qanun”, 2022.-462 səh.
 517. Nesbit Edit. Beş uşaq və o. B.: “Altun kitab”, 2022.- 160 səh.
 518. Nesbit Edit. Feniks və xalça.B.: “Altun kitab”, 2022.- 160 səh.
 519. Nəsibli Nəsib L. Türkçü düşüncənin əsasları. B.: “Qanun”, 2022.-286 səh.
 520. Nəsiboğlu Rizvan. Külək döyən qapılar. B.: “Red N Line”, 2022.-187 s.
 521. Nəsibov Adil. Nəğmələrdə yaşayan ömür. C.2. B.: “Mütərcim”, 2022.-328 s.
 522. Nəsibov Elşən. İsa Məsihi dərk edərkən. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-208 s.
 523. Nəsibqızı, Ramilə. 41 cinin hökmdarı. B.: “Nurlan”, 2009.-96s.
 524. Nəsimi və Hürufilik Qərb şərqşünaslığında. B.:  “Savad”, 2022.-236 səh.
 525. Nəsirov Vaqif. Ümumi fizika kursu : Dərs vəsaiti. B.:2022.-431 səh.
 526. Nəsirova Anarə. Əməköməci növlərinin kənd təsərrüfatında becərilməsi və onun əhəmiyyəti. B.: 2022. -148 səh.
 527. Nəsirzadə Rəşid. Həyat fəlsəfəsi. . B.: “Zərdabi Nəşr”, 2023.-47 s.
 528. Nəzərov İlham. Müslüm Maqomayevin vokal ifaçılığının nəzəri təhlili. B.: “Savad”, 2022. –165 səh.
 529. Nəzmi Ələkbər Fəzlullah.İmam Muhəmməd Baqir əleyhissalamın həyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2018. –219 səh.
 530. Nişi Kasudzo. Kasudzo Nişinin sağlamlıq sistemi. B.: “Qanun”, 2022.-319 səh.
 531. Nizami Gəncəvi almanaxı-II. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-254s.
 532. Növrəsli Tərlan. Qarabağıma gəl. B.: “Şərq-Qərb”, 2022.-208 s.
 533. Novruzov Rafiq. Azərbaycanca-yunanca, yunanca-azərbaycanca danışıq kitabçası. B.: “Mütərcim”, 2022.-204 s.
 534. Novruzov Vahid. Rəqəmsal iqtisadiyyatda şəffaflıq. B.: “CBS”, 2022.-144 s.
 535. Nuriyev Eldar. Azərbaycanda tikinti : reallıqlar və inkişaf istiqamətləri. B.: “TUNA”, 2022.-166 səh.   
 536. Nuriyeva, Minaxanım. Türkoloji etüdlər. K.1. B.: “ADPU”, 2022.-282 s.
 537. Nuruqızı Sevinc. Pıçıltı.B.: “Təhsil”, 2022. -87 səh.