close
icon E-kataloq və kitabxana

Yeni kitablar

Azərbaycan dilində    |    Rus dilində çap olunan yeni kitablar    |    Respublikadan kənarda çap olunan yeni kitablar   

 

2023

1   2    3

 1. Ərkli Emfira. Ana ürəyi.B.: “Borçalı”, 2022.- 228 səh.
 2. Əsədli Gülnar. Vətən aşiqləri. B.: Bakı Mətbəəsi”, 2022.-277 s.
 3. Əsgərli Ələkbər.Hamı gül əkdi,gül dərdi... Ağcabədi.: 2022. –160 səh.
 4. Əsgərova Günel. Xəmsənin xilası B.: “Aspoliqraf”, 2022.-173 s.
 5. Əşrəfov Rüstəm. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. B.: “ADPU”, 2022.-540 s.
 6. ƏzimliƏbülfəz Tahir oğlu.Ədəbiyyat tarixi: tədqiq-təsbitlər və qüsurlar.Naxçıvan.:”Əcəmi”,2021.-287 səh.
 7. Əzimova Könül.Azərbaycan rəssamlarının əsərlərində rəqs sənətinin təcəssümü.B.:  2022. –245 səh.
 8. Əzizə Cəfərzadə. Biblioqrafiya. B.:  2022.-527 səh.
 9. Fərəcov Sərdar. Ömrümün misraları. B.: “Abşeron” Sənət İqamətgahı, 2022.-87 s.
 10. Fətəliyeva Gülnarə. İKT üzrə beynəlxalq müqayisəli reytinqlərdə Azərbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması yolları. B.: “Elm və bilik”, 2022.- 65 səh.
 11. Firdovsi Əbülqasim. Şahnamə. C. 2. B.: “Nurlar”, 2009.-1008 s.
 12. Fizikadan olimpiadaya hazırlaşırıq İzahlı həlli ilə fizika məsələləri. B.: “Ləman”, 2022.-299 s.
 13. Follett Ken. Dünyanın dayaqları. B.: “Qanun”, 2021.- 895 səh.
 14. Gəncalp Güntay.Nadir Şah. B.: “Qanun”, 2021.- 447 səh.
 15. Gəncəli Əsmət Məhsəti. Qoşa qanad.Tbilisi:2009.-224 səh.
 16. Gəncəvi Nizami. Xosrov və Şirin. B.: “Qanun”, 2018.-527 səh.
 17. Göyçəli Həsən.Vətən dərdi, el həsrəti. B.: “Ecoprint”, 2022.-175 səh.
 18. Göyduman Nehir. Nağıl parkı. B.: “Timaş”, 2022.-112 s.
 19. Güney Fazil. Hər daşın altında bir tarix...batır. B.: “Orxan”, 2019.-255 səh.
 20. Haqverdi Oruc.Ürəklərdə yaşayan qəhrəman. B.: “Elm və təhsil”, 2019.- 319 səh.
 21. Haqverdiyev Abil.Azərbaycanın coğrafi fikir tarixi.B.: “Optimist”, 2021. –264 səh.
 22. Hans-Tis Leman. Postdramatik teatr. B.: “ADMİU”, 2022.-357 s.
 23. Harari Yuval. Sapiens: Bəşəriyyətin qısa tarixi. B.: “Qanun”, 2021.-461 s.
 24. Hatəmi S. Xatirələr dəftəri. B.: 2022.-95 s.
 25. Heminquey Ernest Miller. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2022.- 690 səh.
 26. Heydər Əliyevin kəlamları. B.:  2019.- 83 səh.
 27. Həbibbəyli İsa. Hüseyn Cavid. B.: “Elm və təhsil”, 2022. –103 səh.
 28. Həmzəyevm Mahir.Azərbaycan-Baltik mədəni əlaqələri.Vilnus 2022.-502 səh.
 29. Hər biri qəhrəmandır. B.: 2022. -223 səh.
 30. Həsənoğlu Zakir. Dünya yaşadıqca mən də yaşaram. B.: “Gənclik”, 2022.-631 s.
 31. Həsənoğlu, Cahangir.Anam mənim.B.: “Ecoprint”, 2022. –176 səh
 32. Həsənov Pərviz. Xəyalımdakı gələcək-qırmızı. B.: “İZ”, 2022.-162 s.
 33. Həsənov Rafiq. Nəvələrimin nəvələrinə.B.: “Mütərcim”, 2022.- 335 səh.
 34. Həsənova Nahidə. Azərbaycan dilinin nitq mədəniyyəti. B.: “BDU”, 2022. –161 səh.
 35. Həyata sevgi ilə Mikayıl Abdullayev.B.:  2021. –80 səh.
 36. Hidayət. Əsərləri. 8 cilddə.C 4. B.: Apostroff, 2011.- 480 səh.
 37. Hidayət. Əsərləri. 8 cilddə.C 5. B.: Apostroff, 2011.- 535 səh.
 38. Hidayət. Əsərləri. 8 cilddə.C 6. B.: Apostroff, 2011.- 535 səh.
 39. Hidayət. Əsərləri. 8 cilddə.C 7. B.: Apostroff, 2012.- 535 səh.
 40. Hidayət. Əsərləri. 8 cilddə.C 8. B.: Apostroff, 2012.- 407 səh.
 41. Hiperprolaktinemiya və impotensiya. B.:  2003. –24 səh.
 42. Honeyman Gail. Eleanor Olifant çox yaxşıdır. B.: “Qanun”, 2022.- 463 səh.
 43. Hüqo Viktor Mari. Səfillər.B.: Altun kitab.2021.- 128 səh.
 44. Hümmətov Əşrəf.Siyəzən məktəbləri.B.: “Elm və təhsil”, 2022. –334 səh.
 45. Hüseynbəyli Elçin.O gözəllər ki vardı...B.: Mücrü, 2022.- 147 səh.
 46. Hüseynli Rüfət. Vətən səninlə fəxr edir-Samir Paşayev. B.: 2022.-167 s.
 47. Hüseynova Həcər Emin qızı.Mir Cəlalın bədii əsərlərinin dili və üslubu.B.: “Elm”, 2008. –500 səh.
 48. HüseynovCeyhun.Bir millət,iki şəxsiyyət.B.: “Aspoliqraf”, 2022.-359 səh.
 49. Xanəmir.nə milad,nə də roma.B.: “Vektor”, 2021.- 159 səh.
 50. XanlarovaZivər.Uşaqlara nəyi necə öyrətməli? B.:”Qədim qala”, 2021.-231 səh.
 51. Xatırlayın!Yaşadın!Unutmayın!B.:  2020.-94 səh.
 52. Xeyirxahlıq ünvanı. B.: “Maarif”, 2022.-160 s.
 53. Xələfli Əli Rza. Dağlarda duman qaldı. B.: “Gənclik”, 2022.-175 s.
 54. Xələfli Əli Rza. Dönməzlik yolu. B.: “Gənclik”, 2022.-197 s.
 55. Xələfli Əli Rza. Şərhin poetik notları.B.: “Vətən”, 2022.-532 s.
 56. Xəlil Zahid. Dəmir Yumruq dastanı. B.: “TEAS Press”, 2021.-200 s.
 57. Xəlilov Fərman."Şərq qapısı"qəzetinin nəşri tarixinin ilk mərhələsi və yeni ədəbi mühitin formalaşmasında rolu.Naxçıvan.2022.-95 səh.
 58. Xəlilov Fərman.Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti: tədqiqlər.Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2021.-215 səh.
 59. Xəlilov Taleh. Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi. Naxçıvan.: “Əcəmi”. 2022-87 s.
 60. Xəlilov Taleh. I-IV siniflərdə ekoloji mədəniyyət tərbiyəsinin formalaşdırılması. Naxçıvan.: “Əcəmi”. 2022-79 s.
 61. XIII qurultayöncəsi məruzələr.B.: 2022. –303 səh.
 62. Xurşidbanu Natəvan 190.B.: “İmza”, 2022.-127 səh.
 63. İataşvili Şota.Həvəskar.B.: “Alatoran”, 2021.-463 səh.
 64. İbayev Nemət. Mahmud Kaşğarinin "Divanü lüğat-it-Türk" əsərində etnoqrafik leksika. Sumqayıt.: “SDU”, 2021.-179 s.
 65. İbrahimli Hikmət. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. B.: 2022.-259 s.
 66. İbrahimov Şəhriyar. Mavi bir intihar. B.: “Mücrü”, 2020.-71 s.
 67. İbrahimov Tahir.Azərbaycan qoruqlarının ekoloji problemləri.B.: “Elm və təhsil”, 2017. –139 səh.
 68. İqlmen Devid. İnkoqnito: Beyinin gizli həyatı.B.: “Qanun”, 2021.- 303 səh.
 69. İlham Əliyev və müasir aqrar siyasət.B.: “Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı”, 2013. –936 səh.
 70. İlqaroğluEldar.Boladi şəhidləri.B.: “Adiloğlu”, 2021.- 256 səh.
 71. İlyasoğlu  Rauf. Asimana ucalan şəhidlər. B.: “İmza”, 2022.-311 s.
 72. İlyasoğlu Rauf. Culfa şəhidləri. B.: “İmza”, 2022.-75 s.
 73. İmanov Kamran. Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməniçilik saxtakarlıqlarını və uydurmalarını ifşa edir və ya işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mədəni sərvətlərin sahibləri haqqında. B.: “Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi”, 2021.-258 s.
 74. İmanova Aytən Mustafa qızı.Gülsüm xanım Nərimanova: həyatının naməlum səhifələri arxiv sənədlərində .B.:  2022.-222 səh.
 75. İmranoğlu, Fəzail Vəli.Azərbaycanın milli-mənəvi və maddi dəyərləri.B.: “Mütərcim”, 2018.- 348 səh.
 76. İnformatika. İmtahanlara hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait. B.: “DİM-“Abituriyent”, 2022.-337 s.
 77. İnnovasiya. B.: “TEAS Press”, 2021.-231 s.
 78. İsabəyli Qəşəm.Əsərləri toplusu. (uşaqlar və yeniyetmələr üçün).2 cilddə.I cild. (şeirlər və poemalar.B.: “Şirvannəşr”, 2022.- 702 səh.
 79. İsaxanlı Hamlet Abdulla oğlu.Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü.B.: “Xəzər Universiteti”, 2022.-241 səh.
 80. İsaqızı Cığatel.Gözlərimdən tanrıya bax. B.: “CBS-PP”, 2020.-335 səh.
 81. İsayeva Aynurə.Riyaziyyatı öyrənirəm. B.: “Güvən”, 2021. –110 səh.
 82. İsayeva Təranə Murad qızı.Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixinin tədrisində mətn üzərində işin təşkili.B.: “ADPU-nun nəşriyyatı”, 2022. –159 səh.
 83. İsayevAqil Nadir oğlu.Şirvan düzü aqrolandşaftlarının geokimyəvi xüsusiyyətləri və landşaft-ekoloji qiymətləndirilməsi.B.: “Optimist”, 2021. –224 səh.
 84. İsgəndərzadə, Elçin. Xoşbəxtliyin rəngi. B.: “Turxan”, 2022.-343 s.
 85. İsmayılqızı Xanım. Səni göyə bağışladım. B.: “Mücrü”, 2020.-205 s.
 86. İsmayılov Faiq.Şuşa ili-270.B.:  2022. –123 səh.
 87. İsmayılov Kamran Novruz oğlu.Azərbaycanın tarixi-mədəniyyət abidələrinə qarşı erməni terroru.B.: “Maarif”, 2020.-119 səh.
 88. İsmayılov Məhərrəm. Bəyaz yuxular. B.: Elm və təhsil”, 2020.-229 s.
 89. İsmayılova  B. Alifatik dikarbon turşuları və mürəkkəb efirləri. B.: “Elm”, 2022.-187 s.
 90. İsmayılova Nigar. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə tərbiyəsi. B.: “ADPU”, 2022.-132 s.
 91. İsmayılova Sima.Azərbaycanda bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq üzrə sənəd kütləsi biblioqrafiyalaşdırma obyekti kimi.B.: 2008.- 66 səh.
 92. İsmayılzadə Müzahim. Arxivdə yaşayan ömürlər. K. 2. B.: “Füyuzat”, 2022.-198 s.
 93. İşğaldan azad olunmuş regionlarda ekoloji terrorun ictimailəşdirilməsi.B.: 2022.- 15 səh.
 94. Kafka Frans. Bir itin araşdırmaları. B.: “Mücrü”, 2021.-119 s.
 95. Kamil Vüsal. Soyuq cəhənnəm. B.: “Parlaq İmzalar”, 2021.-248 s.
 96. Kamyu Alber.Taun.B.: Mücrü, 2022.- 216 səh.
 97. Karlson Riçard. Sakit yaşamaq istəyirsinizsə, xırda şeyləri dərd etməyin çünki onların hamısı xırda şeylərdir. B.: “Qanun”, 2022.-231 s.
 98. Kazımov Ə. Normal fiziologiya. B.: “ATU”, 2022.-351 s.
 99. Kazımov Əhməd Hacı oğlu.Gənclərin emosional, hüdudi nevrotik vəziyyətlərinin psixofizioloji və vegetativ xüsusiyyətəriinn funksional musiqi ilə  reabilitasiyası.B.: 2022.- 290 səh.
 100. Kazımov Mobil. A3 B5 birləşmələri əsasında alınmış evtektik kompozitlərin xüsusiyyətləri. B.: “Elm”, 2022.-171 s.
 101. Keçmişə ehtiramla, gələcəyə inamla.B.:  2018.- 28 səh.
 102. Kempbell Jozef.Mifin gücü.B.: “Qanun”, 2022. –350 səh.
 103. Kempka Erix. Hitleri mən yandırmışam. B.: “Mücrü”, 2021.-132  s.
 104. Kəlbiyev Elbrus. Şahmat qaydaları ilə qətl. B.: “Apostrof-A”, 2019.-231 s.
 105. Kərimov İkram. Zirvədən zirvəyə... B.: “Letterpress”, 2019.-595 s.
 106. Kərimov Kərim Məmmədxan oğlu.Terrorizm,separatizm,soyqırım.B.: 2010. –95 səh.
 107. Kərimova Elmira. Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2022.-229 s.
 108. Kərimzadə, G.E.Sinir sisteminin və duyğu orqanlarının anatomiyası.B.: 2022. –159 səh.
 109. Kikoin A. Molekulyar fizika. B.: “Ləman”, 2022.-517 s.
 110. Kinq Stiven. Parıltı. B.: “TEAS Press”, 2019.-795 s.
 111. Kitabi-Dədə Qorqud. B.: “Altun kitab”, 2022.-144 s.
 112. Kiyosaki Robert Toru.21-ci əsrin biznesi.B.: “Qanun”, 2022. – 191 səh.
 113. Kiyosaki Robert. Varlı ata, kasıb ata. B.: “Qanun”, 2022.-231 s.
 114. Klark Dunkan.Alibaba.B.: “Qanun”, 2022. – 326 səh.
 115. Kleyson Corc. Babilin ən varlı adamı. B.: “Qanun”, 2022.-183 s.
 116. Ko, Richard.80/20 meneceri.B.: “Qanun”, 2022. – 238 səh
 117. Kocakaplan İsa. Türkü söyləyən şəhərlər. B.: “Qanun”, 2022.-311 s.
 118. KochRichard.80/20 meneceri.B.: “Qanun”, 2022.- 238 səh.
 119. KondoMari.Evini də sahmana sal,həyatını da.B.: “TeasPress”, 2020.- 354 səh.
 120. KörpülüVidadi Avdıoğlu.Sadəlik bir gozəllikdir həyatda.B.: 2022.- 185 səh.
 121. Kristi Aqata. On üç müəmma. B.: “TEAS Press”, 2021.-312 s.
 122. Kristi Aqata.Qəmgin sərv.B.: “Qanun”, 2020.- 222 səh.
 123. Kumberland  Nigel. Uğurlu insanların 100 vərdişi. B.: “Qanun”, 2022.-415 s.
 124. Kundera, Milan.Varlığın dözülməz yüngüllüyü.B.: “Qanun”, 2021.-342 səh.
 125. Qabulzadə Abdurrəhman Hüseyn oğlu.Qabulzadələr.B.: “Elm və təhsil”, 2020.- 111 səh.
 126. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun cografiyası: təbii-coğrafi şərait və sosial-iqtisadi inkişaf potensialı. B.: “Optimist”, 2021.-534 s.
 127. Qarabağın ermənilər yaşamış olduğu ərazilərində Azərbaycanın dağıntılara və saxtalaşdırmalara məruz qalmış abidələri.B.: 2022. –107 səh.
 128. Qarabağlı Aydın. Erməni-hay xalqına, onun rəhbərlərinə müraciət (erməni-hay yalanlarına, uydurmalarına və saxtakarlığına tarixi, elmi cavab). B.: “Mütərcim”, 2022.-93 s.
 129. Qarayev Faiq. Oğru, terror və mafiya problemlərinin həllinə dair hüquq fəlsəfəsi. B.: “Mütərcim”, 2022.-239 s.
 130. QarayevMahir N.Sonuncu korifey.B.: “Qanun”, 2022. –392 səh.
 131. Qasımbəyli, Yaşar.Rəsul Rza və ədəbi çağdaşlar.B.: “Elm və təhsil”, 2018. –238 səh.
 132. Qasımov Ramil.Ümumi tarix.B.: “Güvən”, 2021.-287 səh.
 133. QayıbovSeyran Salman oğlu.Xəstə Qasımın həyatı, mühiti və yaradıcılığı.B.: “Elm və təhsil”, 2018. –190 səh.
 134. Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası.B.:  2021. –541 səh.
 135. Qəbbani Nizar. Sən dəniz çəkə bilmirsən, ata? B.: “Mücrü”, 2021.-75 s.
 136. Qədim Yunan mifləri.B.: “Qanun”, 2022. – 352 səh.
 137. Qəhrəmanov, Polad Fərrux oğlu.Riyazi analizdən mühazirələr.Sumqayıt.2006.-460 səh.
 138. Qələndərli Nurlan. Naxçıvandan Şuşaya. B.: “Azərbaycan”, 2022.-313 s.
 139. Qiraəti Möhsün. Dinimi öyrənirəm.B.: “Zərdabi”, 2022. –71 səh.
 140. Qlük Luiza. Odisseyin qərarı. B.: “Mücrü”, 2021.-111 s.
 141. Qorki Maksim.Lev Nikolayeviç Tolstoy haqqında xatirələr.B.: “Qanun”, 2022. –125 səh.
 142. Qorki Maksim.Malva. B.: “Qanun”, 2022. –90 səh.
 143. Qreger Maykl. Necə ölməməli?. B.: “TEAS Press”, 2021.-556 s.
 144. Qrethen Rubin. Xoşbəxtlik layihəsi. B.: “Qanun”, 2022. –384 səh.
 145. Qrin Con. Eyni ulduzun altında. B.: “Qanun”, 2021.- 327 səh.
 146. Qrin Robert. Hakimiyyətin 48 qanunu. B.: “Qanun”, 2022.-263 s.
 147. Qubadova Məsməxanım. Cavidin dramaturgiyasında türkçülük-turançılıq prinsipləri. B.: “Elm və təhsil”, 2022. –330 səh.
 148. Qudvin Kristi. Rəqəmsal dünyada uşaq böyütmək. B.: “TEAS Press”, 2021.-264 s.
 149. Quliyev R.Z. İdman turizmi. B.: “MSV”, 2022.- 142 səh.
 150. Quliyeva Xatirə. Şuşa Bəyannaməsi-Birlik və Həmrəylik Fəlsəfəsi (Elmi və Publisistik Məqalələr toplusu). B.: “Füyuzat”, 2023.-399 s.
 151. Quliyeva Ülviyyə. Kombinə edilmiş radiasiya texnologiyaları əsasında maye tullantıların təmizlənmə prosesləri. B.: “Optimist”, 2022.-138 s.
 152. QuliyevVilayət .Cümhuriyyət yazıları. B.: “Çapar”, 2021.-579 səh.
 153. Qulubəyli Soltan. Təlatümlü illər xatirat. B.: “Apostrof-A”, 2022.-185 s.
 154. Quluzadə, Cəfər. Ümumi astronomiya kursu 1. Klassik Astronomiyanın əsasları. B.: Elm və təhsil”, 2018.-266 s.
 155. Qurama. B.: 2022.-176 s.
 156. Qurban Qurbanov.B.:  2005. –11 səh.
 157. Qurbanlı Ramilə.39-cu pərdə.B.: “Aspoliqraf”, 2022.-288 səh.
 158. Qurbanov Çingiz. Əks-hücum Suqovuşan. B.: “Optimist”, 2022.-308 s.
 159. Qurbanov Natiq.Azərbycanın kənd təsərrüfatının iqtisadi inkişaf tarixindən...B.: “Elm və təhsil”, 2014.-277 səh.
 160. Leblan Moris.Arsen Lupen, alicənab soyğunçu.B.: “Qanun”, 2022. – 231 səh.
 161. Lekberq Kamilla. Buz şahzadəsi. B.: “Qanun”, 2021.-479 s.
 162. Lennoks Con.Elm tanrı axtarışında.B.: “Qədim Qala”, 2020.- 367 səh.
 163. Levi M.Başqa bir xoşbəxtlik.B.: “Qanun”, 2021.- 368 səh.
 164. Levi, Mark. Bu, gecə baş verib. B.: “Qanun”, 2022.-404 s.
 165. Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda demoqrafik inkişaf problemləri və əhalinin məskunlaşması. B.: “Avropa”, 2019.-216 s.
 166. Liderlik. B.: “TEASPress”, 2021.- 256 səh.
 167. Lindqren Astrid. Quldur qızı Roni. B.: “Altun kitab”, 2022.-208 s.
 168. London Cek. Bəyaz diş. B.: “Altun kitab”, 2021.- 112 səh.
 169. Maalouf Amin. Səmərqənd. B.: “Qanun”, 2013.-413 səh.
 170. Mahmudov Rza Nadir oğlu. Azərbaycanda regional iqlim dəyişmələri və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr. B.: 2022. –208 səh.
 171. Mahmudova Könül. Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları. B.: “ADPU”, 2022.-202 s.
 172. Mamalıq və ginekologiya. B.: “Elm və təhsil”, 2022.- 685 səh.
 173. Man John. Səlahəddin: həyatı, əfsanəsi və İslam İmperiyası. B.: “Qanun”, 2019.-296 s.
 174. Manafov E.K. Elektrikləşdirilmiş dəmir yollarının elektrik təchizatı.B.: “Milli Aviasiya Akademiyası”, 2021. –232 səh.
 175. Manafov Elnur. Azərbaycan dili. B.: “Güvən”, 2021. –219 səh.
 176. Mayılov R.A. Təsvirlərin qəbulu, emalı və ötürülməsi nəzəriyyəsi. B.: 2017.- 68 səh.
 177. Mehdi Fəxrəddin. Avtokratiyadan demokratiyaya, müharibədən sülhə. B.: “Qanun”, 2022.-192 s.
 178. Mehdi Mahir. Bir eşq redaktəsi. B.: “Mücrü”, 2021.-96 s.
 179. Mehdiyev T. V. Seksoloji terminlər lüğəti. B.:  2004. –66 səh.
 180. Mehdiyev T. V.Şəkərli diabetli xəstələrdə androgen çatışmazlığının diaqnostikası və müalicəsi.B.:  2003. –58 səh.
 181. Mehdizadə İntiqam. İşığa çıxmış düşüncələr. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-596 səh.
 182. Mehtiyev Rabil. Fəlsəfə. B.: “Müəllim”, 2021.-173 s.
 183. Menson  Mark. Vecinə almamağın incə sənəti. B.: “Qanun”, 2021.-174 s.
 184. Məcidoğlu  Məmməd. Səndən mənə nə qaldı. B.: “Orxan”, 2021.-527 s.
 185. Məcidoğlu Məmməd. Ayrılaq sən demədinmi. B.: “Orxan”, 2021.-736 səh.
 186. Məcidoğlu Məmməd. Sonetlər.B.: “Elm və təhsil”, 2014.- 303 səh.
 187. Məcidoğlu Məmməd."Qayıt" desən, qayıdardım... B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 247 səh.
 188. Mədəni irsin qorunmasının aktual problemləri beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. B.: “ADMİU”, 2022.-353 s.
 189. Mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinə dair məlumat toplusu. B.: 2015.-211 s.
 190. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. May 2022. B.: “M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli kitabxanası”, 2022.-120 s.
 191. Mədəniyyət: problemlər və perspektivlər "Qarabağ Azərbaycandır!". Doktorant və gənc tədqiqatçıların XII Beynəlxalq elmi konfransının materialları. B.: “ADMİU”, 2021.-395 s.
 192. Mədəniyyət: problemlər və perspektivlər Doktorant və gənc tədqiqatçıların XV Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Konfrans "Şuşa ili"nə həsr olunur. B.: “ADMİU”, 2022.-390 s.
 193. Məhəmmədzadə Mirzəbala. Azərbaycan türk mətbuatı. B.: “Çapar”, 2022. –161 səh.
 194. Məhərrəmoğlu Qurban. Tufanlı illər. B.: “Gənclik”, 2022.- 247 səh.
 195. Məişət zorakılığı hallarının qarşısının alınması istiqamətində sosial işin tətbiqi beynəlxalq elmi-praktiki konfransının materialları. B.: “Adiloğlu”, 2021.-220 s.
 196. Məktublar ."Məşhurlar" silsiləsi 3-cü kitab.  B.: “XAN”, 2022.-184 s.
 197. Məlikova Elfira. Azərbaycan muzeyşünaslığı. C. 1. B.: “Elm”, 2021.-231 s.
 198. Məmədli Nadir. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-511 s.
 199. Məmməd Rahil. Gəl,süzül qəlbimə.. B.: “Elm və təhsil”, 2016. –183 səh.
 200. Məmməd Rahil. Müqəddəs savaş. B.: “İmza”, 2022.-359 s.
 201. Məmmədbağıroğlu Əli. "Hatəm Tayi" yazılı dastan abidəsi. B.: “Zərdabi”, 2022.-151 s.
 202. Məmmədli Allahverdi.Yüz ilin ədəbi abidəsi. B.: “Nafta Press”,2006.-103 səh.
 203. Məmmədli Mübariz. Beynəlxalq biznes etikası. B.: “Turxan”, 2022.-238 s.
 204. Məmmədli Nüşabə. Əsərləri. I cild. B.: “Apostrof”, 2019.- 522 səh.
 205. Məmmədov A. Normal fiziologiya. B.: “Təbib”, 2019.-395 s.
 206. Məmmədov Nazim. İkinci Qarabağ müharibəsi: Zəfər salnaməsi. B.: “Optimist”, 2022.-463 s.
 207. Məmmədov Ramin. Hekayələr, xatirələr... B.: “Elm və təhsil”, 2022.- 119 səh.
 208. Məmmədov Saleh. Rəqəmsal keçid və elmi texnoloji inkişafın sürətləndirilməsi zəruriliyi. B.: “Ecoprint”, 2021.-415 s.
 209. Məmmədov Saleh. Rəqəmsal keçid və elmi texnoloji inkişafın sürətləndirilməsi zəruriliyi. B.: “Ecoprint”, 2021.-415 s.
 210. Məmmədova Elnarə. Ömrün əbədi işığında. B.: “Ərgünəş”, 2021.- 455 səh.
 211. Məmmədova Gülyanaq. Azərbaycan xalq mahnılarının məqam - intonasiya xüsusiyyətləri. B.: “Zərdabi”, 2022. –95 səh.
 212. Məmmədova Nüşabə. Birinci dünya müharibəsində Qafqaz cəbhəsi. B.: “Təhsil”, 2020.- 399 səh.
 213. Məmmədova Sevinc. Nüvə yanacağı materialları olan aktinoidlər sırasından bəzi d-elementlərin naften turşuları ilə maye fazalı ekstraksiyası. B.: “Elm”, 2022.-202 s.
 214. Məmmədova Taliyə. Sinergetika nədir? B.: “ADPU”, 2022.-112 s.
 215. Məmmədzadə Rəhiməxanım. Azərbaycan dili üzrə qrammatik anlayışların mənimsədilməsi şagirdlərin idrak fəaliyyətinin yüksəldilməsi vasitəsi kimi. B.: “Mütərcim”, 2020.- 179 səh.