close
icon E-kataloq və kitabxana

Yeni kitablar

Azərbaycan dilində    |    Rus dilində çap olunan yeni kitablar    |    Respublikadan kənarda çap olunan yeni kitablar   

 

2023

 

1   2    3

 1. Ocaqlı (Muradov) Fərzulla.Kimə arxayınsan, kimə, ey dünya? B.: “Elm və təhsil”, 2020. –66 səh.
 2. Oğuz Yunus. Cığır. B.: “CBS”, 2022.-413 s.
 3. Öksüz, İskəndər. Millət və milliyyətçilik. B.: “Davam”, 2017.-304 s.
 4. Oldric Ceyms. Diplomat. B.: “Altun kitab”, 2019.-128 s.
 5. Ömray Çinarə. Mandarin. B.: “Mücrü”, 2020.-79 s.
 6. Oruc Məmməd.Oyun havası. B.: “Qanun”, 2022. –80 səh.
 7. Orucov Nəcəf. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması sistemləri. B.: “BMU”, 2020.-88 s.
 8. Orucov Nəcəf. Elektrik veriliş xətləri. B.: 2022.-80 s.
 9. Orucov Nəcəf. Elektroenergetikanın əsasları. B.: “BMU”, 2020.-76 s.
 10. Orucov Yunis. Boraltan-azadlığın tələsi. B.: “Mimta yayınları”, 2022.-216 s.
 11. Orucov, H. S. Kristal cisimlərin elektron strukturunun və dinamik xassələrinin tədqiqinin müasir metodları. B.: “Füyuzat”, 2022.-184 s.
 12. Oruel Corc. Birma günləri. B.: “Qanun”, 2023.-303 səh.
 13. Orxan Sonuncu.Çəhrayı yuxular. B.: “Mücrü”, 2020.- 47 səh.
 14. Osmanova Məlahət. Alman dili. B.: “Avropa”, 2019.-271 s.
 15. Osmanova Məlahət. Müasir alman romanının tipologiyası. B.: “Optimist”, 2022.-128 s.
 16. Oster Pol.  4321. B.: “Qanun”, 2022.-655 səh.
 17. Ovens Delia. Bataqlıq qızı. B. : “Qanun”, 2022.-430 səh.
 18. Ozan ( elm və sənət toplusu) VI Buraxılış. B.: “ADMİU”, 2022.-160 səh.
 19. Ozan Vüqar. Alın məndən. B.: “Qanun”, 2021.-152 s.
 20. Özbək şeir çələngi. Daşkənd : 2018.-310 səh.
 21. Özdamar Fazil. Təbriz aşıqlıq ənənəsi və Təbrizli aşıq Əli.B.:”Davam” ,2017.-352 s.
 22. Pala İsgəndər. Şah və sultan. B.: “Qanun”, 2013. –402 səh.
 23. Palanik Çak. Həzz markası. B.: “Qanun”, 2019.- 271 səh.
 24. Pamuk Orxan. Məsumiyyət muzeyi. B.: “TEAS Press”, 2019.-727 s.
 25. Paşa Tanrıverdi. Maddi mədəni irsin sosial-iqtisadi təsirləri. B.: “Elm və bilik”,2022.-246 səh
 26. Paşayev Qəzənfər. Azərbaycanda və İraqda bayatlar. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-270 səh.
 27. Paşayev Qəzənfər. Nostradamusun möcüzəli aləmi. B.: “Təhsil”, 2022.-760 s.
 28. Paşayev Qəzənfər. Xilaskar. Tehran.: 2022.-120 s.
 29. Paşayeva Qənirə. Əli bəy Hüseynzadə Turan. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-152 s.
 30. Paşayeva Qənirə. Tarixə adını yazan qadınlar. B.: “Ozan”, 2019. –437 səh.
 31. Patel Şeyx Yunus. Pis vərdişlərə son qoyaq. B.: “Adiloğlu”, 2022.-55 s.
 32. Patoloji fiziologiya : dərs vəsaiti. B. : DİM-“Abituriyent” 2023.-436 səh.
 33. Pedaqoji prosesdə situasiyalar, metodlar, öyüd və nəsihətlərdən istifadə. B.: “Müəllim”, 2022.-532 s.
 34. Pəmbək Afiq Göyçəli. Qürbətdə vətənimi yaşadıram. B.:”Adiloğlu”, 2022.-200 s.
 35. Pənahian Vəfa. Qulaq, burun və boğaz üzvlərinin anadangəlmə və irsi xəstəlikləri. B.: “ATU”,2022.-280 s.
 36. Pənahov İlham.Zəfər yolu .B.: “Qismət”, 2007. –318 səh.
 37. Pənahov Tariyel. Heydər Əliyevin Azərbaycanda üzümçülük, şərabçılıq strategiyası. B.: “Adiloğlu”, 2017.-109 s.
 38. Piriyeva Nəcibə. Avtomatikanın idarəetmə elektrik aparatları. B.: “ADNSU”, 2022.-87 s.
 39. Poluxov Ramiz. Uşaqlarda xroniki qəbizliyə səbə olan cərrahi patologiyalar. Diaqnostika və müalicə. B.: “Təbib”, 2022.-439 s.
 40. Prezident İlham Əliyev regional təhlükəsizlik haq010. B.: “Azərbaycan”, 2010.-51 s.
 41. Prof. dr. Bozbaş, Hüseyin. Xolesterin həqiqəti.B.: “Qanun”, 2022. - 301 səh.
 42. Professor B. X. Abasov seçilmiş elmi əsərləri. B.: “Kövsər”, 2022.-659 s.
 43. Pyeslər məcmuəsi. Xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri. B.: 2020. - 39 səh.
 44. Radiasiya dozimetriyası və radiasiya təhlükəsizliyi. B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2022.- 303 səh.
 45. Radnoti Mikloş. Çiçəklərin nəfəsi. B.: “Parlaq imzalar”. 2022.-151 s.
 46. Rafailqızı Nuranə. Həkimlər depressiya deyir... B.: “Mücrü”, 2022.-242 s.
 47. Rafiqoğlu Elnur. Uşaq ensiklopediyası Uşaq qəhrəmanları... B.: “Qələm”, 2022.-80 s.
 48. Rana. Onlar türklərdi. B.: “Mücrü”, 2020.-165 s.
 49. Rasulov, Rafiq. ADPU-nun Şəki filialı 30 ildə: uğurlar, perspektivlər. B.: “Renessans-A”, 2021.-500 s.
 50. Rauf Hacıyev (Rauf Soltan oğlu Hacıyev). Biblioqrafiya. B.:[Azərbaycan Milli Kitabxanası],2022.-240 səh. 
 51. Rəbiqə. Vaxtı öpmək. B.: “Qanun”, 2022.-96 səh.
 52. Rəcəb Tayyib Ərdoğan.Türkiyə Respublikasının 12-ci prezidenti. B.: “Qanun”, 2021.- 23 səh.
 53. Rəcəbli Hadi. Sosial sahələrin idarə edilməsi. B.: “Bakı Mətbəəsi”, 2022.-396 s.
 54. Regional hüquqi və iqtisadi maarifləndirmə ictimai birliyinin 2 illik hesabatı. B.: 2022. - 176 səh.
 55. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2019-2023). B.: .: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi 2022”.-794 s.
 56. Rəhimli Əkrəm. 662 saylı məhbus-S.C.Pişəvəri. B.: “Mücrü”, 2021.-180 s.
 57. Rəhimov Çingiz. Stomatoloji izahlı tibbi lüğət. İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca.A-G. B.: “Letterpress”, 2022.- 688 səh.
 58. Rəhimov Çingiz. Stomatoloji izahlı tibbi lüğət. İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca. H-Z. B.: “Letterpress”. 2022.- 656 səh.
 59. Rəhimova Aybəniz. Qəhrəmannamə : elmi-paleoqrafik, filoloji araşdırma və mətnin transfonelitrasiyası. B.:” Elm və təhsil”,2022.-672 səh.
 60. Rəhimova Nazilə. İnformatika. H.1. B.: “ADNSU”, 2022.-252 s.
 61. Rəhimova Nazilə. İnformatika. H.2. B.: “ADNSU”, 2022.-176 s.
 62. Rəhmanlı Əhsən. Milli rəqs sənəti. B.: 2019.-580 s.
 63. Rəhmanlı Nizami. Talelər çələngi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-184 s.
 64. Rəhmanzadə Fazil. Qarabağ-Azərbaycandır! B.: “Elm və təhsil”, 2022.-468 s.
 65. Rəqəmsal iqtisadiyyatda hesabatlılıq və şəffaflıq (Beynəlxalq elmi-praktik konfrans). Bakı, 16 sentyabr 2022-ci il. B.: “CBS-PP”, 2022.-246 s.
 66. Rəqəmsal liderlik.B.: “TeasPress”, 2021.- 312 səh.
 67. Rəşidəddin Fəzlullah. Təsir və dirçəliş. B.: “İdeal Print”, 2021.-192 s.
 68. Rəsul İlqar. Katyuşa. B.: “Qanun”, 2022.-93 s.
 69. Rəsuloğlu Əli. Ömür Yolları. B.: “Zəngəzurda”, 2022.-351 s.
 70. Rəsulov Sakit. Fövqəladə hallardan kompleks müdafiənin əsasları. B.: “ADNSU”, 2023.-173 s.
 71. Rəsulov Sakit. İqtisadiyyat obyektlərin işinin dayanıqlığı. B.: “ADNSU”, 2023.-222 s.
 72. Rəsulov Sakit. Sənaye müəssisələrinin su emalı üsulları və tullantısız texnologiyalar. B.: “ADNSU”, 2020.-345 s.
 73. Rəsulova Sevda. Daş ilməli şəhərim. C.1. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-352 səh.
 74. Rəsulova Sevda. Daş ilməli şəhərim. C.2. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-340 səh.
 75. Rəsulova Zəminə. Bir saray bələdçisinin qeydləri. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-199 s.
 76. Rəsulzadə Məmməd Əmin. Azərbaycan şairi Nizami.B.:”Xan”, 2021.-383 səh.
 77. RəsulzadəMəhəmmədəmin. Azərbaycan təşəkkülündə "Müsavat". B.: “Çapar”, 2022. –80 səh.
 78. Riordan Rik. Persi Cekson və ölüm labirinti. B.: “Qanun”, 2022.-448 s.
 79. Rövşən Ramiz. Bu dünyanın hər sifəti. B.: “TEAS Press”, 2021.-164 s.
 80. Russo Jan-Jak. İctimai müqavilə. B.: “Qanun”, 2022.-175 s.
 81. Rüstəm Şamxal. Məni kimin qarğışı tutdu. B.: “Qanun”, 2022.-95 səh.
 82. Rüstəm Xasiyyət . Leyli ağaclar. B.: “Avropa”, 2020.-215 səh.
 83. Rüstəm. Hedom.B.: “Mücrü”, 2021.- 524 səh.
 84. Rüstəmov Fərrux. İrəvan müəllimlər seminariyası və onun məzunları.B.: “Elm və təhsil”, 2022. –237 səh.
 85. Rüstəmov İlham. Populyar iqtisadi məlumatlar. B. : “ADNSU”, 2022.-87 səh.
 86. Rüstəmov Saleh. Tapançadan atəş üsulları və qaydaları. B.: 2022.-242 s.
 87. Rüstəmxanlı Sabir. Seçilmiş əsərləri 15 cilddə. C. 4. Şeirlər 2010-2022. "Saralmış vərəqlərdə saralmayanduyğular", "Yaz-payız arası" silsilələri. Poemalar. B.: “Qanun”, 2022.-670 s.
 88. Rüstəmxanlı Sabir. Seçilmiş əsərləri 15 cilddə. C. 5. Ömür kitabı. Azərbaycanın harayı (Publisistika). B.: “Qanun”, 2022.-614 s.
 89. Rüstəmxanlı Sabir. Seçilmiş əsərləri 15 cilddə. C. 6. Xətai yurdu, xalq meydanı. Atamın ruhu. B.: “Qanun”, 2022.-597 s.
 90. Rüstəmxanlı Sabir. Vətəndaşlığın əlifbası. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-450 s.
 91. Rüstəmxanlı Tənzilə. Türkçülük yolunda. B.: “Qanun”, 2014.-250 s.
 92. Rza Əjdər Yunus. Həsrətlə vüsalın arasındayam.B.: “Günəş”, 2022.-284 səh.
 93. Rza Nadir oğlu Mahmudov. Biblioqrafiya. B.: “AFPoliqrAF”, 2022.-152 s.
 94. Rza Tahir. Həsrətimin yaşı dünya qədərdir. B.: “Ülvi-Həyat”, 2021.-131 s.
 95. Rzayev Fuad. Azərbaycanda ev su quşlarının helmintləri və onlara antihelmint xüsusiyyətlərə malik bitkilərin təsiri. B.: “Zəngəzurda”, 2023.-256 s.
 96. Rzayev Həsən. Pyes. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2023.-8 s.
 97. Rzayev Həsən. Skerso. B.: “Azəri”, 2020,-16 s.
 98. Rzayev Nəsir. Dağ çiçəyi. B.: “Apostrof-A”, 2019.-312 s.
 99. Rzayev Ramil. Coğrafiya. B.: “Güvən”, 2021.-415 səh.
 100. Rzayev, Alik. Vaqif Məmmədov. Elin hörmətini qazanmış insan. B.: “Müəllim”, 2013.-138 s.
 101. Sabir Rəsmiyyə. Zindan sevinci. B.: “Vektor”, 2021.- 147 səh.
 102. Sabitoğlu Emin. Romanslar.  B.: “Zərdabi”, 2022.-64 s.
 103. Sabitoğlu Emin. Sonatina. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2022.-20 s.
 104. Sadiq Rasim. Hay soyu ərmən cildində. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-366 s.
 105. Sadıqov Şahin. Sənayenin rəqabətqabiliyyətliliyi indeksi-2018. B.: “Elm və bilik”,2021.-128 səh.
 106. Sadıqov Talıb. Qoyunçuluq və yunçuluq. B.: “Expressçap”, 2022.- 343 səh.
 107. Sadıqova Rəfiqə. Talesizlər şəhəri. B.: “Red N Line”, 2023.-222 səh.
 108. Sadıxov Rasim. Alman dili. B.: 2016.-264 s.
 109. Şagirdlərdə mənəvi dəyərlərin formalaşdırılması. B.: 2020.-239 səh.
 110. Şah Rux Xan. "Məşhurlar" silsiləsi. 2-ci kitab. B.: “XAN”, 2022.-208 s.
 111. Şahbazi Kəmalə. Mən gələrəm. B.: “Filiya”, 2023.-72 s.
 112. Sahib Ağagül oğlu Sailov. Biblioqrafik göstərici. B.: “Savad”, 2023.-84 s.
 113. Sahibli Şəfəq. Bu sevgiyə ölüm gəldi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-116 s.
 114. Sahibli Şəfəq.Torpağa dönürəm-vətənləşirəm. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-90 səh.
 115. Şahmuradov İmamqulu. Etiraf.B.: “Yeni poliqrafist”, 2010. –71 səh.
 116. Şahmursoy Səbuhi. Sükutun səsi. B.: Elm və təhsil”, 2015.-45 s.
 117. Şahvələd Xəlil. Qürbətin qərib quşu. B.: “Qanun”, 2021.-367 s.
 118. Sailov Hacı Sahib Salyanın görkəmli övladları. B.: “İmza”, 2022.-215 s.
 119. Salahzadə Ələkbər. Fevral-1966. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-384 səh.
 120. Salamova Kamalə. Ümumi psixologiya. B.: “Füyuzat”, 2022.-446 s.
 121. Salmanoğlu Damət. Nəğmə dinsin dodaqlarda. B.: “Mütərcim”, 2022.-167 s.
 122. Salmanoğlu Damət. Solmuş çiçəyin tumurcuğu. B.: “Adiloğlu”, 2022.-204 s.
 123. Salmanov V. M. Fizikanın müasir problemləri. B.: “BDU”, 2022. –330 səh.
 124. Salmanova K. Paralel kompüter sistemlərinin arxitekturası və proqramlaşdırma. Gəncə : “STAR çap evi”, 2023.-118 səh. 
 125. Salnaməyə çevrilmiş ziyalı ömrü. B.: “Şərq-Qərb”, 2022.-192 s.
 126. Şamil Əli. Qaşqaylar və onların folkloru. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-264 s.
 127. Şamil Svetlana. Gedirəm Şuşaya... B.: “İmza”, 2022.-187 səh.
 128. Şamil Svetlana. Şuşa közü.B.: “İmza”, 2022.-199 səh.
 129. Şamıoğlu Şahbaz. Azərbaycan mühacirət irsi: nəsr və ədəbiyyatşünaslıq. B.: “Elm və təhsil”, 2023.-332 s.
 130. Səbribəyzadə Xalid Xürrəm. Hekayələr. B.: “Ecoprint”, 2023.-108 s.
 131. Seçmə aşıq şeirləri antologiyası. B.: 2023.-360 s.
 132. Səda Seyidəli. Qarabağ Azərbaycan Türk yurdudur. B.: 2020.-304 s.
 133. Şəfaqət Hədiyyə. Kələ-kötür və hamar. B.: “Mücrü”, 2020.- 58 səh.
 134. Səfərəliyeva Gülnarə (Şirin). İlk addımlar Pianoçunun ilk dərsləri üçün ansambllar. B.: “Mütərcim”, 2022.-72 s.
 135. Səfərəliyeva Gülnarə (Şirin). Uşaq konsertləri, süitalar və ansambllar 4, 6 və 8 əllər üçün. B.: “Mütərcim”, 2022.-135 s.
 136. Səfərəliyeva Gülnarə (Şirin). Xor üçün əsərlər. B.: “Mütərcim”, 2020.-52s.
 137. Səfərli Sevda.Vətən sizə oğul dedi. B.: “Şuşa”, 2021.-271səh.
 138. Səfəvi Sam Mirzə. Töhfeyi-Sami. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-528 s.
 139. Şəfii Şəhram. Mövludu ağanın çantası. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-224 s.
 140. Səhiyyənin təşkili və menecmenti. B.: 2022. -234 səh.
 141. Şəhrili Tuncay.22 kitab.B.: “Ustac”, 2022. - 46 səh.
 142. Şəhrili Tuncay.Caroline Laurent Bakıda. B.: “Ustac”, 2022. - 52 səh.
 143. Şəhrili Tuncay.Mustafa Müseyiboğlu-1.B.: “Ustac”, 2022. - 42 səh.
 144. Sehrli nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2019.-127 s.
 145. Şəkərli Saday. Lənətlənmiş cənnət. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-150 s.
 146. Səlim Dilqəm. Ümid. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-64 s.
 147. Səlimov Arif. Diferensial həndəsə. B.: “BDU”, 2022.-277 səh.
 148. Səlimov, Sulduz. Azərbaycan Respublikasının ekoloji göstəricilərinin müqayisəli təhlili və qiymətləndirilməsi. B.: “Elm və bilik”, 2022.-156 s.
 149. Səlimova Fidan. Dil, təfəkkür və mədəniyyət. B.: “Zərdabi”, 2023.-160 s.
 150. Səmavi Vüsal. Bu dünya bir nağıldı. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2022.-168 s.
 151. Səmədli Elza.Türkologiyaya giriş.B.: “Köhlən”, 2021.- 170 səh.
 152. Səmədov M.M. Fiziki-kimyəvi analizin əsasları. Sumqayıt.: 2019.-251 səh.
 153. Səmədov Muxtar. Bərk cisimlər kimyası. Sumqayıt.: “SDU”, 2017.-206 s.
 154. Səmədov Yadigar. Gənclərin mənəvi tərbiyəsində "Vətənin müdafiəsinə hazırlıq" kompleksinin əhəmiyyəti. B.: “Mütərcim”, 2022.-119 s.
 155. Səmədzadə Ziyad.Qarabağ iqtisadiyyatı 100 ildə. B.: 2022.- 852 səh.
 156. Səmədzadə, Ziyad. Azərbaycan iqtisadiyyatı 100 ildə Ümumi mündəricat. B.: 2022.-97 s.
 157. Səməndərov, Seyfəddin. XX əsrin I yarısında Azərbaycan ictimai fikrində iqtisadi portretlər. B.: “Elm və bilik”, 2021.-246 s.
 158. Səmərəli qidalanma və pəhriz. B.: 1997.-27 səh.
 159. Səmərqəndi Dövlətşah. Təzkirətüş-şüəra. B.: 2022.-560 s.
 160. Sənan Fazil. Qüruba enən günəş. B.: “İmza”, 2022.-192 s.
 161. Sənan Fazil. Seçilmiş əsərlər. III cild. B.: “Ecoprint”, 2022.-530 s.
 162. Sent-Ekzüperi Antuan de. Balaca şahzadə. B.: “Altun kitab”, 2021.-112 s.
 163. Sərdarlı Qurban. Alovsuz yanmış şair. B.: “Elm və təhsil”, 2018. –59 səh.
 164. Sərdarov Vüqar. Hüquqi dövlət və konstitusiyanın əsasları. B.: “Optimist”,2022.-184 s.
 165. Sərdarova İcabikə. Qazlift neftçıxarmasında eksperimental tədqiqatların idarə edilməsi. B.: “Elm”, 2021.-180 s.
 166. Şərifova Salidə. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında Qarabağ mövzusunu əks etdirən əsərlərin janr xüsusiyyəti, problematikası, obrazları və bədii dili. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-443 s.
 167. Servantes Migel de Saavedra. Don Kixot. B.: “Qanun”, 2021.-839 səh.
 168. Səxavətqızı Manya.Şahmarın eşq əsəri. B.: “Təhsil”, 2022.-183 səh.
 169. Şeyda Şamama. Xəyallarda gerçəkləşən arzular. B.: “İmza”, 2022.-174 s.
 170. Seyidbəyli Məryəm. Azərbaycanlı alim Nəsirəddin ət-Tusinin əlyazma irsi. Sankt-Peterburq.: 2021.-410 s.
 171. Seyidəliyev Nəriman. Dini terminlər lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-132 s.
 172. Seyidova Sevinc. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində beynəlxalq təşkilatların iştirakı. B.: “Elm və təhsil”, 2021.- 405 səh.
 173. Seyidova Sevinc. Qafqaz xalqları tarixi. B.: “ADPUİ”, 2022.-452 s.
 174. Seyidova Xalidə. Sənətin sənətkarı. İstanbul.: 2019.-256 s.
 175. Şeyxzamanov Ə. Etüdlər. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2022.-24 s.
 176. Sharma Robin. Dahiliyə aparan yol. B.: “Qanun”, 2022.-216 s.
 177. Silahlı erməni təcavüzü: Azərbaycan Respublikasının məruz qaldığı itki və tələfatlar Yeraltı təbii sərvətlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-183 s.
 178. Sima. Şəhər qızı. B.: “Mücrü”, 2020.-36 s.
 179. Simenon Jorj.Sen-Foliendə asılmış adam. B.: “Qanun”, 2022.-136 səh.
 180. Simli Aliyə. Çırpıntılar. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-96 s.
 181. Sinelnikov Valeri. Doktor Sinelnikovun praktik kursu. B.: “Qanun”, 2021.- 252 səh.
 182. Siracəddin Hacı. Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" məsnəvisinin şərhi.B.: “Apostrof-A”, 2021.-518 səh.
 183. Şirinoğlu Vaqif. Şimali Azərbaycanın sovet işğalının tarixşünaslığı. B.: “Adiloğlu”, 2021.-399 s.
 184. Şirinoğlu Vaqif.Cənubi Qafqazın ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyətinin öyrənilməsində Zaqafqaziya seyminin sənədləri mənbə kimi. B.: “Füyuzat”, 2022. –151 səh.
 185. Şırlanlı, Əyyub. Sonsuz heyranlıq hissi. B.: “MSV Nəşr”, 2023.-318 s.
 186. Şıxəliyev Kərəm. Polimerlərin çevrilmə prosesləri. B.: 2008.-244 s.
 187. Şıxlar Ənvər. Seçilmiş əsərləri. B.: “Bakı mətbəəsi”, 2022.-344 s.
 188. Şmidt Erik. Google necə işləyir. B.: “Qanun”, 2021.-319 s.
 189. Şmit E. E. Brüsseldə iki cənab. B.: “Qanun”, 2022.-248 səh.
 190. Sobulu Əli. Pirçivan kəndindən Zəngilan şəhərinə gedən yol. B.: “Zərdabi”, 2022.-448 s.
 191. Şoloxov Mixail.Yol-iz.B.: “Qanun”, 2022. –79 səh.
 192. Soltanov Ramil. İslamda əxlaq : C. I. B. : “Şərq-Qərb”, 2023.-456 səh.
 193. Soltanov Ramil. İslamda əxlaq : C. II. B. : “Şərq-Qərb”, 2023.-424 səh.
 194. Soltanqızı Məlahət. Yarımçıq ömrün xatirəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-171 s.
 195. Soltanqızı Pərixanım. Azərbaycan ədəbiyyatı: multikultural dəyərlər və tolerantlıq. B.: “Müəllim”, 2023.-100 s.
 196. Soltanqızı Pərixanım. Nigar və dostları.B.: “Elm və təhsil”, 2021.-64 s.
 197. Soltanqızı Rəhilə. Zəfər dastanı. B.: “Çaşıoğlu”, 2022.-488 s.
 198. Sönməz K.Ayanın son şamı. Təbriz:1980.-72 səh.
 199. Stevenson Robert Luis. Dəfinələr adası. B.: “Altun kitab”, 2021.- 128 səh.
 200. Strategiya. B.: “TEAS Press”, 2021.-324 s.
 201. Stretern  Pol. Aristotellə 90 dəqiqə. B.: “Qanun”,2022.-70 səh.
 202. Stretern  Pol. Platonla 90 dəqiqə . B.: “Qanun”, 2022.- 70 səh.     
 203. Stretern Pol. Sokratla 90 dəqiqə. B.: “Qanun”, 2023.-73 s.
 204. Subu Surxay. Sovetin məmur "dana" başları. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-187 s.
 205. Şükürbəyli Faiq. Ağdaş ensiklopedik məlumat. B.: “Zərdabi”, 2021.-391 səh.
 206. Şükürbəyli Faiq. Musabəyli-bəylərin kəndi. B.: “Zərdabi”, 2022.-240 s.
 207. Süleymanoğlu Fikrət. Qulu xan Borçalının Milli Hökumət dönəmi şeirləri. B.: “OPTİMİST”,2022.-64 səh.    
 208. Süleymanov Mehman. Səfəvilər VII : I Şah Abbas. B.: “Maarif”, 2023.-888 Səh.
 209. Süleymanov Mehman. Səfəvilər VIII : I Şah Abbas. B.: “Maarif”, 2023.-832 səh.
 210. Sultan Seymur. Gözümün yaşı. B.: “Nərgiz”, 2013.- 136 səh.
 211. Sultanov Sahib. Qamma və arpeciolar. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-95 s.
 212. Sultanova Məlahət. Koronar ateroskleroz və kardiov askulyar radiologiya. B.: “Adiloğlu”, 2022. - 200 səh.
 213. Sultanova Məlahət. Şüa terapiyası. B.: 2021.-182 s.
 214. Şuşa 270 tarixdə. B.: “AVCİYA”, 2022.-688 .
 215. Şuşa -270. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2022. –558 səh.
 216. Şuşa ili-Zəfər salnaməsi. B.: “Elm”, 2022.-92 s.
 217. Şuşa tarixi mənbələrdə: biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2022.-630 s.
 218. Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış mövzusunda beynəlxalq konfrans. (Şuşa ili"nə həsr olunur). 22-24 sentyabr 2022-ci il. B.: Elm”, 2022.-411 s.
 219. Şuşa- zirvədən uca. Dubai.: “İrs Publishing House”, 2022.-223 s.
 220. Şuşa Ziyalıları: unudulmuş irs. B.:”AVE Print”, 2022.-216s.
 221. Şuşa: tarixi-mədəni irsin tədqiqi. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-205 s.
 222. Şuşada kitabxana və mətbuat. B.: “Füyuzat”, 2022.-88 s.
 223. Şuşanın görkəmli simaları. B.: “Elm və bilik”, 2022.-248 s
 224. Svayq Ştefan. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2022.-613 s.
 225. Svetayeva Marina. Mənim Puşkinim. B.: “Qanun”, 2022. – 141 səh.
 226. Svingen Arne. Sınmış burunun nəğməsi. B.: “Simurq”, 2022.-208 s.
 227. Sxemotexnikanın əsasları fənnindən laboratoriya işlərinə dair metodik göstəriş. B.: 2016.- 67 səh.
 228. Tağıyev Elman. Zədələnmələr. B.: “Gənclik”, 2022.-264 s.
 229. Tağıyeva Röya. Nizami dünyasının xalça təcəssümü. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-94 s.
 230. Tahirov Əli. Paket arıçılığı. Naxçıvan. : “Əcəmi”, 2023.-184 s.
 231. Tahirqızı Şəhla. Gədəbəyin alim qadınları. B.: “Füyuzat”, 2021.-142 s.
 232. Tahirzadə Ədalət. Azərbaycan Cümhuriyyəti (1918-1920). B.: “Çapar”, 2022.-189 səh.
 233. Tahirzadə Ədalət. Həsən bəy Ağayev (1875-1920). B.: “Çapar”, 2022.-128 s.
 234. Tahirzadə Ədalət. Qurtuluş savaşının azərbaycanlı zabitləri. B.: “Çapar”, 2022.-145 s.
 235. Takahaşı Mitsuko. Kəpənək  mövsümü. B.: “Qanun”, 2022.-78 səh.
 236. Taleyran memuarlar. B.: “Qanun”, 2019.- 463 səh.
 237. Talıblı Tahir. Söz - Söz olunca. B.: “Elm və təhsil”,2022.-352 səh.
 238. Talıboğlu Ələsgər. Ayrılığın daş yuxusu. B.: “Orxan NPM”, 2023.-264 s.
 239. Talıbzadə Aydın. Ramana. B.: “Zərdabi”, 2022.-420 s.
 240. Tanpınar Ahmet Hamdi.Hekayələr. B.: “Qanun”, 2021.- 423 səh.
 241. Tanrıverdi İsmayıl. Erməni dili. B.: “BDU”,2022.-398 səh.
 242. Tanrıverdi qızı Paşa Günay. Azərbaycanın Almaniya ilə xarici iqtisadi əlaqələri. B.: “Elm və bilik”, 2022.-356 s.
 243. Tap tapmaca. B.: “Altun kitab”, 2021.- 111 səh.
 244. Tapdıqoğlu Nazim. Gədəbəy ensiklopediyası. B.: “Füyuzat”, 2021.-384 s.
 245. Tapdıqoğlu Nazim. Qazax ensiklopediyası. B.: “Füyuzat”, 2021.-752 s.
 246. Tapdıqoğlu Nazim. Zəngilan ensiklopediyası. B.: “Füyuzat”, 2020.-412 s.
 247. Tarix yazan məzunlar. B.: “BDU”, 2021.- 98 səh.
 248. Tarixə dair əski çap kitabları. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-245s.
 249. Təhməz Budaq. Əgər çağlamasa ilham sinəmdə. B.: “Ecoprint”, 2022.-360 s.
 250. Təhsilin keyfiyyətinə təsir edən amillərin psixoloji xüsusiyyətləri. B.: 2020.-160 səh.
 251. Terapevtik stomatologiya. B.: “Elm”, 2017.-665 s.
 252. Tətbiqi və nəzəri geologiyanın qısa kursu. C. 2. B.: “Nafta-Press”, 2022.-256 səh.
 253. Tətbiqi və nəzəri geologiyanın qısa kursu. C.1. B : “Nafta-Press”, 2022.-223 səh.
 254. Təvəkgül Yadigar. Xatirə yağışı. B.: “USTAC.AZ”, 2022.-54 S.
 255. Təvəkkül Yadigar. Mən sənin ömründə payız fəsliyəm. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-184 s.
 256. Teymur Gülbala.Ömür bundan sonrakıdır. B.: “SkyE”, 2019. –135 səh.
 257. Teyyubova Pərvanə. Ömər Faiq Nemanzadə arxivinin təsviri. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-90 s.
 258. Tircanlı Telman Ümman. İblisin oyunları. B.: “Kitab çapı”, 2022.-174 s.
 259. Tircanlı Telman Ümman. Ruhumuz sözlə bələnib. B.: 2019.-175 səh.
 260. Tofiq Bakıxanov – 90. B.: 2022. -70 səh.
 261. Tohidoğlu Rəvan. Nakam arzular. B.: “Adiloğlu”, 2004.-256 s .
 262. Tolstoy Aleksey Nikolayeviç. Qızıl açar, yaxud Buratinonun macəraları. B.: “Altun kitab”, 2019.- 128 səh.
 263. Tolstoy Lev Nikolayeviç. Anna Karenina. B.: “Qanun”, 2021.- 855 səh.
 264. Topçubaşov Əlimərdan bəy Ələkbər oğlu. Azərbaycanın təşəkkülü. B.: “Çapar”, 2021.-81 səh.
 265. Toplumdan seçilmişə doğru... Dilavər Əzimlinin seçilmiş əsərləri. B.: “Turxan”, 2022.-884 s.
 266. Tracy Brian.Biznes uğurunun 100 danılmaz qanunu. B.: “Qanun”, 2022. –286 səh.
 267. Tranströmer Tumas. Xatirələr mənə baxır. B.: “Mücrü”, 2021.-119 s.
 268. Tülün Xədicə Özdəmir. Cığır açan qadınlar. B.: “Ağıllı bala”, 2022. –127 səh.
 269. Turabqızı Səkinə. Əsir Xocalı. B.: “Gənclik”, 2023.-214 s.
 270. Tural Kamal. Hadi Rəcəbli düşüncələr işığında. B.: “Ecoprint”, 2017.-348 s
 271. Turan Abuzər. zəfər nəğməsi. İstanbul.: “Tedev Yayınları”, 2021.-335 s.
 272. Turgenev İvan. Yalquzaq. B.: “Qanun”, 2023.-143s.
 273. Türkay Əyyub. Balacaların şeir çələngi. B.: “İmza”, 2022.-68 s.
 274. Türkdilli əlyazma və çap kitabları kataloqu.Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2020.-103 səh.
 275. Türkiyə-Azərbaycan əbədi amal birliyinin Gəncə səhifələri. Gəncə.:”Elm”, 2022.-110 səh.
 276. Türkmən məhəbbət dastanları. B.: “Azərnəşr”, 2022.-239 s.
 277. Tusi Nəsirəddin.Əxlaqi-Nasiri. B.: “Qanun”, 2020.- 399 səh.
 278. Tven Mark. Heklberri Finnin macəraları. B.: “Altun kitab”, 2019.-128 s.
 279. Tven Mark. Şahzadə və dilənçi. B.:”Mücrü”, 2021.-192 s.
 280. Tzu Sun. Hərb sənəti. B.: “Qanun”, 2022.-86 s.
 281. Uells Herbert Corc. Dünyaların savaşı. B.: “Altun kitab”, 2019.- 112 səh.
 282. Uells Herbert Corc. Görünməz adam. B.: Altun kitab, 2022.- 128 səh.
 283. Ulusel Rahid. Azərbaycan: bütöv, güclü, yenilməz. B.: “Qanun”, 2022.-144 s.
 284. Ulusel Rahid. Çağlar.  Düşünərliyin zaman qatları. B.: “Qanun”, 2022.-215 s.
 285. Ülvi Əbülfəz. Bəs deyirlər gülün ömrü az olur...Naxçıvan.:”Əcəmi”,2022.-127 səh.
 286. Ülvi Əbülfəz. Sənin yolunda. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2020.-174 s.
 287. Ümit Ahmet. Patasana. B.: “Qanun”, 2022.-511 səh.
 288. Umudlu Ağalətif. Hərdən məni yada sal. B.: “Kitab çapı”, 2022.-195 s.
 289. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş "Ekologiya və torpaqşünaslıq elmləri XXI əsrdə" mövzusunda III Respublika elmi konfransının materialları Bakı, 11-12 may 2022-ci il. B.: “BDU”, 2022.-259 s.
 290. Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə Gəncə. Gəncə.: “Elm”, 2022.-271 səh.
 291. Unudulmaz məzun Aida İmanquliyeva. B.: “Nurlar”, 2016.- 191 səh.
 292. Uşaq psixiatriya şkalaları toplumu. B.: 2022. –164 səh.
 293. Uşaqlarda qarın boşluğu üzvlərinin kəllə-beyin travması ilə müştərək zədələnmələri. B.: “Təbib”, 2022.-132 s.
 294. Ustac Zaur. Seçilmiş əsərləri (Üçüncü cild) B.: 2022.-414 s.
 295. Ustac Zaur. Yulğun çiçəyi. B.: “Red N Line”, 2022.-114 s.
 296. Ustac, Zaur. Xudayar dastanı. B.: “Ustac.az”, 2022.-174 s.
 297. V Beynəlxalq Həmzə Nigari simpoziumu materialları I. B.: “Müəllim”, 2022.-452 s.
 298. Vahid Aytən. Xəyanətin rəngi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-172 s.
 299. Vahid oğlu Tofiq. Şəkərli diabet məktəbi. B.: “Azərnəşr”, 1996. –143 səh.
 300. Vahid oğlu Tofiq. Şəkərli diabet və impotensiya. B.: “Təbib”, 2004. –263 səh.
 301. Valeh Aşıq. Qarabağdan səfər etdim. B.: “Red N Line”, 2022.-219 səh.
 302. Vaqif Sabir oğlu Quliyev. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2022.-200 s.
 303. Vaqqasoğlu Vehbi. Çanaqqalada yüksələnlər. B.: “Nurlan”, 2009.-64s.
 304. Vasif Xəyal. Xəyali-Cavidan. B.: “Ecoprint”, 2021.-120 s.
 305. Vaskonselos Joze Mauru di. Şəkər portağalı. B.:”Qanun”, 2021.-199 səh.
 306. Vedibasar : Müstəqil qəzet  C.11-12-13-14-15-16. B.: “Bayramoğlu Dizayn”, 2021.
 307. Vəliqızı Qızbəs.Qarabağa gedən yol. B.: “Elm və zəka”, 2021. –159 səh.
 308. Vəliyev Məhəmməd.Tarixdə erməni məsələsi və Qarabağ problemi. B.: 2022.-157 səh.
 309. Vəliyev Tehran. Dünya ədəbiyyatından tərcümələr. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-502 s.
 310. Vəliyev Vaqif. Qaynar söz çeşməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-260 s.
 311. Vəliyeva, Məhbubə. Biblioqrafiya 70. B.: Elm və təhsil”, 2019.-281 s.
 312. Verdiyev Nazim.Əruzun riyazi modelləşdirilməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2019. –250 səh.
 313. Verdizadə, N. Kimyanın inkişaf tarixi. B.: “ADPU”, 2022.-310 s.
 314. Vern Jül. 20 000 lyö su altı ilə. B.: “Altun kitab”, 2019.-128 s.
 315. Vern Jül. Kapitan Qrantın uşaqları. B.: “Altun kitab”, 2021.-128 s.
 316. Vern Jül. Kapitan Qrantın uşaqları. B.: “TeasPress”, 2021.- 724 səh.
 317. Volter. Kandid, yaxud optimizm. B.: “Qanun”, 2022. –191 səh.
 318. Vulf Virciniya. Orlando. B.: “Qanun”, 2023.-240 s.
 319. Vüqarlı Dneprin suları axsın. Ukrayna şeirindən seçmələr. B.: “Mütərcim”, 2021.-188 s.
 320. Vurğun Səməd. Seçmə şeirlər. B.: “Qanun”, 2022.-367 səh.
 321. Yamaquçi Tadao. Ticarətin yolu. B.: “Kitab Klubu”, 2019.-143 s.
 322. Yanq Uilyam Pol. Daxma. B.: “Qanun”, 2022.-304 s.
 323. Yaqublu Nəsiman. Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların nəşrləri. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-96 s.
 324. Yaqublu Nəsiman. Bakının qurtuluşu. Qafqaz İslam ordusu. B.: “Qanun”, 2021.-207 səh.
 325. Yaxina Güzəl. Züleyxa gözlərini açır. B.: “Qanun”2019.-423 s.
 326. Yeni iş yerləri. Oktyabr 2022. B.: 2022.-628 s.
 327. Yeni kitablar . 2022- № 3 B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2023.-222 s.
 328. Yeni kitablar : Annotasiyalı biblioqrafik göstərici : 2022 № 2. B. :  2023 .-169 səh.
 329. Yeni kitablar. 2021.№4.B.: 2022. –415 səh.
 330. Yeni Qarabağnamə: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında post-konflikt quruculuğu. B.: “AzPrint”, 2022.-208 s.
 331. Yenisey Aqşin. Soyuğa inansan, donacaqsan. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-158 səh.
 332. Yer fizikasının qısa nəzəri kursu. B.: “Nafta-Press”, 2022.-192 səh.
 333. Yəsəvi Xoca Əhməd. Divani-hikmət. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-288 s.
 334. Yurdoğlu Vüsal. Bətül. B.: “Mücrü”, 2020.-68 s.
 335. Yusibova Aygün. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi vətən müharibəsindən əvvəl və sonra Analitik hesabat. Noyabr 2020. B.: 2020-40 s.
 336. Yusifbəyli Nurəli. Enerji: keçmiş və gələcək vektorların kəsişməsində. B.: “ADNSU”, 2022.-239 s.
 337. Yusifoğlu İbrahim. Qıymayın uşaqlara. B.: “Şirvannəşr”, 2022.-172 s.
 338. Yusifoğlu Rafiq. Seçilmiş əsərləri. C.5. B.: “ADPU”, 2023.-512 s.
 339. Yusifoğlu Rafiq. Seçilmiş əsərləri. C.6. B.: “ADPU”, 2023.-512 s.
 340. Yusifov  Fəxrəddin.  Ədəbiyyatın tədrisi metodikası. B.: “ADPU”, 2023.-414 s.
 341. Yusifqızı Əminə. Biz vətən üçün doğulduq. B.: “Təhsil”, 2022.-352 s.
 342. Yusifzadə Aida. Avropada inteqrasiya proseslərinin inkişafında Böyük Britaniyanın yeri və rolu. B.: “Mütərcim”, 2022.-240 s.
 343. Yusif-zadə, Kənan. Tibbi terminlərin izahlı lüğəti. B.: “Apostrof”, 2022.-1229 s.
 344. Yusubov Fikrət.Yol maşınlarının konstruksiyası, nəzəriyyəsi və hesablanmasının əsasları. B.: “AzMİU”, 2021.- 170 səh.
 345. Yusubova Arifə. Firudin bəy Köçərlinin elmi və maarifçilik fəaliyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018. –83 səh.
 346. Yusufov Bəxtiyar. Plenerdə portret (metodik vəsait). B. : “OPTİMİST”,2021.-68 səh.
 347. Yusufova Şövkət. Aqrar sahibkarlığın inkişafının maliyyə-kredit mexanizmi. B.: “Kooperasiya”, 2022.-296 s.
 348. Zafon Karlos. Marina. B.: “Köhlən”, 2021.-220 s.
 349. Zalamlı Pərvanə. Tələsmə ömrüm. B.: “İmza”, 2022.- 111 səh.
 350. Zalov Ə.Z. Kimya və həyat. B.: “ADPU”,2023.-433s.
 351. Zalten Feliks. Bembi. B.: “Altun Kitab”, 2022.-127 s.
 352. Zaur Ustacın yaradıcılığı ədəbi-tənqid müstəvisində. B.: “Red N Line”, 2022.-136 s.
 353. Zərdabi "Ədəbiyyat qəzeti"nin səhifələrində. B.: “Mütərcim”, 2020.-288 s.
 354. Zeynallı Ağa. Ömrün müdrik çağı. B.: 2019.-152 s.
 355. Zeynalov Əsgər. Azərbaycan bayatıları Qafqaz regionunda. B.: “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası”, 2001 –114 səh.
 356. Zeynalov R. A. Elektromaqnit və elektromaşın qurğuları. B.: “ADNSU”, 2018.- 154 səh.
 357. Zeynalov R.M.İdarəetmədə riyazi modellər və sərhəd məsələləri. B.: “Füyuzat”, 2022.- 171 səh.
 358. Zeynalov Sahib. Elementar riyaziyyat-I. B.: “ADPU”, 2022.-330 s.
 359. Zeynalova Arzu. Qarabağın süjetli xalçaları. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-208 s.
 360. Zeynalova Şəlalə. "Biotəhlükəsizlik və mikrobiologiya" terminlər lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-152 s.
 361. Zeynalova Təranə. Cəlil Məmmədquluzadənin ictimai-siyasi və hüquqi ideyaları. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-160 s.
 362. Zeynalova Z. Maliyyə resurslarının idarəedilməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2021.- 283 səh.
 363. Zeynalova Ş.H. Çoxtəbəqəli yarımkeçirici strukturların tədqiqi və tətbiq imkanları.B.: “Zərdab”, 2021.-216 səh.
 364. Zeyrək Yunus. Kitabi Dədə Qorqud. B.: “XAN”, 2021.-176 s.
 365. Ziyadlı Valid. Gəncə xanlarının nəsil şəcərəsi. B.: 2013.-28 s.
 366. Ziyadqızı Zemfira. Hu-Man. B.: “Qanun”, 2022.-199 səh.
 367. Zülfüqarlı Məhərrəm. Şuşa: müxtəsər tarix (1752-2022). B.: “AVCİYA”, 2022.-104 s.
 368. Züskind Patrik. Patfümer. B.: “Qanun”, 2021.-256 s.

1   2    3