close
icon E-kataloq və kitabxana

Yeni kitablar

Azərbaycan dilində    |    Rus dilində çap olunan yeni kitablar    |    Respublikadan kənarda çap olunan yeni kitablar   

 

2023

 

1   2    3

 1. Mərzili Məmməd. Xıdırlıda qalan günlər. B.: “Azərnəşr”, 2020.- 205 səh.
 2. Mikayıl Abdullayev (Mikayıl Hüseyn oğlu Abdullayev). Biblioqrafiya.B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2022.- 407 səh.
 3. Mirzə Xosrov Axundzadə yaradıcılığında Şuşa. B.: “Elm”, 2022. –69 səh.
 4. Mirzəyev Hüseyn. Maşın dizaynı. Maşınların diaqnostikası üzrə laboratoriya işləri. B.: 2022. - 101 səh.
 5. Mirzəyev Osman. Mühəndis və kompüter qrafikası. B.: “ADNA”, 2022.-110 s.
 6. Mirzəyeva  M. Neft kimyasından praktikum. B.: “ADPU”, 2022.-310 s.
 7. Mirzəzadə Gülqədəm. Bayraqlı evlər. B.: “Qanun”, 2022.-174 s.
 8. Mirzəzadə Reyhan. Bəşəriyyətə şölə saçan teatr günəşi. B.: “Bakı mətbəəsi”, 2023.-221 s.
 9. Modiano Patrik. Görünməz mürəkkəb. B.: “Qanun”, 2022.-143 səh.
 10. Molla Nəsrəddin lətifələri. B.: “Altun kitab”, 2022.-128 səh.
 11. Morua Andre. İqlimlər. B.: “Qanun”, 2022. - 208 səh.
 12. Moyes Jojo.Ulduzlar bəxş edən. B.: “Qanun”, 2022. -525 səh.
 13. Mukerci Siddharta.Gen. İntim hekayət.B.: “Qanun”, 2022.- 557 səh.
 14. Murad Güləmail. Nuru Paşa dastanı. B.: “Elm və təhsil”, 2022. –74 səh.
 15. Muradoğlu Fərman. İki dünya arasında. B.: “Qanun”, 2022.-239 səh.
 16. Musayeva İradə. Ceyms Coysun "Uliss" romanı və ədəbiyyatda devrim. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-163 səh.
 17. Mustafaqızı Vəsidə. İsmayıllı şəhidləri. B.: “Maarif”, 2022.- 231 səh.
 18. Mustafazadə Nərgiz.Qəmər Bəyim Şeyda arxivinin təsviri. B.: “Mütərcim”, 2022.-111 səh.
 19. Müasir hüquq elmində problemlər və onların konstitusion hüquqi həlli yolları. B.: Elm və təhsil”, 2019.-371 s.
 20. Müdrik sözlər xəzinəsi. B.: 2008. -158 səh.
 21. Mülki müdafiə. B.: “MSV nəşr”, 2022.-271 s.
 22. Müzəffərli Nazim. Azərbaycanda mədəniyyətin iqtisadiyyatı: reallıqlar və perspektiv inkişaf. B.: “Elm və bilik”, 2022.- 113 səh.
 23. Namazov Müseyib. Qəlbimin döyüntüləri. B.: “Şərq_Qərb”, 2022.-142 s.
 24. Nargis. Metakədər. B.: “Mücrü”, 2020.- 78 səh.
 25. Nazimoğlu Məmməd. Gürcü balası Givi bəy. B.: “Vektor”, 2021.- 51 səh.
 26. Neruda Pablo. Mən də yaşamışam... Xatirələr. B.: “Qanun”, 2022.-462 səh.
 27. Nesbit Edit. Beş uşaq və o. B.: “Altun kitab”, 2022.- 160 səh.
 28. Nesbit Edit. Feniks və xalça.B.: “Altun kitab”, 2022.- 160 səh.
 29. Nəbiyev Rasim. Avtomatik optimallaşdırma sisteminin modelləşdirilməsi. B.: “Zərdabi”, 2022.-253 s.
 30. Nəbiyeva Almara. Milli-mədəni irsimiz: Aşıq Ələsgərin lirikası. B.: “BDU”, 2022.-254 s.
 31. Nəbiyeva İntizar. Dağlar marala qaldı. B.: “Maarif”, 2019. –271 səh.
 32. Nəcəfqızı Elnarə. Danışmayan sevgi. B.: “Maarif”, 2022.- 127 səh.
 33. Nəcəfqızı Elnarə. Toxunmayın, o bir kəpənəkdir. B.: “Təknur”, 2021.- 160 səh.
 34. Nəcəfov Hacı Bəxtiyar. Ümrə ziyarəti. B.: “Qələm”, 2022.- 127 səh.
 35. Nəğməkar Yusif. Mən Vətənə oxşayıram... B.: “Vektor”, 2021.- 139 səh.
 36. Nərimanov Nəriman.Nadir şah.B.: “Qanun”, 2022.-87 səh.
 37. Nəsiboğlu Rizvan. Külək döyən qapılar. B.: “Red N Line”, 2022.-187 s.
 38. Nəsirova Anarə. Əməköməci növlərinin kənd təsərrüfatında becərilməsi və onun əhəmiyyəti. B.: 2022. -148 səh.
 39. Nəzərov İlham. Müslüm Maqomayevin vokal ifaçılığının nəzəri təhlili. B.: “Savad”, 2022. –165 səh.
 40. Nəzmi Ələkbər Fəzlullah.İmam Muhəmməd Baqir əleyhissalamın həyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2018. –219 səh.
 41. Nuruqızı Sevinc. Pıçıltı.B.: “Təhsil”, 2022. -87 səh.
 42. Ocaqlı (Muradov) Fərzulla.Kimə arxayınsan, kimə, ey dünya? B.: “Elm və təhsil”, 2020. –66 səh.
 43. Oğuz Yunus. Cığır. B.: “CBS”, 2022.-413 s.
 44. Oldric Ceyms. Diplomat. B.: “Altun kitab”, 2019.-128 s.
 45. Orxan Sonuncu.Çəhrayı yuxular. B.: “Mücrü”, 2020.- 47 səh.
 46. Oruc Məmməd.Oyun havası. B.: “Qanun”, 2022. –80 səh.
 47. Orucov Nəcəf. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması sistemləri. B.: “BMU”, 2020.-88 s.
 48. Orucov Nəcəf. Elektrik veriliş xətləri. B.: 2022.-80 s.
 49. Orucov Nəcəf. Elektroenergetikanın əsasları. B.: “BMU”, 2020.-76 s.
 50. Osmanova Məlahət. Alman dili. B.: “Avropa”, 2019.-271 s.
 51. Ömray Çinarə. Mandarin. B.: “Mücrü”, 2020.-79 s.
 52. Pala İsgəndər. Şah və sultan. B.: “Qanun”, 2013. –402 səh.
 53. Palanik Çak. Həzz markası. B.: “Qanun”, 2019.- 271 səh.
 54. Pamuk Orxan. Məsumiyyət muzeyi. B.: “TEAS Press”, 2019.-727 s.
 55. Paşayev Qəzənfər. Azərbaycanda və İraqda bayatlar. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-270 səh.
 56. Paşayeva Qənirə. Tarixə adını yazan qadınlar. B.: “Ozan”, 2019. –437 səh.
 57. Patel Şeyx Yunus. Pis vərdişlərə son qoyaq. B.: “Adiloğlu”, 2022.-55 s.
 58. Pəmbək Afiq Göyçəli. Qürbətdə vətənimi yaşadıram. B.:”Adiloğlu”, 2022.-200 s.
 59. Pənahian Vəfa. Qulaq, burun və boğaz üzvlərinin anadangəlmə və irsi xəstəlikləri. B.: “ATU”,2022.-280 s.
 60. Pənahov İlham.Zəfər yolu .B.: “Qismət”, 2007. –318 səh.
 61. Pənahov Tariyel. Heydər Əliyevin Azərbaycanda üzümçülük, şərabçılıq strategiyası. B.: “Adiloğlu”, 2017.-109 s.
 62. Prezident İlham Əliyev regional təhlükəsizlik haq010. B.: “Azərbaycan”, 2010.-51 s.
 63. Prof. dr. Bozbaş, Hüseyin. Xolesterin həqiqəti.B.: “Qanun”, 2022. - 301 səh.
 64. Professor B. X. Abasov seçilmiş elmi əsərləri. B.: “Kövsər”, 2022.-659 s.
 65. Pyeslər məcmuəsi. Xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri. B.: 2020. - 39 səh.
 66. Radiasiya dozimetriyası və radiasiya təhlükəsizliyi. B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2022.- 303 səh.
 67. Radnoti Mikloş. Çiçəklərin nəfəsi. B.: “Parlaq imzalar”. 2022.-151 s.
 68. Rafailqızı Nuranə. Həkimlər depressiya deyir... B.: “Mücrü”, 2022.-242 s.
 69. Rafiqoğlu Elnur. Uşaq ensiklopediyası Uşaq qəhrəmanları...  B.: “Qələm”, 2022.-80 s.
 70. Rana. Onlar türklərdi. B.: “Mücrü”, 2020.-165 s.
 71. Rasulov, Rafiq. ADPU-nun Şəki filialı 30 ildə: uğurlar, perspektivlər. B.: “Renessans-A”, 2021.-500 s.
 72. Regional hüquqi və iqtisadi maarifləndirmə ictimai birliyinin 2 illik hesabatı. B.: 2022. - 176 səh.
 73. Rəcəb Tayyib Ərdoğan.Türkiyə Respublikasının 12-ci prezidenti. B.: “Qanun”, 2021.- 23 səh.
 74. Rəhimov Çingiz. Stomatoloji izahlı tibbi lüğət. İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca.A-G. B.: “Letterpress”, 2022.- 688 səh.
 75. Rəhimov Çingiz. Stomatoloji izahlı tibbi lüğət. İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca. H-Z. B.: “Letterpress”. 2022.- 656 səh.
 76. Rəqəmsal iqtisadiyyatda hesabatlılıq və şəffaflıq (Beynəlxalq elmi-praktik konfrans). Bakı, 16 sentyabr 2022-ci il. B.: “CBS-PP”, 2022.-246 s.
 77. Rəqəmsal liderlik.B.: “TeasPress”, 2021.- 312 səh.
 78. Rəsul  İlqar. Katyuşa. B.: “Qanun”, 2022.-93 s.
 79. Rəsuloğlu Əli. Ömür Yolları. B.: “Zəngəzurda”, 2022.-351 s.
 80. Rəsulova Zəminə. Bir saray bələdçisinin qeydləri. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-199 s.
 81. Rəsulzadə Məmməd Əmin. Azərbaycan şairi Nizami.B.:”Xan”, 2021.-383 səh.
 82. RəsulzadəMəhəmmədəmin. Azərbaycan təşəkkülündə "Müsavat". B.: “Çapar”, 2022. –80 səh.
 83. Russo Jan-Jak. İctimai müqavilə. B.: “Qanun”, 2022.-175 s.
 84. Rüstəm. Hedom.B.: “Mücrü”, 2021.- 524 səh.
 85. Rüstəmxanlı Sabir. Seçilmiş əsərləri 15 cilddə. C. 4. Şeirlər 2010-2022. "Saralmış vərəqlərdə saralmayanduyğular", "Yaz-payız arası" silsilələri. Poemalar. B.: “Qanun”, 2022.-670 s.
 86. Rüstəmxanlı Sabir. Seçilmiş əsərləri 15 cilddə. C. 5. Ömür kitabı. Azərbaycanın harayı (Publisistika). B.: “Qanun”, 2022.-614 s.
 87. Rüstəmxanlı Sabir. Seçilmiş əsərləri 15 cilddə. C. 6. Xətai yurdu, xalq meydanı. Atamın ruhu. B.: “Qanun”, 2022.-597 s.
 88. Rüstəmxanlı Sabir. Vətəndaşlığın əlifbası. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-450 s.
 89. Rüstəmov Fərrux. İrəvan müəllimlər seminariyası və onun məzunları.B.: “Elm və təhsil”, 2022. –237 səh.
 90. Rza Əjdər Yunus. Həsrətlə vüsalın arasındayam.B.: “Günəş”, 2022.-284 səh.
 91. Rza Tahir. Həsrətimin yaşı dünya qədərdir. B.: “Ülvi-Həyat”, 2021.-131 s.
 92. Rzayev Ramil. Coğrafiya. B.: “Güvən”, 2021.-415 səh.
 93. Sabir Rəsmiyyə. Zindan sevinci. B.: “Vektor”, 2021.- 147 səh.
 94. Sadıqov Talıb. Qoyunçuluq və yunçuluq. B.: “Expressçap”, 2022.- 343 səh.
 95. Sahibli Şəfəq.Torpağa dönürəm-vətənləşirəm. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-90 səh.
 96. Salamova Kamalə. Ümumi psixologiya. B.: “Füyuzat”, 2022.-446 s.
 97. Salmanov V. M. Fizikanın müasir problemləri. B.: “BDU”, 2022. –330 səh.
 98. Sehrli nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2019.-127 s.
 99. Sent-Ekzüperi  Antuan de. Balaca şahzadə. B.: “Altun kitab”, 2021.-112 s.
 100. Servantes Migel de Saavedra. Don Kixot. B.: “Qanun”, 2021.-839 səh.
 101. Seyidova Sevinc. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində beynəlxalq təşkilatların iştirakı. B.: “Elm və təhsil”, 2021.- 405 səh.
 102. Səfərli Sevda.Vətən sizə oğul dedi. B.: “Şuşa”, 2021.-271səh.
 103. Səhiyyənin təşkili və menecmenti. B.: 2022. -234 səh.
 104. Səxavətqızı Manya.Şahmarın eşq əsəri. B.: “Təhsil”, 2022.-183 səh.
 105. Səlimov Arif. Diferensial həndəsə. B.: “BDU”, 2022.-277 səh.
 106. Səmavi Vüsal. Bu dünya bir nağıldı. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2022.-168 s.
 107. Səmədli Elza.Türkologiyaya giriş.B.: “Köhlən”, 2021.- 170 səh.
 108. Səmədov M.M. Fiziki-kimyəvi analizin əsasları. Sumqayıt.: 2019.-251 səh.
 109. Səmədov Yadigar. Gənclərin mənəvi tərbiyəsində "Vətənin müdafiəsinə hazırlıq" kompleksinin əhəmiyyəti. B.: “Mütərcim”, 2022.-119 s.
 110. Səmədzadə Ziyad.Qarabağ iqtisadiyyatı 100 ildə. B.: 2022.- 852 səh.
 111. Səmədzadə, Ziyad. Azərbaycan iqtisadiyyatı 100 ildə Ümumi mündəricat. B.: 2022.-97 s.
 112. Səmərəli qidalanma və pəhriz. B.: 1997.-27 səh.
 113. Sərdarlı Qurban. Alovsuz yanmış şair. B.: “Elm və təhsil”, 2018. –59 səh.
 114. Sərdarova İcabikə. Qazlift neftçıxarmasında eksperimental tədqiqatların idarə edilməsi. B.: “Elm”, 2021.-180 s.
 115. Sxemotexnikanın əsasları fənnindən laboratoriya işlərinə dair metodik göstəriş. B.: 2016.- 67 səh.
 116. Silahlı erməni təcavüzü: Azərbaycan Respublikasının məruz qaldığı itki və tələfatlar Yeraltı təbii sərvətlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-183 s.
 117. Sima. Şəhər qızı. B.: “Mücrü”, 2020.-36 s.
 118. Sinelnikov Valeri. Doktor Sinelnikovun praktik kursu. B.: “Qanun”, 2021.- 252 səh.
 119. Siracəddin Hacı. Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" məsnəvisinin şərhi.B.: “Apostrof-A”, 2021.-518 səh.
 120. Soltanqızı Məlahət. Yarımçıq ömrün xatirəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-171 s.
 121. Sönməz K.Ayanın son şamı. Təbriz:1980.-72 səh.
 122. Stevenson Robert Luis. Dəfinələr adası. B.: “Altun kitab”, 2021.- 128 səh.
 123. Strategiya. B.: “TEAS Press”, 2021.-324 s.
 124. Subu  Surxay.  Sovetin məmur "dana" başları. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-187 s.
 125. Sultan Seymur. Gözümün yaşı. B.: “Nərgiz”, 2013.- 136 səh.
 126. Sultanova Məlahət. Koronar ateroskleroz və kardiov askulyar radiologiya. B.: “Adiloğlu”, 2022. - 200 səh.
 127. Svayq Ştefan. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2022.-613 s.
 128. Svetayeva Marina. Mənim Puşkinim. B.: “Qanun”, 2022. – 141 səh.
 129. Şagirdlərdə mənəvi dəyərlərin formalaşdırılması. B.:  2020.-239 səh.
 130. Şah Rux Xan. "Məşhurlar" silsiləsi. 2-ci kitab. B.: “XAN”, 2022.-208 s.
 131. Şahmuradov İmamqulu. Etiraf.B.: “Yeni poliqrafist”, 2010. –71 səh.
 132. Şahmursoy Səbuhi. Sükutun səsi. B.: Elm və təhsil”, 2015.-45 s.
 133. Şamil Svetlana. Gedirəm Şuşaya... B.: “İmza”, 2022.-187 səh.
 134. Şamil Svetlana. Şuşa közü.B.: “İmza”, 2022.-199 səh.
 135. Şəfaqət Hədiyyə. Kələ-kötür və hamar. B.: “Mücrü”, 2020.- 58 səh.
 136. Şəhrili Tuncay.22 kitab.B.: “Ustac”, 2022. - 46 səh.
 137. Şəhrili Tuncay.Caroline Laurent Bakıda. B.: “Ustac”, 2022. - 52 səh.
 138. Şəhrili Tuncay.Mustafa Müseyiboğlu-1.B.: “Ustac”, 2022. - 42 səh.
 139. Şərifova Salidə. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında Qarabağ mövzusunu əks etdirən əsərlərin janr xüsusiyyəti, problematikası, obrazları və bədii dili. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-443 s.
 140. Şirinoğlu Vaqif. Şimali Azərbaycanın sovet işğalının tarixşünaslığı. B.: “Adiloğlu”, 2021.-399 s.
 141. Şirinoğlu Vaqif.Cənubi Qafqazın ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyətinin öyrənilməsində Zaqafqaziya seyminin sənədləri mənbə kimi. B.: “Füyuzat”, 2022. –151 səh.
 142. Şmidt Erik. Google necə işləyir. B.: “Qanun”, 2021.-319 s.
 143. Şoloxov Mixail.Yol-iz.B.: “Qanun”, 2022. –79 səh.
 144. Şuşa -270. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2022. –558 səh.
 145. Şuşa tarixi mənbələrdə: biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”,  2022.-630 s.
 146. Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış mövzusunda beynəlxalq konfrans. (Şuşa ili"nə həsr olunur). 22-24 sentyabr 2022-ci il. B.: Elm”, 2022.-411 s.
 147. Şükürbəyli Faiq. Ağdaş ensiklopedik məlumat. B.: “Zərdabi”, 2021.-391 səh.
 148. Tağıyeva Röya. Nizami dünyasının xalça təcəssümü. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-94 s.
 149. Tahirqızı  Şəhla. Gədəbəyin alim qadınları. B.: “Füyuzat”, 2021.-142 s.
 150. Tahirzadə Ədalət. Azərbaycan Cümhuriyyəti (1918-1920). B.: “Çapar”, 2022.-189 səh.
 151. Taleyran memuarlar. B.: “Qanun”, 2019.- 463 səh.
 152. Tanpınar Ahmet Hamdi.Hekayələr. B.: “Qanun”, 2021.- 423 səh.
 153. Tanrıverdi İsmayıl. Erməni dili. B.: “BDU”,2022.-398 səh.
 154. Tap tapmaca. B.: “Altun kitab”, 2021.- 111 səh.
 155. Tarix yazan məzunlar. B.: “BDU”, 2021.- 98 səh.
 156. Teymur Gülbala.Ömür bundan sonrakıdır. B.: “SkyE”, 2019. –135 səh.
 157. Təhsilin keyfiyyətinə təsir edən amillərin psixoloji xüsusiyyətləri. B.:  2020.-160 səh.
 158. Təvəkgül  Yadigar. Xatirə yağışı. B.: “USTAC.AZ”, 2022.-54 S.
 159. Tircanlı Telman Ümman. Ruhumuz sözlə bələnib. B.:  2019.-175 səh.
 160. Tofiq Bakıxanov – 90. B.: 2022. -70 səh.
 161. Tolstoy Aleksey Nikolayeviç. Qızıl açar, yaxud Buratinonun macəraları. B.: “Altun kitab”, 2019.- 128 səh.
 162. Tolstoy Lev Nikolayeviç. Anna Karenina. B.: “Qanun”, 2021.- 855 səh.
 163. Topçubaşov Əlimərdan bəy Ələkbər oğlu. Azərbaycanın təşəkkülü. B.: “Çapar”, 2021.-81 səh.
 164. Toplumdan seçilmişə doğru... Dilavər Əzimlinin seçilmiş əsərləri. B.: “Turxan”, 2022.-884 s.
 165. Tracy Brian.Biznes uğurunun 100 danılmaz qanunu. B.: “Qanun”, 2022. –286 səh.
 166. Tranströmer Tumas. Xatirələr mənə baxır. B.: “Mücrü”, 2021.-119 s.
 167. Turan Abuzər. zəfər nəğməsi. İstanbul.: “Tedev Yayınları”, 2021.-335 s.
 168. Tusi Nəsirəddin.Əxlaqi-Nasiri. B.: “Qanun”, 2020.- 399 səh.
 169. Tülün Xədicə Özdəmir. Cığır açan qadınlar. B.: “Ağıllı bala”, 2022. –127 səh.
 170. Türkay Əyyub. Balacaların şeir çələngi. B.: “İmza”, 2022.-68 s.
 171. Türkdilli əlyazma və çap kitabları kataloqu.Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2020.-103 səh.
 172. Türkiyə-Azərbaycan əbədi amal birliyinin Gəncə səhifələri. Gəncə.:”Elm”,  2022.-110 səh.
 173. Türkmən məhəbbət dastanları. B.: “Azərnəşr”, 2022.-239 s.
 174. Tven Mark. Heklberri  Finnin macəraları. B.: “Altun kitab”, 2019.-128 s.
 175. Tzu Sun. Hərb sənəti. B.: “Qanun”, 2022.-86 s.
 176. Uells Herbert Corc. Dünyaların savaşı. B.: “Altun kitab”, 2019.- 112 səh.
 177. Uells Herbert Corc. Görünməz adam. B.: Altun kitab, 2022.- 128 səh.
 178. Unudulmaz məzun Aida İmanquliyeva. B.: “Nurlar”, 2016.- 191 səh.
 179. Ustac, Zaur. Xudayar dastanı. B.: “Ustac.az”, 2022.-174 s.
 180. Uşaq psixiatriya şkalaları toplumu. B.:  2022. –164 səh.
 181. Ülvi Əbülfəz. Bəs deyirlər gülün ömrü az olur...Naxçıvan.:”Əcəmi”,2022.-127 səh.
 182. Ülvi Əbülfəz. Sənin yolunda. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2020.-174 s.
 183. Ümit Ahmet. Patasana. B.: “Qanun”, 2022.-511 səh.
 184. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş "Ekologiya və torpaqşünaslıq elmləri XXI əsrdə" mövzusunda III Respublika elmi konfransının materialları Bakı, 11-12 may 2022-ci il. B.: “BDU”, 2022.-259 s.
 185. Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə Gəncə. Gəncə.: “Elm”, 2022.-271 səh.
 186. Vahid oğlu Tofiq. Şəkərli diabet məktəbi. B.: “Azərnəşr”, 1996. –143 səh.
 187. Vahid oğlu Tofiq. Şəkərli diabet və impotensiya. B.: “Təbib”, 2004. –263 səh.
 188. Vaskonselos Joze Mauru di. Şəkər portağalı. B.:”Qanun”, 2021.-199 səh.
 189. Verdiyev Nazim.Əruzun riyazi modelləşdirilməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2019. –250 səh.
 190. Verdizadə, N. Kimyanın inkişaf tarixi. B.: “ADPU”, 2022.-310 s.
 191. Vern Jül. 20 000 lyö su altı ilə. B.: “Altun kitab”, 2019.-128 s.
 192. Vern Jül. Kapitan Qrantın uşaqları. B.: “Altun kitab”, 2021.-128 s.
 193. Vern Jül. Kapitan Qrantın uşaqları. B.: “TeasPress”, 2021.- 724 səh.
 194. Vəliqızı Qızbəs.Qarabağa gedən yol. B.: “Elm və zəka”, 2021. –159 səh.
 195. Vəliyev Məhəmməd.Tarixdə erməni məsələsi və Qarabağ problemi. B.:  2022.-157 səh.
 196. Vəliyev Tehran. Dünya ədəbiyyatından tərcümələr. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-502 s.
 197. Vəliyeva, Məhbubə. Biblioqrafiya 70. B.: Elm və təhsil”, 2019.-281 s.
 198. Volter. Kandid, yaxud optimizm. B.: “Qanun”, 2022. –191 səh.
 199. Yaxina Güzəl. Züleyxa gözlərini açır. B.: “Qanun”2019.-423 s.
 200. Yaqublu Nəsiman. Bakının qurtuluşu. Qafqaz İslam ordusu. B.: “Qanun”, 2021.-207 səh.
 201. Yamaquçi Tadao. Ticarətin yolu. B.: “Kitab Klubu”, 2019.-143 s.
 202. Yeni kitablar. 2021.№4.B.: 2022. –415 səh.
 203. Yenisey Aqşin. Soyuğa inansan,donacaqsan. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-158 səh.
 204. Yurdoğlu Vüsal. Bətül. B.: “Mücrü”, 2020.-68 s.
 205. Yusifoğlu İbrahim. Qıymayın uşaqlara. B.: “Şirvannəşr”, 2022.-172 s.
 206. Yusubov Fikrət.Yol maşınlarının konstruksiyası, nəzəriyyəsi və hesablanmasının əsasları. B.: “AzMİU”, 2021.- 170 səh.
 207. Yusubova Arifə. Firudin bəy Köçərlinin elmi və maarifçilik fəaliyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018. –83 səh.
 208. Zafon Karlos. Marina. B.: “Köhlən”, 2021.-220 s.
 209. Zalamlı Pərvanə. Tələsmə ömrüm. B.: “İmza”, 2022.- 111 səh.
 210. Zalten Feliks. Bembi. B.: “Altun Kitab”, 2022.-127 s.
 211. Zeynalov Əsgər. Azərbaycan bayatıları Qafqaz regionunda. B.: “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası”, 2001 –114 səh.
 212. Zeynalov R. A.Elektromaqnit və elektromaşın qurğuları. B.: “ADNSU”, 2018.- 154 səh.
 213. Zeynalov R.M.İdarəetmədə riyazi modellər və sərhəd məsələləri. B.: “Füyuzat”, 2022.- 171 səh.
 214. Zeynalova  Ş.H. Çoxtəbəqəli yarımkeçirici strukturların tədqiqi və tətbiq imkanları.B.: “Zərdab”, 2021.-216 səh.
 215. Zeynalova Z. Maliyyə resurslarının idarəedilməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2021.- 283 səh.
 216. Ziyadqızı Zemfira. Hu-Man. B.: “Qanun”, 2022.-199 səh.

1   2    3