close
icon E-kataloq və kitabxana

Xəbərlər

SON XƏBƏR

27-10-2021

M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşları tərəfindən kitabxanaşünas alim, BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin müəllimi, Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri Elçin Əhmədovun həyat və fəaliyyətinə həsr olunan “Kitabxanaşünas alim..