close
icon E-kataloq və kitabxana

Yeni kitablar

Azərbaycan dilində    |    Rus dilində çap olunan yeni kitablar    |    Respublikadan kənarda çap olunan yeni kitablar   

 

2022

1   2    3

 1. General Polad Həşimov. B.: “Qanun”, 2020.-56 səh.
 2. Gerani del Şəhriyar. Özümdən məşhur şeirlər. B.: “Zərdabi”, 2022.-160 s.
 3. Gədəbəy rayonunun şəhidləri. B.: “CBS-PP”, 2021.-325 s.
 4. Gədəbəydə doğulan şairlər. B.: “CBS-PP”, 2021.-344 s.
 5. Gənc müəllimlərin peşəkar inkişafı. B.:  “Elm və təhsil”, 2020.- 107 səh.
 6. Gəncalp  Güntay. Xəyyam.  B.: “Qanun”, 2020- 288 səh.
 7. Gəncəvi Fəthəli bəy Hali. Şeirlər. Gəncə.: “Elm”, 2021.-93 s.
 8. Gəncəvi Nizami. İskəndərnamə. B.: “Qanun”, 2021.-800 s.
 9. Gəncəvi Nizami. Leyli və Məcnun. B.: “Qanun”, 2021.-384 s.
 10. Gəncəvi Nizami. Yeddi gözəl. B.: “Qanun”, 2021.-432 s.
 11. Göytürk A. Günah pərisi...B.:  “Elm və təhsil”, 2018. -134 səh.
 12. Göyüş  Babək. Yarımçıq ömür. B.: “Elm və zəka”, 2021. –204 səh.
 13. Gözəllik ondur... B.: “Elm və təhsil”, 2020 – 44 səh.
 14. Gülərüz Simuzər. Deyişmələr. B.: Elm və Zəka”, 2021.-119 s.
 15. Gülərüz Simuzər. Kimsəsiz eşq. B.: “Elm və Zəka”, 2021.-134 s.
 16. Gülgün Rəhilə. Portret. B.: “Zərdabi”, 2021.-544 səh.
 17. Günday Hakan. Ziyan. B.: “Qanun”, 2020.-352 s.
 18. Gürcüstanda Erməni təşkilatlarının fəaliyyəti. B.:  “RS poliqraf”, 2020 –608 səh.
 19. Hacı Zeynalabdin Tağıyev öz dövrünün  aynasında. B.: “Pergament”, 2020.-216 səh.
 20. Hacıbayramlı  Nağı . Bolşevik işğalı və mübarizəmiz. B.: “Qanun”, 2020.-204 səh.
 21. Hacıbəyli Ceyhun. Əsərləri. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-179 s.
 22. Hacıbəyli Üzeyir. Fitnələr qarşısında. B.: “Qanun”, 2021.-256 s.
 23. Hacıbəyova Ülviyyə. Azərbaycan bəstəkarlarının antologiyası layihəsi çərçivəsində piano üçün yazılmış əsərlərin ifaçılıq problemləri. B.:  “Elm və təhsil”, 2011. –143 səh.
 24. Hacıyev Allahverdi. Türkiyə türkcəsi ilə Azərbaycan türkcəsi arasında eyni anlayışı bildirən fərqli sözlər lüğəti. B.: “ADPU”, 2022.-123 s.
 25. Hacıyev Asif. "Dədə Qorqud kitabı"nın şərhli oxunuşu K.3. (3-6-cı boylar üzrə). B.: “Elm və təhsil”, 2022.-287 s.
 26. Hacıyev Asif. "Dədə Qorqud kitabı"nın şərhli oxunuşu K.4. (7-12-ci boylar üzrə). B.: “Elm və təhsil”, 2022.-239 s.
 27. Hacıyev Fazil. Audit. B.: “İqtisad Universiteti”, 2021.-382 s.
 28. Hacıyev Həbib. Xəzər regionu dövlətlərinin hərbi təhlükəsizliyi: beynəlxalq hüquq prizmasında. B.: “Zərdabi”, 2022.-167 s.
 29. Hacıyev Yunis. Təbii birləşmələr kimyasının əsasları. Gəncə.:  “Star”, 2021. –212 səh.
 30. Hacıyeva Aliyə. Azərbaycan televiziyasında ictimai-siyasi verilişlərin dili.B.:  “Elm və təhsil”, 2019. –239 səh.
 31. Hacıyeva Aynurə. Çiyələk genotiplərinin əlverişsiz mühit amillərinə davamlılığının fizioloji - genetik xüsusiyyətləri. B.:  “Müəllim”, 2022. –194 səh.
 32. Hacıyeva Fatma. Hamiləlik dövründə göz xəstəliklərinin ağırlaşmaları. B.: “Müəllim”, 2022.-124 s.
 33. Hacıyeva Həqiqət. Alman və Azərbaycan dillərində xəbərlik kateqoriyası. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-158 s.
 34. Hacıyeva Həqiqət. Biologiyanın tədrisində yeni qiymətləndirmə sisteminin tətbiqi. B.: “ADPU”, 2022.-152 s.
 35. Hacıyeva Minaxanım. İşarələr sistemi və ünsiyyət. B.: “Mütərcim”, 2021.-175 s.
 36. Hacıyeva Minaxanım. Sadə cümlələrdə propozitiv və presuppozitiv əlaqələrin praqmatikası. B.: “Mütərcim”, 2021.-133 s.
 37. Hacıyeva Zemfira. Azərbaycanı tədqiq edən və öyrənən cəmiyyət (Tətəbbö). B.: “Elm”, 2021.-106 s.
 38. Hacıyeva, Fatma Ramiz qızı. Zahılıq dövrünün infeksion iltihabi ağırlaşmalarının erkən proqnozlaşdırılması və profilaktikasının müasir aspektləri.B.:  “Müəllim”, 2021. –319 səh.
 39. Hadıyev F. Qara saçla doğulmuşdum. B.:  “Elm və təhsil”, 2020. – 222 səh.
 40. Haxverdiyev Əzizağa. İqtisad.B.:  “Elm”, 2018. –327 səh.
 41. Haqqa dəvət. B.: “İpəkyolu”, 2021.-439 s.
 42. Haqverdi Qəndab. Fədai şair Qaflantının həyatı və sənəti. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-253 s.
 43. Haqverdi Müxəmməd. Duyğu rəngləri. B.: “Ecoprint”, 2020.-207 s.
 44. Haqverdi Ülviyyə. Demoqrafik siyasət. B.: “Apostrof-A”, 2021.-264 s.
 45. Hamiləlik və qan xəstəlikləri. b.: “Bəxtiyar-4”, 2021.-244 s.
 46. Hasilova Gülsümxanım. Əzizə Cəfərzadə və folklor. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-185 s.
 47. Heminquey Ernest. Ya var, ya yox. B.: “Qanun”, 2019.-239 s.
 48. Hesse Herman. Demian. B.: “Qanun”, 2019.-183 s.
 49. Hey Luiza L.  İçimizdəki güc.B.:  “Əli və Nino”, 2022 –301 səh.
 50. Hey Luiza. Özünü sev, həyatını yaxşılaşdır. B.: “Əli və Nino”, 2017.-239 s.
 51. Heydər Valeh. Hamı bunu bilməli. C. 1. B.: “Füyuzat”, 2021.-252 s.
 52. Heydəroğlu Murad. Əsrin astanasında K. VI. B.: “Gənclik”, 2022.-247 s.
 53. Heydərova Rəna. Şəki-Zaqatala zonasında üzvi tərkibli tullantıların taxıl bitkisi altında səmərəliliyi. B.: “Elm”, 2022.-160 s.
 54. Heydərova Sevda. Azərbaycan dövlət siyasətində Qarabağa aparan yol. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-119 s.
 55. Heydərova Xədicə. Qədim və orta əsr lüğətlərinin tərtibi prinsipləri. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-248 s.
 56. Həbibbəyli İsa. Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi. B.: “Elm”, 2021.-440 s.
 57. Həbibbəyli İsa. Ədəbi şəxsiyyət və zaman. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-1067 s.
 58. Həkəri Mürvət. Bağışlama məni, Vətən. B.: “Mücrü”, 2020.-304 s.
 59. Həmid Xanlar. Darıxan sevgilər. B.: “Apostrof-A”, 2022.-255 s.
 60. Həmidli Suliddin. Təcili tibbi yardım. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-598 s.
 61. Həsən Rəsul. Qrafik dizaynın əsasları. B.: “Parlaq imzalar”, 2021.-139 s.
 62. Həsən Seyidbəyli: şəxsiyyət və yaradıcı. B.:  “Qanun”, 2020 –312 səh.
 63. Həsənli Şahin. Xoşbəxt ailə modeli. B.: “İrşad”, 2022.-112 s.
 64. Həsənli-Qəribova Şəbnəm. XI-XII əsrlər türk dillərinin etnoqrafik leksikası. B.:  “Avropa”, 2015. – 326 səh.
 65. Həsənoğlu İsa. Söhbətcil duyğular. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-103 s.
 66. Həsənov Abdulla. Nəzəri mexanika 1-ci hissə. Statika. Kinematika. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2021.-158 s.
 67. Həsənov Eldar. Quduzluq xəstəliyinin epizootologiyası, ekoloji xüsusiyyətləri və profilaktikası.B.: “Elm və təhsil”, 2022.-180 .
 68. Həsənov Elnur. Aort qövsünün anadangəlmə hipoplaziyası ilə müştərək koarktasiyasının rekonstruktiv cərrahiyyəsi. B.: 2021.-165 s.
 69. Həsənov Əkrəm. Məhəmməd peyğəmbərə (s.ə.s) kömək etməyin 100 yolu. B.: “Təknur”, 2015.-31 s.
 70. Həsənov Rövşən. Ətraf mühitin iqtisadiyyatı. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-555 s.
 71. Həsənov Vidadi.Səhnələşdirmələr toplusu. B.: “Qanun”, 2022 –191 səh.
 72. Həsənov Vüsal. Həyata dair 40 qızıl qayda. B.: 2022.-128 s.
 73. Həsənov Abdulla. Nəzəri mexanikadan mühazirələr 2-ci hissə. Dinamika. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-151 s.
 74. Həsənov Abdulla. Riyaziyyat III hissə. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2015.-269 s.
 75. Həsənova  Xalidə. Xətti cəbrin və analitik həndəsənin elementləri. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-112 s.
 76. Həsənova Afət. Qadınlarda yumurtalıqların polikistoz sindromu. İnsulinrezistentliyinin kliniki diaqnostik xüsusiyyətləri. B.: “Apostrof-A”, 2022.-179 s.
 77. Həsənova Amaliya. Müasir təbiətşünaslığın sosial-sinergetik konsepsiyası. B.: “ADPU”. 2021.-342 s.
 78. Həsənova Cəmilə. Nailə Mehdiyeva. B.:  “Renessans-A”, 2020 -30 səh.
 79. Həsənova, Könül Kamil qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud"dastanında ənənəvi süjetlər.B.:  2018. –151 səh.
 80. Həsənzadə Cəmilə. Müasir təsviri sənətdə Azərbaycan miniatür ənənələri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-379 s.
 81. Həsənzadə Səidə. Ailəlogiya. B.: “Optimist”, 2022.-430 s.
 82. Həsrət Əlirza. Ayrılıq vağzalı. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-152s.
 83. Həsrət Vəfa. Bir damla ümid ver. B.: “CBS”, 2011.-132 s.
 84. Həşili Ramil. Foniatriyanın əsasları. B.: “Bəxtiyar-4”, 2021.-258 s.
 85. Həşimova,Dilşad.Kimya.B.:  “Azəri”, 2015. –143 səh.
 86. Hüqo Viktor. Ölüm məhbusunun son günü. B.: “Qanun”, 2022.-143 s.
 87. Hümbət Həsənoğlunun aforizmləri. B.: “Qanun”, 2019.-352 s.
 88. Hümbətoğlu, Binnət. 44 günün möcüzəsi: Dəmir Yumruq.B.:  “Şuşa”, 2021. – 64 səh.
 89. Hümbətov  Vüqar. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında tarixi mövzulu xor əsərləri (1990-2000-ci illər). B.: “Mütərcim”, 2020.-135 səh.
 90. Hümmətqızı (İsayeva),Məlahət. Villa. B.:  “Elm və təhsil”, 2020 – 202 səh.
 91. Hümmətova Rəhilə. Folklor yaradıcılığında onomastik vahidlərin poetik xüsusiyyətləri.B.:  “Nurlan ”, 2009. –210 səh.
 92. Hüseyn Tofiq. Mənim bu dünyadan umacağım yox... B.: “Qanun”, 2021.-78 s.
 93. Hüseynov Adil. Ömür xatirələri. b.: Qanun”, 2021.-143 s.
 94. Hüseynov Arif. Tədqiqat metodları. B.: “Afpoliqraf”, 2021.-274 s.
 95. Hüseynov Bilal. Son dua. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-252 s.
 96. Hüseynov Bilal. Süleyman Əlisa yaradıcılığının folklor qaynaqları. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-118 s.
 97. Hüseynov Ceyhun. Nəsihətnamə. B.:  “Elm və  təhsil”, 2018. –350 səh.
 98. Hüseynov Elmar. Ailənin psixoterapiyası. B.: “ADPU”. 2021.-386 s.
 99. Hüseynov Faiq. Yamaclarda torpaq eroziyasına qarşı kənd təsərrüfatı qurğusunun işlənməsi və becərmə texnologiyası. B.:2021.-171 səh.
 100. Hüseynov Fuad. Qayıdışdan doğan böyük dirçəliş. B.:  “Elm və təhsil ”, 2021. –126 səh.
 101. Hüseynov H. M. Rasional kompleks və neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı . B.: “Elm və təhsil”, 2011. –146 səh.
 102. Hüseynov Xəzər. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı. Naxçıvan.:  “Əcəmi”, 2022. –279 səh.
 103. Hüseynov Xəzər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sahənin inkişaf tarixi (1924-1920-ci illər). Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2022.-366 s.
 104. Hüseynov R. Ocağının açarı. B.:  “Elm və təhsil”, 2020. – 253 səh.
 105. Hüseynov S. Parazitlər insanlara qarşı. B.: 2022.-78 s.
 106. Hüseynov Süleyman. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. B.:  “Şirvannəşr”, 2021. –481 səh.
 107. Hüseynov Yunis. Qarabağnamə. B.: “Füyuzat”, 2022.-119 s.
 108. Hüseynova  Sevda.Tamilla Hüseynova. B.:  “Renessans-A”, 2020 – 26 səh.
 109. Hüseynova Həcər. Nitqin inkişafına dair praktik məşğələlər. B.: “Elm və təhsil”,2014.-246 s.
 110. Hüseynova İradə. Azərbaycan hərb tarixi elminin fədakar təşkilatçısı H.1. B.: “Afpoliqraf”, 2021.-835 s.
 111. Hüseynova İradə. İlham Əliyev və zəfər tariximizin şanlı səhifələri. b.: “Füyuzat”, 2021.-227 s.
 112. Hüseynova Minaxanım. "Quba" adlı xalçaların tədqiqatı. B.: 2021.-256 s.
 113. Hüseynova Sevinc. Ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə əməllərinin cinayət-hüquqi və kriminoloji aspektləri. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2021.-183 s.
 114. Hüseynova Sevinc. XIX-XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanın Qərb bölgəsinin sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi həyatında köçkünlərin iştirakı tarixindən (Gəncəbasar, Gədəbəy, Allahverdi və Şəmkir materialları üzrə). B.: “Turxan”, 2017.-210 s.
 115. Hüseynova Şəhla. Azərbaycan hekayəsində portret və psixologizm. B.: “Elm”, 2022.-153 s.
 116. Hüseynova Şükufə. Ürəkdə qaldı. B.: “Təhsil”, 2021.-232 s.
 117. Hüseynova Turan. Müasir türk dilində tabeli mürəkkəb cümlə. B.: “Avropa”, 2020.-110 s.
 118. Hüseynova Turan. Nazim Hikmətin şeir dilinin leksikası.B.:  “Avropa ”, 2016. –284 səh.
 119. Xaqani Şirvani. Ərəbcə şeirləri. B.: “Parlaq imzalar”, 2017.-156 s.
 120. Xalıqzadə Fəttah.Tahirə Yaqubova. B.:  “Renessans-A”, 2020 – 31 səh.
 121. Xalisalı Çimnaz. Sonu görünməyən yollar. B.:  “Elm və təhsil”, 2020 – 75 səh.
 122. Xan Şuşinski (İsfəndiyar Aslan oğlu Cavanşirov): Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2021.-186 s.
 123. Xanəli Kərimli: şairin könül dünyası. B.: “Qanun”, 2021.-392 s.
 124. Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2020.-1128 səh.
 125. Xatirələr işığında jurnalist İsa Axundovun 75 illik yubileyinə. B.: “Red N Line”, 2016.-84 s.
 126. Xəlili İbrahim bəy. Divan. B.:  “Füyuzat”, 2021. –275 səh.
 127. Xəlilqızı Sevin Ağa. Qarabağ əfsanələri. B.: 2022.-24 s.
 128. Xəlilqızı Sevinc ağa. Cinayətin izi ilə. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-237 s.
 129. Xəlilli Fariz. Qarabağlı Pir Məhəmmədin mənaqibnaməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-128 s.
 130. Xəlilli Xəliyəddin. Sosializm ideologiyasının mənbələri, inkişafı və faciələrinin tarixinə giriş. B.: “XAN”, 2022.-174 s.
 131. Xəlilov  Səlahəddin.  Sivilizasiyalararası dialoq. B.:  “Adiloğlu”, 2009. –252 səh.
 132. Xəlilov  Səlahəddin. Cavid fəlsəfəsi. B.:  “Zərdabi”, 2021. –184 səh.
 133. Xəlilov Buludxan. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya. B.: “Adiloğlu”,2021.- 469 s.
 134. Xəlilova Firəngiz. Müsahib Gəncəvinin divanı. B.: 2022.-226 s.
 135. Xəyyam Ömər. Bizim analarımız, bizim atalarımız. B.: “Zərdabi”, 2022.-187 s.
 136. Xəzər  Tofiq. Bərdədən görünən dünya... C.9. B.: “Gənclik”.2011 - 360 səh.
 137. Xəzər  Tofiq. Bərdədən görünən dünya...C.11. B.: “Gənclik”.2011 - 308 səh.
 138. Xəzər Atlantidası yadigarları. B.: “Elm və təhsil”, 2020 -28 səh.
 139. Xəzər T. Bərdədən görünən dünya... C.12. B.: “Gənclik”,2011 - 351 səh.
 140. XXI əsrdə enerji şirkətlərinin strategiyasının dəyişməsi amili kimi dünya iqtisadiyyatının dekarbonlaşdırılması. B.: 2021. –179 səh.
 141. Xilqət. Qəzəllər. B.: “Apostrof-A”, 2022.-304 s.
 142. Identiklik multikulturalizm dialoq fəlsəfəsi. B.:  “Elm və təhsil”, 2018. –301   səh.
 143. Infoqrafika 2019. B.:  2019-.-38 səh.
 144. Informatika.B.:” Magistr Ol Tədris Mərkəzi”,2018.-118 səh.
 145. IV sənaye inqilabı problemləri məqalələrin xülasələri. Ekspres-İnformasiya. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2022.-106 s.
 146. İbrahim Sara. Dumanlı şəhər.B.:  “Qanun”, 2021. –223   səh.
 147. İbrahimbəyov Maqsud. Kərgədan buynuzu. B.: “Mücrü”, 2021.-156 s.
 148. İbrahimi  Firidun. Azərbaycanın qədim tarixindən. B.: “Elm vətəhsil”, 2021.-35 səh.
 149. İbrahimqızı Sevil. Sədaqət. B.: “Optimist”, 2021.-227 s.
 150. İbrahimoğlu Vaqif İbrahim. Həmdəm və Hicran.B.:  “Şirvannəşr”, 2018. –231  səh.
 151. İbrahimov  F. "Ədədlər və əməllər" məzmun xətti üzrə standartların realaşdırılma texnologiyası. B.:  “ADPU”, 2022.-671 s.
 152. İbrahimov F.N. Ürəyin koronar xəstəliyi. B.:  “Təbib”, 2021. –178 səh.
 153. İbrahimov Hüseyn. Sosio-mədəni inkişaf və ictimai həyat paradiqmaları. B.: “Elm”, 2022.-136 s.
 154. İbrahimov Hüsü. Analitik kimyadan testlər. B.: “ADPU”, 2022.-433 s.
 155. İbrahimov İlqar. İnsan resurslarının biznes partnyorluğu. B.:  “Təhsil”, 2021.-162 s.
 156. İbrahimov İslam. Regionların və işğaldan azad edilmiş ərazilərin inkişaf istiqamətləri. B.: “Kooperasiya”, 2022.-239 s.
 157. İbrahimov Tahir. Göyçədən başlayan həyat yolum. İstanbul.: 2016.-356 s.
 158. İbrahimova Gülzar. Ağır cəza. B.: “Şəfa Poliqraf”, 2020.-191 s.
 159. İbrahimova Səidə. Fransız dilindən Azərbaycan dilinə elmi ədəbiyyatın tərcüməsində sintaktik çətinliklər. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-92 s.
 160. İctimai-siyasi sənədlər arxivi: tariximizin keşiyində duran yüz yaşlı xəzinə. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-309 s.
 161. İdman idarəetmə kitabı. B.:  “Elm və təhsil”, 2019. –295 səh.
 162. İftixar. Elçin teatrı: absurd dram "qeyri-səlis məntiq" nəzəriyyəsi kontekstində. B.: “Apostrof-A”, 2022.-167 s.
 163. İgidlik zirvəsi. B.: “Bayramoğlu”, 2022.-63 s.
 164. İxayev Xayvat. Yalan dünya. B.: “Elm və təhsil ”, 2020. –122 səh.
 165. İKT və kompüter baza bilikləri fənninin tədrisinə aid İKT və onun tətbiqinə aid testlərdən ibarət metodik vəsait. B.: “ADNSU”, 2021.-148 s.
 166. İqtisadiyyatda innovativ texnologiyalar. Elektron kommersiya. B.: “ADNSU”, 2021.-210 s.
 167. İlham Əliyev: böyük yolun müzəffər davamçısı. B.: “Teas Press”, 2021.-595 s.
 168. İlhami İlham. Görüş. B.:  “Elm ve təhsil ”, 2019. –87 səh.
 169. İlhami İlham. Nilufərin nağılı.B.:  “Elm və təhsil”, 2019. –90 səh.
 170. İlyas Əfəndiyev: Geriyə baxarkən. B.: “Şərq-Qərb”, 2021.-296 s.
 171. İlyas Tural. Dejavü. B.: “Üçbucaq”, 2021.-86 s.
 172. İlyas Tural. Jamevü. B.: “Üçbucaq”, 2021.-86 s.-117 s.
 173. İlyasov Rəşad. "Tanrı aşiqi İnsani-Kamil": Seyyid Nigarinin düşüncə sistemi. B.: “Mütərcim”, 2016.-87 s.
 174. İmaməliyeva  Leyla Məcid qızı. Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Mütərcim”, 2020.-216 səh.
 175. İmanov  Telman. Tranzitiv iqtisadiyyatda məhsullar bazarının infrastruktur təminatı.B.:   2020. –481 səh.
 176. İmanova Gülnarə. Türk dilinin leksikologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-105 s.
 177. İmanova Günel. Qamma şüaların təsiri ilə Nano-ZrO2-in səthində gedən fiziki-kimyəvi proseslər. B.: “Füyuzat”, 2022.-147 s.
 178. İmanova Tahirə. Qələmini silaha dəyişən Mədət. B.: “Zərdabi nəşr”, 2021 –200 səh.
 179. İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri məqalələrin xülasələri. Ekspres-İnformasiya. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2022.-186 s.
 180. İnformasiya və bilik iqtisadiyyatı problemləri məqalələrin xülasələri. Ekspres-informasiya. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2022.-124 s.
 181. İnformatika.Test bankı. B.:” Magistr Ol Tədris Mərkəzi”,2018.-189 səh.
 182. İnformatikanın əsasları və informasiya texnologiyaları.B.:  2022 –383 səh.
 183. İngilis dilində şəxssiz feillər. Gəncə.: “M”, 2021.-149 s.
 184. İngilis dilinin qrammatikası. B.: “M”, 2021.-148 s.
 185. İnq Selesta. Sənə deyəsi o qədər sözüm var ki. B.: “Fabula”, 2021.-334 s.
 186. İnsan hüquqları və  Biotibb haqda Oviedo konvensiyası. B.: “Köhlən”, 2019.-45 s.
 187. İnternet sosiologiyası problemləri. B.: “İnformasiya texnologiyaları”, 2022.-52 s.
 188. İsa Rəsul. Etiraf pəncərəm. B.: 2019. –207 səh.
 189. İsaq Çingiz. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. B.:  “Elm və təhsil”, 2021. –583 səh.
 190. İsaqqızı Rəfiqə. Qəm pərvanəsi. B.: “Adiloğlu”, 2020.-165 s.
 191. İsaqqızı Rəfiqə. Zülmətdən doğan günəş. B.: “İmza”, 2022.-119 s.
 192. İsaqoğlu  Vaqif. Adil Cəmilin poeziyası. B.: “İmza”, 2022.-239 s.
 193. İsaqoğlu  Vaqif. Nur ocağı-Mir Mövsüm Ağa. B.: “İmza”, 2022.-158 s.
 194. İsfəndiyarov Sabir. Ekoloji təmiz ərzaq mallarının istehsalı və ekspertizası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2021.-241 s.
 195. İsgəndərli Bayram. Qarabağdan gələn duman. B.:  “Elm və təhsil”, 2018. –86  səh.
 196. İslam mədəniyyəti və Azərbaycan məişəti. B.: “Avropa”, 2021.-172 s.
 197. İslamoğlu  Fuad. Qartal səmada tək uçur. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-175 s.
 198. İslamoğlu Mustafa.Qurana görə islam nədir? B.:  “Düşün yayıncılık”, 2021. –198 səh.
 199. İsmayıl  Ömər oğlu Vəliyev.Biblioqrafiya. B.:  “Günəş”, 2005. –63 səh.
 200. İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev.biblioqrafik göstərici. B.:  “Elm ”, 2021. –400 səh.
 201. İsmayılov Cabir. Dalğalar və nüvə enerjisi. B.: “Elm”, 2022.-276 s.
 202. İsmayılov Faiq. Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazisindəki tarix və memarlıq abidələrinin kataloqu. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-252 s.
 203. İsmayılov Q. Neft qarışıqlarının hazırlanması və nəqlinin reoloji və fiziki-kimyəvi aspektləri. B.: “ADNSU”, 2017.-160 s.
 204. İsmayılov Q. Nəql fenomeni. B.: “ADNSU”, 2021.-212 s.
 205. İsmayılov Rafiq. Zəka oyunları. B.:  2022. –183 səh.
 206. İsmayılov Tural. English. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-315 s.
 207. İsmayılov, Qurbanəli. Qanlı köynək.B.:  “Elm və təhsil”, 2015. –321 səh.
 208. İsmayılova E.S. Fərdlər, qruplar və ailələrlə sosial iş. B.:  “Füyuzat”, 2022. –267 səh.
 209. İsmayılova Ləman. İtalyan dili addım-addım. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-152 s.
 210. İsmayılova Nəzakət. Naxçıvan Muxtar Respublika kitabxanalarının təşəkkülü və inkişaf tarixi. B.: “Əcəmi”, 2021.-255 s.
 211. İsmayılova Sima. Sahəvi biblioqrafiya. B.:   2021. –239 səh.
 212. İsmayılzadə  Tural. İrqlərin hökmranlığı və arçibald sərhədləri. B.: “Köhlən”, 2021.-280 s.
 213. İzzətoğlu Ədalət. İçimizdə yurd adlı yaramız var. Sumqayıt.: “Azəri”, 2020.-79 s.
 214. Jirmunski V. Türk qəhrəmanlıq dastanları. B.: “Qanun”, 2022.-431 s.
 215. Jumat Joltay. Təbiətin simaları. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-108 s.
 216. Jül Vern. Sirli ada. B.: “Altun kitab”, 2021.-127 s.
 217. Jül Vern. Sirli ada. B.: “Qanun”, 2021.-597 s.
 218. Kamal Tansu. Qazax aşıq mühiti: ənənə və müasirlik. B.: “Mütərcim”, 2020.-85 s.
 219. Kardaş Rabia Gülcan. Ağşəmsəddin. B.: “Nar”, 2022.-40 s.
 220. Karnegi  Deyl. Yeniyetmə qızlar dostları necə qazanmalı və insanlara necə təsir etməli. B.: “Qanun”, 2021.-204 s.
 221. Kavelius, Aleksandra. Leyla (real faktlar əsasında yazılmış roman). B.: “Parlaq imzalar”, 2021.-301 s.
 222. Kaya  Vural. Uluqbəy. B.: “Nar Uşaq Nəşr.”, 2022.-34 s.
 223. Kaya Murat. Kitabımız Quran. B.: “İpəkyolu”, 2021.-420 s.
 224. Kaya Vural. Sevimli peyğəmbərim. B.:  “İpəkyolu”, 2019. –192 səh.
 225. Kazımi Gülçin. Kulturoloji fikir tarixində Cəfər Cabbarlı fenomeni. B.: “Afpoliqraf”, 2021.-142 s.
 226. Kazımova Günay. Məktəb təliminə hazırlığın psixoloji-pedaqoji əsasları. B.: “Ecoprint”, 2021.-263 s.
 227. Kazimi Mürtəza Müşfiq. Qorxulu Tehran. B.: “Qanun”, 2021.-560 s.
 228. Keho  Con. XXI əsr ağılın gücü. B.: “Qanun”, 2021.-166 s.
 229. Kennedi Qrant. Sosial media marketinq. B.: “Qanun”, 2019.-112 s.
 230. Keroll Lüis. Alisa möcüzələr diyarında.  B.: “Altun kitab”, 2021.-128 s.
 231. Kestner, Erix. Emil və detektivlər. B.: “Libra kitab”, 2022.-148 s.
 232. Keştəkli Nağdəli. Dədə Ələsgərin fəlsəfi dünyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2021.-360s.
 233. Kəlbiyev Elbrus. Şeytan ruhunun ləpiri.B.:  “Apostrof-A”, 2021 –261  səh.
 234. Kəlbiyev Elbrus. Utancaq qatil. B.: “Apostrof-A”, 2021.-292 s.
 235. Kərimi Səadət. Azərbaycanın milli və siyasi ideologiyası haqqında. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-112 s.
 236. Kərimli  Xanəli. Tanrı müjdəsi. B.:  “Qanun”, 2021. –272 səh.
 237. Kərimli  Teymur.Nizami və tarix. B.:  “Elm”, 2021. –239 səh.
 238. Kərimli Rahib. Dəmir yumruq. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-239 s.
 239. Kərimov  S. Qərar qəbulunu dəstəkləyən sistemlər. B.: “ADNA”, 2013.-97 s.
 240. Kərimov Namiq Əlişah oğlu. Şimali Azərbaycanda çar Rusiyasının neft siyasəti XIX-XX əsrin əvvəllərində.B.:  “Mütərcim”, 2019. –204 səh.
 241. Kərimov Şöhlət. Dövlət ittihamçısı. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-200 s.
 242. Kərimzadə Fərman. Xudafərin körpüsü. B.: “Qanun”, 2020-496 səh.
 243. Kərimzadə Fərman. Pənahəli xan. B.: “Altun kitab”, 2021.-160 s.
 244. Kimya: nəzəri və tətbiqi tədqiqatlar mövzusunda tələbələrinelmi konfransının materialları Bakı, 18-19 may 2020-ci il. B.: “BDU”, 2020.-98 s.
 245. Kinzer Stefen. Şahın bütün adamları.
 246. Klir Ceyms. Atomik vərdişlər. B.: “Qanun”, 2021.-264 s.
 247. Koelho Paulo. Veronika ölməyə qərar verir. B.: “Qanun”, 2019.-220 s.
 248. Kox Herman. Şam yeməyi. B.: “Fabula”, 2022.-278 s.
 249. Konan Artur Doyl. Şerlok Holmsun macəraları. B.: “Qanun”, 2019.-1215 s.
 250. Konfutsi. Həyat bədbin olmaq üçün çox qısadır. B.: “Qanun”, 2022.-104 s.
 251. Kormen Tomas. Alqoritmlərin sirri. B.: “Altun kitab”, 2022.-208 s.
 252. Koroğlu dastanı. B.: “Qanun”, 2019.-351 s.
 253. Koronavirus pandemiyası və epidemiyaları: bioloji və sosial-psixoloji aspektlər mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları Bakı, 5-6 may 2020-ci il. B.: “BDU”, 2020.-243s.
 254. Köçərli  İradə.Şəhla Həsənova. B.:  “Renessans-A”, 2020 – 30 səh.
 255. Köçərli Çinarə. Qorxmaz bir macəra. B.:  “Ting ”, 2022. –223 səh.
 256. Köçərli Çinarə. Ramazan gündəliyi. B.: “Ting”, 2022.-96 s.
 257. Kristi Aqata. Əlifba sırası ilə qətl. B.:  “Qanun”, 2022 –271 səh.
 258. Kristi Aqata. Fillər xatırlayar. B.: “Qanun”, 2021.-160 s.
 259. Kristi Aqata. Halloven qonaqlığı. B.: “Qanun”, 2021.-255 s.
 260. Kristi Aqata. Xanım Makgintinin ölümü. B.: “Qanun”, 2021.-287 s.
 261. Kristi Aqata. Lord Ecverin ölümü. B.: “Qanun”, 2021.-270 s.
 262. Kristi Aqata. On zənci balası. B.: “Qanun”, 2021.-255 s.
 263. Kristi, Aqata. Ölünün malikanəsi. B.: “Qanun”, 2021.-239 s.
 264. Kruşinski Yan Tadeuş. Xristian səyyahın tarixi. B.:  “Kitab klubu ”, 2017. –143 səh.
 265. Kun Nikolay. Qədim Yunanıstanın mifləri və əfsanələri. B.: “Qanun”, 2021.-559 s.
 266. Kuveloğlu  Dursun. Şahsənəm. B.:  “Elm və təhsil.”, 2018. –325 səh.
 267. Qadiroğlu Cavid. Vətən bizi səsləyir. B.: “Adiloğlu”, 2020. –99 səh.
 268. Qafarlı Zirəddin. Yaşamağa gəlmişdim. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-175 s.
 269. Qafaroğlu Sübhan. "Sumqayıt"ın işığında C.2. (məqalələr, müsahibələr, oçerklər). B.: “Elm və təhsil”, 2019.-273 s.
 270. Qafarov  Anar. İslam fəlsəfəsi. B.: 2019-415 səh.
 271. Qafarov  Seyran. İlyas Mirzəyev. B.:  “Renessans-A”, 2020.-30 səh.
 272. Qafarova Aida. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Zəfər Nemətovun 100 illiyinə həsr olunur. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-251 s.
 273. Qafarova Zemfira. Hacı Xanməmmədov. B.: “Renessans-A”, 2020-30 səh.
 274. Qafqaz Albaniyasının etno-mədəni irsi. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-166 s.
 275. Qafqazşünasların II beynəlxalq forumu I ci kitab. B.:  “RS poliqraf”, 2020 –472 səh.
 276. Qafqazşünasların II beynəlxalq forumu II ci kitab. B.:  “RS poliqraf”, 2020 –564 səh.
 277. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 20-ci elmi-əməli konfransının materialları. B.: “Elgün-NO”. 2021.-570 s.
 278. Qarabağ gündəliyi 24 saylı bülleten. 01 iyul - 31 dekabr 2020. B.: “Elgün-NO”. 2021.-236 s.
 279. Qarabağda iqtisadiyyatın gələcək perspektivləri Respublika elmi konfransı 30 mart, 2021-ci il. B.: “Müəllim”, 2021.-61 s.
 280. Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi. B.:  “Elm”, 2021.-156 səh.
 281. Qarabağlı Rizvan. Qarabağın memarlıq irsi. B.: “Gənclik”, 2021.-351 s.
 282. Qarabağlı Tahirə. Bu sevda mənlik deyil. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-139 s.
 283. Qaradərəli  Azad. Ucubuluq. B.:“Pergament”, 2021.-132 səh.
 284. Qaradərəli Azad. Erməni doktorun gündəliyi və Qarabağın qara hekayətləri. B.: “Mücrü ”, 2021. –246 səh.
 285. Qaradərəli Azad. Kuma-Manıç çökəkliyi. B.: “Mücrü”, 2022.-328 s.
 286. Qaraqan. Üçüncü addım. B.: “Qanun”, 2021.-208 s.
 287. Qaraqızı  Zöhrə. Könül boğçası. B.: “Ecoprint”, 2018-138 səh.
 288. Qarayev Qara. "İldırımlı yollarla" baletindən ikinci süita. B.: “Heydər Əliyev Fondu”, 2021.-151s.
 289. Qarayev Qara. İkinci simfoniya. B.: “Heydər Əliyev Fondu”, 2021.-158 s.
 290. Qarayev Qara. Zamanın bayraqdarı. B.: “Heydər Əliyev Fondu”, 2021.-41 s.
 291. Qarayev Məmməd. Morfo-funksional və fərdi asimmetriya. B.: “ADPU”, 2022.-301 s.
 292. Qarayev Məmməd. Uşağın anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası.  B.: “Müəllim”, 2021.-228 s.
 293. Qarayev Rahib. Qanlı hekayətlər. B.:  “Elm və təhsil”, 2022. –371 səh.
 294. Qarayev Rauf. Müasir Mərkəzi Asiyada təhlükəsizlik problemləri. B.: “Elm”, 2021.-243 s.
 295. Qarayev Səfa. Azərbaycan nağılları: obrazlar və funksiyalar. B.: “Savad”, 2021.-428 s.
 296. Qarayeva S.Z. Erkən yaşlı uşaqların fiziki inkişafı və sağlamlıq vəziyyəti.B.:  “Təbib”, 2022. –234 səh.
 297. Qasım Ulduz. Qaçaq Aslan. B.: “Apostrof-A”, 2022.-304 s.
 298. Qasımqızı Rəfiqə. Xatirələr əl edir. B.:  “Elm və təhsil”, 2020.- 151 səh.
 299. Qasımov A. Dəstə tərəfindən törədilən ictimai təhlükəli əməllərlə cinayəıt-hüquqi mübarizə. B.:  “Hüquq ədəbiyyatı”, 2002. –158 səh.
 300. Qasımov A.V. Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə rezidentlər üçün testlər və situasion məsələlər. B.: “Təbib”, 2022.-172 s.
 301. Qasımov Alış. Əmək və sosial təminat sahəsində vətəndaşların hüquqlarının həyata keçirilməsi təminatları. B.: “Qanun”, 2012.-239 s.
 302. Qasımov E. Allergik konyunktivitlərin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi. B.: “Təhsil”, 2022.-176 s.
 303. Qasımov Ə. İstehlakçı davranışının idarə edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2021.-249 s.
 304. Qasımov Ədalət. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikası. Sənədlər və materiallar toplusu. B.: “Turxan”, 2020.-400 s.
 305. Qasımov İkram. Azərbaycan dilində hərbi teminologiyanın təşəkkülü və inkişafı. B.: 2020.-312 s.
 306. Qasımov İkram. Azərbaycan terminologiyasının əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-296 s.
 307. Qasımov İmran. Uzaq sahillərdə. B.:  “Altun kitab ”, 2022. –144 səh.
 308. Qasımov Qalib. Təsviri sənətdə ənənə və müasirlik. B.: “Orxan”, 2022.-35 s.
 309. Qasımov Mahmudağa. Cəlilabad rayonunun bəzi şivə xüsusiyyətləri. B.: Elm və təhsil”, 2021.-115 s.
 310. Qasımov Mürşüd. Aqil və Əsmər. Sumqayıt.: “Bilik”, 2011.-199 s.
 311. Qasımov Mürşüd. Bəxtiyarnamə. Sumqayıt.: “Bilik”, 2014.-255 s.
 312. Qasımov Mürşüd. Eldar və Xumar. Sumqayıt.: “Azəri”, 2016.-295 s.
 313. Qasımov Mürşüd. Hikmət xəzinəsi. Sumqayıt.: “Azəri”, 2018.-207 s.
 314. Qasımov Mürşüd. Qara Qartal. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-175 s.
 315. Qasımov Mürşüd. Qəm və təbəssüm. Sumqayıt.: “Bilik”, 2014.-215 s.
 316. Qasımov Mürşüd. Qəzəllər. B.: “Azəri”, 2019.-235 s.
 317. Qasımov Mürşüd. Ömür harayı. B.: “Azəri”, 2019.-239 s.
 318. Qasımov Mürşüd. Şirinnamə. Sumqayıt.: “Azəri”, 2015.-231 s.
 319. Qasımov Şakir. Naxçıvan florasının Allium L. cinsi növlərinin Abşerona introduksiyasının elmi əsasları. B.: “Elm və bilik”, 2021.-160 s.
 320. Qasımov Şakir. Örtülü şəraitdə tropik bitkilərin (bromeliaceae juss.,orchidaceae juss.) biomorfologiyası və becərilməsinin ekoloji əsasları. B.:  “Elm ”, 2020.-438 səh.
 321. Qasımov Təbriz. İbn Rüşd fəlsəfəsi. B.:  “İbrət nəşrləri ”, 2022. –191 səh.
 322. Qasımova Elnurə. Təbii fəlakətlərin coğrafiyası.B.:  “Optimist ”, 2022. –239 səh.
 323. Qasımova İ. Qaytar sənli çağları. B.:  “Şuşa”, 2021.-103 səh.
 324. Qasımova Samirə. Xarici dilin tədrisində qrammatik bacarıqların formalaşdırılması metodikası. B.: 2022.-124 s.
 325. Qasımzadə Rauf Aydın oğlu. Dövlət xadiminin və ya  ictimai xadimin həyatına sui-qəsd etmə (terror aktı) əməllərinə görə cinayət məsuliyyəti. B.:  “Avropa”, 2012. –192 səh.
 326. Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası: hesabatlar, tapıntılar 2017-2018. B.:   2019. –144 səh.
 327. Qəbələ etnoqrafiyası. 2017.-360 səh.
 328. Qəbələ Qızbəs. Xarı bülbül. B.: “Bayramoğlu Dizayn”, 2017.-630 s.
 329. Qəbələ Qızbəs. İlham çeşməsi. B.: “Bayramoğlu Dizayn”, 2019.-510 s.
 330. Qəbələ Qızbəs. Yaddan çıxmaz Qarabağ. B.: “Bayramoğlu Dizayn”, 2017.-214 s.
 331. Qəbələ tarixi. B.:  “CBS”, 2017. –312 səh.
 332. Qəhrəmanov Hafiz. Fundus flüoressein angioqrafiyası. B.: “Təhsil”, 2022.-128 s.
 333. Qəhrəmanova Kamalə. Qarabağın göz yaşları. B.: “Qanun”, 2022.-127 s .
 334. Qəlbinə sığdırdığın dünya böyüsün! 2020-ci ilin qalibləri. B.: “Libra kitab”, 2021.-93 s.
 335. Qələbə-75. Azərbaycan xalqının mübarizə əzmi. B.: “Respublika Xatirə kitabı redaksiyası”,  2020.-606 səh.
 336. Qələndərov Vaqif. Yumşaq toxumaların kosmetik-funksional rekonstruksiyaları. B.:  2022.-259 səh.
 337. Qəmbərova  Qüdsiyyə. Azərbaycan dilinin Neftçala rayon şivələri. B.: “Savad”, 2020. –295 səh.
 338. Qənbərov Asəf. Din sosiologiyası. B.: “Nurlar”, 2022.-287 s.
 339. Qəndab. Ətirli güllər. B.: “Qanun”, 2020.-136 s.
 340. Qəniyev Seyfəddin. 50 il gəzib dolandım Şirvan ellərin. B.: “Elm və təhsil”. 2020.-478 s.
 341. Qəşəmoğlu Əhməd. Sosial-iqtisadi proseslərin idarə olunmasında ahəngyol nəzəriyyəsindən istifadə. B.: “Elm”, 2021.-358 s.
 342. Qəzali Məhəmməd. Peyğəmbərin həyatı. B.: “İdrak”, 2021.-580 s.
 343. Qılıc D. Daşa dönmüş ürək. B.:  “Elm və təhsil”, 2020. – 226 səh.
 344. Qıpçaq qrupu türk dillərinin leksikası. B.: “Nurlan”, 2012.-468 s.
 345. Qırx dörd günün salnaməsi: vətən müharibəsi. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2021.-235 s.
 346. Qismət Azər. İlbizlər. B.: “Pergament”, 2021.-461 s.
 347. Qlobal ekoloji çağırışların idarə edilməsi fənni üzrə proqram. B.: “Avropa”, 2018.-17 s.
 348. Qocatürk N. S. İslam mədəniyyəti tarixi və müasirlik. B.:  “Elm və təhsil ”, 2019. –131 səh.
 349. Qocayeva Ədilə. Qələmin işığında. C. 2. B.: “Afpoliqraf”, 2022.-829 s.
 350. Qorxmaz Cahangir oğlu İmanov. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2021.-136 s.
 351. Qorki Maksim. Uşaqlıq. B.:  “Qanun”, 2019. –295  səh.
 352. Qoulston Mark. Sadəcə dinlə. B.: “Qanun”, 2020.-263 səh.
 353. Qranetska Viktoriya. Xoşbəxt. B.:  “Nurlar”, 2021. –271 səh.
 354. Qranovski Aleksandr. Şirürəkli Riçard. B.: “Altun kitab”, 2021.-176 s.
 355. Qrin Robert. Ustalıq. B.: “Qanun”, 2022.-463 s.
 356. Qulamoğlu  Nabatəli. Müasir Azərbaycan dilinin bəzi aktual problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-114 s.
 357. Quliyev  Qorxmaz. XX əsr Amerikan ədəbiyyatşünaslığında aparıcı cərəyanlar. B.: 2011. –208 səh.
 358. Quliyev  Ramiz Mirmahmud oğlu. Daşınmaz əmlakın kadastrı. B.:  “Qanun”, 2021. –335 səh.
 359. Quliyev Dilqəm. Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idmanın inkişaf tarixi. 1900-2000. B.: “Bakı Universiteti”, 2004.-220 s.
 360. Quliyev E. Televiziya: nəzəriyyə, inkişaf meylləri. B.:  “Şərq-Qərb”, 2004. –366 səh.
 361. Quliyev Elşən. Vətən sizə oğul dedi. B.: “Elm və zəka”. 2021.-168 s.
 362. Quliyev Əli. İstilik texnikasına aid məsələlər toplusu. B.: “AzMİU”, 2018.-270 s.
 363. Quliyev Fövzi. Bina və qurğuların müayinəsi və sınağı. B.: “AzMİU”,2021.-303 s.
 364. Quliyev İbrahim. Ulduz karvanı. B.:  “Elm və təhsil”, 2022. –145 səh.
 365. Quliyev Qorxmaz. Amerika ədəbiyyatı: tarixi oçerklər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-395 s.
 366. Quliyev Müşfiq. Beynəlxalq istehsal sistemlərinin transformasiyası və müasir sənaye siyasəti modelləri. B.:  “MSV nəşr ”, 2022.- 240 səh.
 367. Quliyev Ramiz. Səslən tarım! B.:  “Elm ve təhsil ”, 2022. –383 səh.
 368. Quliyev Vilayət. Qarabağın üç şaireyi-möhtərəməsi. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2022.-103 s.
 369. Quliyev Vilayət. Türk dünyasında Azərbaycan. B.: “Qanun”, 2021.-399 s.
 370. Quliyev Zakir. Azərbaycanda kommersiya bankları: fəaliyyət istiqamətləri və perspektivlər. B.:  “Avropa”, 2018 –213 səh.
 371. Quliyev, Aslan. 7+1 gecə. B.: “Qanun”, 2021.-464 s.
 372. Quliyeva  Aygün. Azərbaycanda regionların perspektiv inkişafı və maliyyə təminatının gücləndirilməsi problemləri. B.: “Kooperasiya.”, 2021. –306 səh.
 373. Quliyeva  Mətanət. Azərbaycan dilində mürəkkəb cümlə transformasiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2011-58 səh.
 374. Quliyeva Aygün. Dünya bazarı və Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “Kooperasiya.”, 2021. –240 səh.
 375. Quliyeva Aynur. Aprendemos verbos. B.: “Mütərcim”, 2022.-190 s.
 376. Quliyeva Kübra. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində qohumluq münasibətləri bildirən sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-140 s.
 377. Quliyeva Nərgiz. Azərbaycanda uşaq etnoqrafiyası. B.: “Avropa”, 2021.-215 s.
 378. Qurani-Kərim və açıqlamalı məali. B.: “Qanun”, 2021.-604 s.
 379. Qurbanəliyeva Sevda. Mirzə Şəfi Vazeh və musiqi. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-151 s.
 380. Qurbanoğlu Hacı İlham. Bulaqların göz yaşı. B.: “İmza”, 2021.-174 s.
 381. Qurbanov  Sahib. Zindandan saraya. B.: “Qanun”, 2022 –376 səh.
 382. Qurbanov Cəlil. Fəlsəfi fikirlər.B.: “Elm və təhsil”, 2020. – 127 səh.
 383. Qurbanov Fazil. Onikibarmaq bağırsağın ağırlaşmış xoraları. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-155 s.
 384. Qurbanov Sadiq. Zamana sığmayan lider. B.: 2022.-435 s.
 385. Qurbanova C. F. Hamiləlik və Covid 19. B.: “Müəllim”, 2021. –98 səh.
 386. Quvalov Şakir. Burun və burunətrafı ciblərin xəstəlikləri. B.:  “Təbib”, 2022. –222 səh.
 387. Qüdrət Bilman. Qızlar eşqə düşəndə. B.: “Nurlan”, 2007.-223 s.
 388. Qüdrət İsfəndiyar oğlu Kəlbəliyev: biblioqrafik göstərici 75 illiyinə həsr olunur. B.: “Elm”, 2022.-144 s.
 389. Laçın Səttar. Mənim dünyam. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-116 s.
 390. Lafonten de Jan. Nağıllar. B.: “Nurlar”,2022.-347 s.
 391. Lermontov Mixail. Zəmanəmizin qəhrəmanı. B.: “Qanun”, 2021.-215 s.
 392. Lələdağ Əvəz Mahmud. Ölməyə Vətən yaxşı. B.:  “Elm və təhsil”, 2018. –391   səh.
 393. London Cek. Dəniz canavarı. B.: “Qanun”, 2019.-336 s.
 394. London Cek. Hekayələr. B.: “Xan”, 2015.-129 s.
 395. Magistr hazırlığı üçün "Ümumi biologiyanın tədrisi metodikası" fənninin proqramı. B.: 2022.-20 s.
 396. Mahmud Xalid. Danışan şəkillər. B.: “Apostrof-A”, 2022.-158 s.
 397. Mahmud Nəriman. Qarabağ: Xələfli səngəri. B.: “Ecoprint”, 2021.-199 s.
 398. Mahmudlu  Şakir. Mahmudabad və Mahmudlu salnaməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-235 s.
 399. Mahmudlu  Yaqub. Öyrənilməmiş səhifələr. B.: “Turxan”, 2020.-154 s.
 400. Mahmudlu Yaqub. Səyyahlar Azərbaycana gəlir. B.: “Turxan”, 2020.-164 s.
 401. Mahmudov Yaqub. Ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsinin regional təhlükəsizlik üçün nəticələri. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-100 s.
 402. Mahmudov Yaqub. Şəki: Şimal-Qərbi Azərbaycanda sarsılmaz dövlətçilik qalası. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-56 s.
 403. Mail Hacı. Qəzəllər. B.: “Kitab klubu”, 2015. –378 səh.
 404. Makkalou Kolin. Tikanlıqda şərqi deyənlər. B.: “Qanun”, 2019.-440 s.
 405. Makulu Pənahi. Xiyabani. B.: “Altun kitab”, 2021.-160 s.
 406. Malıxin V. İqtisadiyyatda riyaziyyat. B.: “İqtisad Un-ti”, 2008.-486 s.
 407. Mamalıq. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-487 s.
 408. Mann Tomas.Venesiyada ölüm. B.: “Qanun”, 2022 –128  səh.
 409. Mark  Karl. Kapital. B.: “Mammadli.az”, 2022 –318səh.
 410. Marş Henri. Zərər vermə. B.:  “Qanun”, 2021. –293   səh.
 411. Mazanlı İlham. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. B.: “Bakı Universiteti”, 2020.-453 s.
 412. Mehdi  Əli. Ruhumdan süzülən misralar. B.: “Uniprint”, 2021.-204 s.
 413. Mehdiyev Elşad. Hərbi psixiatriyanın seçilmiş sualları. B.: “Səda”, 2018.-224 s.
 414. Mehdizadə Günel. Azərbaycanın dövlətçilik siyasəti və milli mətbuat. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-135 s.
 415. Memorial. Vətən müharibəsi şəhidləri. C.1. B.: “TEAS Press”, 2022.-658 s.
 416. Meral, Recep. Tullantı sutəmizləyici qurğiların istismarı. B.: 2018.-172 s.
 417. Messi.Rekordlarqıran. B.: “Qanun”, 2020.-16 səh.
 418. Meyvə bağlarında zərərverici və xəstəliklərə qarşı  inteqrir mübarizə tədbirləri. B.: “Müəllim”, 2020.-166 səh.
 419. Məcidli İsmayıl. Meyvə bitkilərinin zərərvericiləri. B.: 2021.-276 s.
 420. Məcidov Ə. Ə.Kimyada fiziki metodların tətbiqi. B.:“Elm”, 2022 –185səh.
 421. Mədəniyyət işçiləri  həmkarlar ittifaqı Respublika komitəsinin 2019-cu ildə gördüyü işlər haqqında.B.:  2020.-79 səh.
 422. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Yanvar 2022. B.: “M.F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2022.-90 s.
 423. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Fevral-2022. B.: “M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2022.-102 s.
 424. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Oktyabr-2021. B.: “M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2021.-124 s.
 425. Mədətli Eynulla. Heydər Əliyev-İlham Əliyev: Azərbaycançılığın zəfər yolu. B.: “Turxan”, 2021.-272 s.
 426. Mədətli Eynulla. Tarix və tarixşünaslıq məsələləri. B.: “Turxan”, 2022.-466 s.
 427. Məhəmməd və Şahandaz dastanı. B.: “Zərdabi”, 2021.-143 s.
 428. Məhəmmədqızı Təranə. Göyçayın Qarabağ sevdalıları. B.: “Avropa”, 2021.-420 s.
 429. Məhərrəmli Qiymət. Gəl gedək Qarabağa... B.: “SkyE”, 2021.-100 s.
 430. Məhərrəmov V. Radiotexniki dövrələr nəzəriyyəsinin xüsusi məsələləri. B.: “AzTU”, 2021.-117 s.
 431. Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi fənni üzrə proqram. B.: “Avropa”, 2018.-20 s.
 432. Məmməd Tahirə. Milli kimlik və bədii mətn. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-141 s.
 433. Məmmədhəsənov Rafiq. Hipoqlikemiya və hipoqlikemik koma. B.: “Renessans-A”, 2022.-96 s.
 434. Məmmədxanlı Ənvər. Babək. B.: “Qanun”, 2021.-352 s.
 435. Məmmədquluzadə Cəlil. Ölülər.B.: “Qanun”, 2022 –96  səh.
 436. Məmmədquluzadə Cəlil. Seçmə hekayələr. B.: “Altun Kitab”. 2019.-223 s.
 437. Məmmədli  Firuzə. Dünya gözəlliklə dolu. B.:  “Elm və təhsil”, 2021. –215 səh.
 438. Məmmədli Azad. Göy mexanikasında üç cisim məsələsi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2022.-153 s.
 439. Məmmədli Qulaməli. Atmacalar. B.: “KitabKlubu”, 2015.-175 s.
 440. Məmmədli Nadir. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya. B.:  “Elm və təhsil”, 2021. –511 səh.
 441. Məmmədli Nadir. Azərbaycan dilində işğüzar və akademik kommunikasiya. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-511 s.
 442. Məmmədli Nadir. Yunan və latın mənşəli beynəlmiləl termin elementlər lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-152 s.
 443. Məmmədli Sabir. Avropa şurası və ATƏT-in media siyasəti.B.: “Elm və təhsil”, 2018. –167 səh.
 444. Məmmədoğlu Əbülfət. On bir ilin həsrətliləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-254 s.
 445. Məmmədov  S. Ə. Qruntların və əsasların titrəyişli vərdənələrlə kipləşdirilməsi. B.:”Jekoprint” 2019. –263 səh.
 446. Məmmədov  Saleh. Azərbaycan avtomobil yolları 100 il. B.: 2018. -164 səh.
 447. Məmmədov Ayaz. Ünvansız məktub. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2022.-96 s.
 448. Məmmədov Bəylər. Xurşidbanu Natəvan. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-208 s.
 449. Məmmədov Elçin. Beynəlxalq radiorabitə və radiomübadilə. B.: “AzTU”, 2021.-189 s.
 450. Məmmədov Elçin. Qayıt gəl. B.:  “Elm və təhsil”, 2018. –99  səh.
 451. Məmmədov Elşad. Çinin maliyyə sistemi: qabaqlayıcı iqtisadi inkişafın stimullaşdırılması. B.: 2021.-223 s.
 452. Məmmədov Elşad. İstehlak bazarının idarə edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2019.-203 s.
 453. Məmmədov Eyruz. Dama pika. Bakı.: “Azəri”, 2015.-327 s.
 454. Məmmədov Ə. Alqoritmlər nəzəriyyəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-143 s.
 455. Məmmədov Əhəd. Neft-qaz məlumatlarının işlənməsinin riyazi statistik üsulları. B.: “AzMİU”, 2022.-112 s.
 456. Məmmədov Hüseyn. Xatirələrin izi ilə. B.: “Elm və Zəka”, 2014.-130 s.
 457. Məmmədov Hüseyn. Olumla ölüm arasında. B.: “İmza”, 2022.-200 s.
 458. Məmmədov X. Folklorun elmi rişələri. B.: “Elm və təhsil”, 2019. – 364 səh.
 459. Məmmədov Məhəbbət. Strateji menecment. Bakı :AzMİU,2022.-239 s.
 460. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin məcburi köçkünlərə qayğısı (2003-2019). B.: “Təhsil”, 2019.-448 s.
 461. Məmmədov Nazim. Goranboy: qədim yaşayış məskəni, Ordugah. B.: “Avropa”, 2021.-658 s.
 462. Məmmədov Ramin. Qəbələ təhsilinin unudulmaz müəllimi. B.: “Zərdabi ”, 2020. –200 səh.
 463. Məmmədov Razim. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi.B.:  “Elm və təhsil”, 2016. –199 səh.
 464. Məmmədov Səməndər. Ağır elsən, Borçalıda adın var. B.: “Elm və təhsil”, 2011. –170 səh.
 465. Məmmədov Şamxal. Sürünən erməni ekspansiyası, Rusiyanın cənubi Qafqaz siyasəti və köçlər. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-302 s.
 466. Məmmədov Tahir. Adi diferensial tənliklər. Gəncə.: “Star çap evi”, 2020.-562 s.
 467. Məmmədov Tahir. Çoxdəyişənli funksiyanın inteqral hesabı. B.: “Star çap evi”, 2021.-293 s.
 468. Məmmədov Tahir. Dünya qəribədir. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-124 s.
 469. Məmmədov Zaur. Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Cümhuriyyəti ilə mədəni əməkdaşlığı (2003-2010-cu illər) B.: “Elm və təhsil”, 2021.-304 s.
 470. Məmmədova  Dilbər. Səadət Seyidova.  B.: “Renessans-A”, 2020 – 26 səh.
 471. Məmmədova  N. Əsas üzvi və neft kimya sintezində katalizatorlar. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-53 s.
 472. Məmmədova  Şəlalə. Cənubi Qafqaz XX əsrin 20-30-cu illərində. B.:  “RS poliqraf”, 2020 –379 səh.
 473. Məmmədova Aynurə. Doymamış epoksid birləşmələri, onların əsasında alınan polimer və birgəpolimerlər. Sumqayıt.:  “Zərdabi”, 2022. –304 səh.
 474. Məmmədova Əsmətxanım. Tərcümə mətnləri (Azərbaycan dilindən fars dilinə). B.: “Elm və təhsil”, 2019.-219 s.
 475. Məmmədova Güllü.  Fatehlərin zəfəri. B.:  “Zərdabi ”, 2022.- 287 səh.
 476. Məmmədova Xədicə. Sosial idarəetmənin əsasları. Gəncə,2021.-133 s.
 477. Məmmədova Nərmin. Məsudi dövran yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-137 s.
 478. Məmmədova S.Ə. Mədəni bitkilər və onların yabanı əcdadlarının toxumları ilə iş metodologiyası. B.: “Müəllim ”, 2021. –170 səh.
 479. Məmmədova Şəbnəm. Azərbaycan-qaraqalpaq folklor və epik əlaqələri. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-260 s.
 480. Məmmədzadə İlham. Qeyri-səlis məntiq konsepsiyasının elm fəlsəfəsi kontekstində məntiqi-metodoloji əsasları. B.: “Bilgi”, 2021.-136 s.
 481. Məmmədzadə Ramiz. Bir ömürdü, o da keçdi beləcə. B.: “Təhsil”, 2022.-272 s.
 482. Məmtiyev Tofiq. Həyat sığortası riyaziyyatı. B.: “Avropa”, 2020.-726 s.
 483. Mən sizə darıxmaq öyrədəcəyəm... B.: “Qanun”, 2020.-415 s.
 484. Mənim 1-ci kitabım. B.: “Altun kitab ”, 2021. –176 səh.
 485. Mənim 2-ci kitabım. B.: “Altun kitab ”, 2021. –31 səh.
 486. Mənkyu Qreqori. Ekonomiksin əsasları. B.: “Thomson South-Western”, 2016.-836 s.
 487. Məntiq (İQ) test bank+model testlər . B.: “Elm və təhsil”, 2020.-266 s.
 488. Məntiq. B.:  2018. –104   səh.
 489. Mərdanov  Misir. Bakı Dövlət Universiteti. B.:  “Təhsil”, 2021. –670 səh.
 490. Mərdanov Misir. Zəfərə aparan yol. B.: “Təhsil”, 2021.-287 s.
 491. Mərzili  Rəna. Qanı ilə zəfər yazanlar. B.:  “Elm və zəka”, 2021. –247 səh.
 492. Məsimoğlu Qəzənfər. Şuşa sevincim. B.: “Adiloğlu”, 2021.-208 s.
 493. Mətn və kontekstlər : Nəsiminin bir qəzəlinə dair şərhlər. B.:  “Elm və təhsil”, 2019. –190 səh.
 494. Michaelides Alex. Səssiz pasiyent. B.: “Qanun”, 2021.-400 s.
 495. Mikayıl Elbrus. Günəşdən tez oyandım. B.: “Şirvannəşr”, 2020.-119 s.
 496. Milli Azərbaycan tarixi muzeyi. B.: “Aspoliqraf”, 2020-504 səh.
 497. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2021. B.: “Təhsil”, 2021.-312 s.
 498. Min bir gecə. C. 1. 1-38-ci gecələr. B.: “Qanun”, 2020.-480 s.
 499. Min bir gecə. C. 2. 39-145-ci gecələr. B.: “Qanun”, 2021.-462 s.
 500. Min bir gecə. C. 3. 145-270-ci gecələr. B.: “Qanun”, 2021.-439 s.
 501. Min bir gecə. C. 4. 271-434-cü gecələr. B.: “Qanun”, 2021.-543 s.
 502. Mir Cəlal. Ədəbiyyatda romantizm. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2022.-143 s.
 503. Miri Sevgi. Dünyanı sevgi qurtaracaq. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-351 s.
 504. Mirizadə Səidə. Sona Ərəblinskaya. B.: “Şərq-Qərb”, 2022.-140 s.
 505. Mirzə Fətəli Axundzadə-200 biblioqrafik göstərici. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-631 s.
 506. Mirzə Kazım bəy. Muridizm və Şamil. Bab və babilər. Uyğurlar. B.: “Hədəf”, 2018.-432 s.
 507. Mirzəliyev Tural. Əhməd bəy Ağaoğlu. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-198 s.
 508. Mirzəyev Hüseyn. Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları. Laboratoriya işləri. B.: “Sabah”, 2022.-118 s.
 509. Mirzəyeva Günel. Müstəqillik dövrü Azərbaycan poeziyasının dil və üslub xüsusiyyətləri. B.:  “Elm və təhsil”, 2022.-195 səh.
 510. Mollayeva Elza. Sosial pedaqogika. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-344 s.
 511. Montqomeri Lyusi. Qrin Qeyblz malikanəsinin qızı Anni. Bakı :TEAS Press,2014.-360 s.
 512. Mopassan Gi de. Həyat. B.: “Kitab klubu”, 2019.-315 s.
 513. Morris Heather. Auşvitz döyməçisi. B.: “Qanun”, 2021.-300 s.
 514. Möhsün Zellabdin oğlu Nağısoylu: biblioqrafik göstərici 75 illiyinə həsr olunur. B.: “Elm”, 2022.-270 s.
 515. Möhübbi  Ceyhun. Adəmdən Hatəmə. B.: “Gənclik”, 2022.-430 s.
 516. Muğanlı Rüstəm. O. B.: “Gənclik”, 2021.-276 s.
 517. Muğanna İsa. Gurün. B.: “Hədəf”, 2013.-162 s.
 518. Muğanna İsa. Şəppəli. B.: Hədəf”, 2015.-124 s.
 519. Muhəddis Seyyid Hadi. Qurani-Kərimi tərcümə etməyi öyrənək.  C.3. B.: “Zərdabi”, 2022.-256 s.
 520. Multikulturalizmə giriş. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-431 s.
 521. Mumoğlu Ceylan.  Qurbağa öpüşü. B.: “Patronat-S”, 2018. –86 səh.
 522. Murad Güləmail. Canını vətənə sərhəd elədi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-24 s.
 523. Murad Güləmail. Tovuz döyüşləri. B.: “CBS PP”, 2021.-296 s.
 524. Murad Güləmail. Vətən uğrunda. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-204 s.
 525. Muradxanlı  Etibar. 282-ci adam. B.: “Qanun”, 2021 - 224 səh.
 526. Muradxanlı  Etibar. Əsirin əsiri. B.: “Qanun”, 2021 - 136 səh.
 527. Muradov Məhərrəm. Mənim öyrəndiyim milli tarix və ya doğma Balakən reallığı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-301 s.
 528. Muradov Şahbaz. Azərbaycan Respublikasının demoqrafik inkişafı: tarixi dəyişikliklər, yeni meyllər, problemlər (1828-2020-ci illər). B.: “Elm və bilik”, 2021.-535 s.
 529. Muradova Zəhra. Şuşa, hər daşı-qayası tarix. B.: “Orxan”, 2022.-416 s.
 530. Murquzov Mirzəli. Ümumi fizika kursu. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-327 s.
 531. Musayev Dəyanət. Tarixin tədrisində interaktiv metodlardan istifadənin imkanları. B.: “ADPU”, 2022.-231 s.
 532. Musso Giyom. Çünki səni sevirəm. B.: “Qanun”, 2021.-336 s.
 533. Musso Giyom. Kağız qız.  B.: “Qanun”, 2021.-440 s.
 534. Mustafa Nazim. Ermənilərin İrəvan quberniyasında və Zəngəzur qəzasında törətdikləri terror və qırğınlar (1905-1906) B.