close
icon Е-каталог и библиотека

Новые книги

Azərbaycan dilində    |    Rus dilində çap olunan yeni kitablar    |    Respublikadan kənarda çap olunan yeni kitablar   

 

2023

1   2    3

 1. XIII qurultayöncəsi məruzələr.B.: 2022. –303 səh.
 2. Abasquliyeva  Ülviyyə. Analitik kimya. B. : ADPU, 2022.-338 səh.
 3. Abbasivələdi Muhsin.  Bizim digər mənimiz. B.: “Zərdabi”, 2022.-592 s.
 4. Abbasov Alıcan. Biznesin əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-456 s.
 5. Abbasov Əşrəf. Sonatina-fantaziya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2022.-20 s.
 6. Abbasov Əyyub. Zəngəzur : Roman. K. 2.  B.: Qanun, 2022.-432 səh.
 7. Abbasov Əyyub. Zəngəzur. B.: “Qanun”, 2022.-504 s.
 8. Abbasov S.A. Maliyyə menecmentinin nəzəri və praktiki məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-272s.
 9. Abbasov Sakit. Materiallar müqavimətindən məsələlər həlli üçün dərs vəsaiti.B.: “ADNSU”, 2022.-84 s
 10. Abbasova Aytən.Cengiz Dağcı.B.: “Elm və təhsil”, 2017.- 183 səh.
 11. Abbasova Qızılgül. Sosial fəlsəfə. B.: “Turan evi”, 2018.-464 s.
 12. Abbaszadə Hüseyn. General. B.: 2022.-424 s.
 13. Abbaszadə M. M. Qəbul və buraxılış imtahanlarının nəticələrinin gender aspektləri :2021. B. : [DİM-"Abituriyent"],2021.-72 səh.
 14. Abduləliyev Ariz. Heydər Əliyev və Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişaf məsələləri (1969-2003). B.: “Aspoliqraf”, 2022.-200 səh.
 15. Abdulkərimova, Gülarə. Mədinənin taleyi. B.: 2022.-182 s.
 16. Abdulla Kamal. "Kitabi-Dədə Qorqud" da semantik sayrışmalar. Mifolinqvistika. B.: “Sim-sim”, 2022.-255 s.
 17. Abdulla Kamal. "Kitabi-Dədə Qorqud" və qeyri-səlis məntiq. B.: “525-ci qəzet”, 2022.-109 s.
 18. Abdulla müəllim xatirələrdə. B.: “Xəzər Universiteti Nəşriyyatı”, 2022.-208 s.
 19. Abdulla Qorxmaz. Ağlıma gəlməyən başıma gəlir. B.: “İmza”, 2022.-64 s.
 20. Abdulla Qorxmaz. Qisas qiyamətə qalmasın. B.: “Mücrü”, 2020.-84 s.
 21. Abdullaoğlu Rövşən.  Qorxular. B.: “Qanun”, 2021.-232 s.
 22. Abdullaoğlu Rövşən. Çətin olsa da, həyat davam edir. B.: “Qədim Qala”, 2021.-271 s.
 23. Abdullaoğlu Rövşən.Arxadakı körpüləri yandırın.B.: “Qədim qala”, 2021.-199 səh.
 24. Abdullaoğlu Rövşən.Ləpirçi.Mən yeməli deyiləm.B.: “Qədim qala”, 2021.- 319 səh.
 25. Abdullaolu Rövşən. Relslər üzərinə uzanmış adam. B.: “Qədim Qala”, 2021.-423 s.
 26. Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Oliqarxın qayıdışı.B.: “TeasPress”, 2022.- 260 səh.
 27. Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Oliqarxın səhvi.B.: “TeasPress”, 2022.- 247 səh.
 28. Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Oliqarxın varisi.B.: “TeasPress”, 2022.- 292 səh.
 29. Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Oliqarxın vəsiyyətnaməsi.B.: “TeasPress”, 2022.- 276 səh.
 30. Abdullayev Çingiz Ə. Qüvvə. B.: “Mütərcim”, 2022.-102 s.
 31. Abdullayev Namiq. Gecələr uzanaydı. B.: “Mücrü”, 2021.-180 s.
 32. Abdullayev Tofiq. Doğma yurdum Muradxan. B.: “Nurlan”, 2010.-528 s.
 33. Abdullayev X. İ. Mikroelektronika.B.: “MMA-nın poliqrafiya mərkəzi”, 2018.-150 səh.
 34. Abdullayeva Mehriban. Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsində onomastik vahidlər. B.: “Zəngəzurda”, 2022.-140 s.
 35. Abdullayeva Şəfəq. Yaxın Şərq ölkələrinin iqtisadiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-552 s
 36. Abdullayeva Zoya. Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu. Sumqayıt.: 2022.-304 s.
 37. Abdullazadə Arif. Duyum. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-352s.
 38. Abdullazadə Nazilə. Şuşa-Zəfərin təntənəsi. B.: “Müəllim”, 2022.-357 s.
 39. Abdulsəlimli İbrahim Məmmədrəhim oğlu. Azərbaycan təhsil sistemində keyfiyyətin təminatı problemlərinin təhlili... B.: “Elm və təhsil”, 2018. –235 səh
 40. Abidoğlu Valeh. Bizimkilər. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2022.-400 s.
 41. Abidqızı Göyərçin. Keçmiş gələcəyin özülü. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-405 s.
 42. Abidqızı Göyərçin. Türkün haqq bağıran səsi. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-256 s.
 43. Abıyev Hüseyn. Hüceyrə biofizikası. B.: “MSV”, 2022.-267 s.
 44. Abşeron 50.B.: 2022. –440 səh.
 45. Adorno Theodor W. Avtoritar şəxsin necəliyi. B.: “Qanun”, 2022.-284 s.
 46. Ağahüseyn. Nurlu yağış. B.: Elm və təhsil”, 2015.-45 s.
 47. Ağamirzəyeva Güləbəstə. Keçid elementləri əsaslı xalkogenidlər. B.: “Elm”, 2022.-163 s.
 48. Ağaoğlu Mirmehdi. Zəfərin izi ilə azad olunmuş ərazilərdən ilk reportajlar toplusu. B.: “Mücrü”, 2021.-301 s.
 49. Ağasıoğlu Firudin. İslamöncəsi Türk tarixi (9 bitik) I bitik. Tarixi qaynaqlar. İstanbul.:2022.-367s.
 50. Ağasıoğlu Firudin. İslamöncəsi Türk tarixi (9 bitik) II bitik. Tarixi coğrafiya. İstanbul.:2022.-279s.
 51. Ağasıoğlu Firudin. İslamöncəsi Türk tarixi (9 bitik) III bitik. Ön Asiyada qədim türk dövlətləri. İstanbul.:2022.-508 s.
 52. Ağayev Elçin. Bağırsaqların təcili və təxirəsalınmaz rezeksiyasından sonrakı erkən nəticələrin yaxşılaşdırılması yolları. B. : “Təbib”, 2022.-252 səh.
 53. Ağayev Elçin. Zədələnmələr zamanı ilk tibbi yardım. B. : “Təbib”, 2022.-310 səh.
 54. Ağayev F. H.Analoq və rəqəmli elektronika.B.: “ADNSU”, 2017.- 72 səh.
 55. Ağayev Fərid. Elektronika dünyasına səyahət. B.: “ADNSU”, 2022.-127 s.
 56. Ağayev Hacı Qənbər. Yaradanın hikməti, bəşərin fəlsəfəsi. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-368 s.
 57. Ağayev Nicat. Qanunvericilik testlər toplusu. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2023.-224 s.
 58. Ağayev Şirzad. B.: “Ecoprint”, 2019.-192 s.
 59. Ağayeva Afaq. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya. B.: “Müəllim”, 2023.-362 səh.
 60. Ağayeva Afaq. Müasir Azərbaycan ədəbi dili üslublarının inkişafında inteqrasiya prosesləri. B.: “Elm”, 2022.-344s.
 61. Ağbulaqlı Yusif. Ağbulaqda keçən günlər. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-280 s.
 62. Ağsu şəhidləri: zəfər qəhrəmanları. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-211 s.
 63. Ali məktəb tələbələri üçün İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca müxtəsər frazeoloji lüğət. Sumqayıt.: “SDU”, 2022.-280 s.
 64. Alik Mirzə. Danışır Bakı. B.: “Apostrof-A”, 2022.-111 s.
 65. Alışanoğlu Hənifə. Gözü yaşlı Qarabağım. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-160 s.
 66. Alıyev Hacı Fəxrəddin. Gəlimli-gedimli dünya. B.: “SkyE”, 2022.-606 s.
 67. Alıyev Rafiq Balaqardaş oğlu.Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsaslarına aid mühazirə mətnləri.B.: “ADPU”, 2022. –137 səh.
 68. Allahmanlı Mahmud. Bəkir Çobanzadə (həyatı, mühiti və yaradıcılığı). B.: “ADMİU”, 2022.-448 s.
 69. Allahverdiyev Cəlal. İrəvan müəllimlər seminariyası. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-269 s.
 70. Allahverdiyev Əli. Fransız dili. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-283 s.
 71. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq xüsusi (mülki) hüquq kursu.B.: “Hüquq yayın evi”, 2021. - 838 səh.
 72. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikasının əqli mülkiyyət hüququ. B.: “Hüquq yayın evi”, 2022. - 455 səh.
 73. Allahverdiyeva Həbibə. Rəngkarlığın əsasları. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2022.-168 s.
 74. Alman dilinin leksikologiyası fənni üzrə tədris proqramı (alman dili üzrə ali təhsilin bakalavriatura səviyyəsi üçün). B.: “Mütərcim”, 2022.-23 s.
 75. Alman incəsənəti. B.: “Ozan”, 2019. –116 səh.
 76. Alməmmədov Xəqani. Azərbaycanın Qərb rayonlarında müxtəif dövr arxeoloji abidələrin elektron qeydiyyatı və xəritələşməsi. B.: “Elmin inkişafı fondu”, 2017.- 351 səh.
 77. Anar. Ağ qoç, qara qoç.B.: “Qanun”, 2022. – 144 səh.
 78. Anar. Əsərləri. C.8.9.10. B.: “Nurlan”, 2016,-619 s.
 79. Anatoli Banişevski 60. B.: 2006.-10 səh.
 80. And yerimiz-şəhidlər! B.: “Legta”, 2022.-218 s.
 81. Anela Xanım. Amarna günahkarları. B.:”Mücrü”, 2021.-116 s.
 82. Arazlı  Ədalət. Ana südü. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-252 s.
 83. Arif. Arif Buzovnalının 50 illik yubileyinə həsr olunur. B.: “Ecoprint”, 2022.-272 s.    
 84. Aristotel. Böyük etika. B.: “Mücrü”, 2022.-104 s.
 85. Aristotel. Siyasət. B.: “Qanun”, 2019.-366 s.
 86. Arzumanlı Vaqif . M.F.Axundzadə və Qərbi Avropa ədəbi-nəzəri fikri. B.: “Qartal”, 2012.-180 s.
 87. Asif. 66 ilə bərabər 66 gün. B.: “Apostrof-A”, 2022.-311 s.
 88. Asif. Afyorizmlər, təmsillər, boyatılar, gülməçələr. B.: “Apostrof-A”, 2021.-223 səh.
 89. Asif. Bir ömür də borcluyam.B.: “Apostrof-A”, 2019.- 359 səh.
 90. Aşıq deyişmələri. B.: “Azərbaycan Aşıqlar Birliyi”. 2022.-540 s.
 91. Aşıq təcnisləri. B.: 2022.- 407 səh.
 92. Aşıq Xaspolad. Dastanlar. B.: “Təknur”, 2020.-292 s.
 93. Aslan Vaqif. Ey bu qoca dünyanın qosqocaman Kiş kəndi! B.: “Mütərcim”, 2022.-552 s.
 94. Aslanlı  Günel. İlham Əliyev və Azərbaycanda idmanın tərəqqisi. . B.: “İdeal Print”, 2021.-180 s.
 95. Aslanov Həmdulla. Adi diferensial tənliklər və riyazi fizika tənlikləri. B.: “Adiloğlu”, 2001.- 289 səh.
 96. Aslanov Həmid. Azərbaycanın faydalı qazıntıları müstəqil dövlətimizin təminatçısıdır. B.: “ADNSU”, 2022.-244 səh. 
 97. Aslanov Zabit. Ölçmə prosesləri və ölçü texnikası. B.: “Təhsil”, 2003.- 227 səh.
 98. Aslanova Meysaba. Şəhidlər ölməz vətən bölünməz! B.: “Elm və təhsil”, 2022. -159 səh.
 99. Aslanxanlı Elmira. Sənsizəm. B.: Elm və təhsil”, 2018.-148 s.
 100. Aşurov Mehdixan. Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər. B.: “ADPU”, 2022.-247 s.
 101. Atalar sözü – Maqollar. B.: “NÜSXƏ”, 2022.-402 səh.
 102. Ataxanqızı Şəfiqə. Sənsiz. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-88s.
 103. Ataxanqızı Şəfiqə. Solmaz çiçəklərim. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-128 s.
 104. Atilla İsgəndər. Dramatik əsərlər : İkinci hissə. B. : “Ecoprint”,2023.-284 səh.
 105. Avşar İmdat. Göyərçin sevdası. B.: “Mütərcim”, 2021.-277 s.
 106. Axundov Akif . Cəhənnəmdən qovulmuş. B.: “Nurlan”, 2017.-200 s.
 107. Axundov Akif. Naxçıvanın şair və yazıçıları. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-263s.
 108. Axundov Süleyman Sani. Qorxulu nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2019.-112 s.
 109. Axundova Elmira. Hakimiyyət yükü altında. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-544 s.
 110. Axundova Elmira. Kreml beşilliyi. B.: “Şərq-Qərb”, 2020.-616 s.
 111. Axundova Elmira. Qayıdış (1990-2003) B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-632 s.
 112. Axundova Gülşən. Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin adları rus dilində. B.:”Zərdabi”, 2022.-380 səh. 
 113. Axundzadə Rüfət. Truba alətinin yaranma tarixi, quruluşu və ifaçılıq xüsusiyyətləri. B.: “Mütərcim”, 2021.-84 s.
 114. Aydəmir Şahin. Göynük qartalları. B.: “Zəngəzurda”, 2022.-320 s.
 115. Azayev Əlisəfa. General qətiyyəti. B. : “Maarif”, 2022.-372 səh.
 116. Azayev Əlisəfa. Kürdəmir həqiqətləri.B.: “Maarif”, 2022. –319 səh.
 117. Azayev Əlisəfa. Mayorun iş günləri. B.: “Maarif”, 2022.-320 s.
 118. Azayev Əlisəfa. Məhkəmə hekayətləri. B.: “Maarif”, 2022.-319 s.
 119. Azayev Əlisəfa. Mübariz cəsurluğu. B.: “Maarif”, 2023.-420 s.
 120. Azayev Əlisəfa. Nifrətdən güclü. B.: “Maarif”, 2022.-320 s.
 121. Azayev Əlisəfa. Sənət eşqi. B.: “Maarif”, 2022.-328 s.
 122. Azayev Əlisəfa.Əzəl qanun. B.: “Maarif”, 2022. –399 səh.
 123. Azayev Əlisəfa.Tanrı payı. B.: “Maarif”, 2022. –281 səh.
 124. Azərbaycan ampeloqrafiyası. I cild. B.: “Müəllim”, 2017.-740 s.
 125. Azərbaycan bəstəkarlarının pyesləri. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2022.-24 s.
 126. Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş pyesləri. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2023.-56 s.
 127. Azərbaycan bəstəkarlarının truba və fortepiano üçün köçürmələri.  B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2023.-36 s.
 128. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə.VIII cild. B.: “Nurlan”, 2003. –454 səh.
 129. Azərbaycan dəmir yolu. Tarixə nəzər. B.: “Şərq-Qərb”, 2020.-236 s.
 130. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. On cilddə. C.6. Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizm və romantizm epoxası. B.: “Elm”, 2022.-1168 s.
 131. Azərbaycan Gəncliyi Vətən Müharibəsində. B.: “Şərq-Qərb”, 2021. –50 səh.
 132. Azərbaycan gömrüyü: dünən, bu gün, sabah. İstanbul.: 2022.-438 s.
 133. Azərbaycan kəlağayısı min illərin yadigarı. B.: “Elm və təhsil”, 2022. –193 səh.
 134. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı 2022-ci ildə : Hesabat. B.: “Qanun”, 2022.-72 səh.
 135. Azərbaycan müasir dünyada. B.: “Azərnəşr”, 2015.-744 s.
 136. Azərbaycan mühacirəti tarixində Şuşanın görkəmli şəxsiyyətləri. B.: “Azərbaycan tarixçiləri”, 2022.-176 s.
 137. Azərbaycan qəzeti. 1918-1920. IV cild (Yanvar 1919). B.: 2022.- 563 səh.
 138. Azərbaycan qəzeti. 1918-1920. C.3 (Dekabr 1918) B.: “Çaşıoğlu”, 2022.-546 s.
 139. Azərbaycan qəzeti. C.5. B.: “[Galaxy Printing MMC]”, 2021.-469 s.
 140. Azərbaycan Respublikasaının ətraf mühitə dair qanunvericilik toplusu II. B.: 2002.-424 səh.
 141. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında icmal hesabat. B.: 2022. –119 səh.
 142. Azərbaycan Respublikasında kəndlərin demoqrafik inkişafı və kənd əhalisinin məskunlaşması problemləri. B.: 2021.-551 səh.
 143. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi (20 fevral 2022-ci il tarixinədək olan dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2022.-184 s.
 144. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2022.-908 s.
 145. Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessual məcəlləsi (1 fevral 2022-ci il tarixinədək olan dəyişikliklərlə). B.: “Qanun”, 2022.-639 s.
 146. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2022.-856 s.
 147. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2022.-223 s.
 148. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2022.-664 s.
 149. Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illiyinə həsr olunmuş fotoalbom. B.: 2021. –171 səh.
 150. Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının kamera ansamblı üçün əsərləri. B.: “Ecoprint”, 2022.-388 s.
 151. Azərbaycan xalqının Ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş "Heydər Əliyev dühası və müasir Azərbaycan" mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları 4-5 may 2022-ci il. Mingəçevir.: “Optimist”, 2022.-315 s.
 152. Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2022. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2022.-250 s.
 153. Azərbaycanda qiymətlər 2022. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2022.-82 s.
 154. Azərbaycanda səhiyyə, sosial müdafiə və mənzil şəraiti. Statistik məcmuə.B.: 2022.-262 səh.
 155. Azərbaycanda sosial sahibkarlığın inkişafı. B.: “Optimist”,2022.-136 s.
 156. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət. B.: 2022. –494 səh.
 157. Azərbaycanda uşaqlar 2022.B .: 2022.-199 səh.
 158. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası.B.: “CBS”, 2022. –351 səh.
 159. Azərbaycan-faktlar və rəqəmlər 2022. B.: 2022.-26 s.
 160. Azərbaycanın əhalisi. B.: 2022.-134 səh.
 161. Azərbaycanın energetikası. B.: 2022.-163 səh.
 162. Azərbaycanın ərzaq balansları. Statistik məcmuə. B.: 2022.-138 səh.
 163. Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin avtoqrafları və epistolyar irsi. B.: “Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu ”, 2019.-342 səh.
 164. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. B.: 2022.-771 səh.
 165. Azərbaycanın milli hesabları 2022. B.: 2022.-128 s.
 166. Azərbaycanın rayonlarında əkin üçün tövsiyə olunan buğda və arpa sortları. B.: 2022.-14 səh.
 167. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2022. B.: 2022. –746 səh.
 168. Azəri Pənah. Yaralı illərim ömürdən gedir. B.: “İmza”, 2022.-24 s
 169. Azərtürk Yasin. Xarici ölkələrdə ali təhsil alan və yaşayıb-işləyən azərbaycanlı ziyalılar. K.1. B.: “Qanun”, 2022.-208 s.
 170. Azıx mağarası - Homo nəslinin beşiyidir. B. : “BDU”, 2022.-492 səh.
 171. Babanlı Yəhya. Diasporologiya. Yeni elm sahəsi. B.: “Elm”, 2020.-360 s.
 172. Babaxanlı Gülbəniz. Hüseyn Cavid fəlsəfəsinin tədqiq tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-148 s.
 173. Babaxanova Çəmən. Fransızca-Azərbaycanca və Azərbaycanca-Fransızca lüğət. B.: “Elm və təhsil”, 2017. –195 səh.
 174. Babaxanova Nigar. Əlyazmaların tədqiq və təbliği sahəsində beynəlxalq əlaqələr. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-260 s.
 175. Babayev Şahlar. Azərbaycan şəraitində bitki mühafizəsinin mexanikləşdirilməsi üçün innovativ texnologiya və vasitələri. Gəncə.: 2021.-233 s.
 176. Babayev Şahlar. Maşın, qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi. Gəncə.: 2022.-209 s.
 177. Babayev Talıb. Həvəskardan ustaya qədər. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2021.-400 s.
 178. Babayev Talıb. Usta və qrossmeysterlər üçün hazırlıq kursu. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2022.-160 s.
 179. Babayeva Gülçin. Azərbaycan poeziyasının XV əsr mərhələsi: Cahanşah Həqiqi və Həbibi. B.: “Elm”, 2022.-164 s.
 180. Babayeva Məlahət. Hüseyn Cavidin linqvopoetikası. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-208 s.
 181. Babayeva-Əbilova Zəkiyyə. Xətib Təbrizi-Azərbaycan mətnşünaslığının ön sözü. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-232 səh. 
 182. Babazadə Vasif. Petroqrafiya. B.: “BDU”, 2022. –150 səh.
 183. Baberovski Yorq. Düşmən hər yerdədir. B.: “Alatoran”, 2021.- 698 səh.
 184. Babullaoğlu Səlim.Oğlumla söhbətlər. B.: “Qanun”, 2021.- 119 səh.
 185. Bağırov Akif. Böyrək şişləri. B.: “Şirvannəşr”, 2022.-251 s.
 186. Bağırov Akif. Türkcə-Azərbaycanca tibb terminləri lüğəti. B.: 2019.- 592 səh.
 187. Bağırov Akif. Urologiya. B.: “Şirvannəşr”, 2020.-454 s.
 188. Bağırov B.İ. Nəqliyyat qurğularında avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri (ALS-NQ). B.: “MSV Nəşr”, 2022.-248 s.
 189. Bağırov Etibar. Dəniz nəqliyyatının iqtisadiyyatı. B.: “ADDA”, 2022.-252 s.
 190. Bağırov Yusif. Həcc əməlləri. B.: 2022.- 239 səh.
 191. Bağırova Könül. Azər Buzovnalı yaradıcılığı: tarixilik və müasirlik. B.: “Elm və təhsil”, 2022.- 258 səh.
 192. Bağırzadə Bəhram. "Quran"da adı keçən heyvanlar. B.: “Şərq-Qərb”, 2023.-24 s.
 193. Bağırzadə Bəhram. Elektrikin tarixi. B.: “Şərq-Qərb”, 2023.-24 s.
 194. Bağırzadə Bəhram. Məkkə. B.: “Şərq-Qərb”, 2023.-24 s.
 195. Bağırzadə Bəhram. Ramazan. B.: “Şərq-Qərb”, 2023.-24 s.
 196. Bağırzadə Bəhram. Sualtı varlıqlar. B.: “Şərq-Qərb”, 2023.-24 s.
 197. Bağırzadə Bəhram. Şuşa. B.: “Şərq-Qərb”, 2022. –27 səh.
 198. Bakı Dövlət Universiteti Vətən Müharibəsi dövründə. B.: “BDU”, 2021.-67 səh.
 199. Bakı Dövlət Universitetinin və Tarix fakültəsinin 100 illik yubileylərinə həsr olunmuş Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin yeri və rolu mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları 8-9 oktyabr 2019-cu il. B.: “Füyuzat”, 2021.-216 s.
 200. Bakıxanovlar XIX əsrdə. B.: 2022.- 69 səh.
 201. Bakuvi, Seyyid Yəhya. Əsraru talibin və ya həqiqət yolçularının sirləri. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-184 s.
 202. Balayev Aydın. Azərbaycan Cümhuriyyətinin doğuşu. B.: “Jekoprint”, 2022.- 367 səh.
 203. Balayev Aydın. Fərqli və ziddiyyətli M. F. Axundov: əqidəli rusofil, İran aşiqi və "azərbaycanlı" kimliyinin təkanvericisi. B.: “JekoPrint”, 2022.-159 s.
 204. Balzak Onore dö. Vadidəki zanbaq. B.: “Parlaq imzalar”, 2021.-406 s.
 205. Banin. Paris günləri. B.: “Qanun”, 2022. –246 səh.
 206. Barbarosoğlu Fatma. Fatma Aliyə: uzaq ölkə. B.: “Qanun”, 2019.-358 s.
 207. Barri Ceyms. Piter Pen. B.: “Altun kitab”, 2021.- 128 səh.
 208. Başlamaq olarmı ömrü yenidən. B.: 2008. –379 səh.
 209. Baxışov Məmmədağa.  İtaliyanın yeni və müasir tarixi. B.: 2018.-124s.
 210. Baxışov Məmmədağa. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasəti. B.: “Sabah”, 2017.-286 s. 
 211. Baxışov Məmmədağa. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni və müasir tarixi. B.: 2018.-196 s.
 212. Baxışov Məmmədağa. Argentinanın yeni və müasir tarixi. B.: 2018.-75 s.
 213. Baxışov Məmmədağa. Brazilyanın yeni və müasir tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-96 s.
 214. Baxışov Məmmədağa. İngiltərənin yeni və müasir tarixi. B.: 2018.-190 s.
 215. Baxışov Məmmədağa. Kubanın yeni və müasir tarixi. B.: “Sabah”, 2019.-96 s.
 216. Baxışov Məmmədağa. Macarıstanın yeni və müasir tarixi. B.: “Sabah”, 2021.-92 s.
 217. Baxışov Məmmədağa. Meksikanın yeni və müasir tarixi. B.: “Sabah”, 2020.-88 s.
 218. Baxışov Məmmədağa. Ölkəşünaslıq. Almaniya Federativ Respublikası. Fransa Respublikası.  B.: 2018.-135 s.
 219. Baxşəliyev Samir. Azərbaycan tarixi. B.: “ADPU”, 2022.-425 s.
 220. Baxşəliyeva Könül. Azərbaycanın toksigen mikobiotası: növ tərkibi, ekobioloji xüsusiyyətləri. B.: 2022.-344 s.
 221. Baxşıyeva Ülkər. Ədəbiyyatşünaslıq problemləri və onun təhlili məsələləri. Chisinau.: 2022.-105 s.
 222. Baxşiyeva-İbrahimova Aytən. Arif Məlikov: tarix və müasirlik. B.: “Şərq-Qərb”, 2020.-312 s.
 223. Baycan Seymur. Mənasız hekayələr. B.: “Qanun”, 2022.-126 səh.
 224. Baycan Seymur. Mənim mübarizəm 8. B.: “Alatoran”, 2021.-340 səh.
 225. Baykara Hüseyn. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi. B.:”JekoPrint Çap evi”, 2021.-345 səh.
 226. Bayramlı Aygün. Yeni bir səhər. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2022.-80 s.
 227. Bayramoğlu Zaur. Alabaş. B.: 2022.-190 s.
 228. Bayramoğlu Zaur. Qara mamba. B.: “Bookzone”, 2022.- 164 səh.
 229. Bayramov İbrahim. Azərbaycan dialektologiyası. Ankara.: 2022.-451 s.
 230. Bayramov İmdad. Separatizmin etnopsixologiyası. B.: “ADPU”, 2022.-184 s.
 231. Bayramov N.Y. Örnək insan: Professor Həsən Abbas oğlu Sultanov. B.: AVE Print”, 2022.-208 s.
 232. Bayramova Vəsilə. Biofizika. B.: “ADPU”, 2022.-184 s.
 233. Bayramzadə Elşən. Etika və estetika. B.: 2022.-160 s.
 234. Bayraq hekayələr toplusu. B.: “İmza”, 2022. –247 səh.
 235. Behbudova Təranə. Şimali Azərbaycanda 1877-ci il üsyanları. B.: “Elm və təhsil”,2023.-184 səh.
 236. Bəhlul Danəndə lətifələri. B.: “Altun kitab”, 2022.- 112 səh.
 237. Bəkirova Lalə. Ölçmələr və cihaz mühəndisliyi. B.: “ADNSU”, 2022.-220 səh.
 238. Bələdiyyə 20/20: yerli özünüidarəetmə ictimai rəydə. B.: 2019.-40 səh.
 239. Belyayev A. Amfibiya adam. B.: “Altun kitab”, 2021.-128 s.
 240. Belyayev Aleksandr Romanoviç. Professor Douelin başı. B.: “Altun kitab”, 2021.- 128 səh.
 241. Benedetti Mario. Yaxın sahil. B.: “Qanun”, 2021.-94 s.
 242. Bəşirov Qabil.Türk xalqları tarixi. B.: 2022. –221 səh.
 243. Bəylərli Şövkət. Həsrətdən doğan sevgi. B.: “İmza”, 2022.-216 s.
 244. Bəyməmmədqızı Firuzə. Müzəffər ordunun qalib igidləri. B.: “İmza”, 2022 –319 səh.
 245. Beynəlxalq avtomobil yük daşımaları. B.: 2022.-354 s.
 246. Beynəlxalq avtomobil yük daşımalarını həyata keçirən sürücülərin xüsusi hazırlığı. B.: 2022.-132 s.
 247. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 2019 (Əlavə). B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2019.-261 s.
 248. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 2020. B.: “M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2022.-328 s.
 249. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı-2021. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2022.-428 s.
 250. Börcess Antoni. Mexaniki portağal. B.: “Qanun”, 2021.- 271 səh.
 251. Borxertdən Borxesə qədər. B.: “Mücrü”, 2021.-61 s.
 252. Böyük Britaniyanın Konstitusion aktları və hüquq normaları (İngiltərə).B.: “Adiloğlu”, 2015. –501 səh.
 253. Böyük vətəndaş haqqında oda. B.: “Elm və həyat”, 1996. –16 səh.
 254. Böyüktürk Eldar İsmayıl. Mən Təbrizdən necə doyum. B.: “Ecoprint”, 2019.-184 səh.
 255. Böyüktürk Eldar. Sənsiz səninlə. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-432 s.
 256. Braun Den. Vəhşi  simfoniya. B.: “Qanun”, 2022.-40 səh.
 257. Brox Hermann.Vergilinin ölümü. B.: “Alatoran”, 2022.-518 səh.
 258. Budaq Ziyadxan. Gözlərimdə gülən dünya. B.: “Bakı mətbəəsi”, 2022.-280 s.
 259. Budayıcıoğlu Gülsərən. Pəncərədəki qız. B.: “Qanun”, 2022.-414 səh.
 260. Buduqlu-Piriyev Vaqif. Qafqaz və Monqol imperiyası. B.: “İdeal Print”, 2021.-136 s.
 261. Bünyatova Aynur. "İstirahət fəaliyyətin menecmenti". B.: “Müəllim”, 2022.-174 s.
 262. Bünyatova Aynur. Gənclərlə işin psixoloji əsasları. B.: “Müəllim”, 2020.-196 s.
 263. Bünyatova Aynur. Valideynlər öz uşaqları haqqında nəyi bilməlidir?. B.: 2019.-31 s.
 264. Bürhani-həqiqət. B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2017. –171 səh.
 265. Buysse Cyriel. Bibilər. B.: “Alatoran”, 2021.-133 s.
 266. Buzovnalı Arif. Qəzəllər. B.: “Filiya”, 2023.-136 s.
 267. Buzovnalı Arif. Vadi. B.: “Savad”, 2023.-208 s.
 268. Cabbarlı Ələmdar. Qızıl. B.: “Mütərcim”, 2018.- 118 səh.
 269. Cabbarlı Hatəm. Erməni dili. B.: “Red N Line”, 2020.-496 s.
 270. Cabbarov Elçin. Terror: tarix və siyasət. B.: “İdeal-Print”, 2021.-265 s.
 271. Cabbarov Rüstəm. Xəyanətin kəsişməsi. B.: “Azərnəşr”, 2022.- 142 səh.
 272. Cabir Zahirə. Əvvəl zaman içində. B.: “Təhsil”, 2022. - 53 səh.
 273. Çağıltay Kürşat.Nəzəriyyədən təcrübəyə. İnsan-Kompüter qarşılıqlı əlaqəsi və istifadəyə yararlılıq mühəndisliyi. B.: “Apostrof-A”,2022.-234 səh.
 274. Cahangir Qəhrəmanov xatirələrdə-95. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-80s.
 275. Cahangirov Tofiq. Qapaq çatışmazlıqlarının exokardioqrafik diaqnostikası. B.: 2018.-81 s.
 276. Çaldini Robert. Təsir psixologiyası. B.: “Qanun”, 2023.-365s.
 277. Camal Heydər.Yeni teologiya. B.: “Başlakitab”, 2021.- 543 səh.
 278. Camalov Fariz. Cərrahi xəstəliklər. B.: “Şirvannəşr”, 2021.- 562 səh.
 279. Camalzadə Qəni (Hacı). Seçilmiş əsərləri : 15 cilddə .C.1. Hekayələr. B. : “Qanun”, 2023.-366 səh.
 280. Camalzadə Qəni (Hacı). Seçilmiş əsərləri : 15 cilddə .C.2. Hekayələr. B. : “Qanun”, 2023.-368 səh.
 281. Camalzadə Qəni (Hacı). Seçilmiş əsərləri : 15 cilddə .C.3. “Qızıl Xotuğ”romanı. B.: “Qanun”, 2023.-294 səh.
 282. Canəhmədov Əhəd. Mühəndislik fəlsəfəsi. B.: “Apostrof-A”, 2020.-312 s.
 283. Cavad Ağamir. Dəniz adam. B.: “Bakı Mətbəəsi”, 2021.-247 s.
 284. Cavad Ağamir. Söz eşqi. B.: “Bakı mətbəəsi”, 2023.-236 s.
 285. Cavad Əhməd. Mən həqiqətin səsiyəm. B.: 2022.-202 səh.
 286. Cavadova Esmira. Teymur bəy Bayraməlibəyov əsərlərinin tədqiqi və təsviri. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-300s.
 287. Cavanşir Cəlil. Eşq və intihar. B.: “Mücrü”, 2020.-106 s.
 288. Cavid Hüseyn. Ana. B.: “Qanun”, 2022.-79 səh.
 289. Cavid Hüseyn. Peyğəmbər. B.: “Qanun”, 2022.-199 səh.
 290. Cavid Hüseyn. Şeyx Sənan. B.:” Qanun”, 2022.-184 səh.
 291. Cavidşünaslıq: araşdırmalar toplusu. C. 22. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-399 s.
 292. Cavidşünaslıq: araşdırmalar toplusu. C. 23. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-384 s.
 293. Cavidşünaslıq: araşdırmalar toplusu. C. 24. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-400 s.
 294. Cavidşünaslıq: araşdırmalar toplusu. C. 25. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-432 s.
 295. Cavidşünaslıq: araşdırmalar toplusu. C. 26. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-449  s.
 296. Cavidşünaslıq: araşdırmalar toplusu. C. 27. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-464 s.
 297. Cavidşünaslıq: araşdırmalar toplusu. C. 28. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-400 s.
 298. Cavidşünaslıq: araşdırmalar toplusu. C. 29. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-399 s.
 299. Cavidşünaslıq: araşdırmalar toplusu. C. 30. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-435 s.
 300. Cəbiyeva Təranə. Qarabağda döyüşən bülbüləlilər. B.: “Red N Line”, 2021.-336 s.
 301. Cəbrayılov Bəyməmməd. Riyaziyyat dərslərində cəbr və funksional asılılıqların propedevtikası. B.: “ADPU”, 2021.-180 s.
 302. Cəbrayılov İ.H. Şagirdlərdə azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşdırılması. B.: 2020.-127 səh.
 303. Cəbrayılov Məhəmməd. Coğrafi qloballaşma: informasiya cəmiyyətinin ekoloji və bioetik problemləri. B.: “Optimist”, 2022.-296 s.
 304. Cəbrayılova, Rəna. Kiçik yaşlı məktəblilərin idrak maraqlarının inkişafının pedaqoji-psixoloji məsələləri. B.: “ADPU”, 2022.-126 s.
 305. Cəfərli Qafar. Bir gecənin vahiməsi. B.: “OL”, 2020.-222 s.
 306. Cəfərli Yadigar. Virtual məkanda dil. B.: Elm və təhsil”, 2019.-346 s.
 307. Cəfərov Cavid A. Əlyazmaşünaslıq tədqiqatlarının elmmetriyası. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-208 s.
 308. Cəfərov Çərkəz. Qida borusu cərrahlığı. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-376 s.
 309. Cəfərov Çərkəz. Traxeya və baş bronxların cərrahlığı. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-238 s.
 310. Cəfərov Əliağa. Bəlalı dağlar. K 1-2. B.: “Füyuzat”, 2022.-432 s.
 311. Cəfərov Vəliyulla. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya. B.: “BDU”, 2022.-180 səh.
 312. Cəfərov Vüqar. Üzvi-mineral gübrələrin kələm bitkisi altında səmərəliliyi. B.: “Elm”,  2022.-212 s.
 313. Cəfərov İntiqam. Göy qala. B.: “SkyE”, 2021.-238 s.
 314. Cəfərova Natavan. Akademik Ramiz Mahmud oğlu Məmmədov haqqında xatirələr. B.: 2022.-248 s.
 315. Cəfərova Xülya. Şuşalı superqəhrəman Qaya. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-159 s.
 316. Cəfərqızı Xoşqədəm. Sənsən pənahımız. B.: “Şirvannəşr”, 2018. –159 səh.
 317. Cəfərzadə Əzizə. Seçilmiş əsərləri XIV cild. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-381 s.
 318. Cəfərzadə Əzizə. Səyyah. B.: “Nurlar”, 2022.-429 s.
 319. Cəfərzadə Əzizə.Tanıdıqlarım, sevdiklərim xatirələrimdə. B.: “Xan”, 2021.- 388 səh.
 320. Cəlal qızı  Solmaz. Mirzə İbrahimov və Cənubi Azərbaycanda azadlıq hərəkatı. B.: “Elm”, 2011.-144 s.
 321. Çələbi Nazlı. Ağ xalatlı ölüm mələyi. B.: “Müəllim”, 2022.- 174 səh.
 322. Çələbi Nazlı. İblisin məşuqəsi. B.: “Müəllim”, 2022.- 211 səh.
 323. Çələbi Nazlı. Oğurluq bədən. B.: “Müəllim”, 2022.- 192 səh.
 324. Çələbi Nazlı. Şeytanın "toy" gecəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2022.- 136 səh.
 325. Çəmənli Mustafa. Mənim iki dünyam. B.: “Zərdabi”, 2022. –495 səh.
 326. Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Qumarbazın arvadı. B.: “XAN”, 2021.-156 s.
 327. Çəmənzəminli Yusif Vəzir.Vasvası. B.: “Mücrü”, 2022.- 106 səh.
 328. Cəmşidqız Lilpar. Divan. Sumqayıt.: “Azəri”, 2020.-528 s.
 329. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.-656 s.
 330. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XX əsr) C.2. B.: “Qanun”, 2013.-680 s.
 331. Cəsur qızların kitabı. B.:  “Əli və Nino”. 2022.-95 səh.
 332. Çexov Anton. Albalı bağı. B.: “Qanun”, 2018.-96 s.
 333. Ceylan Fərhad. Kaşğarlı Mahmud. B.: “Alatoran”, 2022.- 412 səh.
 334. Çiçək Cəmilə. Qarabağ: qələbəmizin kreativ tarixi. B.: 2022.-112 s.
 335. Cinayət prosesində ibtidai araşdırma. B.: “Elm və təhsil”, 2022. - 710 səh.
 336. Cinayət prosesində ibtidai araşdırma. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-712 s.
 337. Çobanlı Müşfiq.Gürcüstanda Azərbaycan mətbuatı. B.: “Təhsil”, 1998. –112 səh.
 338. Çobanov Rafiq. Elmi tədqiqatların əsasları. B.: “Təbib”, 2022.-285 s.
 339. Çobanzadə İ.M. "Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi və avtotexniki ekspertizası" fənnindən sərbəst işlərin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş. B.: “AzMİU”, 2015.-44 s.
 340. Covid-19 xəstəliyi əleyhinə vaksinasiyaya ictimai münasibət.B.: 2021. –28 səh.
 341. Cümhuriyyət dövrü Gürcü qaynaqlarında. B.: “Alatoran”, 2021.-112 s.
 342. Cümşüdov Kamil. Sağlamlıqla bağlı səhvlərimiz. B.: 2023.-168 s.
 343. Dadaşov Elnur. Relyativistik kvant mexanikası. Lənkəran.: 2022.-125 s.
 344. Davıdov, N.A. Riyazi analizdən məsələlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-348 s.
 345. Daymond Cared. Silahlar, mikroblar və polad. B.: “TEAS Press”, 2021.-628 s.
 346. Dərzioğlu Əhməd. Tomris xan. B.: “XAN”, 2021.-348 s.
 347. Dikkens Çarlz. Oliver Tvistin macəraları. B.: “Altun kitab”, 2016. –128 səh.
 348. Dikkens Çarlz. Oliver Tvistin macəraları. B.: “Altun kitab”, 2019.-128 s.
 349. Dikkens Çarlz. Yeni il nəğməsi. B.: “Parlaq imzalar”, 2022.-139 s.
 350. Dilsuz Ziya. Ayrılıq və nöqtə. B.: “Apostrof-A”, 2022.-152 s.
 351. Dilsuz Ziya. Sənazlığı. B.: “Mücrü”, 2020.-212 s.
 352. Dilsuz Ziya. Sevməyin düsturu. B.: “Apostrof-A”, 2021.-160 s.
 353. Doğan Məsud.Unudulmuş səslər otağı. B.: “Xan”, 2021.- 88 səh.
 354. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIV Respublika elmi konfransının materialları .B.: 2021. –416 səh.
 355. Dorn Vulf. Fobiya. B.: “TEAS Press”, 2021.-434 s.
 356. Dostoyevski Fyodor. Yoxsul insanlar. B.: “Qanun”, 2022.-446 s.
 357. Dostoyevski Fyodor. Zəif ürək. B.: “Qanun”, 2021.-95 s.
 358. Dövlət qulluğuna qəbulun test mərhələsi. B.: “Zərdabi”, 2022.-672 s.
 359. Dövlət qulluqçuları 2022. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2022.-220 s.
 360. Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinin müasir problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-528 s.
 361. Dövlətabadi Əziz. Süxənvərani - Azərbaycan. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-360 səh.
 362. Doyl Artur Konan. Şerlok Holmsun macəraları. B.: “Qanun”, 2019.-254 səh.
 363. Dr.Quliyev Sadiq.Termal günəş enerji sistemləri. B.: 2022.
 364. Druker F, Piter. 21- ci əsrdə menecment problemləri. B.: “Qanun”, 2022. –271 səh.
 365. Düma Aleksandr. Qafqaz səfəri. B.: “Qanun”, 2021.- 199 səh.
 366. Dumbadze Nodar. Mən, nənəm, İliko və İllarion. B.: “Altun kitab”, 2019.-128 s.
 367. Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik (elmi-nəzəri toplu) VI buraxılış. B.: “Turxan”, 2018.-200 s.
 368. Dünya Azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. B.: “Füyuzat”, 2021.- 159 səh.
 369. Dünyamalı Kərəm haqqında təbriklər və rəylər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-124 s.
 370. Dünyamalı Rahim.Tərsinə addımlayan kölgələr. B.: “Başlakitab”, 2021.- 447 səh.
 371. Duyğulu Mətanət. Nağıl dünyam. B.: “Nərgiz”, 2017.-183 səh.
 372. Duyğulu Mətanət. Payızda gələn bahar. B.: “Nərgiz”, 2019.-206 s.
 373. Duyğulu Mətanət. Şanlı tarixin yolçuları. B.: “İmza”, 2022.-479 s.
 374. Duyğulu Mətanət. Səssiz fəryad. B.: “Zərdabi LTD”, 2020.-343 s.
 375. Duyğulu Mətanət.Vətən daşı. B.: “İmza”, 2022.-231 səh.
 376. Elçin. Seçilmiş əsərləri. C.1. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-487 s.
 377. Elçin. Şeytan əməlləri.  B.: “Aspoliqraf”, 2022.-280s.
 378. Eldarqızı Gülər. Burulğan. B.: “Jekoprint”, 2022.-156 səh.
 379. Eldarqızı Gülər. Zərrə. B.: 2022.-160 s.
 380. Elementar riyaziyyatdan məsələ və misallar. B.: “ADPU”, 2022.-315 s.
 381. Elli Eldar. Bəndədən Tanrıya gedən cığıram. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-432 .
 382. Elnur Əşrəfoğlu xatirələrdə. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-172 s.
 383. Elsevər Sevinc.Çarpayı cırıltısı.B.: Mücrü, 2022.- 280 səh.
 384. El-Sevər. Yazı lövhəsi. B.: “Mücrü”, 2020.-44 s.
 385. Emin Sabitoğlu.(Emin Sabit oğlu Mahmudov).Biblioqrafiya.B.: 2022. -239 səh.
 386. Eminov Allahverdi.Qafar Cəfərlinin nəsr yaradıcılığı. B.: “Apostrof-A”,2022.-279 səh.
 387. Endo Syusaku. Dəniz və zəhər. B.: Mücrü, 2022.- 142 səh.
 388. Endokrin xəstəlikləri. B.: “Azərdiab”, 2022.- 508 səh.
 389. Eqerfeld Cenni. Komediya kraliçası. B.: “Alatoran”, 2022.-151 s.
 390. Ermənicə-Azərbaycanca hərbi lüğət. B.: “Aloprint”, 2023.-338 s.
 391. Etika, estetika, aksiologiya: epistemoloji problemlər. B.: “AFPoliqrAF”, 2020.-864 s.
 392. Etvud Marqaret. Damazlıq qızın əhvalatı. B.: “Qanun”, 2022.-448.
 393. Eyvazov Seyfəddin. Abdulla Qurbaninin sənədli publisistikasında hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi. B.: 2022.- 87 səh.
 394. Eyvazova Şəfiqə. Azərbaycanın klassik 12 instrumental muğamı. B.: “Adiloğlu”, 2022.-148 s.
 395. Eyvazova Züleyxa. Seçdiyiniz peşə-sizin gələcəyinizdir. B.: “ADNSU”, 2022.-128 s.
 396. Eyvazova, Züleyxa. Seçdiyiniz peşə-sizin gələcəyinizdir. B.: 2022.-252 s.
 397. Əbdülsəməd oğlu Həci Ələkbər. Bu dünyanı düşün... B.: “Elm və zəka”, 2021.- 319 səh
 398. Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev-150. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-263 səh
 399. Əbədiyaşar bəşəri fəlsəfə - DİALOQ. B.: “Elm”,2022.-416 səh.
 400. Əbil Şəlalə. Oliverin evi. B.: “Mücrü”, 2022.- 74 səh.
 401. Əbilov Rəşad. Bəndli komponovkalı Su Elektrik Stansiyaları. B.: 2022.-99 səh.
 402. Ədalətqızı Sevinc. Cavad və Şükriyyə dastanı. B.: “Maarif”, 2022.-103 s.
 403. Ədilli Şirvani. Tək vətən sevgisi bəsdir. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-304 s.
 404. Əfəndiyev Məcid. Sosiologiyanın aktual problemləri: sosioloji təhlil. B.: “Sabah”, 2021.-384 s.
 405. Əfəndiyev Məcid.Politologiyanın aktual problemləri.B.: “Elm”, 2022-382 səh.
 406. Əfəndiyev Pünhan. Keçmişdən bu günə: Borçalı, arıxlı və arıxlılar. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-432s.
 407. Əfəndiyev Timuçin. Ədəbi bədii düşüncələr. B.: “Zərdabi”, 2022.-751 s.
 408. ƏfəndiyevaXavər.Qaxdan Qarabağa gedən yol. B.: “Mingəçevir poliqrafiya müəssisəsi”, 2022.-185 səh.
 409. Əhməd Cavad (Cavad Məhəmmədəli oğlu Axundzadə). Biblioqrafiya. B.: [Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2022.-288 səh.
 410. Əhməd Dilqəm. Beriya müəmması. B.: “Çapar”, 2022.-168 s.
 411. Əhməd Dilqəm. Milliyyəti:Türk. B.: “Çapar”, 2022. –243 səh.
 412. Əhməd Ə.Səfəvilər dövründə din və dini münasibətlər. B.: “Mütərcim”, 2019. –511səh.
 413. Əhməd Mahmud. Bir millət iki dövlət. B.: “MSV Nəşr”, 2021.-152s.
 414. Əhməd Mahmud. Dünyanı bəladan Türk qurtaracaq. B.: “Yazıçı”, 2022.-270 s.
 415. Əhməd Mahmud. Mən Azərbaycanlıyam. B.: “MSV Nəşr”, 2022.-304 s.
 416. Əhməd Mahmud. Yaşadır nəğmə məni. B.: “MSV Nəşr”, 2021.-126 s.
 417. Əhmədov  Səbuhi. Silahın mistik gözəlliyi. B.: 2022.-339 s
 418. Əhmədov Aqil. Şərəfli ömür və döyüş yolu. B.: “Füyuzat”, 2022.-496 s.
 419. Əhmədov Bəxtiyar. Göyçə mahalı azərbaycanlılarına qarşı deportasiyalar və soyqırımlar (XX əsr) B.: “İdeal Print”, 2021.-180 s.
 420. Əhmədov Elşad. Ev toyuqlarının eimeriozuna (Eimeria Tenella) qarşı kimyəvi preparatlarla birgə dərman bitkilərinin tətbiqi zamanı orqanizmdə baş verən biokimyəvi və fizioloji dəyişikliklər. B.: 2022.-328 s.
 421. Əhmədova Naibə. Çarizmin Şimali Azərbaycanda vergi siyasəti (1801-1860) B.: “Elm və təhsil”, 2009.-168 s.
 422. Əhmədzadə Əhməd. Sodalı şorlaşmış torpaqların meliorasiyasının nəzəri və praktiki əsasları. B.: “AFPoliqrAF”, 2019.-244 s.
 423. Əhmədzadə Əhməd. Şorlaşmış torpaqların meliorasiyasının nəzəri və praktiki əsasları. B.: “AFPoliqrAF”, 2019.-392 s.
 424. Əkbər Adil. İsmət günəşi. B.: “Ecoprint”, 2023.-96 s.
 425. Əkbər N. Nəcəf.Moğol şahmatı Hüləgü xan.B.: “Çapar”, 2022. –239 səh.
 426. Əkbərli Ülkər. Əmək hüququ. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2021.-964 s.
 427. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi-2023. B.: “Zərdabi Nəşr] , 2022.-912 səh.
 428. Ələkbərli Əziz. Tarixi Azərbaycan torpaqlarında maddi-mədəni irsimiz. C.1. B.: “MM-S”, 2021.-232 s.
 429. Ələkbərov Aydın. Məktəb fizika kursunun elmi əsasları. B.: 2020.-208 s.
 430. Ələkbərov Faiq. Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-408 s.
 431. Ələkbərzadə Çingiz. Seçilmiş əsərləri. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-360 s.
 432. Ələsgərli Çingiz. Səhnəyə sığmayan arzular. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-288 s.
 433. Ələsgərov Süleyman. Lirik mahnı.  B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2023.-8 s.
 434. Ələsgərov Xəzər. İnsan memarlığı. B.: “Optimist”, 2022.-451 s.
 435. Ələsgərova Gülnarə. Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyi. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-184 s.
 436. Əli Səbahəddin. Dəyirman. B.: “Qanun”, 2022.-166 s.
 437. Əlibəyli mŞahin Böyükağa oğlu.Kəskin və ötüb keçən psixotik pozuntuların tarixi aspekti.B.: “Qanun”, 2022. –127 səh.
 438. Əlibəyov Vəli. QHT-lərin KİV və sosial şəbəkələrdə işləmək bacarıqlarının artırılması.B.: “Print Store”, 2022.-199 səh.
 439. Əlili İradə. Bir ömrün işığı. B.: “Ləman”, 2022.-108 s.
 440. Əliməmmədov Rəşad. Riyaziyyat. B.: “Güvən”, 2021.-327 səh.
 441. Əlimirzəyev Allahverdi. Ön Asiyanın mixi yazı sistemləri və relikt dilləri. B.: “İdeal Print”, 2021.-236 s.
 442. Əlimirzəyev Xalid. Qarabağ harayı və ruhların üsyanı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-568 s.
 443. Əlioğlu Yaqub.Şamonun rənglər dünyası. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-159 səh.
 444. Əliquliyeva Xəyalə. Radiofizika. B.: “Müəllim”, 2023.-207 s.
 445. Əlixanov Valeh. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişaf tarixi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-328 s.
 446. Əliyev Aydın.  Elektrotexnikanın əsasları: dövrələr, metodlar və tətbiqlər. I-II hissə. B.: “ADNSU”, 2022.-256 s.
 447. Əliyev Ə,Cəmil. Azərbaycan tibb elminin tarixi. B.: “Elm”. 2022.- 326 səh.
 448. Əliyev Ələkbər. PHP Web proqramlaşdırma dili. B.: “Şərq-Qərb”, 2023.-280 s.
 449. Əliyev Ələsgər. Populyar mexanika. B. : ADNSU, 2022.-155 səh.
 450. Əliyev Əli. Azərbaycanın ulu keçmişi. B.: “ADPU”, 2022.-237 s.
 451. Əliyev Elmar.Türkün zəfər tarixi.B.: “Adiloğlu”, 2008. –225 səh.
 452. Əliyev İlham Heydər oğlu.İnkişaf-məqsədimizdir. B.: 2022.- 383 səh.
 453. Əliyev İlham.  İnkişaf - məqsədimizdir K. 118. Fevral 2022 - Aprel 2022. B.: “Azərnəşr”, 2022.-392 s.
 454. Əliyev İlham.  İnkişaf - məqsədimizdir K. 119. Aprel 2022 - May 2022. B.: “Azərnəşr”, 2022.-392 s.
 455. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. K.122. B.: “Azərnəşr”,2022.-392 s.
 456. Əliyev İsamyıl. Azərbaycan etnopedaqogikası. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-224 s.
 457. Əliyev Məmməd. Böyük yolun davamı. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-532 s.
 458. Əliyev Nadir. Ümumi psixopatologiya. B.: “Zərdabi”, 2022.-544 s.
 459. Əliyev Nihad. Əmək qanunvericiliyi və əmək haqqı hesablanması üzrə test toplusu. B.: “Zərdabi”, 2023.-144 s.
 460. Əliyev Nurulla. Azərbaycanda hərb işi və hərb sənəti. B.: “AFPoliqrAF”, 2022.-344 s.
 461. Əliyev Nurulla. Zabit kadr hazırlığında və Xəzər bölgəsinin hərbi-dəniz müdafiəsində Azərbaycanın rolu (1939-1945) B.: 2022.-144 s.
 462. Əliyev Piralı.Tam orta təhsil səviyyəsində təhsilalanların hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin sistemi. B.: 2020.-254 səh.
 463. Əliyev Ramil. Dəzgah qrafikasında rəsmin rolu. B.: 2022.-44 s.
 464. Əliyev Ramil. Kitab qrafikasında rəsmin rolu. B.: 2022.-94 s.
 465. Əliyev Ramil. Plakatda rəsmin rolu. B.: 2022.-45 s.
 466. Əliyev Ramiz. Humanist psixologiya. B.: “ADPU”,2023.-197s.
 467. Əliyev Ramiz.Tərbiyə psixologiyası. B.: “Nurlan”, 2006. –196 səh.
 468. Əliyev Rəcəb. Qafqaz xalqları tarixi. B.: “ADPU”, 2022. –412 səh.
 469. Əliyev Rövşən. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika. B.: “BDU”, 2022.-517 səh.
 470. Əliyev Rövşən. Sığorta riski proseslərinin ehtimal xarakteristikaları. B. : Apostrof-A, 2022.-340 səh.
 471. Əliyev Şəfa.Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında Sumqayıt şəhərinin strateji əhəmiyyəti.Sumqayıt.“Azəri”, 2019. –367 səh.
 472. Əliyev Tərbiz. Klasterlər: beynəlxalq təcrübə və innovativ inkişaf. B.: “Elm və bilik”, 2019.-536 s.
 473. Əliyev Ziyadxan. Hüseyn Cavid romantizmi rənglərin işığında. B.: “Zərdabi”, 2022.-136 s.
 474. Əliyev, Həsənağa. Çətin yolun müsafiri. B.: “Nurlan”, 2009.-133 s.
 475. Əliyeva Afaq. Azərbaycanın yalnız Naxçıvan florasında yayılan bitkilərinin taksonomik tərkibi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-80 s.
 476. Əliyeva Afaq. Firidun bəy Köçərli arxivinin təsviri. B.: “Optimist”, 2022.-218 s.
 477. Əliyeva Afaq.Botanikanın tədrisində Rosales-gülçiçəklilər sırasının öyrədilməsi məsələləri. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2021-143 səh.
 478. Əliyeva Afaq.Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan ağac və kol bitkilərinin taksonomik tərkibi,ekoloji-coğrafi xüsusiyyətləri. B.: “Əcəmi”, 2021.- 63 səh.
 479. Əliyeva Dilruba. Sumqayıtçay hövzəsinin müasir florası. B.: “Elm”, 2022.-199 s.
 480. Əliyeva Naibə. Ruhum fırtınalarda. B.: “Zərdabi”, 2022. –215 səh.
 481. Əliyeva Nərgiz. Azərbaycanda islam mədəniyyəti (VII-XIII əsrin əvvəlləri) B.: “Elm və təhsil”, 2017.-488 s.
 482. Əliyeva S. Türkiyə dünya siyasətində. B.: “OPTİMİST”, 2023.-310 səh.
 483. Əliyeva Sevinc. Noqaylar (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). B.: “ADPU”,2022.-341 səh.
 484. Əliyeva Ülkər. "Dost" xidmətləri hamı üçün. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-244 s.
 485. Əliyeva T. T. Şəkərli diabetdə düzgün qidalanma. B.: “Təbib”, 2020. –231 səh.
 486. Əlizadə Akif. Azərbaycan elmi: gələcəyə baxış I. B.: “Elm”, 2022.-424 s.
 487. Əlizadə Akif. Azərbaycan elmi: gələcəyə baxış II. B.: “Elm”, 2022.-328 s.
 488. Əlizadə Əbdül. Seçilmiş əsərləri. C.1. B.: “Füyuzat”, 2022.-524 s
 489. Əlizadə Məmməd. Heydər Əliyev inamı və idrakı. B.: “Bakı Universiteti”, 2006. –228 səh.
 490. Əlizadə Nəcibə. Vətən fədailəri. B.: “Ziya”, 2019.-144 s.
 491. Əlizadə S. Tibbi-biologiya və genetikadan mühazirə mövzuları. B.: “Gənclik”, 2022.-421 s.
 492. Əlizadə Şəhla. Alfaolefinlərin katalitik oliqomerləşməsi üsulları. B.: “Elm”, 2022.-170 s.
 493. Əlizadə Samət. Şah beytlər. B.: “Azərnəşr”, 2022.-207 s.
 494. Əlləzoğlu Eyvaz.Qırıq telefon.B.: “Vektor”, 2021.- 181 səh.
 495. Əlövsət Quliyev: biblioqrafiya. B.: “Elm “, 2022.-218 s.
 496. Əmir Teymurun vəsiyyətləri. B.: “Qanun”, 2018.-152 s.
 497. Əmiraslanova Dilarə. Korporativ maliyyə. Sumqayıt.: 2022.-211 s.
 498. Əmirov Cəmşid. Brilyant məsələsi. B.: “Qanun”, 2022.-416 s.
 499. Əmrahoğlu Arif. Mədəniyyət gücdür. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-146 s.
 500. Ərəbdilli əlyazma və çap kitablarının kataloqu. Naxçıvan.: “Tusi”, 2021.-98 s.
 501. Ərəbov Rafiq. Maşın və konstruksiyaların dağılması (metodiki vəsait). B.: “ADNSU”,2022.-190 səh.
 502. Ərkli Emfira. Ana ürəyi.B.: “Borçalı”, 2022.- 228 səh.
 503. Əroğlu Ədalət. Oyanan ruhlar. Sumqayıt.: “Azəri”, 2021.-168 s.
 504. Ərtürk Nicat. Zirvələrin fatehi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-96 s.
 505. Əsədli Gülnar. Vətən aşiqləri. B.: Bakı Mətbəəsi”, 2022.-277 s.
 506. Əsədli Könül. XIX-XX əsrlərdə Şirvan bölgəsinin etnoqrafik səciyyəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-172 s.
 507. Əsədullayev Arif. Azərbaycanın klassik 12 instrumental muğamı. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-160 s.
 508. Əsgərli Ələkbər.Hamı gül əkdi,gül dərdi... Ağcabədi.: 2022. –160 səh.
 509. Əsgərov Xanoğlan. Ömür, hara tələsirsən? B.: “Elm və təhsil”, 2015.-160 s.
 510. Əsgərova Günel. Xəmsənin xilası B.: “Aspoliqraf”, 2022.-173 s.
 511. Əşrəfov Rüstəm. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. B.: “ADPU”, 2022.-540 s.
 512. ƏzimliƏbülfəz Tahir oğlu.Ədəbiyyat tarixi: tədqiq-təsbitlər və qüsurlar.Naxçıvan.:”Əcəmi”,2021.-287 səh.
 513. Əzimov Ramil. Azərbaycan və Tiflis raviləri. B.: “Zərdabi”, 2022.-160 s.
 514. Əzimova Könül.Azərbaycan rəssamlarının əsərlərində rəqs sənətinin təcəssümü.B.: 2022. –245 səh.
 515. Əzimzadə Ərşad. Tanrıya sualım var. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-224 s.
 516. Əzizə Cəfərzadə (Əzizə Məmməd qızı Cəfərzadə) Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2022.-528 s.
 517. Əzizə Cəfərzadə. Biblioqrafiya. B.: 2022.-527 səh.
 518. Əzizov Bəhram. Maliyyə təhlilində riyazi və hesablama üsulları. B.: “Orxan NP”, 2022.-78 s.
 519. Əzizov Ramal. Şərt"imiz dövlət qulluğuna qəbul ol! B.: “SkyE”, 2021.-827 s.
 520. Əzizova Gülnarə. Oksidativ stresin immun sistemin zülal və antimikrob peptidlərinə təsiri. B.: “Müəllim”, 2023.-232 s.
 521. Fars dilinin orfoqrafiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-232 s.
 522. Faver Adam. Ağlasığmaz. B.: “Qanun”, 2022.-544 s.
 523. Fazil Şahin. Pərixan Xanım. B.: “Xəzər Universiteti Nəşriyyatı”, 2023.-27s.
 524. Fərəcov Sərdar. Ömrümün misraları. B.: “Abşeron” Sənət İqamətgahı, 2022.-87 s.
 525. Fərəcova Məlahət. Azərbaycanın qayaüstü incəsənət dünyası. B.: “Aspoliqraf”, 2022.-288 s.
 526. Fətəliqızı Gülxanım. Məmməd Arazlı günlərim. B.: “XAN”, 2022.-204 s.
 527. Fətəliyeva Gülnarə. İKT üzrə beynəlxalq müqayisəli reytinqlərdə Azərbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması yolları. B.: “Elm və bilik”, 2022.- 65 səh.
 528. Fikrət Əmirov (Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirov) Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2022.-496 s.
 529. Finkel Kerolayn. Osmanlı İmperiyasının tarixi (1300-1923). B.: “Qanun”, 2021.-688 s.
 530. Firdovsi Əbülqasim. Şahnamə. C. 2. B.: “Nurlar”, 2009.-1008 s.
 531. Fizika bugünkü həyatımızda. B.: “ADNSU”, 2022.-132 s.
 532. Fizikadan olimpiadaya hazırlaşırıq İzahlı həlli ilə fizika məsələləri. B.: “Ləman”, 2022.-299 s.
 533. Follett Ken. Dünyanın dayaqları. B.: “Qanun”, 2021.- 895 səh.
 534. Fromm Erix. Psixoanaliz və din. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-128 s.
 535. Füyuzat (1906-1907) B.: “Çaşıoğlu”, 2007.-672 s.

1   2    3