close
icon E-catalog and library

New books

Azərbaycan dilində    |    Rus dilində çap olunan yeni kitablar    |    Respublikadan kənarda çap olunan yeni kitablar   

 

2022

 

1   2    3

 1. 44 günlük diplomatiya dərsləri. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-251 s.
 2. Abay. Qara söz. B.: ŞapArt”, 2020.-202 s.
 3. Abbas Soltan. Aşıq Vəlican və Gövhərtac dastanı.B.:  “Elm və təhsil”, 2020.-37 səh.
 4. Abbasəliyeva Vüsalə. İngilis dili. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-249 s.
 5. Abbasov Alıcan. Kiçik və orta sahibkarlığın idarə edilməsi. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2021.-384 s.
 6. Abbasov Namiq. Kulturologiya. Elmi dərəcə alan iddiaçılar üçün. B.: “Bilgi”, 2021.-279 s.
 7. Abbasova Raya. Xanlar Məlikov. B.: “Renessana-A”, 2021.-29 səh.
 8. Abdinov Pərzad. Səttar Bəhlulzadə: gözəlliyə həsr olunmuş həyat. B.: “Şərq-Qərb”, 2020.-245 s.
 9. Abdulla Kamal. Laokoon...Laokoon. B.: “Köhlən”, 2021.-180 s.
 10. Abdullaoğlu Rövşən. Mən yeməli deyiləm. B.: “Qədim Qala”, 2020.-263 s.
 11. Abdullayev Çingiz. Qələbənin səcdəgahı. B.: “Qanun”, 2020-247 səh.
 12. Abdullayev Çingiz. Oliqarxın qayıdışı. B.: “Teas Press”, 2022.-257 s.
 13. Abdullayev Çingiz. Oliqarxın səhvi. B.: “Teas Press”, 2022.-247 s.
 14. Abdullayev Çingiz. Oliqarxın varisi. B.: “Teas Press”, 2022.-292 s.
 15. Abdullayev Çingiz. Oliqarxın vəsiyyətnaməsi. B.: “Teas Press”, 2022.-273 s.
 16. Abdullayev Kamran. Qafqazda ərəbcə məktubat ənənəsi nümunələri. B.: “Nurlar”, 2019-264 səh.
 17. Abdullayev Nadir. Nitq mədəniyyətinin əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-316 s.
 18. Abdullayev Səyyar. İnformasiya texnologiyaları üzrə müasir terminlər lüğəti.  B.: “İnformasiya texnologiyaları”, 2021. –380 səh.
 19. Abdullayeva Arzu. Tarix yaradan şəxsiyyətlər. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-248 s.
 20. Abdullayeva Təranə. Ədəbi düşüncələr. B.: “Avropa”, 2021.-194 s.
 21. Abdullayeva Zemfira. Solmaz Qasımova. B.:  “Renessans-A”, 2020 -26 səh.
 22. Abdurəhmanova Fidan. İstiqlal arzusu ilə yaşayan şair. B.:  “Elm və təhsil”, 2022.-125 səh.
 23. Abduyev Məhəmməd. Biocoğrafiya. B.: “Afpoliqraf”, 2019.-239 s.
 24. Abiyeva Kamalə. Torpaq. B.: “Apostrof-A”, 2022.-143 s.
 25. Abiyeva Kəmalə. 41. İkinci Qarabağ savaşı Astara şəhidlərinin xatirəsinə. B.: "N" print” ,2021.-127 s.
 26. Adiloğlu Məmməd Şair. Şeir və məqalələr. B.: “Qanun”, 2021.-184 s.
 27. Adiloğlu Məmməd Şair. Şeirlər. B.: “Qanun”, 2020.-200 səh.
 28. Adilov Musa. Əsərləri C.10. Məqalələr (1982-1994-cü illər). Kitabda müəllifin 1982-1994-cü illərdə çap olunmuş məqalələri toplanmışdır. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-454 s.
 29. Adilov Musa. Əsərləri.C. VII. Məhəmməd Füzulinin üslubu və poetik dili. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-678 s.
 30. Adilov Musa. İzahlı dilçilik terminləri lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-654 s.
 31. Adilov Musa. Sabit söz birləşmələri. B.: “Elm”, 2019.-157 s.
 32. Adilov Musa. Əsərləri C.9. Məqalələr (1970-1980-ci illər). Kitabda müəllifin 1970-1980-ci illərdə çap olunmuş məqalələri toplanmışdır. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-443 s.
 33. Ağabəy  Gülşən. Satirik "Babayi-Əmir" jurnalı. B.:“Elm və təhsil”, 2013.-158 səh.
 34. Ağabəy Gülşən. XX əsrin ikinci yarısında satirik poeziya. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-142 s.
 35. Ağabəy Gülşən. Satirik poeziya sosrealizm kontekstində.B.:  “Elm və təhsil”, 2018.-181 səh.
 36. Ağagüloğlu Malik Xəlil. Qısa ömürlərin uzun izləri. B.: “Red N Line”, 2021.-560 s.
 37. Ağaoğlu Əhməd bəy. Sərbəst insanlar ölkəsində. B.: “Qanun”, 2022-159 səh.
 38. Ağasəfa. Bizim yerdən gəlirsən. B.: 2022.-64 s.
 39. Ağasəfa. Dözüm. B.: “Şirvannəşr”, 2017.-184 s.
 40. Ağasəfa. Üzü divara. B.: “Şirvannəşr”, 2017.-176 s.
 41. Ağazadə Afət.  Osteoporozlu pasiyentlərdə dental implantasiya zamanı müalicə və diaqnostika metodları. B.: “Səda”, 2022.-24 s.
 42. Ağazadə Afət.  Osteoporozlu pasiyentlərdə dental implantasiya. B.: “Səda”, 2022.-360 s.
 43. Ağazadə Afət. Dişlərin implantasiyasına təsir edən amillər. B.: “Səda”, 2022.-28 s.
 44. Ahern Sesilia. Kaş məni görə biləydin. B.: “Qanun”, 2021. –384  səh.
 45. Axtarış və xilasetmə işlərinin əsasları. B.: “Milli Aviasiya Akademiyası”, 2021.-241 s.
 46. Axundov Süleyman Sani. Qorxulu nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2016. -112 səh.
 47. Axundov Süleyman Sani. Seçmə hekayələr. B.: “Altun Kitab”. 2019.-207 s.
 48. Akademik Bəkir Nəbiyev. B.:  “Letterpress”, 2021.-60 səh.
 49. Akademik Xoşbəxt Bağı oğlu Yusifzadə. Biblioqrafiya. B.: 2012.-244 səh.
 50. Akın Sunay. Yastığındakı çuxur. B.: “Zərdabi”, 2021.-88 s.
 51. Akimova Elnarə. Uzun, incə bir yolda... B.: “Elm və təhsil”, 2021.-494 s.
 52. Akkaya Veysel. Hekayələrlə namaz surələri və duaları. B.: “İpəkyolu”, 2022.-232 s.
 53. Aleksiyeviç Svetlana Aleksandrovna. Müharibə qadın simalı deyil. B.: “Xan”, 2021.-491 s.
 54. Aleyxem Şolom. Balaca Motl. B.: “Libra kitab”, 2021.-148 s.
 55. Alıqızı Almaz. Vətəndə Vətənsiz 30 il. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-232 s.
 56. Alıqızı Almaz. Zəfər köynəkli vətən.B.:  “Imza”, 2022. -224 səh.
 57. Alizada Aysel. Qızlar ağlamaz. B.: “Qanun”, 2021.-207 s.
 58. Allahverdiyev  Elnur. Etibarlı ərzaq təminatında idxaləvəzləyici istehsalın artırılması. B.: “Kooperasiya”, 2021.-159 s.
 59. Allahverdiyev H.B.  Milli iqtisadiyatın dövlət tənzimlənməsi.B.:  “İqtisad Universiteti”, 2007. -563 səh.
 60. Allahverdiyev Tofiq. Buğdanın quraqlığa davamlılığının fizioloji əsasları. B.:  “Qanun”, 2022. -287 səh.
 61. Alməmmədov  Famil. Satışın qara qutusu. B.: “Azprint”, 2019.-184 s.
 62. Altıncı çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları Səkkizinci sessiya. Payız. 36-cı cild. 30 sentyabr-29 oktyabr 2021-ci il. B.: “Milli Məclisi nəşri”, 2021.-523 s.
 63. Amanova Solmaz. Cəsur ayı və dostları.B.: “Everest ”, 2020. -29 səh.
 64. Amaşov Əflatun. Qanıq, Hasan, bir də Qaragöz. B.: “Mücrü”,2022.-133 s.
 65. AMEA-nın Akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya prosesləri institutunun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Müasir kimyanın aktual problemləri" mövzusunda beynəlxalq konfrans 2-4 oktyabr 2019. B.: 2019.-572 s.
 66. AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi Əziz Mirəhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanda kitab və kitabxana mədəniyyəti” mövzusunda Respublika konfransının materialları B.: 2020-150 s.
 67. Amiçis Edmondo De. Uşaq ürəyi. B.: “Fabula”, 2020.-286 s.
 68. Amuli Cavadi. İnsanın insanla təfsiri.B.:  “İbrət nəşrləri ”, 2022.-379 səh.
 69. Analitik kimya kafedrasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş koordinasion birləşmələr kimyası mövzusunda VIII Beynəlxalq elmi konfransın materialları Bakı, 22-23 dekabr. B.: “BDU”, 2020.-203 s.
 70. Anar. Səhər-səhər. B.: “Mütərcim”, 2018.-391 s.
 71. Andersen Hans Xristian. Gizli nağıl sandığı. B.: “Qələm”, 2022.-120 səh.
 72. Aras Orhan. Biz Azərbaycanı çox sevdik. B.: “Mücrü”, 2022.-203 s.
 73. Aras Orhan. Son cənnət. B.:  “Xan”, 2018. -299səh.
 74. Arslan Mehmet Lütfi. Mərifət məclisləri. B.: “İpəkyolu”, 2021.-423 s.
 75. Arslantaş Hacı Bayram. Anadolumdan doymadım. B.: “Orxan”, 2022.-88 s.
 76. Asab Remfas. Köln tətilləri. B.: “Qanun”, 2021.-448 s.
 77. Asiman Asif. Yollar könül sirdaşımdı. Sumqayıt.: “Azəri”, 2021.-232 s.
 78. Aslan Amir Mövsüm. Yarım qalan İstanbul. B.:  2021.-267 səh.
 79. Aslan Vahid. Ləyaqət simvolu. B.: “Qanun”,2022.-208 s.
 80. Aslan Vahid. Ürəyim söz yuvasıdı. B.: “Mücrü”, 2021.-176 s.
 81. Aslanxanlı, Elmira. Yurd ağrısı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-103 s.
 82. Aslanov Bəylər. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyi okean mənşəli maqmatik hövzə. B.: “ADNSU”, 2022.-195 s.
 83. Aslanov Zamiq. Elmi-texniki tərəqqi, süni intellekt və hüquq.
 84. Aslanova Yeganə. Torpaqşünaslıq fənnindən laborator məşğələlərinin keçirilməsinə dair. Gəncə.: “Star Çap evi”, 2018.-86 s.
 85. Aşıq Ələsgər. Lirika. B.:  “Zərdabi nəşr”, 2020 – 184 səh.
 86. Aşıq Ələsgər. Şeirlər, dastan-rəvayətlər, xatirələr. B.: “Folklor İnstitutu”, 2021.-583 s.
 87. Aşurov  Səfər. I maxta ilk tunc dövrü abidəsi K.1. B.: “Apostrof A”, 2020.-146 s.
 88. Atabəyli N. Fateh. B.: “Avropa”, 2021.- 426 səh.
 89. Atay Oğuz. Tutunamayanlar. B.: “Qanun”, 2021.-518 s.
 90. Atəş Ramilə. Yağış. B.: “Elm və təhsil”. 2020.-238 s.
 91. Atəş Fazil. Yaddaşımın sahilləri. B.: “Gənclik”, 2022.-368 s.
 92. Atiahi-90. B.: “Təhsil işçisi”, 2010.-305 s.
 93. Atilla Seymur. Eleonora. B.: “Mücrü”, 2021.-151 s.
 94. Atilla Seymur. Məni heç vaxt bağışlama. B.: “Mücrü”, 2021.-51 s.
 95. Attar A.Qarabağ zəfəri. 44 günün pərdəarxası. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2021.-158 səh.
 96. Auch Eva-Maria. Sərhədlərin silinməsi Almanlar Vürttemberq və Qafqaz arasında vətən axtarışında. Macarıstan.: 2021.-63 s.
 97. Ayala Fransisko. Mən meymunam? B.: “Kosmo”, 2022.-88 s.
 98. Ayan Fatih. On bir hekayə. B.: “Qanun”, 2021.-166 s.
 99. Aybər Cahandar. Alnımızdandır göy üzü. B.”Elm və Təhsil” , 2018.- 94 s.
 100. Aydəmir Şahin. Xalqın adamı. B.: “Zəngəzurda”, 2021. –207 səh.
 101. Aydəmir Şahin.Saleh dastanı. B.: “Zəngəzurda”, 2022. –143 səh.
 102. Aydın  Nurlu. Tənbəl ayı. B.:  “Elm və təhsil”, 2019. –52 səh.
 103. Aydınoğlu Çərkəz. Birləşən su damcıları. B.: “Elm və təhsil”. 2020.-151 s.
 104. Aydoğmuşoğlu Cihad. Şah Abbas. B.: “Altun kitab”, 2021.-176 s.
 105. Ayvaz Ayxan. Mavra, Zəhra və başqaları. B.: “Mücrü”, 2020.-223 s.
 106. Azərbaycan ampeloqrafiyası. C.2. B.: “Müəllim”, 2020.-882 s.
 107. Azərbaycan Atabəylərinin sikkələri. B.: “Təhsil”, 2021.-40 s.
 108. Azərbaycan dili 2.Yarpaq testlər. B.:  “Altun kitab ”, 2022. -80 səh.
 109. Azərbaycan Dmitri Yermakovun fotoşəkillərində. B.:  “Elm və təhsil”, 2020-24 səh.
 110. Azərbaycan faunasının taksonomik spektri. B.:  2022.-141 səh.
 111. Azərbaycan Xalq  Cümhuriyyəti - tariximizin şanlı səhifəsi. B.:  “Müəllim”, 2018. –231 səh.
 112. Azərbaycan qəzeti. 1918-1920. C.2. (Noyabr 1918). B.: “Çaşıoğlu”, 2022.-632 s.
 113. Azərbaycan qəzeti. B.: “Çaşıoğlu”, 2021.-563 səh.
 114. Azərbaycan Memarlar İttifaqı 85. B.:  “Şərq Qərb”, 2021. -293 səh.
 115. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası simalarda. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 75 il. 1945-2020. B.: “Elm”, 2021.-987 s.
 116. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi Məhəmməd Fərman oğlu Mehdiyev. B.: “Füyuzat”, 2022.-150 s.
 117. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. C. 10. Giyan-Hindistan yarımadası. B.: 2020.-598 s.
 118. Azərbaycan musiqi tarixi C.5. B.: “Elm”, 2020.-669 s.
 119. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası Kitablar seriyası. C.5. Alazan Baycan. Əsərləri. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-202 s.
 120. Azərbaycan Respublikası səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti 10 il xidmətdə. B.: 2022.-227 səh.
 121. Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat və gömrük fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsinə dair qanunvericilik aktlarının toplusu. B.: “SkyE”, 2021.-271 s.
 122. Azərbaycan Respublikasının ailə məcəlləsi.B.:  “Hüquq Yayın Evi”, 2021. -288 səh.
 123. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq iqtisadi-mədəni əlaqələrində Sumqayıtın rolu (1991-2005-ci illər). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-326 s.
 124. Azərbaycan Respublikasının cəzaların icrası məcəlləsi.B.:  “Hüquq Yayın Evi”, 2021. –139 səh.
 125. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. 1 noyabr 2021-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2021.-851 s.
 126. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 10 oktyabr 2021-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2021.-264 s.
 127. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2022.-312 s.
 128. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2021.-616 s.
 129. Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi Normativ-hüquqi aktlar toplusu. 1 may 2021-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2021.-439 s.
 130. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2022.-136 s.
 131. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (10 yanvar 2022-ci il tarixinədək olan dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2022.-680 s.
 132. Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsi 10 oktyabr 2021-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2021.-487 s.
 133. Azərbaycan Respublikasının-Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati-Prosessual Məcəlləsi 10 oktyabr 2021-ci il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2021.-639 s.
 134. Azərbaycan şəhərlərinin açarları. B.: “Elm və təhsil”, 2020 -12 səh.
 135. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində XIX-XX əsrlər. C.2. Rusiya Dövlət Tarix Arxivinin sənədləri. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-660 s.
 136. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində XIX-XX əsrlər. C.3. Rusiya Dövlət Tarix Arxivinin sənədləri. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-560 s.
 137. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində XVIII-XX əsrin əvvəlləri. C.2. Rusiya Dövlət Hərbi Tarix Arxivinin sənədləri. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-620 s.
 138. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində. 1917-1920-ci illər. I cild. B.:  “Çaşıoğlu”, 2010. -767 səh.
 139. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində. Aprel-dekabr 1920-ci il. C.2. Rusiya Dövlət Sosial-Siyasi Tarix Arxivinin sənədləri. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-760 s.
 140. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində. XVIII-XX əsrin əvvəlləri. C.2. Türkiyə Cümhuriyyəti Başbakanlıq Osmanlı Arxivinin Sənədləri. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-408 s.
 141. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində. XVIII-XX əsrin əvvəlləri. I cild.B.:  “Çaşıoğlu”, 2010. –614 səh.
 142. Azərbaycan tarixi. Bakalavr pilləsi üçün proqram. B.: “ADNSU”, 2021.-94 s.
 143. Azərbaycanda hərbi təhsil. B.: 2021.-600 səh.
 144. Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti. B.: 2020.-121 səh.
 145. Azərbaycanda mikro, kiçik və orta sahibkarlıq Statistik məcmuə 2021. Bakı :9 №-li kiçik müəssisə,2021.-219 s.
 146. Azərbaycanda mikro, kiçik və orta sahibkarlıq. B.:  2020.-235 səh.
 147. Azərbaycanda ticarət. B.: 2021.-180 səh.
 148. Azərbaycanda turizm. B.: 2021. -96 səh.
 149. Azərbaycanın antik dövr keramikası. Oynoxoyyalar. B.: “Təhsil”, 2021.-82 s.
 150. Azərbaycanın əhalisi. B.: 2021. 134 səh.
 151. Azərbaycanın milli hesabları 2021. B.: 2021.-149 s.
 152. Azərbaycanın milli hesabları. B.:  2020.-135 səh.
 153. Azərbaycanın regionları 2021 Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2021.-840 s.
 154. Azərbaycanın regionları. B.:  2020.-826 səh.
 155. Azərbaycanın statistic göstəriciləri. B.:2020.-768 səh.
 156. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2021 statistik məcmuə. B.: “9 №-li kiçik müəssisə”, 2021.-748 s.
 157. Baba İqbal. Ömrün itən illəri. B.:  “Elm və təhsil”, 2018.-136  səh.
 158. Babanlı V. Sabaha ismarıc. B.:  “Elm və təhsil”, 2021.-160 səh.
 159. Babayev  Zaur. Azərbaycan media mühitində onlayn jurnalistika. B.:  “Bakı Universiteti ”, 2018.-242 səh.
 160. Babayev B. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin məqalə, məktub və felyetonları. B.:  “Avropa”, 2021.-184 səh.
 161. Babayev B. Ədəbiyyatımızın yaradıcılıq problemləri. B.:2021.-256 səh.
 162. Babayev B. Mirzə Fətəli Axundazadə nin nəsr yaradıcılığı. B.: “Optimist”, 2021.-82 səh.
 163. Babayev İ. Layihələrin idarə edilməsi. B.:  “Zərdabi”, 2022.-396 səh.
 164. Babayev Məlik-Baxış. Zəka oyunları. B.: “Altun kitab”, 2011.-142 s.
 165. Babayeva Sevinc. İstilik energetik qurğuların yanacaqları, yanma nəzəriyyəsi və yanacaq təsərrüfatı. B.: “ADNSU”, 2021.-175 s.
 166. Babayeva-Tağıyeva Armanusa .Dünya dirijorları. B.:  “Ecoprint”, 2020.-198  səh.
 167. Babayeva-Tağıyeva Armanusa. Azərbaycanın pianoçalanları. B.: 2021.-68 s.
 168. Babazadə Orxan. Təkfirçiliyin ictimai-siyasi fəsadları. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-43 s.
 169. Babullaoğlu Səlim. İlk hərfi itmiş cümlə. B.: “Parlaq imzalar”, 2021.-96 s.
 170. Bacara Fatma. Payız gəlini. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-96 s.
 171. Bağırsoylu  Hüseyn. Yeni iqtisadi şəraitdə daxili bazarın qorunması proseslərində gömrük ekspertizasının əsas istiqamətləri. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2022.-87 s.
 172. Bağırzadə Bəhram. Telefonun tarixi. B.:  “Şərq-Qərb”, 2021.-23 səh.
 173. Bahadır Hüseyn oğlu Tağıyev: biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2022.-142 s.
 174. Bahadıroğlu  Yavuz. Kim dedi ki, fədakarlıq çətindir?. B.:  “İpəkyolu”, 2019. –80 səh.
 175. Bahadıroğlu  Yavuz. Varmı dostluq kimisi? B.:  “İpəkyolu”, 2019. –79 səh.
 176. Bahadıroğlu Yavuz. Çalışqanlıq və tənbəllik. B.:  “İpəkyolu”, 2019. –80 səh.
 177. Bahadıroğlu Yavuz. Dürüst ol ki xoşbəxt olasan. B.: “İpəkyolu”, 2019. –80 səh.
 178. Bahadıroğlu Yavuz. Həmrəylik ən böyük gücdür! B.:  “İpəkyolu”, 2019. –80 səh.
 179. Baxış Əlizaman. Yaxşı ki varsan. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-200 s.
 180. Baxışov Şükür. Balama, nəvəmə və nəticəmə. B.”Elm və Təhsil” , 2020.- 123 s.
 181. Baxışov Şükür. Səməd Vurğunun həyatının görünməyən səhifələri. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-103 s.
 182. Baxşəliyev Ərəstun. Azərbaycan milli-mənəvi dəyərlərinin sosial-psixoloji mahiyyəti.B.:  “Elm və təhsil”, 2011.-481 səh.
 183. Baxşıyev Bahadur. Avtomobil sərnişin daşımaları. Gəncə.: 2016.-194 s.
 184. Baxtin Mixail. Fransua Rablenin yaradıcılığı, orta əsrlər və renessans dövrü xalq mədəniyyəti. B.: “Qanun”, 2021.-528 s.
 185. Bak Mustafa. Uşaq böyütməyin ABC-si Ata-analıq çətin işdir. B.: “Qanun”, 2022.-390 s.
 186. Bakalavr hazırlığı üçün "Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları" fənni üzrə proqram İxtisas kodu-225266. Fənnin kodu-İSF-B07. B.: 2022.-23 s.
 187. Balametov  Əşrəf. Elektrik şəbəkələri və sistemlərinin stasionar rejimlərinin təhlili üsulları. B.: “Elm”, 2021.-321 s.
 188. Balayev Aydın. Məmməd Əmin Rəsulzadə və XX əsrin başlanğıcında Azərbaycan millət-dövlətinin yaranması. B.: “Jeko Print”, 2020.-99 s.
 189. Bar verən üzümlüklərdə budama, quru bağlama və yaşıl əməliyyatların aparılma qaydaları. B.: “Sapfir-15”, 2021.-27 s .
 190. Barat Elşad. Ölümsüzlər. C.1. B.: “Qanun”, 2021.-287 s.
 191. Baratzadə Ruzigar. Xətti cəbr, analitik həndəsə və riyazi analiz. B.: 2021.-424 s.
 192. Barski  Allan Edvard.Sosial işdə etik prinsiplər və dəyərlər. B.:  “Teas press.”, 2020. –568 səh.
 193. Bayat Füzuli. Qissədən əfsanəyə, yazıdan gözə. Folklorlaşan ulul-əzm peyğəmbərlər. Dini folklor 1. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-229 s.
 194. Baybəyim Aydın. Tariximizin sübh çağı. B.: “Bilik”, 2011.-222 s.
 195. Baycan Seymur. 18,6. B.: “Qanun”, 2021.-166 s.
 196. Bayram Xasay. Dünya, sənə daha yadam. B.: “Kooperasiya”, 2021.-288 s.
 197. Bayramqızı Pərvanə. Karantin zədəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-508 s.
 198. Bayramlı Məhəmməd Signor. Bakirə. B.: “Qanun”, 2021.-135 s.
 199. Bayramov  Qurban. Lirik qəhrəman və zaman. B.: “Ustac az.”, 2021. -200 səh.
 200. Bayramov  Qurban.Vurğun poeziyası. B.: “Ustac az.”, 2021. –100 səh.
 201. Bayramov Hafis. Komyuter şəbəkələrinin əsasları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2019.-142 s.
 202. Bayramov Qurban. Səməd Vurğun-lirik qəhrəman və zaman. B.: “Adiloğlu”, 2021.-194 s.
 203. Bayramov Rəşad. Sözünə güvən. B.: “Mono”, 2021.-272 s.
 204. Bayramov Tarverdi. Ən yaxşı hədiyyə Mən özümü belə tanıyıram. B.: “Sözün işığı”, 2018.-146 s.
 205. Bayramova A. Torpaqşünaslığın əsasları. Gəncə.: “Star çap evi”, 2019.-416 s.
 206. Bayramova Alla. Musiqi Nizami “Xəmsə”sinin səhifələrində. Gəncə.: “Elm”, 2021.-161 s.
 207. Behar Hovard. Söhbət kofedən getmir. B.: “Qanun”, 2021.-189 s.
 208. Behrudi Rüstəm. Mükəmməl yalan. B.: “Xan”, 2021.-199 s.
 209. Beşinci Bakı Beynəlxalq Memarlıq müsabiqəsi. B.:  2021. –378 səh.
 210. BeydullazadəVusalə. Orta  əsr memarlığında Şirvanşahlar sarayı. B.: 2021 - 99 səh.
 211. Beynəlxalq münasibətlər ixtisasında ingilis dilinin tədrisi (İxtisayönümlü xarici dil). B.: “Adiloğlu”, 2021.-176 s.
 212. Beyts Helen. Tilli kimi bir qız Autizmlə böyümək. B.: “Teas Press”, 2022.-65 s.
 213. Beytullaoğlu, Şahmar. Ümumi tarix Test toplusu. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-297 s.
 214. Bədəlov Ramil. Özün həqiqəti. B.: “İrşad”, 2022.-176 s.
 215. Bədəlzadə Ağasən. Tarixə düzgün baxış, yoxsa mistik naxış. B.: “Avropa”, 2021.-221 s.
 216. Bədirxanov Elşən. Maraqlı MBA. B.: 2021.-584 s.
 217. Bəhmənli Rauf. Azərbaycanın unudulmuş marşları. Azərbaycanın unudulmuş marşları. B.: “CBS PP”, 2021.-50 s.
 218. Bəhmənli Rauf. Erməni plagiatına məruz qalmış Qərbi Azərbaycan yallıları. B.: “İmza”, 2022.-112 s.
 219. Bəkirova Ellada. Albaniyanın qərb torpaqları (antik dövr). B.: “İdeal-Print”, 2021.-217 s.
 220. Bəşirli Xatirə. Klassik və müasir ədəbiyyat məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-431 s.
 221. Bəşirli Xəqani. İdarəetmə nəzəriyyələri. B.: “Füyuzat”, 2022.-206 s.
 222. Bəşirov Mir Namik. Cığır. B.: “Savad”, 2021.-271 s.
 223. Bəşirov Mir Namik. Elm fədailəri: orta əsr qərb astronomları və filosofları. B.: “Savad”, 2021.-138 s.
 224. Bəşirov Mir Namik. İbrət. B.: “Savad.”, 2019. -200 səh.
 225. Bəyaz durnalar. B.: “Qanun”, 2020 –144 səh.
 226. Bəydəmirli Əkrəm. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz! B.: 2022.-128 s.
 227. Biçer-Stou Harriyet. Tom dayının daxması. B.: “Xan”, 2020.-534 s.
 228. Bilalov R. M. Parazitologiya və heyvanların invazion xəstəlikləri. B.:  “LDU”, 2021. –375 səh.
 229. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı. B.: “M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2013.-187 s.
 230. Bitmişəm köksündə özüm, Borçalı... B.: “Günəş”, 2021.-311 s.
 231. Blayton Enid. Billikok təpəsinin sirri. B.:“Altun kitab ”, 2021.-144 səh.
 232. Blayton Enid. Gizli laboratoriya. B.: “Altun kitab ”, 2021-160 səh.
 233. Blayton Enid. Qaraçı köçünün sirri. B.: “Altun kitab”, 2021.-144 s.
 234. Bozalqanlı  Mikayıl. Mənim tanıdığım adam. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-191 s.
 235. Börnet Frensis. Sirli bağ. B.: “TEAS Press”, 2022.-307 s.
 236. Böyük siyasətin möhtəşəm zəfəri. B.: “Avropa”, 2021.-240 s.
 237. Bronte Emili. Tufanlı yoxuşlar. B.: “Qanun”, 2019.-439 s.
 238. Broy Rudolf. Sağalmaz hesab olunan xəstəliklərin təbii vasitələrlə müalicəsi. B.: “Elm və təhsil”. 2020.-103 s.
 239. Budaq Ziyadxan. Son ümid. B.: “Bakı Mətbəəsi”,2021.-255 s.
 240. Budaqlı Raquf. Budaqlı elatı.B.:  “Elm və təhsil”, 2022. –538 səh.
 241. Budatoğlu Cəlaləddin. Daşların harayı. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-614 s.
 242. Bulud atlası. B.:  “Ziya ”, 2015. –272 səh.
 243. Bulud texnologiyaları problemləri. B.: “İnformasiya texnologiyaları”, 2022.-62 s.
 244. Bulut Cihan. Dövlət maliyyəsi. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2015.-333 s.
 245. Bunu ərəbcə necə deməli? B.: “Hədəf”, 2017.-115 s.
 246. Burcəliyev Anar. Xalq şairi olmayan xalqın şairi. Gəncə.: “Star çap evi”, 2021.-243 s.
 247. Bünyadov Teymur. Ellərdən almışdım, ellərə qaldı. B.: 2020.-264 s.
 248. Bünyadov Ziya. Qırmızı terror. B.:  “Qanun”, 2022 –301 səh.
 249. Bürcəliyev Anar. 44 günlük zəfər tarixinin Gəncə şəhidləri. B.: “AzPrint”, 2021.-168 s.
 250. Bütün yollar Şuşaya aparır. B.:  “Nurlar”, 2021. -271 səh.
 251. Cabbarlı  Akif. Yolda. B.:  “Elm və zəka”, 2021.-281 səh.
 252. Cabbarlı Ələmdar. Yaşasan çoxdu bu ömür. B.: “Elm və təhsil”, 2011. –99 səh.
 253. Cabbarov Rəşid. Özünüdərkin psixologiyası. B.: “Optimist”, 2019.-240 s.
 254. Cabbarov Rəşid. Yaradıcılıq psixologiyası. B.: “Optimist”, 2022.-259 s.
 255. Cadkins Rod. Yaradıcı düşünmə sənəti düşündüyündən daha yaradıcısan. B.: “Teas Press”, 2022.-275 s.
 256. Cahangir Əsəd. Dionisin şərəfinə.B.:  “Tərcümə mərkəzi”, 2021. –635 səh.
 257. Camal Şəlalə. Beş mininci il. B.: 2021.-28 s.
 258. Camal Şəlalə. Beşmininci il. B.:  “Orxan ”, 2021. –56 səh.
 259. Camalov Fariz. Öd yollarının cərrahiyyəsi. B.:  “Təbib ”, 2001. –176 səh.
 260. Camalov, Kamal. Repressiya qurbanlarının maarifçilik ideyaları. B.: “ADPU”, 2022.-304 s.
 261. Camalzadə Hacı Qəni. Kiaksarın axırıncı savaşı. B.: “Qanun”, 2021.-240 s.
 262. Camalzadə Hacı Qəni. Şeytana daş atanlar. B.: “Qanun”, 2022.-223 s.
 263. Camus Albert. Sizif haqqında mif. B.: “Qanun”, 2020-143 səh.
 264. Canlı böyrək donorlarının müayinə və müalicə qaydaları. B.:2022. –62 səh.
 265. Cavadlı Mahir. Misra-misra ürəyimi yazıram. B.: “Zərdabi”, 2014.-214 s.
 266. Cavadova M. Elektrik təchizatı. B.: “AzMİU”, 2020.-207 s.
 267. Cavadzadə Fuad. Mühəndis-mexanikin əl kitabı. B.: 2017.-180 s.
 268. Cavid Hüseyn. Knyaz. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-171 s.
 269. Cavid Hüseyn. Uçurum. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-123 s.
 270. Cavid ocağının istedadla nurlanmış övladı. B.:  “Elm və təhsil”, 2019. – 274 səh.
 271. Cəbiyeva Təranə. Dərviş yolu. B.: “Apostrof-A”, 2021.-333 s.
 272. Cəfər Alı. Aydan gizli. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-102   səh.
 273. Cəfərli Qafar. Payızın 44 anı. B.: “Apostof-A”, 2021.-324 s.
 274. Cəfərli Qafar. Tanrının göz yaşları. B.: “OL”,2021.-157 s.
 275. Cəfərli Tural. 44 gün Zəfər Salnaməsi. B.: “Füyuzat”, 2022.-208 s.
 276. Cəfərov Elxan.Tanrım, sənin qulunam mən. B.:  “Orxan”, 2021. – 167 səh.
 277. Cəfərov Əsədulla. Qarabağın paleolit düşərgələri. B.: “CBS”, 2017.-367 s.
 278. Cəfərova  Mehriban. Musiqi məşğələlərində bədii zövqlərin formalaşdıılması.Naxçıvan.:2021.-181 səh.
 279. Cəfərova Nabat. Orfoqrafiya və orfoepiya tədrisinin metodik əsasları. B.:  “ADPU”, 2021 -245 səh.
 280. Cəfərzadə Əzizə. Anamın nağılları. B.: “TEAS Press”, 2022.-320 s.
 281. Cəfərzadə Əzizə. Bakı 1501. B.: “Altun kitab”,, 2021.-160 s.
 282. Cəfərzadə Əzizə. Bakı-1501. B.: “Xan”, 2022.-297 s.
 283. Cəfərzadə Əzizə. Bir səsin faciəsi. B.: “Xan”, 2022.-151 s.
 284. Cəfərzadə Əzizə. Uşaq hekayələri. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-166 s.
 285. Cəfərzadə Vahidə. Fütuhüş-şam. B.: “Zərdabi”, 2022.-1198 s.
 286. Cəlaloğlu Elbəyi. Yasəmən ətri. B.: “Bakı Mətbəəsi”, 2021.-199 s.
 287. Cəlil  Fərəh. Folklor və imaqologiya: müasir komparativistika yönündən tədqiqlər. B.:”Zəngəzurda”,  2021. –219 səh.
 288. Cəlilova F.Teatrşünaslığın müasir problemləri.B.: “ADMİU”, 2021.-132 səh.
 289. Cəmşid Naxçıvanski: adına hərbi lisey 47-ci buraxılış. Məzun-2019. B.: 2019.-176 s.
 290. Cənnətova Günel. Türk qəhrəmanlıq dastanlarında zaman və məkan. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-201 s.
 291. Cənubi Azərbaycan tarixinin oçerki (1828-1917). C.1. B.: “Elm”, 2021.-415 s.
 292. Cənubi Qafqaz: postmünaqişə vəziyyətinin siyasi-hüquqi aspektləri. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-217 s.
 293. Cibran Xəlil. Peyğəmbər. B.: “Mütərcim”, 2013.-107 s.
 294. Cinayət işləri zamanı məhkəmə-psixiatrik ekspertizasının təyin olunması və aparılması qaydaları. B.: 2021.-40 s.
 295. Coğrafiya. Yeni təhsil (kurikulum) üzrə imtahanlara hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait. B.: 2021 - 334 səh.
 296. Conq-yon, Kanq. Məşğul ailə. B.: “TEAS Press”, 2021.-119 s.
 297. Coşkun Jalə. Türlk və rus sehrli nağıllarının tipologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-182 s.
 298. Cümşüd Sabir. Mücrü-xəzinə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-73 səh.
 299. Çapman Qari. Sevginin 5 dili. B.: “Qanun”, 2021.-208 s.
 300. Çaterton Kristal. Uşaqlar üçün heyrətamiz elmi təcrübələr. B.: “TEAS Press”, 2022.-242 s.
 301. Çexov Anton Pavloviç. Hekayələr. B.: “Qanun”, 2019.-255 s.
 302. Çexov Anton. Altı nömrəli palata. B.: “Qanun”, 2019.-87 s.
 303. Çəmənli Mustafa. Xallı Gürzə. B.: “Mücrü”, 2021.-418 s.
 304. Çəmənli Mustafa. Mənsuriyyə harayı. B.:  “Təhsil”, 2019 –191 səh.
 305. Çəmənzəminli Yusif Vəzir. İki od arasında. B.: “Altun kitab”, 2021.-144 s.
 306. Çiçək Cəmilə. Dəyərlərimizin kreativ tanıtımı. B.: “Avropa nəşrlər evi”, 2022.-70 s.
 307. Çidiak Deniel. Kim deyir ki, bacarmazsan? Bacararsan! B.: “TEAS Press”, 2022.-410 s.
 308. Çiksentmihayi Mihay. Axın. B.: “Qanun”, 2020-328 səh.
 309. Dac Meri Meyps. Hans Brinker və ya Gümüş konkilər. B.: “Teas Press”, 2022.-357 s.
 310. Dadaşova  Elnarə. Gövhər Hüseynova. B.:  “Renessans-A”, 2020 – 30 səh.
 311. Dadaşova  N atalya. Azər Dadaşov. B.: “Renessans-A”, 2020 – 30 səh.
 312. Dadaşzadə Zümrüd. Aida Tağızadə. B.: “Renessans-A”, 2020 - 30 səh.
 313. Dağlı Həmid. Yeni dad. B.: “Gənclik”, 2022.-175 s.
 314. Darabi İbrahim. Savalanın göz yaşı. B.: “Qanun”, 2021.-559 s.
 315. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə doğru: iclaslar, görüşlər, tədbirlər. B.: “Ədliyyə Nəşriyyat Evi”, 2022.-96 s.
 316. Dədə Ələsgər. B.: 2021.-303 s.
 317. Dəmir Təranə. Uzaqlar. B.: “Təknur”, 2021 – 200 səh.
 318. Dəmirçioğlu  Məmməd. Səhra gülləri. B.: “Nurlan”, 2010. –283 səh.
 319. Dərələyəzli  Alim. Mənim söz dünyam...Sumqayıt:”Azəri”,2021.-320 səh.
 320. Dərya Elza. Biocəryanlar və meridiyanlar. B.: 2021.-297 s.
 321. Dərya Elza. İntim həyat biopsixologiyası. B.: 2021.-296 s.
 322. Dikkens Çarlz. "Viktoriya dövrü"nün uşaqları. B.: “TEAS Press”, 2022.-300 s.
 323. Dikkens Çarlz. İki şəhərin hekayəti. B.: “Qanun”, 2019.-440 s.
 324. Dispenza Co. Özünüz bir “Placebo”sunuz. B.: “Qanun”, 2021.-367 s.
 325. Dokinz Riçard. Kor saatsaz. B.: “Qanun”, 2022.-461 s.
 326. Dorn Vulf. Psixiatr. B.:  “Teas Press”, 2019. –427 səh.
 327. Dostoyevski Fyodor. Qumarbaz. B.: “Qanun”, 2022.-190 s.
 328. Dovlatov Sergey. Güclü olmaq istəyirəm. B.: “Köhlən”, 2019.-149 s.
 329. Doyl  Artur Konan. Şerlok Holms və doktor Vatson. B.: “Altun kitab”, 2022.-176 s.
 330. Doyl Artur Konan. Boskomb vadisinin sirri. B.:  “Hədəf”, 2018.-165 səh.
 331. Döndər məni daşa,Vətən. B.:  “Elm və təhsil”, 2018.- 210   səh.
 332. Dönməsəm xatirəm qalsın...Şəhid Əlihüseyn. B.: 2022-26 s.
 333. Drayzer Teodor. Cenni Herhart. B.: “Qanun”, 2019.-391 s.
 334. Drayzer Teodor. Kerri bacı. B.: “Qanun”, 2020.-535 s.
 335. Drayzer Teodor. Maliyyəçi. B.: “Qanun”, 2019.-479 s.
 336. Dumanlı Səriyyə. Qax şəhidləri. B.: “Kövsər”, 2015.-143 s.
 337. Düma Aleksandr. Üç muşketyor. B.: “Qanun”, 2019.-639 s.
 338. Dünyamalıyev  Dilsuz. Sevda yolu. B.: “Aspoliqraf”, 2021.-222 s.
 339. Efe Ahmet. Dünyaya gülmək. B.: “Qanun”, 2019.-55 s.
 340. Efe Ahmet. Osmanlı sultanları. B.: “Qanun”, 2021.-352 s.
 341. Ekologiya hüququ üzrə praktikum. B.:  “Patronat-S”, 2002. –576 səh.
 342. Ekstremal şəraitlərdə qazların yığılması, hazırlanması və nəqli. B.: “Elm”, 2018.-501 s.
 343. Elatlı Elxan. Alternativ əməliyyat. B.: “Teas Press”, 2022.-406 s.
 344. Elektron dövlət problemləri məqalələrin xülasələri. Ekspres-informasiya. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2022.-72 s.
 345. Elektron elm problemləri. B.: “İnformasiya texnologiyaları”, 2022.-82 s.
 346. Elektron tibb problemləri məqalələrin xülasələri. Ekspres-İnformasiya. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2022.-55 s.
 347. Elxanqızı  Aynur. Elxan Babayev. B.:  “Renessans-A”, 2020- 26 səh.
 348. Eloğlu Zahid. Qoca palıdın dastanı. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-501 s.
 349. Elrod Hal. Möcüzə səhər.  B.: “Qanun”, 2021.-222 s.
 350. Eltac Ötərxan. Qurd balası (İbadnamə). B.: “Apostroff”, 2015.-243 s.
 351. Eminli B. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya. Sumqayıt.: “SDU”, 2021.-367 s.
 352. Erdoğuş Ece. Saxta. B.: “Qanun”, 2021.-143 s.
 353. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı zəfərə aparan yol. B.: “Qanun”, 2021.-230 s.
 354. Eukariot hüceyrələrdə translyasiya prosesi haqqında müasir təsəvvürlər.B.:  “|Mütərcim”, 2019. –107 səh.
 355. Eyal Nir. Qarmağa keçdinsə. B.: “TEAS Press”, 2022.-232 s.
 356. Eynşteyn ilə Freydin məktublaşması. B.: “Qanun”, 2021.-78 s.
 357. Eyvazov E. Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları. B.:  “Elm və təhsil”, 2019. -335 səh.
 358. Eyvazov Ə. Zooloji muzeyin eksponatlarının kataloqu. B.: 2022.-56 s.
 359. Eyyuboğlu Emin. İki aşiq. B.: “Kooperasiya”, 2021.-240 s.
 360. Eyyubov E. Gizli şahid. B.:  “Qelem neşr”, 2021 -128 səh.
 361. Əbdülhəsənli T. İşgüzar yazışmlar. B.: “Elm və təhsil”, 2018. – 326 səh.
 362. Əbdülhəsənli Tofiq. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. B.: “İqtisad Universiteti”, 2020.-432 s.
 363. Əbədiyyət yolçusu. B.: “Təhsil”, 2022.-207 səh.
 364. Əbədiyyətə qovuşan “Od oğlu”. B.: “SkyG”, 2022.-324 s.
 365. Əbilov Aydın Xan. Kulturoloji Azərbaycan. B.: “Maarif”, 2022.-64 s.
 366. Əbiyev Qalib. Boksçu qidalanması. B.: 2022.-103 s.
 367. Əcəmov Keykavus. "Kataliz - mənim həyatımdır". B.:  2022. -274 səh.
 368. Ədalət Tahirzadə ərməğanı  70. B.: “Çapar”, 2021. –398 səh.
 369. Ədalətqızı Sevinc. Sən öylə bir şeirsən ki, sevməyənlər anlamaz! B.:  “Maarif”, 2022 –199 səh.
 370. Ədəbiyyat tapşırıqlar toplusu. B.: “Güvən”, 2021.-423 s.
 371. Ədiloğlu Nurəddin. Şəhidlik manifesti. B.: “CBS-PP”, 2021.-379 s.
 372. Əfəndiyev İlyas. Körpüsalanlar. B.: “Qanun”, 2021.-159 s.
 373. Əfəndiyev İlyas. Söyüdlü arx. B.: “Qanun”, 2022.-223 s.
 374. Əfəndiyev İlyas. Üçatılan. B.:  “Altun kitab ”, 2022. -160 səh.
 375. Əfsanəvi bayraqdar. Mirzə Bala Məmmədzadə xatirələrdə. B.: “Mücrü”, 2021.-84 s.
 376. Əfsəroğlu Kamil. İttiham. B.: “Orxan”, 2022.-355 s.
 377. Əhdi-Cədid (İncil). B.: “Zərdabi”, 2021.-383 s.
 378. Əhədov D.R. Çay bitkisi və torpaq. B.: “MSV Nəşr”, 2021.-96 s.
 379. Əhədov Hacı İmanverdi. Həzin xatirələr işığında. B.: “Elm və təhsil”, 2019. -128 səh.
 380. Əhməd Dilqəm. Mühacirlərin mirası .B.: “Çapar”.2020-164 səh.
 381. Əhməd Vüqar.  Şuşanın dağları başı vüqarlı...B.: “PrintMe ”, 2022.- 422 səh.
 382. Əhməd Vüqar. "Arı" və "Mirat" jurnalları yeni əlifbada. B.: “Ulu”, 2021.-429 s.
 383. Əhməd Vüqar. "Kəlniyyət" satirik jurnalı yeni əlifbada (1912-1913). B.: “PrintMe”, 2022.-370 s.
 384. Əhməd Vüqar. "Məşəl" satirik jurnalı yeni əlifbada (1919-1920) B.: “PrintMe”, 2022.-80 s.
 385. Əhməd Vüqar. Azərbaycan uşaq mətbuatında rus ədəbiyyatı məsələləri (1906-1920). B.: 2021.-111 s.
 386. Əhmədli  Hürzad. O gün gələcək. B.: “Sabah”, 2021. -232 səh.
 387. Əhmədli Salatın. Tədqiqatçı ömrü. B.: “Elm və təhsil”, 2021.-468 s.
 388. Əhmədoğlu Xəlil. Təsəlli ver mənə. B.:  “Adiloğlu”, 2022. -213 səh.
 389. Əhmədov  Əhməd-Cabir. İstehlak mallarının keyfiyyətinin idarə edilməsi prinsipləri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2020.-239 s.
 390. Əhmədov  Əhsən. Muğam operalarının qürubu. B.: “Avropa”, 2013 – 206 səh.
 391. Əhmədov  Nəsimi. Dünya enerji trilemma indeksi üzrə beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması istiqamətləri. B.: “Elm və Bilik”, 2021.-140 s.
 392. Əhmədov Anar. Ölümdən sonrakı həyat. B.: “Zərdabi”, 2022.-584 s.
 393. Əhmədov Ceyhun. İnformatika test bankı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-215 s.
 394. Əhmədov H. Sevənlərin taleyi. B.:  “Elm və təhsil”, 2020.-309 səh.
 395. Əhmədov Səbuhi. Gəncə xanı Cavad xanın buncuğu (tuğu) B.: “Təhsil”, 2021.-40 s.
 396. Əhmədova Rəna. Aromatik amin və hidroksil qrupları saxlayan polikonyuqə olunmuş oliqomerlər və birgəoliqomerlər. Sumqayıt.: “Zərdabi”, 2021.-270 s.
 397. Əhmədova Təranə. İnvestisiya proseslərinin idarə edilməsi. Sumqayıt.: “SDU”, 2021.-398 s.
 398. Əhmədova Vəfa. Xalq təbabətinin etnoqrafik tədqiqinin Azərbaycan tarixində əhəmiyyəti. B.: 2022.-190 s.
 399. Əkbərov Maarif. Ədədlər və fiqurlar aləmində. B.: “Nurlan”, 2011.-312 s.
 400. Əkbərov N.Ə. Ümumtəhsil məktəblərində kimyanın əsas anlayış və terminləri. B.:  2021 – 265 səh.
 401. Ələkbərov  Əvəz. Pul və banklar. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-194 s.
 402. Ələkbərov  Rəşid Qurbanəli oğlu. Paylanmış hesablama sistemləri: inkişaf mərhələləri, problemlər və həlli yolları. B.: “İnformasiya texnologiyaları  ”, 2022. –150 səh.
 403. Ələkbərov Cavid. Uşaqlar üçün İslam silsiləsindən. B.: “İbrət nəşrləri ”, 2022.- 357 səh.
 404. Ələkbərov Ələkbər. Azərbaycan türkləri. Etnogenetik təşəkkülünə dair . Bütün yollar Tanrıçılığa doğru aparır. B.: “Turxan”, 2020. –676 səh.
 405. Ələkbərova  Günel. İngilis dili. B.: “Elm və təhsil”, 2020. –162 səh.
 406. Ələkbərova Xumar. Ərəb ədəbiyyatının ehramı Nəcib Məhfuz. B.: “Elm”, 2021.-175 s.
 407. Ələkbərzadə Ü.Bir payız melodiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2020. – 85 səh.
 408. Ələsgərli  Kəmalə.Ülviyyə İmanova. B.: “Renessans-A”, 2020 – 30 səh.
 409. Ələsgərli Çingiz. Tale yazısı- Xalq artisti Cəfər Namiq Kamal-70. B.: “Apostrof-A”, 2021.-302 s.
 410. Ələsgərov Bəybala. Əyalətin ədəbiyyat mogikanı. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-210 s.
 411. Əli Həsənovun elmi əsərləri və geosiyasi baxışları haqqında. B.:  “Zərdabi nəşr”, 2021 –384 səh.
 412. Əli Səbahəddin. Şüşə saray. B.: “Qanun”, 2020-192 səh.
 413. Əlibəyli  Tapdıq. Payız çöhrəsində yazdı  44 gün. B.:  “Elm və Təhsil”, 2021 –104 səh.
 414. Əlibəyli Məryəm. Danışan nəğmələr. B.: “Təhsil”, 2022.-48 s.
 415. Əlibəyli Şahin. Deliriologiya tarixindən səhifələr. B.: “Türk Yayın evi”, 2021.-886 s.
 416. Əlibəyli Şahin. İnduksiyalanmış psixi pozuntular və onlara yaxın olan fenomenlər. B.: “Turxan”, 2021.-389 s.
 417. Əlibəyli Şahin. Seksual meylin keyfiyyət pozğunluqlarının fenomenologiyası və təsnifatı. B.:  “Yazıçı”, 2005. -530 səh.
 418. Əlixanova  Gülnarə Həmzəbəyovna. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda "mən"obrazıın formalaşmasında ailənin rolu. B.:  “ADPU”, 2021 – 166 səh.
 419. Əliqızı Gilə. Dünyada əmanətəm. Bə: “Qanun”, 2019.-143 s.
 420. Əliqızı Sədaqət. Öldürülən qadınlar. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-85 səh.
 421. Əlili İradə. Bir damla göz yaşında. B.: Ləman”, 2021.-294 s.
 422. Əlili İradə. Laçın həsrətim. B.: “Ləman”, 2021.-304 s.
 423. Əlili İradə. Və bir gün. B.: Ləman”, 2021.-281 s.
 424. Əlili İradə. Zəfər yolu. B.: Ləman”, 2021.-137 s.
 425. Əlioğlu Vahid. Ürəyimlə oynama. B.: “İmza”, 2022.-279 s.
 426. Əlisa Süleyman. Göytəpə və göytəpəlilər. B.: “Qanun”, 2021.-239 s.
 427. Əlisahibqızı Afət. Sabaha açılan pəncərə. B.:  “Gənclik”, 2021. –203 səh.
 428. Əliyar Aybəniz. Cənnətdən gələn məktublar. B.: “Elm vətəhsil”, 2016.-263 s.
 429. Əliyev  R.T. Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın inkişafı. B.: “Avropa”, 2020.-72 səh.
 430. Əliyev Ayxan. Süni intellekt. B.: “Altun kitab”, 2022.-24 s.
 431. Əliyev Ədalət. Xoşbəxtlik itirdiyin yerdədir. B.: “Dəyirman”,2021.-119 s.
 432. Əliyev Əli. Mənim dünyam. B.: “ADPU”, 2022.-412 s.
 433. Əliyev Gündüz. Aktual hesablamaların əsasları Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika (tətbiqi məsələlərlə). Maliyyə riyaziyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-285 s.
 434. Əliyev H.S. Elektrotexnikanın xüsusi bölmələri. B.: 2021.-224 s.
 435. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. K. 114. Avqust 2021-Oktyabr 2021. B.: “Azərnəşr”, 2021.-391 s.
 436. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. K. 116. Noyabr 2021- Yanvar 2022. B.: “Azərnəşr”, 2022.-399 s.
 437. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. K. 117. Yanvar 2022-Fevral 2022. B.: “Azərnəşr”, 2022.-399 s.
 438. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 112. May 2021-İyun 2021. B.: “Azərnəşr”, 2021.-391 s.
 439. Əliyev İntiqam. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi fənnindən dərs vəsaiti. Gəncə.: “ADAU”, 2021.-309 s.
 440. Əliyev İntiqam. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi. Gəncə.: “ADAU”, 2021.-282 s.
 441. Əliyev Nicat. Cəmiyyətdə davranış qaydaları. B.: “Libra kitab”, 2022.-96 s.
 442. Əliyev R. Avqust yağışı. B.:  “Elm və təhsil”, 2020. - 140 səh.
 443. Əliyev Rəhim. Qoşulub qaçmayan qız. B.: 2017.-295 s.
 444. Əliyev Rəşid. Ümumiləşmiş inteqrallar və koşi tipli inteqralların sərhəd xassələri. B.: “Elm”, 2022.-292 s.
 445. Əliyev Şəfa. Azad iqtisadi zonalar. Sumqayıt. 2013.-279 səh.
 446. Əliyev Zaur. Erməni kilsəsi və terror: Erməni tarixindən Ermənistan dövlətinə qədər. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-232 s.
 447. Əliyeva  Nərgiz. "Mucəm əl-buldən"əsərində Azərbaycan və Qafqaz. B.:  “Elm və təhsil ”, 2020 - 421 səh.
 448. Əliyeva Aygün. Üzvi gübrələrin bibər bitkisi altında səmərəliliyi. B.: “Elm”, 2022.-160 s.
 449. Əliyeva Gülara. XIX-XX əsr Azərbaycan mədəniyyəti. B.: “Zərdabi”, 2021.-527 s.
 450. Əliyeva Gülnarə. Anatomik hicama nöqtələri atlası.B.:  “Zərdabi ”, 2022.- 210 səh.
 451. Əliyeva İradə. Bəşir bəy Aşurbəyov və zəmanəsi. B.: “Nurlar”, 2021.-284 s.
 452. Əliyeva Qızıllı. Karbohidrogenlər və onların bəzi oksigenli törəmələrinin oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları tədrisinin imkan və yolları. Naxçıvan.: “Məktəb”,2021.-104 s.
 453. Əliyeva Lətifə. Sirli gedişər. B.: “Elm və təhsil”, 2021 –357 səh.
 454. Əliyeva Maralxanım. Yaradıcı qabiliyyətlərin inkişafı problemləri. B.: “ADPU”, 2022.-189 s.
 455. Əliyeva Məhbubə. Şuşam mənim. B.: “Ecoprint”, 2020.-90 s.
 456. Əliyeva Nigar. Elmira Abasova. B.:  “Renessans-A”, 2020-– 30 səh.
 457. Əliyeva S. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərinin əsasları-2. B.: “ADNSU”, 2021.-166 s.
 458. Əliyeva Sevinc. Rusiya dünya siyasətində. B.: “Optimist”, 2022.-160 s.
 459. Əliyeva Sədaqət. Məktəbəqədər pedaqogika tarixində metodoloji yanaşmalar. B.:  “ADPU”, 2021. –196 səh.
 460. Əliyeva Sədaqət. Məktəbəqədər təhsildə müasir təlim texnologiyaları. B.: “ADPU”, 2022.-147 s
 461. Əliyeva Sədaqət. Məktəbəqədər təhsilin inkişaf tarixi. B.: “ADPU”, 2021.-472 səh.
 462. Əliyeva Ülkər. XXI əsrin əvvəllərində ABŞ-ÇİN münasibətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-185 s.
 463. ƏliyevEtibar. Beynəlxalq idman hüququ: ümumi müddəalar.B.:  “SKYE”, 2022. –298 səh.
 464. Əlizadə Nəcibə. Vətən fədailəri. B.: “Ziya”, 2017.-143 s.
 465. Əlizadə Ramin. Qarabağın Alban-Qıpçaq tarixinə dair. B.: “Azərbaycan tarixçiləri”, 2022. -71 səh.
 466. Əlizadə Ramin. Qarabağın alban-qıpçaq tarixinə dair. B.: “Turxan”, 2021.-71 s.
 467. Əlləz Vəliyev (Ormeşənli) 70. B.: “Elm və təhsil”, 2022.-240 s.
 468. Əlləzov Çingiz. Kəllə-beyin travmalarının müayinə və müalicə prinsipləri. B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2022.-62 s.
 469. Əlyar Rəna. Şəhid Ceyhun dastanı. B.: “Şərq-Qərb”, 2022.-226 s.
 470. Əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi metodları. B.: “Hüquq yayın evi”, 2022-239 səh.
 471. Əmənzadə Rayihə. Gəncənin XII-XIX əsr memarlıq salnaməsindən səhifələr. B.: “Şərq-Qərb”, 2021.-259 s.
 472. Əmir Hacıbala.Yaltaqlıq. B.: “Sözün işığı”, 2011. -99 səh.
 473. Əmirov Adil. Oxşar talelər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-126 s.
 474. Əmrahov  Ziyad. İrəvan quberniyasının tarixi (1850-1917-ci illər). B.: “Nurlar”, 2022.-367 s.
 475. Ənsərova  Aynur. İnsan ekologiyasının müasir problemləri. B.: “Təbib”, 2021. –485 səh.
 476. Ərdəm Fazil. Etimoloji araşdırmalardan seçmələr. B.: “Qanun”, 2021.-143 s.
 477. Ərəbzadə Aynur.Alma növlərinin Abşeronda introduksiyası. B.:  “Elm və  bilik”, 2021. –192 səh.
 478. Əroğlu Ədalət. Turan harayı. Sumqayıt.: “Azəri”, 2020.-119 s.
 479. Ərşad  Arif. Hekayələr. B.: “Azəri”, 2020.-352 səh.
 480. Ərşad Arif. Gecikmiş etiraf. B.: “Azəri”, 2021.-335 s.
 481. Ərtoğrol Cavid. Musiqi əsərləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-151 s.
 482. Əsəd Sərdar. Yenə yaşayıram, mən yenə sağam! C. 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2020.-871 s.
 483. Əsədli Anar. Vicdanın labüd etdiyi savaş. B.: “Elm və Zəka”, 2021.-447 s.
 484. Əsədov Arif . ABŞ-Azərbaycan ədəbi əlaqələri: yeni nəsr. B.: “Xan”, 2017.-120 s.
 485. Əsgərli Kənan. Teymur Bayraməlibəyov yaradıcılığında xalq məişəti. B.:  “Elm və təhsil”, 2022. -214 səh.
 486. Əsgərov Amil. Məktəblilərin ekoloji tərbiyəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-163 səh.
 487. Əsgərov Şahlar. Düzgün qərarın hikməti. B.: “Mücrü”, 2021.-304 s.
 488. Əsgərov Şahlar. Yonulmuş daş yolda qalmaz. B.: “Mücrü”, 2021.-468 s.
 489. Əsgərova Zöhrə. Dünya, barışmışam səninlə. B.: “Elm və təhsil”, 2020- 192 səh.
 490. Əsgərzadə Qafar. Süleyman Rüstəm: Belələri də var. B.: “Təhsil”, 2022.-144 s.
 491. Əskər Ramiz. Dahi Türk dilçisi Mahmud Kaşğari. B.:  “Füyüzat ”, 2020.-175 səh.
 492. Əskər Ramiz. Əlişir Nəvayi: şəxsiyyəti və sənəti. B.: “Füyuzat”, 2021.-403 s.
 493. Əskər Ramiz. Əlişir Nəvayinin lirikası. B.: “Füyuzat”, 2022.-318 s.
 494. Əskər Ramiz. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Füyuzat”, 2021.-286 s.
 495. Əsrlərə körpü. B.:  “Təknur”, 2020 –256 səh.
 496. Əttar  Şeyx Fəridəddin. Təzkirətül-övliya. B.: “Elm və təhsil”, 2011. -430 səh.
 497. Əyləncəli ensiklopediya-1.Yırtıcı heyvanlar.B.:  “Libra kitab ”, 2021. -95 səh.
 498. Əzəmətli Quranın təfsiri. II cild. . B.:  2021 –512 səh.
 499. Əzimli Əbülfəz. Əsərləri 100 cilddə, C. 3. Təsəvvüf ədəbiyyatı. k.1. Təsəvvüf-ilahi eşqdir. (Monoqrafiya). Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2021.-327 s.
 500. Əzimova hacı Zərifə. Ədəbi parlayan islam günəşi. B.: “Zərdabi”, 2015.-165 s.
 501. Əzimzadə Ərşad. Dərd əlindən havalandım. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-242 s.
 502. Əzizov Arif. Rusca-azərbaycanca-ingiliscə dağ-mədən lüğəti. B.: “ADNSU”, 2019.-440 s.
 503. Əzizov F.Ş. Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin müalicəvi və təsərrüfat əhəmiyyətli bitkiləri. B.:  “Elm”, 2020. -273 səh.
 504. Əzizova M. Qadınlarda cinsi sferanın hormon-asılı patologiyası. B.: “Təbib”, 2021.-131 s.
 505. Əzizova Svetlana. Ulu Öndər Tərtərlilərin yaddaşında. B.: “Letterpress”, 2011.-151 s.
 506. Ferris Timoti. 4 saatlıq iş həftəsi. B.: “Qanun”, 2021.-464 s.
 507. Feyruzqızı Gülmaya. Sözümün lalə dövrü. B.: “Gənclik”, 2022.-136 s.
 508. Fərəcova Ü. Ata həsrəti. B.:  2020. - 55 səh.
 509. Fərhad Əhməd. Sözün qiyməti. B.: “Bakı Mətbəəsi”, 2022.-264 s.
 510. Fərzəliyev M. boyaq-bəzək istehsalatının texnologiyası və avadanlıqları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-339 s.
 511. Fərzəliyev M. Sahə müəssisələrinin (qida sənayesi və xidmət müəssisələrində) avadanlıqları B.: “İqtisad Universiteti”, 2019.-421 s.
 512. Fərzəliyev Vaqif. Tietanlar kimyası. B.: “Elm”, 2022.-172 s
 513. Fətullayeva Laura. Vektor fəzaları, qruplar və meydanlar. B.: “Füyuzat”, 2022.-177 s.
 514. Fishman, Loren. Kürək və bel üçün yoqa. B.: “Qanun”, 2019.-176 s.
 515. Flober Qustav. Hisslərin tərbiyəsi Bir gəncin əhvalatı. B.: “Teas Press”, 2022.-603 s.
 516. Foerster F. Yaxşı insan yaxşı vətəndaş. B.: “Apostroff”, 2018.-127 s.
 517. Folkner Uilyam Katbert. Ayı. B.:  “Qanun”, 2019. –175  səh.
 518. Fukuyama Frensis. Tarixin sonu və sonuncu insan. B.: “Qanun”, 2021.-527 s.
 519. Hacıbəyova Ülviyyə. Azərbaycan bəstəkarlarının antologiyası layihəsi çərçivəsində piano üçün yazılmış əsərlərin ifaçılıq problemləri. B.:  “Elm və təhsil”, 2011. –143 səh.
 520. Hacıyev Allahverdi. Türkiyə türkcəsi ilə Azərbaycan türkcəsi arasında eyni anlayışı bildirən fərqli sözlər lüğəti. B.: “ADPU”, 2022.-123 s.
 521. Hacıyev Asif. "Dədə Qorqud kitabı"nın şərhli oxunuşu K.3. (3-6-cı boylar üzrə). B.: “Elm və təhsil”, 2022.-287 s.
 522. Hacıyev Asif. "Dədə Qorqud kitabı"nın şərhli oxunuşu K.4. (7-12-ci boylar üzrə). B.: “Elm və təhsil”, 2022.-239 s.
 523. Hacıyev Fazil. Audit. B.: “İqtisad Universiteti”, 2021.-382 s.
 524. Hacıyev Həbib. Xəzər regionu dövlətlərinin hərbi təhlükəsizliyi: beynəlxalq hüquq prizmasında. B.: “Zərdabi”, 2022.-167 s.
 525. Hacıyev Yunis. Təbii birləşmələr kimyasının əsasları. Gəncə.:  “Star”, 2021. –212 səh.
 526. Hacıyeva Aliyə. Azərbaycan televiziyasında ictimai-siyasi verilişlərin dili.B.:  “Elm və təhsil”, 2019. –239 səh.
 527. Hacıyeva Aynurə. Çiyələk genotiplərinin əlverişsiz mühit amillərinə davamlılığının fizioloji - genetik xüsusiyyətləri. B.:  “Müəllim”, 2022. –194 səh

1   2    3