close
icon E-catalog and library

Projects

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN “AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ LATIN QRAFİKASI İLƏ KÜTLƏVİ NƏŞRLƏRİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA” SƏRƏNCAMI ƏSASINDA AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ LATIN QRAFİKASI İLƏ ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏR

01-03-2022