close
icon E-kataloq və kitabxana

Azərbaycanın Dövlət Rəmzləri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTITUSİYASI
(Maddə 23)

  1. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı, Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnidir.

  2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı bərabər enli üç üfüqi zolaqdan ibarətdir. Yuxarı zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir və qırmızı zolağın ortasında bayrağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir. Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir.

  3. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının və Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri, Azərbaycan Respublikası Dövlət himninin musiqisi və mətni Konstitusiya qanunu ilə müəyyən edilir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAĞI

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ DÖVLƏT GERBİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ DÖVLƏT HİMNİ