close
icon E-kataloq və kitabxana

Nəşrlərimiz

Nəşr olunacaq vəsaitlər

2022-ci ildə Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən nəşri planlaşdırılan çap məhsulları

 1. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2023

 2. Emin Sabitoğlu: biblioqrafiya 

 3. Hüseyn Abbaszadə: biblioqrafiya

 4. Xurşidbanu Natəvan: biblioqrafiya

 5. Məmməd Səid Ordubadi: biblioqrafiya

 6. Əhməd Cavad: biblioqrafiya

 7. Rauf Hacıyev: biblioqrafiya

 8. Mstislav Rostropoviç: biblioqrafiya

 9. Nərgiz Paşayeva: biblioqrafiya

 10. Fikrət Əmirov: biblioqrafiya

 11. “Milli Kitabxananın biblioqrafik nəşrlərinin biblioqrafiyası”

 12. “Zəfərimizin təntənəsi. 2022-ci il Şuşa ilidir”

 13. “Müasir və ənənəvi kitabxana kataloq¬ları”

 14. “Biblioqrafik göstəricilərin tərtibi qayda¬ları”

 15. “Müasir kitabxanalarda kreativ iş formaları”

 16. “Həsən bəy Zərdabi – 180”

 17. “Müasir kitabxanaçı necə olmalıdır”

 18. “Milli musiqi xəzinəmizdən (Azərbaycan Milli Kitabxanasının fondundan)” seriyası altında Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin not nəşrlərinin təkrar nəşri 

 19. Yeni kitablar – 2021: annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi: IV buraxılış

 20. Yeni kitablar – 2022: annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi: I buraxılış

 21. Yeni kitablar – 2022: annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi: II buraxılış

 22. Yeni kitablar – 2022: annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi: III buraxılışı

 23. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 2021 

 24. Azərbaycan kitabı. Biblioqrafiya:  10 cilddə. VI cild (1971-1980)

 25. “Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi 2022 (12 adda)