close
icon E-kataloq və kitabxana

Nəşrlərimiz

 

Nəşr olunacaq vəsaitlər

2023-cü ildə Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən nəşri planlaşdırılan çap məhsulları

1. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi – 2024

2. Elçin Əfəndiyev: biblioqrafiya

3. Heydər Əliyev: biblioqrafiya

4. M.F.Axundov adına Milli­ Kitabxana: biblioqrafiya

5. Zərifə Əliyeva: biblioqrafiya

6. Ziya Bünyadov: biblioqrafiya

7. Hacı Zeynalabdin Tağıyev: biblioqrafiya

8. Salam Qədirzadə: biblioqrafiya

9. Nigar Rəfibəyli: biblioqrafiya

10. Arif Məlikov: biblioqrafiya

11. “Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi əsərləri” – buraxılış 12

12. Azərbaycan kitabxanaları rəqəmlərdə: 2022 (statistik və analitik təhlil)

13.  Heydər Əliyev irsinin Milli Kitabxanada tədqiqi: elmi-tədqiqat işi

14. “Milli musiqi xəzinəmizdən (Azərbaycan Milli Kitabxanasının fondundan)” seriyası altında Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin not nəşrlərinin təkrar nəşri

15. Yeni kitablar – 2022: annotasiyalı biblioqrafik göstərici: IV buraxılış

16. Yeni kitablar – 2023: annotasiyalı biblioqrafik göstərici: I buraxılış

17. Yeni kitablar – 2023: annotasiyalı biblioqrafik göstərici: II buraxılış

18. Yeni kitablar – 2023: annotasiyalı biblioqrafik göstərici: III buraxılışı

19. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 2023

20. Azərbaycan kitabı. Biblioqrafiya:  10 cilddə. VI cild (1971-1980)

21. “Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi 2022 (12 adda)