close
icon E-kataloq və kitabxana

Nəşrlərimiz

Nəşr olunacaq vəsaitlər

2021-ci ildə nəşr olunacaq vəsaitlər

  1. Nizami Gəncəvi  – 880

  2. Şuşa – Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzidir

  3. Lütfi Zadə (Lütfi Rəhim oğlu Ələsgərzadə) – 100

  4. Mikayıl Abdullayev – 100

  5. Xan Şuşinski – 120

  6. Mirzə İbrahimov – 110

  7. Əzizə Cəfərzadə – 100

  8. Sabir Rüstəmxanlı – 75

  9. Seyran Səxavət – 75

  10. Abbas Zamanov