close
icon E-kataloq və kitabxana

Nəşrlərimiz

Xocalı soyqırımı – 29: metodik vəsait / Tərt. ed. N.Alışova; red. L.Miryaqubova. - Bakı, 2021.- 35 s.

Xocalı Soyqırımı – 29: daycest / tərt. ed. A.Məmmədova; ixtisas red. K.Tahirov; -Bakı, 2021. –105 s.- © Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2021

İsmayılova, Ə. Azərbaycan Milli Kitabxanasında koronavirus (COVİD-19) pandemiyası şəraitində elektron informasiya xidmətinin təşkili / Ədibə İsmayılova; elmi red. K.Tahirov; red. E.Nəciyev. – Bakı, 2021. – 232 s.

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Fevral – 2021 /Elmi red. K.Tahirov; bur. haz. Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi; red. Z.Hüseynova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2021.- 111 s.

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Mart – 2021 /Elmi red. K.Tahirov; bur. haz. Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi; red. Z.Hüseynova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2021.- 83 s.

Mirzəyev, M. Gənclik albomu: (fortepiano üçün) / Musa Mirzəyev; layihənin rəhbəri K.Tahirov; tərt. ed. M.İbrahimov; red. S.Məlikova. – Bakı,- 2021. – 28 s.

Rəcəbov, O. İki sonatina: (fortepiano üçün) / Oqtay Rəcəbov; layihənin rəhbəri K.Tahirov; tərt. ed. M.İbrahimov; red. S.Məlikova. – Bakı,- 2021. – 28 s.

Nəsirbəyov, M. Sonatina: (fortepiano üçün) / Məmməd Nəsirbəyov; layihənin rəhbəri K.Tahirov; tərt. ed. M.İbrahimov; red. S.Məlikova. – Bakı,- 2021. – 28 s.

Nəsirbəyov, M. Uşaq pyesləri: (fortepiano üçün) / Məmməd Nəsirbəyov; layihənin rəhbəri K.Tahirov; tərt. ed. M.İbrahimov; red.- S.Məlikova. – Bakı, 2021. – 12 s.

Vətənpərvərlik mahnıları: (səs və fortepiano üçün) / Layihənin rəhbəri K.Tahirov; tərt. ed. M.İbrahimov; red. S.Məlikova. – Bakı, 2021. – 70 s.

Zeynallı, A. Fortepiano üçün əsərlər / Asəf Zeynallı; layihənin rəhbəri K.Tahirov; tərt. ed. M.İbrahimov; red. S.Məlikova. – Bakı, 2021.– 24 s.

Nəşr olunacaq vəsaitlər

2021-ci ildə nəşr olunacaq vəsaitlər

  1. Nizami Gəncəvi  – 880

  2. Şuşa – Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzidir

  3. Lütfi Zadə (Lütfi Rəhim oğlu Ələsgərzadə) – 100

  4. Mikayıl Abdullayev – 100

  5. Xan Şuşinski – 120

  6. Mirzə İbrahimov – 110

  7. Əzizə Cəfərzadə – 100

  8. Sabir Rüstəmxanlı – 75

  9. Seyran Səxavət – 75

  10. Abbas Zamanov