close
icon E-kataloq və kitabxana

Oxu zalları

Not nəşrləri zalı

Hazırda not nəşrləri zalı 16 oxucu yerindən ibarətdir. Oxucuların istifadəsində 29586..

İnformasiya xidməti

İnformasiya xidməti şöbəsinin oxu zalında 8 oxucu yeri vardır. Onun geniş soraq və..

Konfrans zalı

Zalda əsasən kütləvi tədbirlər, kitab təqdimatları, oxucu günləri..

Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi zalı

Arxivlik funksiyasını daşıyan şöbədə 4 oxucu yeri vardır. Fondda 77 min nüsxə..

Nadir kitablar və kitabxana muzeyi

Bütün oxucu qruplarına xidmət edir.  Bölmədə Azərbaycanşünaslığa..

Elektron dissertasiya xidməti

Bütün növ oxucu qruplarına xidmət edir. Şöbədə 9583 dissertasiya vardır..

Diyarşünaslıq biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi

Diyarşünaslıq biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsində oxuculara xidmət..