close
icon E-kataloq və kitabxana

Milli Kitabxanada “Azərbaycan kitabxanaları rəqəmlərdə: 2021 (statistik və analitik təhlil)” adlı tədqiqat işi onlayn rejimdə istifadəçilərə təqdim olunub

29-12-2022

Tədqiqat işi respublikanın ayrı-ayrı kitabxana şəbəkələrinin fəaliyyətlərinə dair statistik məlumatların toplanılması, işlənilməsi, kompleks təhlili əsasında statistik ümumiləşdirmələr aparmaq, kitabxana fondlarının vəziyyəti, istifadəsi və digər parametrlərə görə ölkədə kitabxana işinin inkişaf istiqamətlərini dəqiq şəkildə müəyyənləşdirmək, müqayisəli təhlil metodu əsasında kitabxanaların ölkənin mədəni həyatına təsirindəki rolu və yerinin dəyərləndirilməsi xarakteri daşıyır, dinamikanı izləməyə imkan verir.

Vəsait ilə tanış olmaq istəyənlər http://anl.az/down/829605.pdf linkindən istifadə edə bilərlər.