close
icon E-kataloq və kitabxana

Haqq savaşında tam qələbəmiz uzaqda deyil!

03-11-2020

Haqq savaşında tam qələbəmiz uzaqda deyil!

Ətraflı: 525-ci qəzet. – 2020. – 3 noyabr. – S.11.

http://www.anl.az/down/meqale/525/2020/noyabr/726993(meqale).pdf