close
icon E-kataloq və kitabxana

Kitabxanaçı əməyi – vətənpərvərlik ruhu

02-11-2020

Kitabxanaçı əməyi – vətənpərvərlik ruhu

Ətraflı: Azərbaycan qəzeti. – 2020. – 1 noyabr. – S.7.

http://www.azerbaijan-news.az/view-203056/kitabxanaci-emeyi-vetenperverlik-ruhu