close
icon E-kataloq və kitabxana

Layihələr

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN “AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ LATIN QRAFİKASI İLƏ KÜTLƏVİ NƏŞRLƏRİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA” SƏRƏNCAMI ƏSASINDA AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ LATIN QRAFİKASI İLƏ ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏR

01-03-2022