close
icon E-kataloq və kitabxana

Nəşrlərimiz

Nəşr olunacaq vəsaitlər

2024-cü ildə Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən nəşri planlaşdırılan çap məhsulları

 1. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi – 2025
 2. Arif Paşayev: biblioqrafiya
 3. Süleyman Ələsgərоv: biblioqrafiya
 4. İlyas Əfəndiyev: biblioqrafiya
 5. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə: biblioqrafiya
 6. Hidayət Orucov: biblioqrafiya
 7. Şirməmməd Hüseynov: biblioqrafiya
 8. Şəfiqə Axundova: biblioqrafiya
 9. Hüseyn Arif: biblioqrafiya
 10. Məhəmməd Füzuli – 530: biblioqrafiya
 11. Nəbi Xəzri: biblioqrafiya
 12. Qasım bəy Zakir: biblioqrafiya
 13. “Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi 2024 (12 adda)
 14. Elmi əsərlər. Buraxılış 12.
 15. “Milli musiqi xəzinəmizdən (Azərbaycan Milli Kitabxanasının fondundan)” seriyası altında Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin not nəşrlərinin təkrar nəşri
 16. Yeni kitablar – 2023: annotasiyalı biblioqrafik göstərici: IV buraxılış
 17. Yeni kitablar – 2024: annotasiyalı biblioqrafik göstərici: I buraxılış
 18. Yeni kitablar – 2024: annotasiyalı biblioqrafik göstərici: II buraxılış
 19. Yeni kitablar – 2024: annotasiyalı biblioqrafik göstərici: III buraxılışı
 20. 2023-cü ildə Milli Kitabxanaya daxil olmuş ədəbiyyat (2019-cu ilə qədər müxtəlif illərin): biblioqrafik göstərici
 21. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 2023
 22. Azərbaycan kitabı. Biblioqrafiya: 10 cilddə. VI cild (1971-1980)