close
icon E-kataloq və kitabxana

“Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından “Əhməd Cavad” adlı biblioqrafiya nəşr edilib

01-02-2023

Azərbaycan ədəbiyyatının istiqlal şairi, görkəmli maarifçi və ictimai xadim Əhməd Cavadın anadan olmasının 130 illiyi münasibətilə Azərbaycan Milli Kitabxanası “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından şair haqqında ilk fundamental biblioqrafik göstərici tərtib edib.

1911-2022-ci illərdə çap edilən materialları əhatə edən biblioqrafiya vəsaitində Əhməd Cavadın əsərləri – kitabları, dövri mətbuatda və məcmuələrdə dərc edilən şeirləri və məqalələri, tərcümələri, xarici mənbələrdə çap edilən şeirləri, eləcə də haqqında çapdan çıxan zəngin materiallar toplanıb.

Materiallar Azərbaycan, türk və başqa dillər üzrə qruplaşdırılıb. Biblioqrafik vəsaitin informativ dəyərini artıran bölmələrdən biri şairin dünyanın iri ölkələrinin milli kitabxanalarında və dünya universitet kitabxanalarında saxlanılan ədəbiyyatın əks olunduğu “Əhməd Cavad dünya kitabxanalarında” bölməsidir. Kitabda bundan əlavə “Əhməd Cavadın həyat və fəaliyyətinin əsas tarixləri”, “Əhməd Cavad yaradıcılığından sətirlər”, “Görkəmli şəxsiyyətlər Əhməd Cavad haqqında” bölmələri də verilib.

Biblioqrafik göstərici ilə daha ətraflı http://anl.az/down/E.Cavad2022.pdf linki vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.